Csak Hargita megyében több mint hétezer roma él a „no-go” övezetekben és hipergettókban

Csak Hargita megyében több mint hétezer roma él a „no-go” övezetekben és hipergettókban

Nehéz körülmények között Csíksomlyón

Fotó: Veres Nándor

Hargita megyében negyvenhárom úgynevezett „no-go”, azaz tiltott övezetet, köztük harminckét meglehetősen leromlott állapotú, leszegényedett, megbélyegzett hipergettót azonosítottak a romák társadalmi befogadására vonatkozó stratégia kidolgozása során. Hivatalosan 4928 romát tartanak nyilván Hargita megyében, számuk azonban ennél jóval magasabb.

Barabás Hajnal

2023. december 05., 07:562023. december 05., 07:56

2023. december 05., 13:222023. december 05., 13:22

A Hargita megyei önkormányzat képviselő-testülete nemrég fogadta el a Hargita megyei romák társadalmi befogadására vonatkozó stratégiát, amely a 2023–2027-es időszakra ír elő cselekvési tervet. A dokumentum első felében a megyében élő romák helyzetét taglalták, februárban egy felmérést is készítettek, amelynek adatai révén részletesebb képet nyerhetünk a közösségekről. A Székelyhon ezekből emelt ki néhányat.

Hányan vannak?

Mint a stratégiában írták, a 2021-es népszámlálás adatai szerint

hivatalosan 4928 romát tartanak nyilván Hargita megyében, azonban a valós számuk ennél jóval magasabb.

Ezt támasztja alá Hargita Megye Tanácsa mélyszegénység-munkacsoportjának februári felmérése, amelynek adatait végül alapul vették a stratégia kidolgozói. A felmérés szerint több mint 22 ezer roma él Hargita megyében, és a teljes lakosság 7,6 százalékát teszik ki.

  • A legtöbben Udvarhelyszéken élnek, több mint 14 ezer fő, főként Székelykeresztúron és környékén, valamint a Sóvidéken.

  • Csíkszéken számuk meghaladja az 5 ezret,

  • Gyergyóban az 1300-at,

  • Maroshévízen és környékén pedig az 1100-at.

A megyében élő romák több mint 93 százaléka magyar nyelven beszél, 80 százalékuk vidéki. Több mint kétharmaduk, közel 15 ezer fő él szegregált telephelyen.

Hargita megyében összesen 130 ilyen elhatárolt telephelyet azonosítottak, ezek 10 százaléka 300 főnél nagyobb lélekszámú.

A telepek egy része „no-go” övezetet képez, amelyeket a többségi lakosság igyekszik elkerülni

– a megyében 43 ilyen övezetet azonosítottak, amelyekben közel hétezer roma lakik.

A nagyobb lélekszámú, főként városi közegben lévő telepekre jellemző leginkább, hogy no-go övezetekként stigmatizálja a többség, a mikroközösségek lakóhelyeit, amelyeknek jó része a településeken belül helyezkedik el, kevésbé ítélik „tiltottnak” – áll a stratégiában.

Ugyanakkor kivételes esetekről is említést tettek: mint írták, vannak olyan városi környezetben lévő cigánytelepek, amelyeket nem tart no-go övezetnek a többi lakó, ilyenek például a „cigányok blokkja” Szentegyházán (pontosabban Szentegyháza „bányai” részén) és a „cigányok dombja” Balánbányán.

A szentegyházi egyébként kiváló – mondhatni irigylésre méltó – példa arra, hogy a többségi magyar és a kisebbségi cigány közösség jól megfér egymás mellett;

kiegészítik egymást, hiszen gyakorlatilag munkaadóként és munkavállalóként tekintenek egymásra, legyen szó napszámos vagy teljes munkaidős tevékenységről.

A háromszázas lélekszámot meghaladó közösségek száma Hargita megyében tizenhárom: a legnagyobb telepek Korondon az Ölves utcában (710 fő), a Tanorok utcában (590 fő) és a Sokad utcában (470 fő), továbbá Balánbányán (700 fő), Székelyudvarhelyen a Budváron (600 fő), Zetelakán a Gát mögött (520 fő), Csíkkozmáson a Gödörben (500 fő), Székelyszenterzsébeten (500 fő), Parajdon a Baromtér utcában (450 fő), Szentegyházán a Cigányok blokkjában (370 fő), Kászonfeltízen (360 fő), Maroshévízen (349 fő), valamint Homoródalmáson (300 fő) vannak.

A telepek infrastrukturális hiányosságai, leromlott állapota és no-go övezetként való megbélyegzése alapján a negyvenhárom tiltott övezetből harminckettőt hipergettóként azonosítottak a megyében a felmérések során, ezek közül a legnagyobbak a csíkkozmási Gödör telep, a csíkszeredai Tavasz utcai telep, a székelyudvarhelyi Termés és Éltetőkút utcai telepek, valamint a kászonaltízi, maroshévízi, gyergyószentmiklósi és a nagygalambfalvi telepek.

Javulás az infrastruktúrában

A terjedelmes dokumentumban hatféle lakhatást különböztettek meg törvényességi szempontból: illegálisan elfoglalt telep, illegális építkezés magánterületen, illegális építkezések közterületen, engedély nélküli építkezések saját területen, szociális lakások, valamint saját, építkezési engedéllyel rendelkező építmények.

Hargita megyében nincsenek illegálisan elfoglalt területek, viszont 16 telep magánterületen, 23 pedig közterületen jött létre törvényességi háttér nélkül. Ezeken a telepeken 934 roma háztartást azonosítottak, ami a tömbösített közösségekben élő háztartások mintegy negyedét teszi ki.

A Hargita megyei roma háztartások 90 százaléka van villanyáram-hálózatra csatlakoztatva, vízellátással 47 százalékuk rendelkezik, központi fűtéssel 9 százalékuk, fürdőszobával pedig 24 százalékuk. Ebből a szempontból az elmúlt évekhez képest javulás tapasztalható.

Ennek ellenére vannak még rossz helyzetben lévő közösségek, például

nyolc telep nem rendelkezik villanyszolgáltatással, ötvenkettőben nincs vízellátás, kilencvenkét telepen pedig hiányzik a csatornázás.

A leghátrányosabb helyzetben azok a telepek vannak, ahol még villany sincs, például a betfalvi („vízen túli cigányok”), a nagygalambfalvi (Puszta), a gyergyószentmiklósi (Dögkert, Malmok), a csíkszentdomokosi (Gárdosalja) és a csíkszentimrei (Kúthegy) telepek, valamint a csíkmadarasi mikroközösség. Ugyancsak mélyszegénységben élnek a gyergyószentmiklósi cigányok mellett a csíkszeredai telepeken is (ilyen a Somlyó 33 néven ismert nyomortelep).

Oktatás, munkaerőpiac, egészségügy

Az oktatást tekintve, a Hargita megyei roma tanulók jelentős hányada magyar tannyelvű iskolába van beíratva. A tanügy (Barometrul educației) 3443 roma tanulót tartott nyilván 2019-ben, vagyis az elemi iskolások mintegy 14, a szakközépiskolások 7, az elméleti gimnazisták alig 1 százalékát. Arra is kitértek a stratégiában, hogy

a roma származású tanulók 42 százaléka szegregált tanintézményben tanul,

20 százaléka olyan iskolában, ahol erős a cigányok jelenléte, míg 38 százaléka nem szegregált iskolába jár többségi tanulókkal.

Galéria

Nyomortanyán

Fotó: Haáz Vince

A munkaerőpiaci területet tekintve a formális munkavállalás, a mezőgazdasági munkák végzése és a külföldi munkavállalás mellett az erdei gyümölcsök, gombák gyűjtése és értékesítése, a háztartási és egyéb hulladékok gyűjtése és

a koldulás is kenyérkereseti formának számít

a roma közösségek berkeiben. Ugyanakkor a dokumentumban kiemelték, hogy ma már számos roma külföldön dolgozik, és

jelentős hányaduknak nem Magyarország, hanem Németország a célországa.

Ez a külföldi migráció pedig jelentős változásokat hozott nemcsak a telepek infrastruktúrájában, hanem a nem roma többség és a roma kisebbség közötti kapcsolatokban is. A megyében élő cigányok számára a külföldi munka jelenti a legnagyobb bevételt, a felmérés szerint a szegregált telepekről 3753-an dolgoztak az elmúlt két évben az országhatárokon kívül.

Az egészségügyi szolgáltatások terén is jelentős hátrányban vannak – emeli ki a dokumentum –, hiszen

a felnőtt roma lakosság java részének nincs egészségbiztosítása.

Éppen ezért az egészségügyi mediátorok fontos szerepet töltenek be az egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tételében.

Rétegzett kultúra

A romák nem alkotnak homogén közösséget, nagy különbségek vannak ugyanis az egyes közösségek kultúrájában és értékrendjében. Bizonyos megközelítések szerint két csoportba sorolhatók: egyrészt az autentikus romák csoportjába, ahová többek között a gáborok, a kalapos, a rokolyás és a sátoros cigányok tartoznak; másrészt a magyar romák (romi maghiari) csoportjába; ilyenek például a tűzhelyes (vátrás) cigányok, a beások (băieși) és a muzsikus cigányok.

Az autentikus romák közül sokan beszélik a roma nyelvet (limba romani): Hargita megyében a telepek cigányainak 14 százaléka, azaz hozzávetőleg 2200 személy ismeri ezt a nyelvet. Az autentikus romák úgy vélik, a többi közösségnek nincsenek hagyományai.

A megye jelentős részében élnek sátoros cigányok, és főként Udvarhelyszéken nagyszámban gáborok is, bár ez utóbbiak jó része nem szegregált közösségben.

A gáborokat egyfajta roma arisztokratáknak tekintik, általában jobb módban élnek, és magas a presztízsük.

A magyar cigányok körében a muzsikusoknak van a legnagyobb presztízsük, és kisebb mértékben ugyan, de a virágárusoknak is (románul florarii). A téglavetők, a kosárfonó és seprűkötő cigányok (împletitorii de mături sau coșuri), a szénégetők (cărbunarii) és a cigánykovácsok (fierarii) ugyancsak hagyományos, kifejezetten a romákra jellemző mesterségeket űznek, amelyeket a szocialista modernizáció előtt elterjedten műveltek, és részben azután is.

A magyar romák esetében a kettős – roma és magyar – identitás és a meghatározó, a cigány társadalom hierarchiája a nem romákkal szembeni távolság–közelség függvényében tagozódik. Például

a gyergyószentmiklósi cigányok és kisebb részben a csíkszéki sátoros cigányok nagyon rossz körülmények között élnek, így magyar cigánnyá válni előrelépést jelenthet számukra a társadalmi létrán.

A kutatás arra enged következtetni, hogy Hargita megyében az autentikus romák egyfajta kultúravesztés állapotában leledzenek. Egyre inkább átveszik a magyar nyelvet, és a sátoros, illetve a rokolyás cigányokból „nadrágot” viselő magyar cigányok lesznek.

A stratégiában 2027-ig érvényes cselekvési terveket is megfogalmaztak a roma lakosság felzárkóztatására, ezeket egy következő cikkben taglaljuk.

3 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 18., vasárnap

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon

Medve támadott meg egy 38 éves férfit Székelyvarságon vasárnap délután. Az áldozatot több harapással a testén szállították a székelyudvarhelyi kórházba.

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon
Medve támadt egy férfira Székelyvarságon
2024. február 18., vasárnap

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon

2024. február 18., vasárnap

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén

Gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, háztáji gazdálkodás, dísznövénytermesztés, és hasonló témakörökben tartanak képzéseket a Gyergyóremetén csütörtökön induló tanfolyam keretében. A szervezők várják a jelentkezőket.

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén
Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén
2024. február 18., vasárnap

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén

2024. február 18., vasárnap

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet vasárnapra virradóra az ország középső és déli részében. A leghidegebb a Déli Kárpátokban levő Omu-csúcson volt, ahol mínusz 6,6 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél
2024. február 17., szombat

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk szombaton a háromszéki tűzoltóknak. Sepsiszentgyörgyön egy tűzhelyen felejtett serpenyő, Bodzafordulón egy kazán miatt lobbantak fel a lángok – számolt be a Kovászna megyei tűzoltóság.

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön
2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM