Aki a semmiből egy új, más világot teremtett: Bolyai, Erdély géniusza Székelyudvarhelyen

Aki a semmiből egy új, más világot teremtett: Bolyai, Erdély géniusza Székelyudvarhelyen

Fotó: Csató Andrea

Nemcsak a nemeuklideszi geometria megszületését ünnepeljük, amikor Bolyai Jánost ünnepeljük, hanem a kreatív gondolkodás győzelmét, a keretek közül való kilépés bátorságát – hangzott el szombat délután a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum legújabb kiállításának megnyitóján.

Péter Beáta

2024. június 23., 14:592024. június 23., 14:59

2024. június 24., 11:522024. június 24., 11:52

A Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstumpf-villában és a múzeumkertben a Szent Iván-éjhez legközelebb eső szombaton ismét megszervezték a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. A gyerekeket és felnőtteket foglalkozásokra, tárlatvezetésekre, bábelőadásra, folyóirat-bemutatóra, tűzzsonglőr mutatványra és koncertre is várták. A rendezvény kiemelkedő programpontja – amellyel rendhagyó módon az eseményt indították – a Bolyai – Erdély géniusza című új múzeumi tárlat megnyitója volt.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Mint ismeretes, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége szakmai partnerségével,

a Magyar Géniusz Program keretében öt erdélyi múzeumnak nyújtott pályázat útján kiemelt összegű támogatást – köztük a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumnak is – egy-egy időszakos kiállítás megrendezésére,

valamint tudományos tevékenységek megvalósítására.

Amint az a kiírásban olvasható, a program célja a magyar géniuszokat, tehetségeket, tudósokat, lángelméket, hazafiakat, patriótákat, valamennyi ismert és névtelen magyar hőst, a magyar kreativitás és zsenialitás példáit megjeleníteni, népszerűsíteni, többek között a jövendő generációk nemzettudatának és múzeumlátogatókká válásának, valamint a múzeumok, a vidék népszerűsítésének elősegítéséért.

„A Magyar Géniusz program, amelyet Demeter Szilárd kezdeményezésére tudhatott magáénak a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének minden tagja, egy olyan forráslehetőség, olyan ugródeszkát jelentett számunkra, amelyről elmondható, hogy

Idézet
az elmúlt tízéves múzeumvezetői tevékenységem alatt összesen nem tudtunk annyi pénzt pályázni, mint ebben az egy projektben.

Óriási nagy projekt és óriási nagy pályázati lehetőség, és ez kifejezetten a Nemzeti Kulturális Alap – Magyar Géniusz Program keretében” – mutatott rá Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója a megnyitón. Noha az ünnepségen számokat nem említett, de ismeretes az is, hogy több mint 23 millió forint támogatásban részesült az intézmény pályázat útján a kiállítás megvalósítására.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

A székelyudvarhelyi múzeum munkatársai egy tágabb kulturális horizontot kívántak megnyitni a tervezett projektjük által, és nem mindenáron a lokalitásra, hanem Erdély géniuszára fókuszáltak. Így született meg a Bolyai – Erdély géniusza című kiállítás. Nem klasszikus kronológiai sorrendben mutatják be Bolyai életútját, hanem

kiragadják azokat a mérföldköveket, amelyeket említeni kell a tudóssal kapcsolatban, bemutatva Bolyait, az embert és Bolyait, a géniuszt.

Miklós Zoltán kiemelte, a gondolaton túlmenően, meg kellett keresniük a múzeum berkein belül azt a személyt, aki fel tudta fűzni, sztorit tudott ebből kialakítani, kiállítást tudott forgatókönyv által létrehozni.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

„Noha nincsenek matematikusaink, de vannak kiváló történészeink, és Szász Hunor volt az a személy, aki tud interdiszciplinárisan gondolkodni, és kellőképpen tudta ezt az egész témát olyan formában elsajátítani, hogy

Idézet
talán még aki soha nem is gondolta volna, hogy megérti Bolyai matematikáját, az a kiállításon megteheti az első lépést”

– mutatta be az igazgató a kiállítás kurátorát, akit munkájában Berze Imre képzőművész is segített.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Erdély legnevesebb tudósai között tartjuk számon a két Bolyait, apát és fiút, akik zsenialitásuk és alkotótevékenységeik révén gazdagították a tudomány világát, elsősorban a matematikát, de kötelességünk ismerni rendkívül sokoldalú munkásságukat és természetüket is – hangsúlyozta a megnyitón Ölvedi Zsolt, Székelyudvarhely alpolgármestere.

„»Az ember az embert embernek nézi« szókapcsolat is Bolyai Jánostól származik. Sajnos keveset idézzük, pedig épp a magyar nemzet boldogulása kapcsán fogalmazott ennek szükségességéről. Egyetlen szótő és ragok játéka – számomra már ebben is zseniális gondolkodó Bolyai” – emelte ki.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Az eseményen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviseletében Beke Mihály András első beosztott konzul mondott ünnepi beszédet. Rámutatott, a székelyudvarhelyi múzeum igen nehéz feladatot vállalt magára, hiszen Bolyai Jánosról, Erdély egyik legnagyobb géniuszáról nehéz újat mondani. Ismerjük az életútját, a küzdelmeit, a csalódásait, a sikereit, a kudarcait, tudjuk, hogy

tavaly novemberben volt kétszáz éve annak, hogy megírta tudós apjának, Bolyai Farkasnak, hogy „a semmiből egy új, más világot teremtettem”.

Vagyis megoldotta a nemeuklideszi geometria alapjait. Tudjuk, milyen nehezen ismerte el a világ az eredményeit, de tudjuk azt is, hogy a tavaly már az UNESCO Bolyai-emlékévet hirdetett a tiszteletére – magyarázta.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

„Joggal mondhatjuk tehát, hogy ez a kiállítás teljes mértékben teljesíti a Nemzeti Kulturális Alap – Magyar Géniusz programjának a célját: szellemi emlékművet állít a magyar kreativitásnak és zsenialitásnak, ezzel is erősíti a nemzettudatot, a magyarság, és jelen esetben az erdélyi magyarság nemzettudatát. Közösségerősítő szerepet vállal azzal, hogy a nemzeti létünket, identitásunkat muzeális eszközökkel támogatva, a magyar tehetségek, lángelmék példáját mindennapjaink részévé kívánják tenni.

Idézet
Örvendetes, hogy a program kurátorai felismerték Bolyainak a nemzeti emlékezetben betöltött nagyon fontos szerepét, és azt, hogy milyen fontos szerepe van a magyarság, különösen az erdélyi magyarok identitástudatának a megerősítésében”

– mondta Beke Mihály András.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Úgy véli, az életmű, és az életmű megismertetésén túl ez a kiállítás arra is tanít, hogy a tudás érték, és a másik fontos üzenete pedig az, hogy nincs mentség, sose hivatkozzunk a körülményekre és nem lehetünk kishitűek, mert bőven van kikre büszkének lennünk.

A házigazda Miklós Zoltán elmondta, egyetlen olyan tárgyat birtokolnak Székelyudvarhelyen, amelyik Bolyai Jánoshoz köthető, éppen ezért a pályázat megfogalmazását követően az első útjuk Marosvásárhelyre vezetett, a Teleki Tékába.

Idézet
A Teleki-Bolyai Könyvtár a legelső pillanattól partnerként állt mellénk, hiszen egy szellemi bázis, azon túlmenően, hogy közgyűjteményként őrzik azt a tárgyi hagyatékot, amely a Bolyaiakhoz köthető.

Egyrészt kéziratokat, másrészt személyes tárgyakat, amelyeket az utókor megőrzött és meg lehet tekinteni egy állandó kiállítás keretében. Kevés az a tárgy, amelyet el tudtunk hozni, viszont abból a dokumentációból, amelyet papírra vetett Bolyai János, nagyon szívesen kölcsönöztek” – hangsúlyozta.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

A kiállítás létrejöttében közreműködött még az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum (Kolozsvár), a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), a Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest), a Magyar Tudományos Akadémia (Budapest), a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest), az Alsó-szászországi Állami és Egyetemi Könyvtár (Göttingen), a Smithsonian Könyvtár és Levéltár (Washington, DC), a Hadtörténeti Múzeum (Bécs), az Osztrák Állami Levéltár (Bécs), a Penn Múzeum (Philadelphia) a New York-i Közkönyvtár és a Művészeti Múzeum (Bázel).

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Lázok Klára, a Teleki-Bolyai Könyvtár főkönyvtárosa úgy fogalmazott, hogy a pazar kiállításon, amely valószínű, hogy mindenkit le fog nyűgözni, valami nagyon izgalmasat és újszerűt sikerült kihozni a kéziratokból és a tárgyakból.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

A Teleki Téka könyvtárosaként fontosnak tartotta, hogy a megnyitón néhány szót szóljon azokról a kéziratokról, amelyek az alapját képezik a kiállításnak.

Idézet
Bolyai János 14 ezer oldalnyi kéziratát ma a Teleki-Bolyai Könyvtár őrzi, és ez hozzáférhető bárki számára, digitálisan és az olvasótermünkben is.

Könyvtárnyi irodalmat írtak ezekről a kéziratokról, mégsem állíthatjuk azt, hogy az életmű teljesen ismert. A hagyaték sorsának első stációit Kiss Elemér, Bolyai János matematikájának és munkásságának egyik legavatott kutatója összegezte a kilencvenes évek végén az addigi kutatások alapján. Ő írt a Bolyai ládákról, amelyekben a tudós halálakor a marosvásárhelyi katonai várparancsnokság utasítására lefoglalt Bolyai kéziratokat elszállították, hogy a hadmérnök esetleges katonai vonatkozású iratait visszatarthassák.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Kiss Elemértől tudjuk azt is, hogy a ládák a vásárhelyi református kollégium könyvtárába kerültek vissza számos viszontagság után, és innen indultak azután útnak Arany János, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnökének kérésére Budapestre, 1869-ben tudományos feldolgozás céljából. A kéziratok átvizsgálása akkor nem vezetett eredményre, úgyhogy azokat 1894-ben visszaszállították Marosvásárhelyre a református kollégiumba, innen kerültek át a Teleki Téka épületébe az ötvenes években, ahol ma is tanulmányozhatók” – ismertette.

A Tékában őrzött kéziratok között megtaláljuk Bolyai János nyomtatásban megjelent és meg nem jelent műveinek különböző fogalmazványait, vázlatait, és a hivatalos iratokat, levelezést.

A kéziratok jelentős részét azonban előre eltervezett rend nélkül keletkezett írások alkották és rendkívül nehezen olvashatók, hisz Bolyai János nem a nyilvánosságnak szánta őket. Befejezetlen tervezetek, egy-egy papírfecnire odavetett gondolat, keltezés nélküli jegyzetek sorakoznak az ötvenes években Benkő Samu és Abafáy Gusztáv által tematikai sorrendbe rendezett, mappába helyezett kéziratokban.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Úgy véli, a teleírt lapok még rengeteg fel nem tárt gondolatról vallanak az elkövetkező kutatóknak. A hagyaték teljes értékű feldolgozásához szükség lenne egy teljes akadémiai kutatócsoport összehangolt munkájára. Reményét fejezte ki, hogy a kiállítás is újra a középpontba állítja Bolyai alakját és felhívja a figyelmet a kéziratok monografikus kutatásának fontosságára.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

„A zseniális gondolatoknak, a világot előre vivő eszméknek megvan a saját útjuk, függetlenül attól, hogy megalkotójukat rajongva ünnepli a környezete és könyvtárnyi méltatást írnak róla, vagy el nem ismerten éli le az életét és egyetlen ember kíséri ki a temetőbe. Ezek a gondolatok tovább gyűrűznek, a tudomány saját dinamikája szerint más, csendben gondolkodó és alkotó tudósok agyában megteremtik a megfelelő szinapszisokat, és tovább alakulnak formálva a világot és minket.

Idézet
A Bolyai élet megalkotásának hatalmas tudományos jelentősége van, hirdették ezt hírneves matematikusok hírneves egyetemeken, viszont nemcsak a nemeuklideszi geometria megszületését ünnepeljük, amikor Bolyai Jánost ünnepeljük, hanem a kreatív gondolkodás győzelmét, a keretek közül való kilépés bátorságát.

Ez a kiállítás abban, ahogyan létre lett hozva, ahogyan megmutatja ezt a hagyatékot, méltán áll be ezeknek a kreatív gondolkodóknak a sorába. Ünnepeljük ugyanakkor, amikor Bolyai Jánost ünnepeljük, a mindennapos munkát, amely eljuttat a felismerés pillanatáig, azt a keserves kitörlésekkel és újraírásokkal teli többszáz oldalt, aminek nyomán megszületett az új világ” – tette hozzá.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

A megnyitón közreműködött a Cári Tibor Trió: Cári Tibor – zongora, Dávid Anna – hegedű, Szabó J. Attila – cselló.

A Bolyai – Erdély géniusza című tárlat – amely másfél évig látogatható – a klasszikus kiállítási elemeket ötvözi a korszerű muzeológiai és audiovizuális, valamint informatikai megoldásokkal, a fiatal generáció számára is élvezhetővé, és amely interaktív jellege folytán a játszva tanulás hatékony eszköze.

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Galéria

Fotó: Csató Andrea

Galéria

Fotó: Csató Andrea

3 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 23., vasárnap

Folytatódik a szélsőséges időjárás: kitart a hőség, de zivatarok is várhatók

Piros, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt, de sok helyen viharokra, esőre is számítani lehet – írja az Agerpres hírügynökség.

Folytatódik a szélsőséges időjárás: kitart a hőség, de zivatarok is várhatók
2024. június 23., vasárnap

Fák dőltek a sínekre, leállt a vasúti forgalom Palotailva és Maroshévíz között

Áll a vasúti forgalom Palotailva és Maroshévíz között, mivel az éjszaka több helyen fák dőltek a sínekre az erős szélben – írja az Agerpres hírügynökség. A vasúti alkalmazottak dolgoznak a fák, ágak eltakarításán.

Fák dőltek a sínekre, leállt a vasúti forgalom Palotailva és Maroshévíz között
2024. június 23., vasárnap

Ami a szerződésben szerepelt: hetvenöt percnyi Azahriah

A NyárOn Szereda csúcseseményeként több ezres rajongótábor előtt lépett színpadra szombaton este Baukó Attila, művésznevén Azahriah dalszerző és énekes.

Ami a szerződésben szerepelt: hetvenöt percnyi Azahriah
2024. június 23., vasárnap

Vasárnap rendezik a Székely Vágta döntő futamait

A 13. Székely Vágta szombati napján rendezték meg az Óriáspince-tetőn az előfutamokat, melyek nyomán összeállt a vasárnapi középfutamok, illetve döntők mezőnye. A Vágta döntőjében mindhárom székely megye képviselteti magát.

Vasárnap rendezik a Székely Vágta döntő futamait
2024. június 23., vasárnap

Feje tetejére állt egy autó, ketten kerültek kórházba

Négyen sérültek meg, miután a feje tetejére állt egy személyautó vasárnapra virradóan, a Maros megyei Mezősályiban. A jármű totálkáros lett, két személyt kórházba kellett szállítani.

Feje tetejére állt egy autó, ketten kerültek kórházba
2024. június 23., vasárnap

Alapos pusztítást végzett a vihar Hargita megye északi részén

Mintegy háromezer fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül a vasárnap hajnali vihar következtében, rövidzárlatos lett a villanytábla egy lépcsőházban, vízzel telt fel egy pince, kigyulladt egy gólyafészek, és fák dőltek az útra.

Alapos pusztítást végzett a vihar Hargita megye északi részén
2024. június 22., szombat

Fényes és fényesedő talentumok a Székelyföldi Tehetségnapon  

Nagy volt az egy négyzetméterre eső talentumok száma a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SZTT) szombati rendezvényén, a Székelyföldi Tehetségnapon.

Fényes és fényesedő talentumok a Székelyföldi Tehetségnapon   
2024. június 22., szombat

Elballagtak a Sapientia sepsiszentgyörgyi végzősei

Tavalyhoz hasonlóan, szombaton ismét a sepsiszentgyörgyi karon tartotta meg a Sapientia EMTE az egyetemi szintű tanévzárót, kiemelve annak fontosságát, hogy az önállósult karon ez az első hasonló esemény.

Elballagtak a Sapientia sepsiszentgyörgyi végzősei
2024. június 22., szombat

A legnagyobb Azahriah-rajongók már elfoglalták helyeiket a NyárON Szereda színpada előtt

Elérkezett a NyárON Szereda szombati napja, amikor a népszerű előadó, Azahriah is fellép a csíkszeredai fesztiválon. A leghűségesebb rajongók már órákkal a koncert előtt gyülekezni kezdtek a színpad előtt.

A legnagyobb Azahriah-rajongók már elfoglalták helyeiket a NyárON Szereda színpada előtt
2024. június 22., szombat

Sokan kihasználják az ingyenes fürdési lehetőséget

Ingyenesen lehet hűsölni, fürdeni a marosvásárhelyi Víkendtelepen, és ezt a kánikulában sokan kihasználják. A népszerű strand 9-20 óra között tart nyitva.

Sokan kihasználják az ingyenes fürdési lehetőséget
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!