Többször tervezték, mégsem épült vasútvonal Székelyudvarhely és Csíkszereda között

Többször tervezték, mégsem épült vasútvonal Székelyudvarhely és Csíkszereda között

1940 és 1944 között az udvarhelyi vasútszakasz nem volt kapcsolatban a magyarországi hálózattal

Fotó: Barabás Ákos

Több mint nyolcvan év kellett elteljen a gőzmozdony feltalálása után, amire Székelyudvarhely és Héjjasfalva között útjára indulhatott az első vonat. Az említett vasútvonalat ráadásul többször is szerették volna tovább építeni a gyergyói, illetve a csíki térségek irányába, ám a tervek megvalósítása elmaradt. Volt ugyanakkor olyan székelyföldi település, ahonnan már az 1890-es években elszállították a tojást Londonig.

Fülöp-Székely Botond

2024. március 03., 20:522024. március 03., 20:52

Gyerekkorában a vasút mellett nőtt fel, így hamar meg is szerette annak sajátos világát Gidó Csaba történész, aki még egyetemi államvizsga dolgozatát is a témában írta, a székelyföldi vasúthálózat történetét kutatva. Az általa összegyűjtött információkba engedett betekintést az Orbán Balázs Akadémia felkérésére Székelyudvarhelyen.

A gőzmozdony megalkotása

James Watt 1769-ben szabadalmaztatta a gőzgépet, ezáltal pedig elkezdődött az ipari forradalom, amelynek során megpróbálták felhasználni a gőz erejét a közlekedésben is – vágott bele minapi előadásába Gidó Csaba. Mint mondta, 1804-ig kellett várni arra, hogy Richard Trevithick elkészítse az első gőzmozdonyt, amelynek első útja „meglehetősen döcögősre sikerült”. A szerelvény ekkor tíz tonnányi vasáruval, hetven utassal és öt üres vagonnal indult útnak: összességében négy óra alatt haladt 16 kilométert.

Idézet
Sokan nem őt tartják a vasút atyjának, de én másképp gondolom, hiszen ő volt az első, aki olyan gőzmozdonyt épített, amelyet emberek és áruk szállására is lehet alkalmazni

– magyarázta a történész. Trevithick végül szegényen halt meg, de az ő munkásságából is profitált George Stephenson, aki elkészíti az angliai Stockton és Darlington közötti vasútvonalat (1825), amelyen személyeket és árukat is szállítottak.

Gidó érdekességként azt is elmondta, hogy 1829-ben rendezték meg a vasúttörténelem első gőzmozdony-versenyét, amelyen tíz szerelvény vett részt: öt el sem tudott indulni, de igazából csak George Stephenson angol mérnök mozdonya tudta teljes mértékben teljesíteni a próbát. Szerelvénye 48 km/órával haladt.

Az első székely a „gőzszekéren”

Magyarországra is eljutott a hír az új találmányról, ám 1825-ből egy olyan cikk marad fent (Magyar Kurír), amelyben még hitetlenkedve írnak a gőzmozdony létezéséről.

Úgy tartják, hogy Bölöni Farkas Sándor volt az első székely, aki vonatra ült. Ő 1831-ben utazott Angliába, leírásában pedig megemlíti a „gőzszekeret,” amelyet az emberi elme egyik legnagyobb diadalának nevez.

Széchenyi István államférfi, a legnagyobb magyar 1832-ben a Manchester és Liverpool közötti járaton utazik. Hazatérve Magyarországra, az ottani vasútépítés élharcosává válik. Az anyaországban 1846-ban létesül a Pest és Vác közötti vasútvonal (naponta háromszor közlekedett a vonat), rá egy évre Petőfi Sándor is kipróbálja azt. Egész nap utazott vele a költő, még egy verse is született erről (A vasúton). Széchenyi 1848-ban készítette el a Kárpát-medencei vasútvonal tervet, ám ebben csak szegényesen szerepelt Erdély. Eszerint

Székelyudvarhelyen áthaladt volna a vasút, majd a Hargitán át folytatódott volna az útvonal kiépítése.

A magyar szabadságharc idején ugyan nem lehetett dolgozni a tervek kivitelezésén, ám ezt követően a bécsi udvar támogatta a főbb Kárpát-medencei vasútvonalak kiépítését: ők elsősorban a Bánság irányába akartak terjeszkedni a meglévő hálózattal. 1857–58-ra a Bánság és Partium nagyobb városai vasúthoz jutnak (Temesvár, Arad, Nagyvárad), így az új közlekedési forma eléri Erdély határát.

A továbbiakban két vasútvonal-terv körvonalazódik: Nagyvárad – Kolozsvár – Brassó (ezt támogatja az erdélyi magyarság), illetve az Arad – Gyulafehérvár – Nagyszeben – Vöröstorony – Havasalföld (ezt inkább a bécsi udvar, illetve a román, szász elit preferálja). Végül 1866 és 1870 között megépül Aradtól Gyulafehérvárig, valamint Petrozsényig egy szárnyvonal.

Az osztrák-magyar kiegyezés után az erdélyi Mikó Imre kerül a magyar közlekedési minisztérium élére, aki támogatja a korábban említett keleti vasútvonal megépítését.

1873-ig további 600 kilométernyi vasúthálózat épül ki, amelybe Marosvásárhely is becsatlakozik.

Vasútvonal Székelyudvarhely és Csíkszentdomokos között?

A 19. századi vállalkozók folyóvölgyekben szerették megépíteni a vasútvonalakat, hiszen az lényegesen könnyebb munka volt – közölte Gidó Csaba. Próbálták elkerülni a magasabb domborzati formákat, az alagutak, viaduktok építését.

Székelyföldön a legtöbb patak és folyó dél-nyugati irányú, ezért olyan vasútvonalak épülnek, amelyek Dél-Erdély irányába biztosítanak közlekedést.

Először Székelykocsárd és Marosvásárhely között épül vasútvonal, a következő nagy terjeszkedés 1886 és 1898 között van, amikor helyi érdekeltségű, azaz másodrendű vasútvonalak épülnek Székelyföldön. Ezek költségeit az adott térség lakosságai és intézményei finanszírozták részvénytársaságok által. Így jön létre a Marosvásárhely – Szászrégen, a Brassó – Háromszék, a Balázsfalva – Sóvárad (ezt később hosszabbítják meg Parajd irányába) és a Héjjasfalva – Székelyudvarhely vasútvonal is.

Galéria

Fotó: Barabás Ákos

1891-ben egyezség jön létre az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia között két új csatlakozási pont megépítésére: egyiket Vöröstoronynál, a másikat a Gyimesekben.

Hosszú ideig azt tervezték, hogy Székelyudvarhelyen át Csíkszentdomokos felé haladva jussanak el a Gyimesekbe,

ám 1895-ben a magyar állami vasúttársaság, azaz a MÁV veszi át az irányítást, amely más terveket szőtt.

Miért nem bíztak a székelyekben?

Ebben az évben kezdődik el a vasútépítés (a MÁV tervei szerint) Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és a Gyimesek között.

Idézet
Az akkori időkben ez volt Magyarország legdrágább, ugyanakkor leglátványosabb vasútvonala. Itt van például a Karakó-völgyhíd, továbbá a Ladók-völgyhíd. Utóbbi az 1896-os millenniumi kiállításon a legszebb kőboltozatos híd díját tudhatta magáénak. Itt épült meg ugyanakkor Magyarország második leghosszabb alagútja is. Érdekesség, hogy két oldalról láttak neki az alagút fúrásának és a tárnák egybenyitásakor mindössze 8 milliméteres eltérés volt azok között

– mondta Gidó.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Az említett precizitás persze nem a székelyföldi munkásoknak volt betudható, hiszen a nyugatról érkező vállalkozók magukkal hozták olasz, alföldi magyar és horvát alkalmazottaikat. A vállalkozók ugyanis nem igazán bíztak a székely munkásokban, hiszen azok egyik napról a másikra szó nélkül eltűntek a munkatelepről, ha kaszálási vagy éppen aratási időszak volt.

A székelyek leginkább az építkezési anyagok fuvarozásából vették ki a részüket.

Végül a gyimesbükki vasútállomás lett a történelmi Magyarország legnagyobb vasúti határállomása. A román részen két év késedelemmel épült meg a vasúti összeköttetés az 1897-es határidőhöz képest.

Galéria

Régi mozdony az ezeréves határnál, háttérben a felújított gyimesbükki 30-as számú vasúti őrház

Fotó: Pinti Attila

Idézet
Az első befutó román gőzösre egy magyar zászlót tettek, míg viszonzásképpen a magyarok egy román zászlót helyeztek el a vasútállomáson

– mesélte a történész.

Újabb próbálkozás

1899 és 1904 között nem épül újabb vasútvonal Székelyföldön, hiszen gazdasági válság bontakozik ki. Tervek azonban bőven vannak: Gyergyószentmiklós, ugyanakkor Csíkszereda irányába is fejlesztenék a székelyudvarhelyi vasutat.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Végül a következő években

több székelyföldi hálózatfejlesztés valósul meg, de a Székelyudvarhely és Csíkszereda közötti építkezés elmarad. Annak ellenére történik ez így, hogy 1916-ban konkrét tervek készülnek a munkálatokra, sőt azok bekerülnek a magyar kormányprogramba is.

A világháború utánra, azaz 1922-re tervezték a két várost összekötő vasútvonal átadását, de nem lett belőle semmi.

A Székelyudvarhely és Héjjasfalva közötti vasútvonalról

Gidó Csaba kifejtette, hogy 1868-ban született meg az első elképzelés. Ekkor Daniel Gábor udvarhelyszéki főispán kérte, hogy a Segesvár és Brassó között épülő vasút valamilyen formában érintse a régiót. Ez sajnos nem valósult meg. 1882-ben újabb elképzelés születik ezzel kapcsolatban, amit az országgyűlési képviselők nyújtanak be. Ezt nem támogatta az ellenzékben politizáló Ugron Gábor (Udvarhely vármegyei országgyűlési képviselő), valószínűleg azért, mert a munkálat nagy profittal járt, amelyből ő nem részesült volna – így a történész.

Három év múlva azonban egy nem mindennapi összefogás jön létre Daniel Gábor és Ugron Gábor között: ők egy előmunkálati engedélyt kérnek egy Héjjasfalva – Székelyudvarhely – Csíkszentdomokos – Gyimesek közötti vasútvonal kiépítéséhez. Csak az első két település közötti szakaszra kapnak engedélyt.

Ezt követően megállapodnak egy budapesti vállalkozóval és részvénytársaságot hoznak létre, amelyhez csatlakozik az udvarhelyi politikai és gazdasági elit minden tagja. El is kezdődnek a munkálatok, majd 1888. március 15-én átadják a vasútvonalat.

Gidó Csaba rámutatott, Ugron Gábor minden gazdasági előnyét igyekezett kihasználni a munkálatnak, nem csak részvényes volt, de alvállalkozója is a részvénytársaságnak. Mindemellett megállapodott a székelypálfalviakkal, hogy kitermelhesse a cserefa erdőjüket, alapanyagot biztosítva az építkezéshez. A megegyezett összegnek végül csak a felét fizette ki, kérve, hogy a pénzt a saját bankjába tegyék be, amely később csődbe ment.

Gyakorlatilag 36 kilométer hosszú vasútvonal épült négy állomással (Székelykeresztúron, Nagygalambfalván, Bögözben és Székelyudvarhelyen), ezenkívül pedig egy megálló is volt Betfalván.

1922-ben állt meg először szerelvény a székelyudvarhelyi kisállomás helyszínén, de tizenegy évet kellett még várni, hogy ne csak az érkező vonatokra lehessen felülni.

Galéria

Fotó: Barabás Ákos

Épület azonban csak 1942-ben létesült a helyszínen.

A világháborúk idején

1914-től óriási szerepe lesz a vasútnak, hiszen katonákat szállítanak a frontvonalra. Egy év múlva már harangokat is szállítottak el Székelyudvarhelyről, hogy fegyverek készüljenek azokból.

A trianoni döntéskor is nagy szerepe volt a vasútvonalaknak, hiszen láthatóan ezek mentén húzták meg újra az országhatárokat a külső hatalmaknak kedvezve.

1940-ben Észak-Erdély és Székelyföld ismét magyar fennhatóság alá kerül, ám úgy húzzák meg a határvonalakat, hogy Székelyföldnek és Magyarországnak nincs vasúti kapcsolata. A helyzet javítása érdekében épül meg a Szeretfalva és Déda közötti szakasz. Érdekesség, hogy

1940-től 1944-ig úgy közlekedett Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között a vonat, hogy a vasút nem volt kapcsolatban a magyarországi hálózattal.

Ezt szerették volna megszüntetni az akkori vezetők, így számos terv készült: Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Sepsibükszád, valamint Székelyudvarhely és Csíkszereda között is szerettek volna vasútvonalat építeni. Sajnos ezek nem valósultak meg a dúló háború miatt, illetve azért, mert Székelyföld ismét Romániához csatolódik.

1951-ben ismét születik egy elképzelés a Csíkszereda – Székelyudvarhely szakasz kiépítésére és egy év múlva elkezdődik a földterületek kisajátítása a nyomvonalak mentén. A következő évben vasúti építkezési telep is létrejön Székelyudvarhelyen, de felfüggesztik a projektet,

és sohasem kezdik újra a beruházást.

Harmadosztályon volt az „élet”

„A vasút az első eszközünk, amelyen időjárástól függetlenül lehet közlekedni, illetve az első olyan eszköz, amelynek köszönhetően az ember legyőzte a tér és időbeli távolságot. A vonat segítségével ugyanis több száz kilométer megtételére lettünk képesek mindössze egy nap alatt. A vonat továbbá képes nagy mennyiségű és romlandó árú szállítására is. A vasérc és a kő szállítása mellett az 1890-es években székelykeresztúri tojást vihettek ki Londonba” – magyarázta Gidó Csaba, később megjegyezve, hogy utóbbinak kereskedelmi okai lehettek.

Székelyföld területén éppen a vasút miatt szűnt meg egy ősi mesterség, mégpedig a tutajozás, hiszen a faanyagot már vonattal szállították.

Pozitív hatással volt azonban a közlekedésfejlesztésre, hiszen a vasútállomásokhoz vezető útvonalakat modernizálni kellett. Ipari vasútvonalak is épültek például Ivó és Zeteváralja közelében, de Kommandó községnél is. A történész szerint ezeket meg kellett volna őrizni és turisztikai célra használni, de ez nem így történt: a síneket felszedték, az épületek pedig az enyészeté váltak.

Galéria

Fotó: Orbán Balázs Akadémia

A vasúti hálózatoknak köszönhetően felgyorsult az információcsere: rövid idő alatt Székelyudvarhelyen is lehetett olvasni a budapesti lapokat. Átalakultak az utazási szokások is.

Idézet
A vonat az első »demokratikus intézmény«, hiszen arra bárki válthatott jegyet. Arisztokrata, kereskedő és paraszt egymás mellett utazhatott

– jelentette ki Gidó. Hozzátette, Orbán Balázs a legnagyobb székely mindig harmadosztályon utazott, hiszen bevallása szerint „ott élet volt”, információkat lehetett szerezni a mindennapokról. Illemtankönyvek születtek a vonaton való viselkedésről és az étkezésről is. Erősebb szagú ételeket például nem volt etikus fogyasztani a szerelvényeken, cigarettázni is csak minden utas beleegyezésével lehetett.

Tudni kell azt is, hogy a vasútállomások körül közösségi találkozópontok alakultak ki, például vendéglők létesültek ott, ahol egyebek mellett fasírtot, szódavizet, frissen csapolt sört lehetett vásárolni. A bécsi szelet receptje is a vonatoknak köszönhetően jutott el Székelyföldre.

Árulkodott a muskátli színe

Az időzónák kialakulása is a vasúthálózat miatt történt – folytatta a történész, megjegyezve, hogy minden állomáson kötelező módon lennie kellett egy órának.

A MÁV 1880-től egységes típusterveket dolgozott ki a vasútállomásokra, annak függvényében, hogy azok mekkorák voltak.

Meghatározták, hogy milyen anyagokból kell azokat megépíteni, azt, hogy pincével kell rendelkezzenek. Az alkalmazottak kerteket kellett létesítsenek az állomások körül: eper-, hárs- és gesztenyefákat ültethettek. Kötelező volt egy kerekeskút, illetve a férfiaknak és nőknek szánt árnyékszék megépítése is.

A muskátli is a vasútnak köszönhetően terjedt el Erdélyben és Székelyföldön,

hiszen azzal kellett díszíteni az állomásokat.

Idézet
A monarchia magyarországi részén piros színű muskátlival díszítették az állomásokat és őrházakat, míg az osztrák oldalon fehér színűvel. Tehát ha valaki elaludt a vonaton, ébredése után csak a muskátli színét kellett megnézze és tudta, hogy a monarchia mely területén tartózkodik

– magyarázta Gidó. A vasutas új mesterség volt, ő kapott szolgálati lakást, fizetést, majd nyugdíjat. Mindemellett különböző ingyenes szolgáltatásokban is részesült, ráadásul kiszámítható munkabeosztása volt. Nem is csoda, hogy sokan vasutashoz szerették volna hozzáadni a lányukat.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

A szakember arra is kitért, hogy Csíkszeredában a vasútnak köszönhetően készült el az első park, illetve köztéri szobor.

Idézet
Ez a vasútállomás mellett volt, de ma egy szeméttelep. (…) Pedig valamikor ott volt Erzsébet királyné (Sissi) szobra, volt egy szökőkút, illetve egy, a MÁV-alkalmazottak által készített teniszpálya, ahol a város polgári elitje teniszezett. Ez a román világban kezdett hanyatlani, majd a második világháború után teljesen tönkrement

– osztotta meg.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 03., szerda

Szerda esti tarlótűz: ezúttal Fitódon lángolt a határ

A Csíkszentlélekhez tartozó Fitódon gyúlt ki a tarló szerda este, a helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság csíkszeredai egységét riasztották.

Szerda esti tarlótűz: ezúttal Fitódon lángolt a határ
2024. április 03., szerda

Egy hónapos késéssel elkezdődik az egységes mezőgazdasági támogatások igénylése

Idén elmarad a szankciós időszak az egységes mezőgazdasági támogatások igénylése esetében, ezért különösen fontos, hogy a gazdák időben leadják támogatási kérelmeiket. Az igénylési időszak ebben az esztendőben a szokásosnál egy hónappal később kezdődik.

Egy hónapos késéssel elkezdődik az egységes mezőgazdasági támogatások igénylése
2024. április 03., szerda

17 éves lányt kényszerített prostítucióra egy férfi

Tíz házkutatást tartott a Maros megyei rendőrség legtöbb esetben drogok forgalmazása miatt, egy esetben viszont kiskorú prostitúcióra való kényszerítése miatt indult büntetőeljárás – tájékoztatott szerdán a Maros megyei rendőr-főkapitányság.

17 éves lányt kényszerített prostítucióra egy férfi
2024. április 03., szerda

Házkutatást tartottak gyermekpornográf felvételek miatt, egy férfi ellen büntetőeljárás indult

Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, akinek lakásában szerdán házkutatást tartott Maros megyei rendőrség. Laptopján és mobiltelefonján több gyermekpornográf felvételt is találtak.

Házkutatást tartottak gyermekpornográf felvételek miatt, egy férfi ellen büntetőeljárás indult
2024. április 03., szerda

A három legveszélyesebb terület, ahol figyelni kell: itt a legaktívabbak a csalók

Folyamatosan nő az úgynevezett smishing támadások száma Romániában. Beazonosították azokat a területeket is, ahol a legtöbb csaló bepróbálkozik, egyre nagyobb sikerrel.

A három legveszélyesebb terület, ahol figyelni kell: itt a legaktívabbak a csalók
2024. április 03., szerda

Öt napon belül el kell juttatni a tanintézetbe a Szülőföldön magyarul adatlapot

Elindult szerdán a Szülőföldön magyarul programba történő regisztráció, amely ettől az évtől kizárólag online lehetséges. A mipont.hu felületen lehet benyújtani a kérelmeket május 3-a éjfélig.

Öt napon belül el kell juttatni a tanintézetbe a Szülőföldön magyarul adatlapot
2024. április 03., szerda

Gyerekfoglalkozásokon és szervezeti fenntarthatóságon dolgozik a Turulmadár Egyesület

Március végével két, jelentős volumenű projektet zárt a sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület. A szerdai sajtótájékoztatón a szervezet képviselői elmondták: az elmúlt pár évben az egyesület fenntarthatóságát és a Berde Mózsa Kört fejlesztették.

Gyerekfoglalkozásokon és szervezeti fenntarthatóságon dolgozik a Turulmadár Egyesület
2024. április 03., szerda

Néprajzi pályázat középiskolásoknak

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete és a Kriza János Néprajzi Társaság idén második alkalommal hirdeti meg középiskolásoknak szóló, tudományosesszé-író pályázatát.

Néprajzi pályázat középiskolásoknak
Néprajzi pályázat középiskolásoknak
2024. április 03., szerda

Néprajzi pályázat középiskolásoknak

2024. április 03., szerda

Választási évben mindenre (is) futja? Románia aktív szerepet vállalna Ukrajna újjáépítésében

A miniszterelnök szerint Románia nemcsak Ukrajna újjáépítésében vállalna fontos szerepet, hanem a támogatásba a Moldovai Köztársaságot is bekapcsolná, mivel ez az ország is súlyosan érintett a háborús konfliktusban.

Választási évben mindenre (is) futja? Románia aktív szerepet vállalna Ukrajna újjáépítésében
2024. április 03., szerda

Három autó ütközött Székelyudvarhelynél, hosszú autósor alakult ki Felsőboldogfalva irányába

Két ember sérült meg egy három autót érintő balesetben szerda délután Székelyudvarhely alsóboldogfalvi kijáratánál – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.

Három autó ütközött Székelyudvarhelynél, hosszú autósor alakult ki Felsőboldogfalva irányába
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!