A magyar kormány támogatásával felépült napköziotthont avattak Székelykeresztúron

Több százmillió forintos magyar állami támogatásból épült fel a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium új napközi- és óvodaépülete, amellyel teljessé vált az unitárius tanintézet oktatási palettája. A hatszáz négyzetméteres épületet ünnepélyes keretek közt adták át.

Széchely István

2021. június 01., 18:262021. június 01., 18:26

2021. június 01., 19:172021. június 01., 19:17

A magyar kormány támogatásával felépült napköziotthont avattak Székelykeresztúron

Fotó: Erdély Bálint Előd

Több százmillió forintos magyar állami támogatásból épült fel a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium új napközi- és óvodaépülete, amellyel teljessé vált az unitárius tanintézet oktatási palettája. A hatszáz négyzetméteres épületet ünnepélyes keretek közt adták át.

Széchely István

2021. június 01., 18:262021. június 01., 18:26

2021. június 01., 19:172021. június 01., 19:17

Fotó: Erdély Bálint Előd

„Ma már nem tatárhordák támadnak rá a gyermekeinkre, hanem olyan ordas eszmék, amelyek bennünket, magyarokat ezeregyszáz éve megtartó alapértékeinket veszélyeztetik. Ezek az alapértékek az Isten, a haza és a család. Megnövekedett felelősséggel minél kisebb korban el kell mélyíteni a kapcsolatot az ide járó gyermekekben a magyar anyanyelv, a magyar kultúra és azok az alapértékek iránt, amelyek őket az unitárius egyház kebelébe vonják. Tehát nagyon nagy munka vár önökre.

Mi az európai feltételeket igyekeztünk biztosítani, de az igazi feladat a négy fal között a nevelőkre hárul, és a gyermekek szüleire, nagyszüleire. Én ehhez a munkához kívánok önöknek olyan erős lélekkel és olyan örömmel és derűvel mindennapokat és éveket, amilyeneket hosszú évtizedek óta én itt mindig megtapasztalhatok

– fogalmazott a székelykeresztúri unitárius templomban mondott ünnepi beszédében Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Az új óvodáról elmondta, ez egyike annak a 103 ilyen új nevelési intézménynek, amely a program részeként Erdélyben megépült, megépül.

Az ötödik éve zajló programban a magyar állam 316 olyan óvoda felújítását is vállalta, amelyekbe magyar gyermekek járnak.

Székelykeresztúri kötődései miatt ennek az óvodának az avatóünnepségére mindenképpen szeretett volna eljönni – jegyezte meg a miniszteri biztos.

„Átnyúl a segítő kar a határon”

„Bölcs és érett az a nemzet, amely rádöbben arra, hogy a jövőt nemcsak gazdaságilag, nemcsak a nemzeti értékeink felvállalásával és hangoztatásával, hanem mindenekelőtt a csendes építkezés ilyen módjával lehet építeni, amilyen a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program” – hangsúlyozta beszédében Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, aki az egyház képviselőtanácsa, elnöksége nevében köszöntötte az egybegyűlteket. „Így állunk mi itt most, hálát adva Istennek, hogy egy újabb emeleten, a bölcs fundamentumépítőkéhez hozzáadhatjuk a magunk emeletét.

Egy ilyen pillanatban, amikor megnyilvánul az ő gondviselése, olyan valami történik, amiről talán nem is álmodhattunk volna az elmúlt század elején. Hogy átnyúl a segítő kar a határon, és ez a segítő kar képes összeölelni a nemzetet, lehetőséget teremtve arra, hogy az álom valóra váljon és teremtsen

– fogalmazott Kovács István.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Közel két és fél évszázaddal ezelőtt az unitárius egyház akkori vezetősége, zsinata úgy döntött, hogy egy szőlőt ültet el Székelykeresztúron, idézte fel a gimnázium építésének a jóváhagyását Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár.

„A sok nehézség ellenére mégis volt mindig munkás, aki ezt a szőlőst – amit oda elültetett ez a kicsiny közösség, a maga nincstelenségével és vitával – megmunkálja, aki megmetssze a venyigét, és aki leszedje a szőlőt, kipréselje a mustot, és szakértelemmel, türelemmel, bölcsességgel érlelje a bort. Ez a történet majdnem két és fél évszázad után majdnem ugyanabban a hangnemben folytatódik tovább. A szőlősben ültetünk, építünk jelen pillanatban egy újabb sort.

Ami közös bennünk és azokban, kik ezelőtt ezeket az épületeket megálmodták és létrehozták, az a lelkület. Az a lélek, amely a zsoltáríró szavaival, imádságával sóhajt most is az Úristenhez, hogy oltalmazza meg ezt a szőlőt, hogy teremjen ez a szőlő édes gyümölcsöt, és már ebben a zsenge, gyermeki korban elültetődjenek azok az értékek, amelyek – íme, látható – évszázadosak és még mindig léteznek

– fogalmazott, ő maga is oltalomért fohászkodva, és azért, hogy legyen mindig gyermek, aki megtöltse játékkal és nevetéssel az új óvoda termeit.

Fotó: Erdély Bálint Előd

„Emberé a munka, de Istené az áldás”

Lőrinczi Lajos esperes beszédében arra mutatott rá, hogy az óvodaépítéssel a templom- és iskolaépítő elődök álma is valóra vált, akik közel két és fél évszázada kezdtek „a templom mellé szilárd hitre jövőt teremteni és építeni”. „Így most már nemcsak közép- és általános iskolánk, hanem óvodánk is lehet.

Én szilárdan hiszem, hogy a szép dolgok mindig Isten és ember együttmunkálkodásából születnek meg. A zsoltár mondja: emberé a munka, de Istené az áldás. Ennek az óvodának a megépítésén végig Isten áldása volt

– mondta.

A gimnázium aligazgatója, Lakatos Sándor lelkész-vallástanár, az ószövetségi Ábrahám Istennel való alkudozásának a jelenre is érvényes tanulságaira világított rá, ugyanakkor párhuzamot vonva a tanintézet viszontagságos történetével is: az 1793-as megalapítástól a nehéz körülmények között történő felépítéséig, az 1815-től történő növekedésén át az első világháború utáni időszakban a magyar kormány által nyújtott, vissza nem kért kölcsönből történt újabb építésig. Ezt nemsokára újabb nehéz időszak követte, a román állam támogatásmegvonása miatt egyre csak sorvadt, majd 1948-ban államosították.

Az újrakezdés éve 1993-ban volt ugyan, de még tíz évbe telt, mire az egyház birtokba vehette a visszaszolgáltatott ingatlant, majd 2008-ban az unitárius jótevők fejedelméről, Berde Mózesről nevezték el a tanintézetet.

A székelységben, ebben a nagyon érdekes és furcsa közösségben, a sok gyengeség és hiba mellett mindig is élt az élni akarás csírája, mindig ott volt az a jóravalóság, ami sokszor névtelenségbe burkolózott, és kemény munkával, szerény gürcöléssel, lépésről lépésre igyekezett elérni azt, amit Isten jónak lát – fogalmazott a nehézségek áthidalásáról.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Otthonává kíván lenni

Az egyház tulajdonában lévő, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium által használt több mint másfél hektáros területből 2500 nézetmétert különítettek el, amire felépülhetett a 600 négyzetméteres, egyszintes napközi épülete,

amely – Varró Margit, a gimnázium igazgatójának a szavai szerint – nevéhez méltón otthonává kíván lenni a gyermeki léleknek, hogy támogassa azt testi, lelki fejlődésében.

A napköziotthon három csoportnak ad helyet, étkezők, játszóházak, orvosi rendelő, tanári szobák is helyet kaptak benne, és tágas udvart, külső játszóteret biztosít a gyerekeknek. A tanintézet vezetője háláját fejezte ki mindenki számára, aki lehetővé tette a napköziotthon felépülését,

elsősorban Magyarország Kormányának a 215 millió forintos támogatásért, amelyet az óvodafejlesztési programban biztosítottak a napköziépítéshez, de a 9,8 millió forintos pályázati összegért is, amelyet a játszóház létrehozására fordíthattak.

Fotó: Erdély Bálint Előd

„Van jövője a családnak”

Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár egy nagyon szép ajándéknak nevezte az új óvodát, amelyet a székelykeresztúri unitárius egyházközség kapott. Ehhez azonban hozzá kell rendelni egy nagyon értékes összetevőt, a szellemi és lelki ajándékokat, mert

az új épületet meg kell tölteni tartalommal, ez a nemes, viszont nagyon nehéz feladat viszont a pedagógusokra hárul

– hangsúlyozta.

„Jó magyarként élni a Kárpát-medencében, mert egyik magyar a másik magyarra számíthat. Főként az elmúlt tíz évben tapasztalható az, hogy Magyarország Kormánya együttműködő partner kíván lenni abban, hogy jó legyen a Kárpát-medence bármelyik sarkában magyarként élni” – mutatott rá Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, azt hangsúlyozva, hogy

ösztönözni kell a gyermekvállalást, és a külföldre vándoroltak hazatérését, hogy legyenek gyermekek, akik az új óvodákat megtöltik.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere örömét fejezte ki, hogy egy álom megvalósulásának lehet tanúja.

Megtisztelő és felemelő érzés részt venni az óvoda felavatásán, mert nem pusztán egy építményről van szó, hanem a helyi emberek reménységének és hitének kézzelfogható bizonyítékáról

– fogalmazott a település vezetője, hozzáfűzve, mindez azt igazolja, hogy van jövője a családnak, a gyermekvállalásnak, van jövője Székelykeresztúron és a Székelyföldön való megmaradásnak, az ember és a nemzet felemelését munkáló keresztény hitnek.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
2022. március 21., hétfő

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen

Vajdaság és Felvidék után most Erdélyben szerveznek Magyar Digitális Napokat a Digitális Jólét program keretén belül. A március 24-25-én Marosvásárhelyen zajló konferencia egyik célja, hogy beszéljenek a különböző szektorok digitalizációjáról.

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen
2022. március 21., hétfő

Különös gyermekelrablós riasztás Székelyudvarhelyen

Gyermeke elrablását jelentette egy székelyudvarhelyi férfi a 112-es segélyhívó számon szombaton, azonban mint kiderült, a gyermek végig otthon volt biztonságban. Az apa még egy feliratot is festett a ház falára – adja hírül a Hargita megyei rendőrség.

Különös gyermekelrablós riasztás Székelyudvarhelyen
2022. március 21., hétfő

Veszélyes tarlótüzek Háromszéken

Lángra kapott a tarló hétfőn az Illyefalva községhez tartozó Aldoboly közelében, a házak is veszélybe kerültek.

Veszélyes tarlótüzek Háromszéken
Veszélyes tarlótüzek Háromszéken
2022. március 21., hétfő

Veszélyes tarlótüzek Háromszéken

2022. március 21., hétfő

Villámcsődületet tartottak a Down-szindróma világnapján Székelyudvarhelyen

Március 21-e nem csak a csillagászati tavasz kezdetét jelenti, hanem a Down-szindrómások világnapja is.

Villámcsődületet tartottak a Down-szindróma világnapján Székelyudvarhelyen
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM