A magánszektor fizeti meg az állami „spórolást”

A magánszektor fizeti meg az állami „spórolást”

El lehet távolítani a hangulatkeltő plakátokat a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házáról

Fotó: Pinti Attila

Szinte minden állami alkalmazott megnyugodhat és hátra dőlhet, ugyanakkor a kulturális intézményeket féltő óriásmolinókat is el lehet távolítani, a kormányfő ugyanis egy teljesen kilúgozott deficitcsökkentő tervet ismertetett a parlamenttel.

Kozán István

2023. szeptember 26., 21:012023. szeptember 26., 21:01

2023. szeptember 28., 10:142023. szeptember 28., 10:14

A kormányfő két hónapja világvégi hangulatban bejelentett törvénytervezete mára gyakorlatilag egy jelentéktelen formasággá silányult – legalábbis ahhoz képest, amiről augusztus elején még szó volt.

korábban írtuk

Vagy kertészetünk lesz, vagy színházunk?
Vagy kertészetünk lesz, vagy színházunk?

A kulturális és a közintézmények alkalmazottai hetek óta aggódnak, az átlagolvasó pedig napok óta azt látja, hogy az internet tele van a színészek siránkozásaival. Elmagyarázzuk, hogy mi készül, mitől ideges mindenki.

Mindez nagyszerű hír a romániai magyarság számára, hiszen a parlament előtt kedden felelősségvállalással ismertetett tervezet nem csonkítja meg a magyar kulturális intézményeket.

korábban írtuk

Ciolacu: a közpénzek pazarlását csökkentő intézkedéscsomagért vállal felelősséget a kormány
Ciolacu: a közpénzek pazarlását csökkentő intézkedéscsomagért vállal felelősséget a kormány

A közpénzek pazarlásának csökkentése a célja azoknak a adóügyi és költségvetési intézkedéseknek, amelyekért a kormány felelősséget vállal a parlament előtt, a törvénytervezet ugyanakkor véget vetne „az erősek és gazdagok érinthetetlenségének”.

A 81 oldalas deficitcsökkentő törvénytől a kormány az előirányzottnál jóval magasabb államháztartási hiány csökkentését reméli, ám

Idézet
a költségcsökkentés jelentéktelen, ráadásul a magánszektornál is sokat finomítottak az eredeti, augusztusi állapothoz képest”

– véli Szilágyi István adó- és pénzügyi szakértő, akit arra kértünk, hogy együtt elemezzük ki a vonatkozó jogszabályt.

Már az elemzésünk elején érdemes tisztázni, hogy az elmúlt két hónap alatt három variáns került „forgalomba”: az elsőt, a „legvadabbat” augusztusban lebegtette meg Marcel Ciolacu miniszterelnök; a másodikat szeptemberben bocsátották közvitára; egy harmadikat pedig kedden délután mutatták be a parlament előtt.

Közintézményekre vonatkozó változtatások

Íme a közintézményekre vonatkozó legfontosabb változás:

az ismertetett tervezet már nem tartalmazza azt az előírást, miszerint az önkormányzatok nem költhetnek saját bevételük 7,5 százalékánál (vagy az utolsó tervezetben 2,5 százalékánál) többet kulturális, egyházi és szabadidős célokra.

A 29. cikkely rendelkezik a nagy port kavart összevonásokról is. Egyrészt eltolja az átszervezéseket 2024. júliusáig, másrészt megszab egy feltételt:

csak akkor nem kell összevonást végrehajtani, ha legalább ötven elfoglalt állás van az adott alárendelt intézménynél.

Itt azonban van egy nagyon lényeges pont:

az önkormányzatok tanácsi határozattal dönthetnek arról, hogy az ötvennél kevesebb alkalmazottal működő kulturális intézményeket nem vonják össze.

A más típusú alárendelt intézményekre azonban érvényes lesz az összevonás (például a turisztikai információs irodákra vagy a kertészetekre).

Maradt egy olyan rész (a 28. cikkely 2. pontja), amely megszabja, hogy az önkormányzati fenntartású sportklubok (vsk-k) esetében a leigazolt játékosoknak nem lehet magasabb fizetést biztosítani, mint amennyi a megyeitanács-elnökök fizetésének a kétszerese – pontosabban lehet, de a különbözetet már nem közpénzből, hanem adományokból vagy szponzori pénzekből kell fedezni.

Az augusztusi tervezetben szó volt arról is, hogy az önkormányzati vezetők (polgármesterek, megyeitanács-elnökök) kabinetjeiben csökkentik az alkalmazottak számát – ez a végleges változatból teljesen kimaradt.

A betöltetlen állások (országosan mintegy 200 ezerről volt szó) „augusztusi formában” tervezett befagyasztása is kikerült a végleges tervezetből: a polgármesteri hivatalokra és a megyei tanácsokra nem vonatkozik a betöltetlen állások megszüntetése.

A vonatkozó jogszabály 17. cikkelyének 8. pontja azonban rendelkezik az önkormányzatoknál betölthető állások számáról (amit a település lakosságszáma és a területi besorolása alapján határoznak meg). A vonatkozó pont értelmében

az állások maximális számát tíz százalékkal kell csökkenteni – a pontos számot minden esetben a prefektusi hivatalnak kell meghatároznia.

Ez november elsején lép életbe, és tulajdonképpen csak azok az önkormányzati alkalmazottak vannak veszélyben, akik olyan polgármesteri hivatalnál vagy megyei tanácsnál dolgoznak, ahol minden állás be van töltve.

További megszorításként jelenik meg, hogy akinek havi nettó 8000 lej felett van a fizetése, az ezentúl nem fog kapni 1600 lejes vakációs utalványt (ez a 24. cikkelyben szerepel). A 27. cikkely többek között a mobiltelefonokra tér ki: a készülékekre egyszeri, legtöbb 500 lejt lehet költeni, a havi beszélgetést pedig készülékenként havi legtöbb 35 lejig lehet elszámolni. Újdonság, hogy

korlátozzák az önkormányzati gépkocsik üzemanyag-fogyasztását is (ez az előző tervezetekben nem szerepelt): autónként havi legtöbb 200 liter üzemanyagot lehet elszámolni.

Mindez azonban nem vonatkozik a választott személyekre, például a polgármesterekre vagy tanácselnökökre.

Galéria

Több városban is tiltakoztak a kormány korábbi, költségcsökkentő tervei ellen. Már nem kell aggódni, mert nem kell lakatot tenni a kulturális intézményekre

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Facebook

Adózásra vonatkozó változtatások

Az új törvény bevezet egy úgynevezett minimáladót (románul impozit minim), ami csak azokra a cégekre vonatkozik, amelyeknek az éves forgalmuk 50 millió euró fölött van – ezt a részt nem tárgyaljuk részleteiben. Annyit azonban érdemes tudni, hogy

az 50 millió eurót meghaladó éves forgalmú nagyvállalatoknak továbbra is nyereségük 16 százalékával megegyező, de éves árbevételük egy százalékánál nem kisebb adót kell fizetniük.

A bankoknak a profitadójuk mellett mostantól egyfajta többletadót is be kell majd fizetniük, erre is kitér az új jogszabály (románul impozit suplimentar pentru instituțiile de credit).

A mikróadóról is rendelkeznek. Előzményként érdemes annyit tudni, hogy eddig azoknak a kis cégeknek, amelyeknek legalább egy alkalmazottjuk van, a forgalmuk egy százalékát kellett adó formájában befizetniük.

Jövőtől azonban csak akkor kell egy százalékot befizetniük, ha a éves forgalmuk kevesebb mint 60 ezer euró, és nem folytatják azokat a tevékenységeket, amelyekről a jogszabály tételesen említést tesz

(a jogszabály több tevékenységi kódot – CAEN – is felsorol). 3 százalékos adót vezetnek be azonban azok esetében, amelyek meghaladják a havi 60 ezer eurós forgalmat vagy a felsorolt tevékenységek valamelyikét folytatják (például vendéglőt vagy szállásadói helyet működtetnek, esetleg orvosi szolgáltatásokat nyújtanak).

A személyi jövedelemadóra vonatkozó változásokról:

az informatikusok ezentúl a jövedelmük bruttó 10 ezer lej fölötti részére adót kell fizessenek (eddig teljesen adómentesek voltak).

Az ebédjegyekre bevezetik a tízszázalékos egészségbiztosítást.

A jogszabály tételesen felsorolja azt is, hogy az eddigi 5 helyett mire kell majd 9 százalékos áfát fizetni (többek között nőni fog a kiváló minőségű élelmiszerek, a napelemek, a hőszivattyúk és más nagy hatékonyságú fűtési rendszerek értékesítésének és telepítésének az áfája);

a tűzifára, az újságokra és könyvekre azonban marad az 5 százalékos áfa.

A magas, száz grammonként tíz gramm cukortartalmú élemiszereknél 19 százalék lesz az áfakulcs (az édesített italoké már most is ennyi) – kivételt jelent a kalács és a keksz.

A készpénzmozgások korlátozásáról

A készpénzmozgások korlátozásáról is intézkedik a jogszabály 64. cikkelye. Említést érdemel, hogy

ezentúl jogi személyek között legtöbb napi ezer lej lehet a készpénzforgalom.

Természetes személyek (magánszemélyek) és cégek között eddig 10 ezer lejig készpénzben lehetett fizetni, a jogszabály életbe lépése után azonban lecsökkentik 5000 lejre; 2025-től pedig 2500 lejre. Magyarán,

ha jövőben szeretnénk vásárolni egy kazánt mondjuk 6700 lejért, akkor 5000 lejt készpénzben fizethetünk, a fennmaradó 1700 lejt azonban kötelező módon banki átutalással kell törleszteni – vagy az egészet utalhatjuk bankon keresztül.

A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a magánszemélyek egymás között 2024 végéig készpénzben legtöbb 10 ezer lejes adásvételt hajthatnak végre, utána már csak 5000 lejt. Tehát

ha 20 ezer lejért szeretne két magánszemély egymás között autót vásárolni/eladni, akkor 10 ezer lejt készpénzben kifizethet a vevő az eladónak, a fennmaradó 10 ezer lejt pedig kötelező módon banki átutalással kell kifizetnie.

A magyarázat a készpénzhasználat szabályozására az, hogy az állam követni akarja az állampolgárok készpénzhasználatát – a fejezet címe is a pénzügyi fegyelemre vonatkozik (a pénzügyi fegyelem erősítése; întărirea disciplinei financiare).

Az 58-as cikkely értelmében pénzügyi, adóügyi és könyvelési kihágások esetén el fogják törölni azt a lehetőséget, hogy a bírság megszabásától számított tizenöt napon belül a kiszabható büntetés minimumának a felét lehessen törleszteni –

mostantól a kiszabott bírságot kell majd befizetni.

Mindemellett a büntetések mértéke is növekedni fog. Mindezek a törvény megjelenésétől számítva tizenöt napon belül lépnek érvénybe.

Marcel Ciolacu miniszterelnök szerint a jelenlegi adókedvezmények évi 75 milliárd lejtől, az adókerülés pedig további 150 milliárd lejtől fosztja meg az államkasszát. Ezek együttesen a GDP 15 százalékát teszik ki. A kormányfő azt is „aberráns” ellentmondásnak nevezte, hogy míg európai viszonylatban Romániában a legmagasabb a munka adóterhe, a tőke megadóztatásának szintje a legalacsonyabbak között van. A kormányfő rámutatott: a deficitcsökkentő intézkedések nélkül veszélybe kerülnének az európai uniós alapok és a helyreállítási terv végrehajtása. A kormányfő úgy véli, nem lehet „megszorításokról” beszélni, amikor az átlagemberek nem fognak több adót fizetni; ráadásul október elsejétől 10 százalékkal 3300 lejre nő az országos bruttó minimálbér. Megjegyezte: megszorító intézkedéseket 2010-ben vezettek be Romániában, amikor csökkentek a fizetések és a nyugdíjak, az általános áfakulcs pedig 19 százalékról 24 százalékra nőtt. A törvénytervezetet úgynevezett kormányzati felelősségvállalással, parlamenti vita nélkül készül életbe léptetni a Marcel Ciolacu vezette kabinet. Ezt csak a kormány megbuktatásával akadályozhatnák meg a törvényhozásban az ellenzéki pártok, ennek azonban elhanyagolható az esélye, az RMDSZ támogatása nélkül ugyanis nem tudják összegyűjteni a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséhez szükséges kellő számú aláírást sem.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. szeptember 26., kedd

Ciolacu: a közpénzek pazarlását csökkentő intézkedéscsomagért vállal felelősséget a kormány

A közpénzek pazarlásának csökkentése a célja azoknak a adóügyi és költségvetési intézkedéseknek, amelyekért a kormány felelősséget vállal a parlament előtt, a törvénytervezet ugyanakkor véget vetne „az erősek és gazdagok érinthetetlenségének”.

Ciolacu: a közpénzek pazarlását csökkentő intézkedéscsomagért vállal felelősséget a kormány
2023. szeptember 26., kedd

Székely és csángó szótárakkal gazdagodott az Európai Történelem Háza

Kisebbségi nyelvű szótárakat adományozott a Nyelvek Európai Napján a brüsszeli Európai Történelem Házának az Európai Parlament Kisebbségi Intergroupja és a FUEN – tájékoztat Vincze Loránt EP-képviselő sajtóirodája.

Székely és csángó szótárakkal gazdagodott az Európai Történelem Háza
2023. szeptember 25., hétfő

930 millió lejt különített el tartalékalapjából a kormány infrastrukturális beruházásokra

Hétfőn 930 millió lejt különített el a tartalékalapjából a kormány európai projektek finanszírozására, infrastrukturális beruházásokra és sporttevékenységek támogatására.

930 millió lejt különített el tartalékalapjából a kormány infrastrukturális beruházásokra
2023. szeptember 25., hétfő

Általánossá tenné a digitális javítást az országos vizsgákon a tanügyminiszter

A pótérettségi dolgozatait javító tanárok hasznosnak tartják a digitális javítás általánossá tételét – jelentette ki hétfőn a tanügyminiszter.

Általánossá tenné a digitális javítást az országos vizsgákon a tanügyminiszter
2023. szeptember 25., hétfő

Az utóbbi idők balesetei az utak közlekedésbiztonságának hiányosságait mutatják a fuvarozók szövetsége szerint

Az utóbbi időszakban történt súlyos autóbalesetek a hazai utak közlekedésbiztonságának hiányosságait mutatják, ezért a közúti fuvarozók konkrét, összehangolt és fenntartható intézkedések meghozatalára szólítják fel a hatóságokat.

Az utóbbi idők balesetei az utak közlekedésbiztonságának hiányosságait mutatják a fuvarozók szövetsége szerint
2023. szeptember 25., hétfő

Egy kis adok-kapok Románia és Ausztria között Schengen miatt

Románia akadályozza Ausztria részvételét bizonyos NATO-üléseken – közölte a hétvégén az APA osztrák hírügynökség.

Egy kis adok-kapok Románia és Ausztria között Schengen miatt
2023. szeptember 24., vasárnap

Zajzoni Rab István-díjjal tüntették ki Szili Katalint és Kalmár Ferencet

Zajzoni Rab István-díjjal tüntették ki vasárnap Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadót Brassóban. A barcasági csángómagyarság támogatásáért járó díjat idén vette át a tavaly kitüntetett Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott is.

Zajzoni Rab István-díjjal tüntették ki Szili Katalint és Kalmár Ferencet
2023. szeptember 24., vasárnap

Az EU 1,5 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának bérekre és a közszolgáltatások fenntartásához

Az Európai Bizottság az Ukrajnának szánt, 18 milliárd eurós keretű makroszintű pénzügyi támogatás keretében 1,5 milliárd eurót folyósított Ukrajnának – tájékoztatott a brüsszeli testület a hétvégén.

Az EU 1,5 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának bérekre és a közszolgáltatások fenntartásához
2023. szeptember 24., vasárnap

Robbanás történt egy tömbházlakásban, két személy életét vesztette

Két személy meghalt vasárnap reggel egy nagyszebeni tömbház földszinti lakrészében bekövetkezett robbanásban, amelyet tűz követett – közölte a katasztrófavédelem.

Robbanás történt egy tömbházlakásban, két személy életét vesztette
2023. szeptember 23., szombat

Viharosra vált az időjárás szombat délutántól a nyugati megyékben

Megerősödő szélre és zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország öt nyugati megyéjére.

Viharosra vált az időjárás szombat délutántól a nyugati megyékben
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM