HIRDETÉS

Ezekre az újévi intézkedésekre érdemes odafigyelni gépjármű-tulajdonosként

Iszlai Katalin 2018. január 07., 10:00
HIRDETÉS

Gyakrabban kell műszaki vizsgát végeztetni a tizenkét évnél idősebb járművek esetében, a büntetőpontok értéke nem emelkedik a minimálbér növelésével, a járművek forgalomba helyezésekor felszámolt illetékeket pedig visszafizetik – többek között ezeket az intézkedéseket hozta az új év a gépjármű-tulajdonosok számára.

Közúti ellenőrzés: A minimálbér január elsejei növekedésével nem emelték meg a büntetőpont értékét Fotó: Pál Árpád

Több mint kétszáz ezerrel nőtt az országban forgalomba írt járművek száma tavaly 2016-hoz képest, így egyre több személyt érintenek a közlekedési jogszabály-módosítások, amelyekből több is érvénybe lépett január elsejétől – egyesek épp a gépjárműpark látványos növekedése miatt.

Gyakoribb műszaki vizsgák

A múlt hónapban fogadták el a 2000-ből származó, 81-es számú – a kötelező időszakos műszaki vizsgával (ITP) kapcsolatos – kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó 260-as számú törvényt, amely december 21-én meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. Az ebben foglalt módosítások zöme csak május 20-án lép majd érvénybe, vannak azonban olyan változások is, amelyek az év első napjától már hatályossá is váltak.

HIRDETÉS

A legfontosabb már érvényes változás az, hogy azon 12 évnél idősebb járművek esetében, amelyek a sofőr helyét leszámítva legtöbb 8 hellyel rendelkeznek, a korábbi két év helyett minden évben el kell végeztetni a műszaki ellenőrzést (kivételt képeznek a veterán járművek).

Egy másik módosítás szerint továbbá azok a legtöbb 9 hellyel rendelkező autók esetében (a sofőr helyével együtt), amelyek újan Romániában voltak először forgalomba íratva, a korábbi négy helyett háromévente kell elvégeztetni az időszakos műszaki vizsgálatot.

A büntetőpont értéke

Kedvező intézkedéseket is hozott az új év a gépjármű-tulajdonosok számára. Annak ellenére, hogy egy kormányrendelet szerint a közlekedési vétségekért járó büntetőpontok után fizetendő összeg a mindenkori minimálbér tíz százaléka kellene legyen,

a minimálbér január elsejei növekedésével párhuzamosan nem emelték meg a büntetőpont értékét is.

A kormány a decemberben elfogadott 90-es számú sürgősségi kormányrendeletben

a 2018. január elseje és december 31-e közötti időszakra 145 lejben szabta meg a közlekedési büntetőpont felső értékét.

Erre azért volt szükség, mert a minimálbér 1450 lejről 1900 lejre való emelésével a bírságok is 32 százalékkal nőttek volna, az előírásoknak megfelelően pedig egy büntetőpont értéke 190 lej kellett volna hogy legyen. A minimálbér-emelés által azonban nem marad több pénz az adófizetők zsebében, hiszen, mint ismert, az év elejétől teljes egészében a munkavállalókra hárul a társadalom- és egészségbiztosítási járulékok befizetése, ami a bruttó bér 35 százalékát teszi ki. A kormány ezt szem előtt tartva döntött úgy, hogy a tavalyi értékhez hasonlóan, a 190 lej helyett 145 lejben állapítja meg a büntetőpont értékét idén is.

A 12 évnél idősebb járművek esetében a korábbi két év helyett minden évben el kell végeztetni a műszaki ellenőrzést (ITP) Fotó: Barabás Ákos

Visszafizetett illetékek

Jó hír ugyanakkor az is, hogy elfogadták, és az év utolsó napján meg is jelent a Hivatalos Közlönyben, a 2017-ből származó 52-es számú – a járművek forgalomba helyezésekor felszámolt illeték visszafizetését szabályozó – sürgősségi kormányrendelet alkalmazási módszertana.

A kormány tavaly határozott úgy, hogy tíz évre visszamenőleg visszafizeti valamennyi állampolgárnak azokat az összegeket, amelyeket környezetszennyezési illetékként, autóregisztrációs adóként, vagy egyéb, hasonló néven létesített illetékként fizettek be az államnak.

Annak részleteire azonban, hogy ez mikor és miként fog megtörténni, az alkalmazási normák megjelenéséig várni kellett. Az országban egyébként 2007-ben autóregisztrációs adó néven vezették be először a járművek forgalomba helyezésekor felszámolt illetéket, amit aztán többször módosítottak és átneveztek az uniós előírások miatt. A regadóként is emlegetett első illetéket 2008 júliusában a környezetszennyezési illeték váltotta, ez 2012. január 12-ig volt érvényben. Másnap (2012. január 13-án) érvénybe lépett az új, károsanyag-kibocsátási illeték, ezt pedig 2013. március 15-én az a környezetvédelmi bélyegilleték váltotta, amely egészen tavaly január végéig érvényben maradt. Mint ismert, a 102 különféle adó és illeték eltörléséről meghozott parlamenti döntés értelmében tavaly februártól a járművek forgalomba íratásakor felszámolt illetéket is eltörölték, majd ezt követően született meg a döntés, hogy a felsorolt illetékek valamelyikét befizetők visszakapják a pénzüket.

Az igénylés lépései
A frissen megjelent alkalmazási módszertan szerint a kérelmezők elsősorban be kell nyújtaniuk egy kérést – személyesen vagy ajánlott levélben – az Adó- és Pénzügyi Igazgatóság (ANAF) kirendeltségeinél. Ehhez csatolni kell az illeték befizetését igazoló dokumentumot (eredeti vagy másolat), és a jármű törzskönyvének, illetve bejegyzési bizonylatának (románul talon) másolatait. Utóbbi kettőből ki kell derülnie, hogy az igénylő a korábbi vagy a jelenlegi tulajdonosa annak a járműnek, amely után a befizetett adót vissza szeretné igényelni. Jó tudni, hogy a kifizetést bizonyító dokumentumok hiányában az adóhatóság le tudja ellenőrizni azt az adatbázisban. A kérést a leadást követő 45 napon belül a hatóságnak kötelezően el kell bírálnia, ami azt jelenti, hogy leellenőrzik, visszakapta-e már valamilyen módon az összeget az igénylő, illetve azt is, hogy van-e tartozása az állam felé. Amennyiben igen, az igényelt összeget nem fogja teljes egészében kézhez kapni, csupán a tartozás levonásával megmaradt különbözetet. Amennyiben a hatóság hiányosnak találja a leadott dokumentációt, értesítenie kell levélben az igénylőt a további szükséges iratokról. Ha az igénylő legtöbb 60 napon belül nem adja le a kért dokumentumokat, nem kapja vissza az összeget. Ugyancsak elutasítják a visszafizetést, ha az igénylő a leadott kérésben nem jelöli meg a bankszámlaszámot ahová az összeg utalását kéri, vagy ha az összeg befizetését igazoló dokumentumok hiányában az ANAF és a kincstár adatbázisban sem találják meg a kifizetést igazoló iratokat. Amennyiben a kérést kedvezően bírálják el, kiállítanak egy erre vonatkozó igazolást. Az alkalmazási módszertan szerint december 31-ig fizetik vissza az autóregisztrációs adóként, környezetszennyezési illetékként és károsanyag-kibocsátási illetékként befizetett összegeket, illetve 2018. szeptember elseje és 2019. március 31-e között a környezetvédelmi bélyegilletékként befizetett összegeket.
Új adó tavasszal

Miközben elindult a korábban felszámolt illetékek visszafizetésének folyamata, a kormány egy új adó kivetését tervezi, amely előreláthatóan tavasszal lép érvénybe. Bár pontos adatok egyelőre nincsenek, egyre biztosabbnak tűnik, hogy

nem egyfajta regisztrációs adóként fog visszatérni az illeték, hanem egy olyan adó formáját ölti majd, amelyet valamennyi autótulajdonosra kivetnek, összegét pedig a gépkocsi károsanyag-kibocsátása határozza majd meg.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
1 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS