Játszva tanította a matematikát

Játszva tanította a matematikát

Fotó: Veres Nándor

Bögözi Mihály matematika és fizika szakos tanár negyven évig tanított a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. Kollégáival együtt magas színvonalú, eredményes oktatást honosított meg az iskolában, diákjai kiválóan teljesítettek a későbbiekben is.

Kovács Attila

2014. január 09., 08:322014. január 09., 08:32

2014. január 09., 09:042014. január 09., 09:04

1938 november 23-án született Bukarestben, később a család Budapestre költözött, ahonnan 1945-ben a háború viszontagságai miatt hazatelepedtek. \'46 júniusában Bukarestbe költöztek, és beiratták a Sf. Sava iskolába. „Mivel a családban csak magyarul beszélgettünk, egy szót sem tudtam románul. Szerencsémre az utcában, ahol laktunk, volt öt fiú, nálam egy-két évvel nagyobbak, a focihoz pedig szükség volt egy hatodik játékosra, ezért szívesen fogadtak a társaságukba. Egy hónapig nem értettem semmit abból, amit az új barátaim beszélgettek, a második hónapban kezdtem érteni, s a harmadikban már alapszinten beszélgettem velük románul” – elevenítette fel.  

A harmadik osztály elvégzése után újból Kézdialmásra költöztek, majd  Kézdivásárhelyre, ott végezte el a hetedik osztályt. Középiskolai tanulmányait 1952-55 között a brassói fémipari középiskolában, majd ennek megszüntetése után Kézdivásárhelyen folytatta. „Az osztályban négyen készültünk matematikából és fizikából felvételizni, ezért tanáraink megengedték, hogy matematika, fizika és más órákon is mi önállóan feladatokat oldjunk meg az akkori Matematika és fizika lapokból. A megoldásokat szünetben összehasonlítottuk és megbeszéltük. Ennek az iskolai tevékenységnek és az otthoni tanulásnak köszönhető, hogy ketten bejutottunk a Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakára” – emlékezett vissza.

Középiskolás diákként a tartományi ifjúsági csapatban futballozott, és a tartományi felnőtt csapatban kézilabdázott. Kolozsváron a Ştiinţa B-osztályos csapatában kézilabdázott, 1959-ben a Babeş-Bolyai röplabdacsapattal országos egyetemi bajnok lett. „Az egyetemen kitűnő tanáraink voltak, akik nemcsak a tananyag könnyű elsajátítását tették lehetővé, hanem a tanítás módszertanát is ismertették, és emberségből, helytállásból példát mutattak. A miénk volt az utolsó magyar nyelven tanuló évfolyam, mert 1959 tavaszán egyesítették a Bolyai Egyetemet a Babeş Egyetemmel, megszüntetve az ország egyik legjobb, legszínvonalasabb egyetemét. Tanáraink közül maradandót alkottak számunkra Radó Ferenc, Maurer Gyula, Cseke Vilmos, Orbán Béla, Balázs Márton, Gergely Jenő matematika, Gábos Zoltán fizika és Zörgő Benjamin lélektan szakos tanárok” – mesélte a nyugalmazott pedagógus.

A differenciált oktatás meghonosítása

Az egyetem elvégzése után, az 1960-61-es tanévben Újtusnádon tanított, majd Csíkszeredába került, ahol egy évig párhuzamosan vezette a pionírház matematika és sportkörét, de már Kristó András igazgató kérésére betanított a gimnáziumba is. 1962-től 2002-ig a jelenlegi Márton Áron gimnázium tanára volt, öt évig matematikát és fizikát, ezután csak matematikát tanított. „A gimnáziumban jó munkahangulat volt, már a \'60–61-es tanévtől kezdve Vásárhelyi Péter és Eigel Ernő megszervezték az első matematika köröket a jobb tanulók számára, amivel lényegesen javítottak a matematikaoktatás eredményességén. Ebbe a tevékenységbe kapcsolódott be később a matematika katedra többi szaktanára. Volt olyan osztályom, ahol matematikát és fizikát is tanítottam. Fzikából az osztály általánosa egy jeggyel jobb volt, mint matematikából, ezért foglalkoztatott, hogyan lehetne a tanulók számára a matematika tanítását érdekesebbé, hatékonyabbá tenni. Arra a következtetésre jutottam, hogy csoportos foglalkoztatással, differenciált oktatással lehetne eredményesebben oktatni a matematikát. A matematika tanításának fázisai: az ismeretközlés, a megértés, a begyakorlás és a tanultak elmélyítése. Ebben az utóbbi fázisban alkalmazható a differenciált oktatás. Tehát megpróbáljuk megtanítani egy adott fejezet tananyagát, és csak ezután következik a felmérés, mert amit nem tanítottunk meg, azon nincs, amit ellenőrizni. Hangsúlyozom, a matematika alapfogalmait meg kell tanítani, a matematikai gondolkodást kell elsajátíttatni a tanulókkal, önálló munkára nevelni, mert a feladatmegoldásokon keresztül történik az önképzés, ami tartós ismereteket biztosít. Feladatomnak tekintettem a tudást átadni, motiválni, gondolkodásra, kreativitásra, helytállásra nevelni. A tanárnak sikerélménye csak a diákjai sikerélményein keresztül lehet” – állítja.

Kiváló eredményeket elérő diákok

Mint elmondta, néhány évnek kellett eltelnie, amíg elérte azt a szintet, hogy játszva tudja tanítani a matematikát. „A diákjaimnak mondogattam, hogyha a sakk sport, márpedig az, akkor a matematika tanítása, tanulása még inkább” – vélekedik. A fentiekben bemutatott tanítási módszert ismertette 1968-ban az UNESCO által Bukarestben szervezett nemzetközi kollokviumon, ahol A matematika tanításának korszerűsítése a differenciált oktatás alkalmazásával című dolgozatát mutatta be, amelyet megjelentetett a Tanügyi Újság és a román nyelvű országos szaklap is.

„Ahhoz, hogy még jobb eredményeket érjenek el iskolánk diákjai, Borsodi László, Miklós József és Silló Géza kollégákkal három éven át felvállaltuk, hogy a kászoni iskoláktól Balánbányáig és a Gyimesekig a környék minden iskoláját meglátogatjuk, és a legjobb 8. osztályt végző diákokat arra biztattuk, hogy ha tovább akarnak tanulni, felvételizzenek a gimnáziumba. 1971-ben Miklós Józseffel együtt szerveztük meg a megye első speciális matematikaosztályát, ahová a megye egész területéről személyes megkereséssel gyűjtöttük össze a diákokat. Ebben az időszakban, egészen 1990-ig köztudott volt, hogy a magyar tanulók biztosabban érhetnek el sikereket, ha a mérnöki, informatika vagy közgazdasági szakra jelentkeznek. Ezért a matematika, fizika és gazdaságtan oktatása rendkívül fontos volt. 1977-ben a megye első speciális kémia-biológia osztálya beindításával sok tanulónk jutott be az orvosi egyetemre is” – emlékezett.

Elmondása szerint az oktatásban elért kiemelkedő eredmények egyik pillérét képezték az 1981-től \'90-ig minden nyári vakációban megszervezett kéthetes matematika-fizika táborok, ahol 10 és 12 osztályos tanulóknak délelőtt tartottak matematika és fizika órákat. Ezekben a táborokban rendszeresen tanított Kovács Katalin, Kánya Gyula, Laczkó József, Eigel Ernő, Dávid Mária, Korodi Anna, Benedek Gyula és Bege Antal matematikát, Nagy Antal, Gaál László, Ilyés László és Lászlófy Pál fizikát. A délutáni sporttevékenységet Ladó Dénes és Nedelka Géza szervezte meg. A táborok s az év közben megtartott matematika-fizika körök hozzájárultak ahhoz, hogy a \'80-as években a csíkszeredai gimnázium folyamatosan dobogós helyen volt az erdélyi középiskolák továbbtanulási versenyében.

„Tanulóink megértették, hogy csak rendszeres, kitartó munkával lehetnek erősek, versenyképesek, s csak így valósíthatják meg terveiket, csak ezáltal érvényesülhetnek az általuk választott pályán. A speciális matematikaosztályból 1977-ben, az első felvételi vizsgán sikeres volt mindenik tanuló. A többi évfolyamok osztályaiból is, de 2-3 tanuló csak a második felvételi vizsga alapján jutott be az egyetemre. 1989-ben két speciális matematika-fizika osztályunk 72 tanulójából 69 sikeres volt már az első felvételi vizsgán. Az 1979-ben végzett első biológia-kémia osztályból 27 tanuló tanult tovább a felsőoktatásban, 18-an az orvosi egyetemen. A biológia-kémia osztályokban meg kell említeni Borsodi László, Izsák Zoltán biológia, Sata Klára, Basa Annamária, Szabó Judit, Buzogány Teréz kémia szakos tanárok eredményes munkáját is, és Ráduly Erzsébet tanárnőt, aki rendszeresen tartott köri tevékenységet a közgazdasági szakra készülő tanulóknak” – mondta.

A \'80-as években évfolyamonként a gimnázium 110-125 tanulója folytatta tanulmányait a felsőoktatásban. Talán egyik legjobb eredmény a \'92-es évfolyamé volt, amelyről 150 tanuló sikeresen felvételizett, de többen magyarországi egyetemeken tanultak tovább. Bögözi Mihály pedagógusi, oktatói munkáját Csíkszereda önkormányzata 2011-ben Pro Urbe-díjjal ismerte el, a kolozsvári Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság Farkas Gyula Emlékéremmel tüntette ki. Két lánya is Csíkszeredában dolgozik, Erika közgazdász, Mária a Márton Áron Gimnáziumban tanít matematikát.

„Sajnos olyan országban és korban élünk, ahol a tudás, az érték ritkán érvényesül, az összeköttetés és a politikai hovatartozás a fontos. A pénzhajhászás, a kapzsiság oda vezet, hogy akik másokat becsapnak, magukat okosnak és ügyesnek minősítik, ők a menők, a becsapottakat lenézik, kiközösítik, a tolvaj tolvajt kiált. Szerencsére az emberek többsége becsületes, dolgos, igazságos módon próbál megélni ilyen körülmények között is. Számunkra az a legfontosabb, hogy mit teszünk a jelenben a jövő érdekében. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a Bolyai Egyetemen végezhettem, és a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanára lehettem” – vallja a nyugalmazott pedagógus. Beszélgetésünk befejezéseként Kányádi Sándor Játszva magyarul című verséből idézett: „Aki megért és megértet, egy népet megéltet”.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem lesz lehetőség napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében igényelni május 15-e után az egységes mezőgazdasági támogatásokat. Ez újabb ok lehet arra, hogy ne halogassák a kérelmek leadását az érintettek.

Egy határidő van, és az május közepe
Egy határidő van, és az május közepe
2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

2017. március 10., péntek

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni

Hargita megyében csak a Madarasi Hargita pályáin lehet sízni, annak ellenére, hogy a megye magasabban fekvő vidékein ismét havazni kezdett – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni
2017. március 10., péntek

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz

Esőre, erős szélre, a hegyvidéki térségekben pedig havazásra vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztás az ország egész területére érvényes, vasárnap 22 óráig.

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz
2017. március 10., péntek

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél

Egressy Zoltán Portugál című darabját tűzte műsorára március végére az évad harmadik nagyszínpadi bemutatójaként a Csíki Játékszín. Az előadást Victor Ioan Frunză rendezi, akivel a Portugálban megmutatott világról beszélgettünk.

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél
2017. március 10., péntek

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében

Csökkenőben van a gépjárművezetői engedélyért sikeresen vizsgázók aránya Hargita megyében. A megye évek óta az utolsó helyezéseken végez az országos szintű összehasonlítások szerint a sikeresen vizsgázók számát tekintve.

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében
2017. március 10., péntek

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák

A legtöbb nyolcadikos hétfőn találkozik először egy országos szintű megmérettetés tapasztalatával, igaz, még nem élesben, csak próbavizsgát szervez számukra az oktatásügyi minisztérium.

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák
2017. március 10., péntek

Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon

Megáldják a felújított, kilencven éve állított emlékoszlopot és az orosz fogságban életüket vesztett ajnádiak névsorát tartalmazó emléktáblát vasárnap Csíkajnádon.

Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon
Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon
2017. március 10., péntek

Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon

2017. március 10., péntek

Nyílt napokat tartanak a Sapientia csíkszeredai karán

Légy egy napra egyetemista! címmel tart nyílt napokat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara.

Nyílt napokat tartanak a Sapientia csíkszeredai karán
2017. március 10., péntek

Ahol nem pályáztak, ott elavult az informatikalabor felszereltsége

Több csíki iskola informatikai laboratóriumában is a szükségesnél kevesebb számítógép található. Mivel a következő tanévtől kötelező lesz a informatika  oktatása az ötödik osztálytól, fejtörést okozhat az infrastruktúra előteremtése.

Ahol nem pályáztak, ott elavult az informatikalabor felszereltsége
2017. március 09., csütörtök

Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás

Hiánypótló könyvsorozattal gazdagodott a csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola könyvtára a Magyar Nemzeti Könyvtár támogatásának köszönhetően.

Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás
Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás
2017. március 09., csütörtök

Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM