„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Magyari Hunor

Személyeskedésektől hangos vitába fulladt pénteken Székelyudvarhelyen az önkormányzati képviselők által összehívott tanácsülés, amelyen a sporttevékenységekre szánt helyi pályázatok eredményéről kellett volna dönteni. A vita oka, hogy egy óvást követően – törvényességi okok miatt – kizárták az eljárásból a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Teamet, amely egyébként tavaly (hasonló jogi helyzete ellenére) megkapta az igényelt támogatást.

Zátyi Tibor

Fülöp-Székely Botond

2023. május 12., 15:172023. május 12., 15:17

2023. május 12., 15:572023. május 12., 15:57

Rendkívüli tanácsülést tartottak pénteken reggel Székelyudvarhelyen, amelynek egyetlen napirendi pontja a város 2023-as éves költségvetéséből finanszírozott, sporttevékenységekre irányuló vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról szóló határozattervezet volt – ezt nyolc önkormányzati képviselő kezdeményezte.

„Mivel nem volt kiküldve az értesítő a sportpályázati támogatásokról szóló elbírálásról, a hét elején érdeklődtünk a hivatalnál, hogy mi történik, mivel lassan kicsúszunk a határidőkből, hiszen korábban arról volt szó, hogy május 15. után elkezdődnek a szerződéskötések a sportklubokkal, egyesületekkel.

Idézet
Ha kicsúszunk a határidőkből, akkor a tavaszi szezon költségei már nem elszámolhatóak, ami nagy érvágást jelent a kluboknak.

Ez ügyben szerdán volt szakbizottsági ülés, ahol több gond is felmerült, majd péntek reggelre ismét összehívták a szakbizottságot, ám mivel nem sikerült ezeket a problémákat megoldani, nem tudtunk dönteni a rendkívüli tanácsülésen” – mondta el megkeresésünkre az egyik kezdeményező, Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es képviselő.

Hozzátette, a jegyző a sporttámogatások elbírálási szabályzatának 54-es cikkelyére hivatkozott, hogy a tervezetet csak a polgármester terjesztheti elő. „Viszont az én (és a többi előterjesztő) véleménye szerint az szerepel a törvényben, hogy a polgármester vagy a képviselők legalább egyharmada szükséges ehhez. Sajnálom, hogy az egész tanácsülés személyeskedésről szólt, remélem, hogy jövő héten rendkívüli tanácsülésen dönthetünk erről” – folytatta Benedek.

Egyharmadát visszadobták

Idén 1,5 millió lej vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni Székelyudvarhelyen. 29 pályázat érkezett, amelyből az öttagú bizottság – amelynek összetétele az elbírálási folyamat végéig nem volt nyilvános – kilencet nem támogathatónak ítélt meg. Benedektől megtudtuk, különböző okokból három sportegyesület is fellebbezett.

„Az óvások után kis gubanc történt, egyeseknek nem adtak helyet, másoknak pedig igen. Furcsa volt, hogy a teremlabdarúgás és az asztalitenisz esetében is egy-egy pályázatot azért utasított el a bizottság, mivel a pályázatokban ugyanazok a sportolók különböző versenyeken szerepeltek.

Idézet
Az asztaliteniszklub a román bajnokság mellett a nemzetközi kupaszereplésre is pályázott, a futsalosok pedig a hazai pontvadászat mellett a Román Kupában való felkészülésre – mindkét esetben az előbb említett okok miatt a második pályázatot nem fogadta el a bizottság.

A sportban jártasak nagyon is jól tudják, hogy azok a játékosok szerepelnek a különböző hazai bajnokságokban, akik a csapatot képviselik a kupákban. Ezért érthetetlen számomra ez a döntés” – mondta Benedek.

Ki a hibás?

A péntek reggeli rendkívüli tanácsülés mindössze negyedórát tartott, ám szinte végig személyeskedésről szólt.

Gálfi Árpád polgármester a tanácsülés elején felolvasott egy szöveget, amelyben kiemelte, hogy Benedek Árpád Csaba az asztaliteniszklub vezetőjét, György Istvánt felhasználva sikerült elgáncsolnia a világbajnokot adó Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team csapatának mindkét pályázatát. Gálfi szerint Benedek az RMDSZ „sportstratégiájaként” folyamatosan akadályozza az udvarhelyi sportéletet.

Ezután felszólalt a gyűlésen részvevő György István, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK asztaliteniszklub vezetője.

„Megkérem, ne én legyek a bűnbak! Hiszen a hivatalt megmentettem egy számvevőszékes, DNA-s számonkéréstől.

Idézet
Meg kéne csókolja az egész hivatal – már bocsánat a kifejezésért – a s*ggemet.

Azért, mert tettem egy jogos fellebbezést az ellen, hogy valaki csalás útján kapott volna támogatást. Legyen világbajnok, bárki – ez ellen nekem nincs semmi kifogásom. Legyenek jók, érvényesüljenek úgy, ahogy tudnak, de tartsuk magunkat egy olyan játékszabályhoz, amit nem én, hanem a hivatal talált ki. Megkérem, ne mocskolják a nevemet, a sportágamét, a csapatomét. Mi mindig is betartottuk, betartjuk a szabályokat, amiket a pályázati rendszer megkövetel, és mindenkit arra kérünk, hogy tegye ugyanezt. A szerdai szakbizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem azért fellebbeztünk, hogy mi több pénzt kapjunk. Hanem azért, hogy a törvényeket tartsuk be! Sajnálom, hogy ide került a dolog, szép napot!” – majd kiment a teremből.

Sportérdekek vagy személyeskedés?

Az őt ért támadásokat Benedek Árpád Csaba önkormányzati képviselő nem kívánta kommentálni. „Ez a tanácsülés nem a polgármester és a képviselők nézeteltérésről kellett volna szóljon, hanem az udvarhelyi sportegyesületekről, klubokról, sportolókról, sportszeretőkről. Hogy a pénz – ami más városokhoz képest jóval kisebb összegű – minél hamarabb eljusson a sportegyesületekhez, tudjanak szerződést kötni és a pénzt hatékonyan felhasználni. A személyes sértődések nincs mit keressenek egy ilyen döntésben, hiszen mindannyian Udvarhelynek szurkolunk” – mondta el.

A visszadobott teqballos pályázatokról kifejtette, hogy a hivatal már a pályázati dossziék kivizsgálása során ki kellett volna szűrje azokat, és az elbíráló bizottság csak azokat a pályázatokat kellett volna megkapja, amelyek formailag megfelelnek a pályázati kiírásnak. „Az elbíráló bizottság első körben tett javaslatát a fellebbezések után visszavonták, mi erről egyelőre még nem kaptunk semmit. Így szakbizottsági döntést sem tudtunk hozni, ezért nem kerülhetett napirendre a tanácsülésen. Remélhetőleg jövő héten már dönteni tudunk” – zárta a beszélgetést Benedek.

Meghaladták hatáskörüket

A polgármesteri hivatal Facebook-oldalán számolt be a pénteki tanácsülésről, amelyen szerintük ismét botrány alakult ki a sporttámogatások kiutalása körül.

„Mint minden évben, sajnos idén sem mentes a botránytól a sporttámogatások odaítélési folyamata. A sporttámogatások keretösszegét, az 1,5 millió lejt a költségvetés elfogadásakor a tanácsosok hagyták jóvá. Szintén a testület fogadta el azt a szabályrendszert, amelynek alapján egy elbíráló bizottság értékeli ki a határidőn belül benyújtott pályázatokat. A tanácsosok által elfogadott eljárás szerint az elbírálási bizottság kiértékelését a polgármester kell az önkormányzati testület elé terjessze, legkésőbb május 26-ig.

Azonban mielőtt a bizottsági kiértékelés befejeződött volna, néhány tanácsos soron kívüli testületi ülést hívott össze, és – meghaladva hatáskörüket – ők terjesztették elő azt a határozattervezetet,

Idézet
amellyel a bizottság még be sem fejezett kiértékelését szerették volna törvénytelenül jóváhagyatni. A sporttámogatásokra szánt közpénz elköltése is kizárólag törvényesen és átláthatóan tehető meg.

A saját érdekeket kiszolgáló, törvénytelen politikai lépések eredménye, hogy a világranglistát vezető, világbajnokkal rendelkező teqballcsapat támogatása meghiúsulni látszik. A választott képviselők jogtalanul nem befolyásolhatják a pályázatok odaítélésének folyamatát. Mivel a mai nap nem sikerült törvényesen döntést hozni, ezért a jövő hétre várható a végső döntés” – írták.

Nem teljesült egy feltétel

A hatályos jogszabályok szerint egyebek mellett két fontos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezet sporttevékenységek támogatására pályázhasson. Az egyik, hogy a pályázó szervezet törvényesen be kell legyen jegyeztetve (rendelkeznie kell azonosító számmal), a másik pedig az, hogy csatlakoznia kell egy, az adott sportágnak megfelelő országos vagy megyei szövetséghez – magyarázta Venczel Attila, a polgármesteri hivatal főjegyzője.

Mint mondta, a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team a civil szervezeteknek meghirdetett helyi pályázaton való részvétele során leadott egy, az országos román teqballszövetség által kiállított igazolást, amely megerősíti, hogy a csapat valóban tagja a szervezetnek. A helyi pályázatelbíráló bizottság ezen dokumentumokat megvizsgálva azt látta, hogy a támogatásigénylők megfelelnek a törvényes feltételeknek.

Időközben azonban óvás érkezett be a testülethez, amely vizsgálatot vont maga után. Ennek során derült ki, hogy az említett teqballszövetség a bíróságon ugyan be van jegyezve, de még nem rendelkezik sportazonosítóval, és nem is került be a sportminisztérium nyilvántartásába.

„Maga a szövetség jogilag létezik, de még nem ment végig azon az eljáráson, ami ahhoz szükséges, hogy bejegyezzék a sportminisztériumnál” – jelentette ki a főjegyző.

A jogszabályok szerint ugyanakkor csak azok a sportszövetségek léteznek hivatalosan, amelyek jegyezve vannak a tárcánál. Ez esetben tehát nem teljesült egy feltétel ahhoz, hogy a székelyudvarhelyi teqballcsapat pályázhasson támogatásért.

Késtek?

Venczel hangsúlyozta, kollégái megkapták a szükséges dokumentumokat, nekik nem az volt a feladatuk, hogy azok hitelességét ellenőrizzék. Természetesen a jelenlegi óvás után hivatalosan jártak el, és megtörtént a vizsgálat. Egyébként pont ez miatt tolódott el némileg a pályázaton nyertes szervezetek kihirdetése. Bár a tanácsosok azt állítják, hogy késlekedett a hivatal az eredmények közlésével,

valójában nem így van, hiszen a nyertesek kihirdetése hivatalosan május 2-a és május 26-a között kell megtörténjen. Ezt pedig helyi határozattal kell jóváhagyni.

A pénteki önkormányzati ülést a helyi képviselők hívták össze, hogy mielőbb lehessen megkötni a támogatások finanszírozási szerződését. Ezzel csak az volt a baj, hogy az esemény időpontjáig gyakorlatilag még nem fejeződött be a pályázatok elbírálása, amit meg kellett volna várni. Ezután terjeszthette volna elő a hivatal a kapcsolódó határozattervezetet.

Ezt végül meg is értették a tanácsosok – a szakbizottságok sem véleményezték a tervezetet –, ezért nem hoztak döntést az ülésen – mondta a főjegyző.

Hozzátette, pénteken befejeződik az elbírálás, így jövő héten – jó eséllyel szerdán – újabb soron kívüli ülésre hívják a testületet.

Semmikép sem szeretnék közvetlen a törvényes határidő lejártához igazítani a döntést. „Vannak bizonyos törvényes eljárások, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni, hiszen ha így tennénk, akkor az megkérdőjelezné a finanszírozás legalitását is. Ez pedig következményekkel jár” – fogalmazott.

Mi lesz a pénzzel?

A pénteki tanácsülésen előterjesztett dokumentumokban még az szerepelt, hogy a bizottság 130 ezer lejt hagyna jóvá a teqballcsapatnak, amelyet időközben kizártak a pályázatból. Venczel Attila rámutatott,

egyelőre nem tudni biztosan, hogy mi lesz az így felszabadult összeggel, hiszen azt szerinte törvényesen nem lehet kiosztani.

Utóbbit azzal indokolta, hogy gyakorlatilag nem döntött arról a pénzről az ezzel megbízott bizottság, vagyis nem volt elbírálás.

„Véleményem szerint egy külön elbírálási folyamat tenné lehetővé ennek a pénznek a kiosztását. Erről egyébként biztosan vita lesz a jövő héten” – szögezte le, hozzátéve, hogy a képviselő-testület nem dönthet az összeg odaítéléséről.

Korábban kaptak pénzt

A főjegyzőtől azt is megtudtuk, hogy tavaly is ítéltek oda pénzt a helyi pályázatokból a székelyudvarhelyi teqballcsapatnak. Ezt azonban nem rója fel a korábbi elbíráló bizottságnak, hiszen ők megkapták a szükséges dokumentumokat, nem tudhatták, hogy a teqballszövetség még nincs hivatalosan bejegyeztetve a sportminisztériumnál. A főjegyző bízik benne, hogy nem lesznek jogi következményei az előző évben megítélt támogatásnak, ám biztosat ő sem tudott mondani.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. május 12., péntek

Több megyéből gyűltek össze óvodapedagógusok a néphagyományőrzés jegyében

Összesen 170 óvodapedagógus gyűlt össze a tizennegyedik alkalommal megszervezett néphagyományőrző képzésre pénteken, Székelyudvarhelyen. A konferencia népszerűségét az is jelzi, hogy a jelentkezés első órájában már beteltek a helyek.

Több megyéből gyűltek össze óvodapedagógusok a néphagyományőrzés jegyében
2023. május 12., péntek

Meg kell „barátkozniuk” a hitelekkel az önkormányzatoknak

Az uniós, de más forrásokból származó, beruházásokra szánt pályázati támogatások mind önrészt igényelnek, amelyhez a hitelfelvétel egyre szükségesebbé válik – hangzott el a székelyföldi önkormányzati vezetők részvételével tartott konferencián.

Meg kell „barátkozniuk” a hitelekkel az önkormányzatoknak
2023. május 12., péntek

Kezdődik az uniós élelmiszersegélyek kiosztása

Május 15-én kezdődik az Európai Unió által biztosított élelmiszer-segélycsomagok átadása – tájékoztatja a szociális támogatásban, valamint a családi pótlékban részesülőket a csíkszeredai városháza szociális igazgatósága.

Kezdődik az uniós élelmiszersegélyek kiosztása
2023. május 12., péntek

A cukor és a vaj drágult a legnagyobb mértékben

A cukor 58,25 százalékkal került többe 2023 áprilisában, mint egy évvel korábban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

A cukor és a vaj drágult a legnagyobb mértékben
2023. május 12., péntek

Petőfi él!

Ötven évvel ezelőtt, 1973-ban nagyszabású Petőfi-műsort állítottak össze a szentivánlaborfalvi iskolában, amelyen a tanintézmény összes diákja és a szüleik is részt vettek. Mert a faluban elevenen élt és él a mai napig a Petőfi kultusz.

Petőfi él!
Petőfi él!
2023. május 12., péntek

Petőfi él!

2023. május 12., péntek

Hatékonyságuk miatt gyémánt fokozattal díjazták a háromszéki kórházat

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvosai újabb díjat nyertek el az iszkémiás stroke gyors és hatékony kezelésében nyújtott teljesítményükért. A most kapott elismerés a legrangosabb fokozat amit el lehet érni.

Hatékonyságuk miatt gyémánt fokozattal díjazták a háromszéki kórházat
2023. május 12., péntek

Wellhelloval és Halott Pénzzel rajtol el a Tiltott Fesztivál

Idén is koncertsorozattal mozgatja meg a bulizni vágyókat az Igazi Csíki Sör Manufaktúra a már bejáratott Tiltott Fesztivállal. Az idei szezon szombaton kezdődik a csíkszentsimoni sörgyár udvarán, ahol a Wellhello és a Halott Pénz lesznek a sztárfellépők.

Wellhelloval és Halott Pénzzel rajtol el a Tiltott Fesztivál
2023. május 12., péntek

Tesztelnek a ralisok, ezért útlezárás lesz Csíkszentkirály és Büdösfürdő között

Tesztelnek a ralisok, ezért május 16-án, kedden útlezárások lesznek a 123D megyei úton, Csíkszentkirály és Büdösfürdő között.

Tesztelnek a ralisok, ezért útlezárás lesz Csíkszentkirály és Büdösfürdő között
2023. május 12., péntek

Önkénteseket toboroznak, munkájukról mesélnek a civilek Marosvásárhelyen

Hova lehet fordulni, ha beteg, idős személy van a családban, milyen fejlesztő foglalkozások vannak gyermekeknek, mit tudnak nyújtani az állatvédők? – ezekre a kérdésekre mind választ lehet kapni szombaton, Marosvásárhely központjában.

Önkénteseket toboroznak, munkájukról mesélnek a civilek Marosvásárhelyen
2023. május 12., péntek

Éjszakázoo: az afrikai állatok lesznek a középpontban a Marosvásárhelyi Állatkert különleges eseményén

Éjszakázoo elnevezéssel kivételes látogatásra hívják a gyerekeket és felnőtteket a marosvásárhelyi állatkertbe május 13-án, szombaton este.

Éjszakázoo: az afrikai állatok lesznek a középpontban a Marosvásárhelyi Állatkert különleges eseményén
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM