„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Magyari Hunor

Személyeskedésektől hangos vitába fulladt pénteken Székelyudvarhelyen az önkormányzati képviselők által összehívott tanácsülés, amelyen a sporttevékenységekre szánt helyi pályázatok eredményéről kellett volna dönteni. A vita oka, hogy egy óvást követően – törvényességi okok miatt – kizárták az eljárásból a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Teamet, amely egyébként tavaly (hasonló jogi helyzete ellenére) megkapta az igényelt támogatást.

Zátyi Tibor

Fülöp-Székely Botond

2023. május 12., 15:172023. május 12., 15:17

2023. május 12., 15:572023. május 12., 15:57

Rendkívüli tanácsülést tartottak pénteken reggel Székelyudvarhelyen, amelynek egyetlen napirendi pontja a város 2023-as éves költségvetéséből finanszírozott, sporttevékenységekre irányuló vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról szóló határozattervezet volt – ezt nyolc önkormányzati képviselő kezdeményezte.

„Mivel nem volt kiküldve az értesítő a sportpályázati támogatásokról szóló elbírálásról, a hét elején érdeklődtünk a hivatalnál, hogy mi történik, mivel lassan kicsúszunk a határidőkből, hiszen korábban arról volt szó, hogy május 15. után elkezdődnek a szerződéskötések a sportklubokkal, egyesületekkel.

Idézet
Ha kicsúszunk a határidőkből, akkor a tavaszi szezon költségei már nem elszámolhatóak, ami nagy érvágást jelent a kluboknak.

Ez ügyben szerdán volt szakbizottsági ülés, ahol több gond is felmerült, majd péntek reggelre ismét összehívták a szakbizottságot, ám mivel nem sikerült ezeket a problémákat megoldani, nem tudtunk dönteni a rendkívüli tanácsülésen” – mondta el megkeresésünkre az egyik kezdeményező, Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es képviselő.

Hozzátette, a jegyző a sporttámogatások elbírálási szabályzatának 54-es cikkelyére hivatkozott, hogy a tervezetet csak a polgármester terjesztheti elő. „Viszont az én (és a többi előterjesztő) véleménye szerint az szerepel a törvényben, hogy a polgármester vagy a képviselők legalább egyharmada szükséges ehhez. Sajnálom, hogy az egész tanácsülés személyeskedésről szólt, remélem, hogy jövő héten rendkívüli tanácsülésen dönthetünk erről” – folytatta Benedek.

Egyharmadát visszadobták

Idén 1,5 millió lej vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni Székelyudvarhelyen. 29 pályázat érkezett, amelyből az öttagú bizottság – amelynek összetétele az elbírálási folyamat végéig nem volt nyilvános – kilencet nem támogathatónak ítélt meg. Benedektől megtudtuk, különböző okokból három sportegyesület is fellebbezett.

„Az óvások után kis gubanc történt, egyeseknek nem adtak helyet, másoknak pedig igen. Furcsa volt, hogy a teremlabdarúgás és az asztalitenisz esetében is egy-egy pályázatot azért utasított el a bizottság, mivel a pályázatokban ugyanazok a sportolók különböző versenyeken szerepeltek.

Idézet
Az asztaliteniszklub a román bajnokság mellett a nemzetközi kupaszereplésre is pályázott, a futsalosok pedig a hazai pontvadászat mellett a Román Kupában való felkészülésre – mindkét esetben az előbb említett okok miatt a második pályázatot nem fogadta el a bizottság.

A sportban jártasak nagyon is jól tudják, hogy azok a játékosok szerepelnek a különböző hazai bajnokságokban, akik a csapatot képviselik a kupákban. Ezért érthetetlen számomra ez a döntés” – mondta Benedek.

Ki a hibás?

A péntek reggeli rendkívüli tanácsülés mindössze negyedórát tartott, ám szinte végig személyeskedésről szólt.

Gálfi Árpád polgármester a tanácsülés elején felolvasott egy szöveget, amelyben kiemelte, hogy Benedek Árpád Csaba az asztaliteniszklub vezetőjét, György Istvánt felhasználva sikerült elgáncsolnia a világbajnokot adó Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team csapatának mindkét pályázatát. Gálfi szerint Benedek az RMDSZ „sportstratégiájaként” folyamatosan akadályozza az udvarhelyi sportéletet.

Ezután felszólalt a gyűlésen részvevő György István, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK asztaliteniszklub vezetője.

„Megkérem, ne én legyek a bűnbak! Hiszen a hivatalt megmentettem egy számvevőszékes, DNA-s számonkéréstől.

Idézet
Meg kéne csókolja az egész hivatal – már bocsánat a kifejezésért – a s*ggemet.

Azért, mert tettem egy jogos fellebbezést az ellen, hogy valaki csalás útján kapott volna támogatást. Legyen világbajnok, bárki – ez ellen nekem nincs semmi kifogásom. Legyenek jók, érvényesüljenek úgy, ahogy tudnak, de tartsuk magunkat egy olyan játékszabályhoz, amit nem én, hanem a hivatal talált ki. Megkérem, ne mocskolják a nevemet, a sportágamét, a csapatomét. Mi mindig is betartottuk, betartjuk a szabályokat, amiket a pályázati rendszer megkövetel, és mindenkit arra kérünk, hogy tegye ugyanezt. A szerdai szakbizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem azért fellebbeztünk, hogy mi több pénzt kapjunk. Hanem azért, hogy a törvényeket tartsuk be! Sajnálom, hogy ide került a dolog, szép napot!” – majd kiment a teremből.

Sportérdekek vagy személyeskedés?

Az őt ért támadásokat Benedek Árpád Csaba önkormányzati képviselő nem kívánta kommentálni. „Ez a tanácsülés nem a polgármester és a képviselők nézeteltérésről kellett volna szóljon, hanem az udvarhelyi sportegyesületekről, klubokról, sportolókról, sportszeretőkről. Hogy a pénz – ami más városokhoz képest jóval kisebb összegű – minél hamarabb eljusson a sportegyesületekhez, tudjanak szerződést kötni és a pénzt hatékonyan felhasználni. A személyes sértődések nincs mit keressenek egy ilyen döntésben, hiszen mindannyian Udvarhelynek szurkolunk” – mondta el.

A visszadobott teqballos pályázatokról kifejtette, hogy a hivatal már a pályázati dossziék kivizsgálása során ki kellett volna szűrje azokat, és az elbíráló bizottság csak azokat a pályázatokat kellett volna megkapja, amelyek formailag megfelelnek a pályázati kiírásnak. „Az elbíráló bizottság első körben tett javaslatát a fellebbezések után visszavonták, mi erről egyelőre még nem kaptunk semmit. Így szakbizottsági döntést sem tudtunk hozni, ezért nem kerülhetett napirendre a tanácsülésen. Remélhetőleg jövő héten már dönteni tudunk” – zárta a beszélgetést Benedek.

Meghaladták hatáskörüket

A polgármesteri hivatal Facebook-oldalán számolt be a pénteki tanácsülésről, amelyen szerintük ismét botrány alakult ki a sporttámogatások kiutalása körül.

„Mint minden évben, sajnos idén sem mentes a botránytól a sporttámogatások odaítélési folyamata. A sporttámogatások keretösszegét, az 1,5 millió lejt a költségvetés elfogadásakor a tanácsosok hagyták jóvá. Szintén a testület fogadta el azt a szabályrendszert, amelynek alapján egy elbíráló bizottság értékeli ki a határidőn belül benyújtott pályázatokat. A tanácsosok által elfogadott eljárás szerint az elbírálási bizottság kiértékelését a polgármester kell az önkormányzati testület elé terjessze, legkésőbb május 26-ig.

Azonban mielőtt a bizottsági kiértékelés befejeződött volna, néhány tanácsos soron kívüli testületi ülést hívott össze, és – meghaladva hatáskörüket – ők terjesztették elő azt a határozattervezetet,

Idézet
amellyel a bizottság még be sem fejezett kiértékelését szerették volna törvénytelenül jóváhagyatni. A sporttámogatásokra szánt közpénz elköltése is kizárólag törvényesen és átláthatóan tehető meg.

A saját érdekeket kiszolgáló, törvénytelen politikai lépések eredménye, hogy a világranglistát vezető, világbajnokkal rendelkező teqballcsapat támogatása meghiúsulni látszik. A választott képviselők jogtalanul nem befolyásolhatják a pályázatok odaítélésének folyamatát. Mivel a mai nap nem sikerült törvényesen döntést hozni, ezért a jövő hétre várható a végső döntés” – írták.

Nem teljesült egy feltétel

A hatályos jogszabályok szerint egyebek mellett két fontos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezet sporttevékenységek támogatására pályázhasson. Az egyik, hogy a pályázó szervezet törvényesen be kell legyen jegyeztetve (rendelkeznie kell azonosító számmal), a másik pedig az, hogy csatlakoznia kell egy, az adott sportágnak megfelelő országos vagy megyei szövetséghez – magyarázta Venczel Attila, a polgármesteri hivatal főjegyzője.

Mint mondta, a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team a civil szervezeteknek meghirdetett helyi pályázaton való részvétele során leadott egy, az országos román teqballszövetség által kiállított igazolást, amely megerősíti, hogy a csapat valóban tagja a szervezetnek. A helyi pályázatelbíráló bizottság ezen dokumentumokat megvizsgálva azt látta, hogy a támogatásigénylők megfelelnek a törvényes feltételeknek.

Időközben azonban óvás érkezett be a testülethez, amely vizsgálatot vont maga után. Ennek során derült ki, hogy az említett teqballszövetség a bíróságon ugyan be van jegyezve, de még nem rendelkezik sportazonosítóval, és nem is került be a sportminisztérium nyilvántartásába.

„Maga a szövetség jogilag létezik, de még nem ment végig azon az eljáráson, ami ahhoz szükséges, hogy bejegyezzék a sportminisztériumnál” – jelentette ki a főjegyző.

A jogszabályok szerint ugyanakkor csak azok a sportszövetségek léteznek hivatalosan, amelyek jegyezve vannak a tárcánál. Ez esetben tehát nem teljesült egy feltétel ahhoz, hogy a székelyudvarhelyi teqballcsapat pályázhasson támogatásért.

Késtek?

Venczel hangsúlyozta, kollégái megkapták a szükséges dokumentumokat, nekik nem az volt a feladatuk, hogy azok hitelességét ellenőrizzék. Természetesen a jelenlegi óvás után hivatalosan jártak el, és megtörtént a vizsgálat. Egyébként pont ez miatt tolódott el némileg a pályázaton nyertes szervezetek kihirdetése. Bár a tanácsosok azt állítják, hogy késlekedett a hivatal az eredmények közlésével,

valójában nem így van, hiszen a nyertesek kihirdetése hivatalosan május 2-a és május 26-a között kell megtörténjen. Ezt pedig helyi határozattal kell jóváhagyni.

A pénteki önkormányzati ülést a helyi képviselők hívták össze, hogy mielőbb lehessen megkötni a támogatások finanszírozási szerződését. Ezzel csak az volt a baj, hogy az esemény időpontjáig gyakorlatilag még nem fejeződött be a pályázatok elbírálása, amit meg kellett volna várni. Ezután terjeszthette volna elő a hivatal a kapcsolódó határozattervezetet.

Ezt végül meg is értették a tanácsosok – a szakbizottságok sem véleményezték a tervezetet –, ezért nem hoztak döntést az ülésen – mondta a főjegyző.

Hozzátette, pénteken befejeződik az elbírálás, így jövő héten – jó eséllyel szerdán – újabb soron kívüli ülésre hívják a testületet.

Semmikép sem szeretnék közvetlen a törvényes határidő lejártához igazítani a döntést. „Vannak bizonyos törvényes eljárások, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni, hiszen ha így tennénk, akkor az megkérdőjelezné a finanszírozás legalitását is. Ez pedig következményekkel jár” – fogalmazott.

Mi lesz a pénzzel?

A pénteki tanácsülésen előterjesztett dokumentumokban még az szerepelt, hogy a bizottság 130 ezer lejt hagyna jóvá a teqballcsapatnak, amelyet időközben kizártak a pályázatból. Venczel Attila rámutatott,

egyelőre nem tudni biztosan, hogy mi lesz az így felszabadult összeggel, hiszen azt szerinte törvényesen nem lehet kiosztani.

Utóbbit azzal indokolta, hogy gyakorlatilag nem döntött arról a pénzről az ezzel megbízott bizottság, vagyis nem volt elbírálás.

„Véleményem szerint egy külön elbírálási folyamat tenné lehetővé ennek a pénznek a kiosztását. Erről egyébként biztosan vita lesz a jövő héten” – szögezte le, hozzátéve, hogy a képviselő-testület nem dönthet az összeg odaítéléséről.

Korábban kaptak pénzt

A főjegyzőtől azt is megtudtuk, hogy tavaly is ítéltek oda pénzt a helyi pályázatokból a székelyudvarhelyi teqballcsapatnak. Ezt azonban nem rója fel a korábbi elbíráló bizottságnak, hiszen ők megkapták a szükséges dokumentumokat, nem tudhatták, hogy a teqballszövetség még nincs hivatalosan bejegyeztetve a sportminisztériumnál. A főjegyző bízik benne, hogy nem lesznek jogi következményei az előző évben megítélt támogatásnak, ám biztosat ő sem tudott mondani.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 27., hétfő

Kezdi visszanyerni eredeti színét a Zeyk Domokos Szakközépiskola épülete

Eredeti, fehér színárnyalatban tündököl a székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakközépiskola épületfrontjának egy része a tavaly megkezdett felújítási munkálatoknak köszönhetően. A tervek szerint jövő tanévtől a diákok is visszaköltözhetnek az épületbe.

Kezdi visszanyerni eredeti színét a Zeyk Domokos Szakközépiskola épülete
2024. május 27., hétfő

Idős nőt kellett kimenekíteni lakástűz miatt

Ki kellett menekíteni egy idős embert, miután tűz ütött ki egy marosvásárhelyi lakásban hétfőn délelőtt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményben.

Idős nőt kellett kimenekíteni lakástűz miatt
2024. május 27., hétfő

Gyereknapi játék a Rádió GaGán!

Imádjuk a gyerekszájakat, és akár évek múlva is kacagva idézzük a vicces mondatokat. De vajon te mindig érted, miről beszélnek a lurkók? Teszteld magad a Rádió GaGa Gyereknapi játékában, és vidd haza értékes nyereményeink egyikét!

Gyereknapi játék a Rádió GaGán!
Gyereknapi játék a Rádió GaGán!
2024. május 27., hétfő

Gyereknapi játék a Rádió GaGán!

2024. május 27., hétfő

Sokunk legmélyebb álma alatt történt a hétfői első földrengés – aztán jött még egy

A Richter-skálán 3,5-ös erősségű földrengés volt hétfőre virradóan 1 óra 41 perckor Vrancea megyében – tájékoztatott az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sokunk legmélyebb álma alatt történt a hétfői első földrengés – aztán jött még egy
2024. május 27., hétfő

Medveriasztásoktól volt hangos a hétvége

Nem csökken a medveriasztások száma: Hargita megyében a hétvégén több településen riasztották Ro-Alert üzenetben a lakosságot medve lakott területen való jelenléte miatt.

Medveriasztásoktól volt hangos a hétvége
2024. május 26., vasárnap

Munkagép alá szorult egy férfi

Mezőgazdasági munkagép alá szorult egy férfi a Maros megyei Marossolymoson vasárnap este – értesít a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Munkagép alá szorult egy férfi
Munkagép alá szorult egy férfi
2024. május 26., vasárnap

Munkagép alá szorult egy férfi

2024. május 26., vasárnap

A Z generáció nem igazán köszön, nem olvas, nem túlórázik, hamar lelép

Minden demográfiai csoportra kiterjedő előadást tartott Sepsiszentgyörgyön az MCC szervezésében Guld Ádám médiakutató a minap. Az egyetemi oktató a mai fiatalok magatartásának és a digitalizációnak az összefüggéseire is ráirányította a figyelmet.

A Z generáció nem igazán köszön, nem olvas, nem túlórázik, hamar lelép
2024. május 26., vasárnap

Fülöp Zoltán: a szívem a tiétek volt, s marad

Fülöp Zoltán kiváló színművész 70. születésnapját ünnepelték május 25-én Csíkszeredában, a Csíki Játékszín előterében. Mindenki tisztelt Fülese szerint tíz százalék tehetség és kilencven százalék munka teszi a jó színészt.

Fülöp Zoltán: a szívem a tiétek volt, s marad
2024. május 26., vasárnap

Háromszázötvenöt térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen

Lakótelepekre, városbejáratokhoz, parkokba, parkolókba is kerül térfigyelő kamera Székelyudvarhelyen. A 355 különböző típusú térfigyelő kamera révén növekedhet majd a közbiztonság, csökkenhet a bűncselekmények száma.

Háromszázötvenöt térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen
2024. május 25., szombat

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén

Az FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo hétfői osztályozómeccsére érkező vendégszurkolók felügyeletét a marosvásárhelyi csendőrség regionális parancsnoksága látja el. Mindemellett a csíkszeredai városházának is vannak feladatai.

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!