HIRDETÉS

Árpád nagyfejedelem szobrát avatták Székelyberében

Gligor Róbert László 2012. május 13., 08:43 utolsó módosítás: 2012. május 13., 10:14

Száz évvel a budapesti Hősök tere után Erdélyben először Székelyberében avattak Árpád-szobrot a hétvégén. A nem burkolt kampányjellegű rendezvényen az egykori nagyfejedelem méltatása mellett a magyarság egységének szükségességét hangsúlyozták a politikusok.

Fotó: Gligor Róbert László

A délelőtti kánikulai hőség ellenére is gyülekeztek az érdeklődők szombaton Székelybere megújult központjában, ahová szoboravatásra hívtak mindenkit az szervezők. A havadi huszárok felvonulása után Majláth Károly polgármester köszöntötte a vendégeket, az önkormányzati elöljárókat és a község lakóit. „Az, hogy mi ezen a helyen összegyűltünk őseinkre emlékezve és a tiszteletükre emlékművet állítunk, két szövetségnek köszönhetjük” – mondta az elöljáró. Az egyik a hét törzs vérszerződéssel megpecsételt egysége, míg a másik az RMDSZ, amelynek sokat köszönhet a nyolc éve önállósult község, hiszen elindulhatott a fejlődés útján: hidak, utak épültek, a középületeket feljavították és rendezték a központi teret is, amelyért Markó Béla szenátornak tartoznak köszönettel anyagi és szellemi segítségéért, valamint Szepessi László biztató munkájáért – hangsúlyozta Majláth. „Árpád vezérnek köszönhetjük, hogy magyarrá lett a Kárpát-medence. Ez legyen jelképe emberi erőnknek, a magyar ember erejének” – mondta a polgármester, aki nem indul a közelgő választásokon, ezért köszönetét is kifejezte a lakosságnak, amiért az mellette állt az elmúlt években.

A történelem változik, a feladat ugyanaz

Árpád fejedelem szobrát Majláth Károly és Markó Béla leplezték le, majd Szász János református lelkész áldotta meg azt. „Áldd meg az imádkozókat és a dolgozókat, hogy a földműves és a kézműves, a tisztviselő és a minden tiszta foglalkozásban munkálkodó ember tudjon hivatásában a Te dicsőségedre és felebarátja javára élni” – fohászkodott a lelkész.

Markó Béla köszönetet mondott Gyarmathy János művésznek, aki szinte lehetetlen feladatnak tett eleget, amikor ezt a szobrot elkészítette, de válaszolt a kihívásra és kiválót teljesített, amikor megalkotta a képét annak, aki nem államot, de országot alapított, amelynek egykor mi, erdélyiek is részei voltunk. Végül arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy Árpád bölcsességét tanuljuk meg tisztelni mi is, mert olyan időket élünk, amikor újra meg kell tanulni az egység leckéjét. „A történelem és a helyzetek változnak, de a kötelesség, a felelősség ugyanaz marad” – mondotta a politikus.

„Ismét diadalt ül a művészet”

Gyarmathy János szobrászművészt és leleplezett alkotását Nagy Miklós Kund író méltatta, és szerinte nem véleltlen, hogy Budapest után és száz év elteltével egy kis nyárádmenti községben öltött testet a fejedelem. „Az esemény újra felértékeli a Nyárádmentét” – mondta, hiszen itt, ahol húsz évvel ezelőtt nem voltak szobrok, most legjobb szobrászaink alkotásai díszítik a köztereket. Gyarmathy igecsak hozzájárult szűkebb hazája, a Nyárádmente ilyen irányú felévirágoztatásához, hisz először 1990-ben állították fel alkotását Nyárádgálfalván, e tájak költőjének, Szentiványi Mihálynak a mellszobrát, aztán Nyárádszentlászlón Szent Lszló király szobrát, Deményházán a Corpus Christit. „Kell-e, lehet-e a föld fiának ennél nagyobb dicsőség és elégtétel, mint az, hogy ennyi szobrot adhatott e vidéknek?” – tette fel a kérdést Nagy Miklós Kund, aki azt is elmondta: Árpád földi ember volt, de hivatástudata volt, népétől és a sorstól hatalmas feladatot kapott, ez a szobor pedig arra az elszántságra vall, amellyel feladatát teljesítette.

Köszönetet is mondtak

Majláth Károly polgármester köszönete kifejezése képpen a község nevében Árpád vezért ábrázoló plaketteket nyújtott át Markó Bélának, Lokodi Edit Emőkének, Szabó Árpádnak, Szepessi Lászlónak, Nagy Miklós Kundnak és azoknak a vállalkozóknak, akik a tér kialakításán dolgoztak.

Lokodi Edit Emőke úgy véli, Árpád szobra nem véletlenül került erre a térre, hisz ő mutatta meg Európának először a magyarok erejét, mivoltát, nagyságát, most pedig kiáll a térre és a művész kezén keresztül üzen nekünk: a munkát folytatni kell, meg kell maradni itt a Kárpát-medencében, a Nyárádmentén. „Az elmúlt húsz évben megtanultuk, hogy bíznunk kell a magunk erejében, a közösség erejében. Ezek a szobrok intenek minket arra, hogy vigyázzunk magyarságunkra, és Bere lakóinak is óriási feladat ez, amit gyermekeinknek és unokáinknak is meg kell tanítsanak.” A megyei tanács elnöke egyúttal köszönetet mondott Majláth Károly polgármesternek a több évi munkájáért és hogy megtartotta a bizalmat a jövőben.

Az egységre buzdítottak

A felszólalók nem titkolták, hogy már a választási kampányban vagyunk és szinte mindenikük elővette az egység jelszavát. “Legyünk és maradjunk együtt, szükségünk van egymásra. Úgy, ahogy szükségünk van családtagjaink kéznyújtására, annyira fontos a szomszéd szorító keze is. Ez adjon nekünk továbbra is erőt, kitartást közös életünk építéséhez, céljaink megvalósításához, önérzetünk, magyarságtudatunk méltó megéléséhez” – mondta Majláth Károly polgármester.”

Benedekfi Csaba RMDSZ-es polgármesterjelölt azt hangsúlyozta, hogy Árpád kell példaképe legyen minden magyarnak ebben a széthúzó világban. A magyar szembeszáll ellenségeivel, de legtöbbször vagy árulás áldozata lesz, vagy saját soraiból kerül ki ellensége. „Ott ahol a legnagyobb egységet kellene kovácsoljuk, ahol embereinket egy csatasorba kellene állítsuk, vannak akik kilépnek ebből a sorból és külön tömörülnek. Ha nem is egyeznek nézeteink, célunk akkor is egy kell maradjon” – emelte ki Benedekfi.

Egy év alatt készült el

Az ünnepség után Gyarmathy János szobrászművésztől megtudtuk: a Szent László-szobor avatása után kereste meg őt a község polgármestere, ezután kezdett el dokumentálódni. A munkához egy évvel ezelőtt látott hozzá, tavaly szeptemberben készült el a vázlat, januárra pedig a minta. A kivitelezés nehézségei ellenére sikerült átadni a művet. A szobor 80 centiméter magas, míg talapzata 190 centiméter – tudtuk meg a művésztől. A talapzat hátoldalán elhelyezett tábla szerint a helyi önkormányzat és az RMDSZ anyagi támogatásával készült el az alkotás.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
10 HOZZÁSZÓLÁS