Rangos állami kitüntetésekkel ismerték el nyolc kiemelkedő személyiség munkásságát

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából nyolc, Erdélyhez köthető közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Példaértékű munkájukért csütörtökön vehették át a díjakat a csíkszeredai Mikó-vár Bástya-termében.

Iszlai Katalin

2022. március 31., 19:512022. március 31., 19:51

Rangos állami kitüntetésekkel ismerték el nyolc kiemelkedő személyiség munkásságát

Kiemelkedő személyiségeknek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János

Fotó: Veres Nándor

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából nyolc, Erdélyhez köthető közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Példaértékű munkájukért csütörtökön vehették át a díjakat a csíkszeredai Mikó-vár Bástya-termében.

Iszlai Katalin

2022. március 31., 19:512022. március 31., 19:51

A kitüntetéseket Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője adta át.

Fotó: Veres Nándor

Incze Benjamin Csíkmenaságon született 1938. március 10-én. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd Gyulafehérváron folytatta az akkori „Kántor iskolában”. Meghallva az Isten hívó szavát jelentkezett a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szemináriumba. 1966. április 17-én Márton Áron püspök pappá szenteli.

Fotó: Veres Nándor

Papi szolgálatát 1966-ban Csíkcsicsóban kezdte meg, mint kisegítő lelkész, majd Szépvízen és Csíkszentmiklóson megbízott lelkészként folytatta lelkipásztori feladatait. Ezután Barótra költözött, ahol segédlelkészként szolgálta a híveket.

Több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, a Hargita megyei magyarság, illetve a katolikus családok megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök Incze Benjámin részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Polgár László 1984. december 17-én született Moldvában, a Bákó megyei Magyarfaluban. 2006. április 1-től a Moldvai Csángómagyarok Szövetség (MCSMSZ) gondnoka volt, 2008-tól ifjúsági felelőse, 2010-től a szövetség alelnöke, majd 2012 óta elnöke.

Fotó: Veres Nándor

Az évek során hatalmas fejlődést ért el az MCSMSZ úgy az oktatásban, mint a hagyományőrzés, a felnőttoktatás, a hangszeroktatás, infrastrukturális fejlesztések területén. A csángó közéletben betöltött kiemelkedő szerepe, a jövő generációk számára is példamutató, elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként a köztársasági elnök Polgár László részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Követendő életutak

Borbáth Erzsébet 1945. november 22-én született Csíkrákoson. A főiskola elvégzése után öt évet Gyimesközéplokon tanított, a mai Majláth Gusztáv Károly iskolában, ahol élő kapcsolatba került a gyimesi csángókkal.

Fotó: Veres Nándor

Intézményvezetőként és magyartanárként, a szakmailag jól felkészült tanári karral, 1990-től felvállalta a moldvai csángómagyar gyerekek tanítását, felzárkóztatását, megküzdve a nyelvi, beilleszkedési nehézségekkel.

A moldvai magyar nyelvű oktatás megalapozása érdekében végzett sokrétű, önzetlen tevékenysége elismeréseként Áder János Borbáth Erzsébet részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Szombatfalvi József 1952. november 8-án született Erdőszentgyörgyön. 1971–75 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet keretében szerezte meg a lelkészi hivatás gyakorlásához szükséges elméleti alapvetést és oklevelet. 1975-ben nevezték ki a Csehétfalvi Unitárus Egyházközség lelkészi állásába, ahol 1997-ig szolgált.

Fotó: Veres Nándor

1988-tól kezdődően tíz éven át gondozta a balánbányai unitárius szórványgyülekezetet, havi rendszerességgel istentiszteletet tartva a 120 km távolságra levő településen.

1998-tól a 2015-ben történt nyugdíjba vonulásáig a nagy létszámú Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség lelkésze volt. A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör élén 1996 és 2008 között három megbízatási időszakban töltötte be az esperesi tisztséget. A több évtizeden át végzett közösségi szolgálata, valamint az állam által elkobzott egyházi ingatlanok visszaszerzésében és az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége rendszerváltozás utáni újraalapításában, valamint a Gondviselés Segélyszervezet megalapításában és irányításában, illetve a Bözödújfalu szellemi örökségének ápolásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként a köztársasági elnök Nagytiszteletű Szombatfalvi József részére a Magyar Arany Érdemrend kitüntetést adományozta.

Példaértékű elkötelezettség

P. Sárközi Sándor 1953. november 22-én született Kecskeméten tisztviselő családban. Dél-vidékről származó édesanyja lelkébe csöpögtette a Kárpát-medence szeretetét. 1974-ben lépett be a piarista tanítórendbe. 1981. február 22-én pappá szentelik. Munkahelyei változatosak voltak, bár mindvégig magyar-német szakosként dolgozott. Elfoglaltsága mellett a ’89-es változások nyomán a Kárpát-medence lett kedvenc nyári missziója. Főleg Kárpátalján, Ungváron és a környéki falvakban végez lelkipásztori kisegítést.

Fotó: Veres Nándor

Nagy lelkesedés töltötte el, hogy a rend egy évre elküldte Erdélybe „turnézni”, azzal a céllal, hogy keresse fel a piaristák helyeit, mérje fel a lehetőségeket. Csíkszeredába 2006 februárjában látogatott, ahová a piaristákat Ft. Darvas-Kozma József esperes-plébános hívta.

Urbán József tartományfőnök és a rendi káptalan két piarista, dr. Kállay Emil és Sárközi Sándor letelepedését hagyta jóvá. A magyar kultúra iránti elkötelezettséggel végzett, a magyarság megmaradását segítő oktató-nevelő munkája és lelkipásztori szolgálata elismeréseként Áder János köztársasági elnök Sárközi Sándor részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Ferencz Éva 1976. március 12-én született Gyergyószárhegyen. Egyetemi tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika-Fizika karán végezte. Már egyetemistaként érdekelte a moldvai kultúra, és bár reál szakos tanárként végzett, 2002-ben magyartanárként kezdett dolgozni a moldvai Klézse és Somoska településeken.

Fotó: Veres Nándor

2010-től 2012-ig a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási felelőse Bákóban. Szívügye, hogy az MCSMSZ minden moldvai magyar településen be tudja vezetni a magyar anyanyelvi oktatást. A moldvai csángó gyerekek magyar nyelvű oktatásának megszervezése iránt elhivatott munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök Ferencz Éva részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Nemes célok

Nagy Éva Vera 1965. február 9-én született Kecskeméten. A kecskeméti Kodály Iskola 12 éve után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karvezetés szakán diplomázott. A Boldogasszony Iskolanővérek közösségének tagjaként a budapesti Patrona Hungariae, a szegedi Karolina és a debreceni Svetits Iskolában tanított, majd szerzetesrendje megbízásából énekes missziót indítottak Erdélyben 17 éve. Ketten érkeztek, Czakó Gabriella kiváló kórusvezetővel együtt. Azóta a sóvidéki és felső-nyárádmenti gyerekeket tanítják munkatársaikkal együtt.

Vera nővér kitartó munkával létrehozta a Mariánum Házat, amely otthona a nemzetközileg is elismert, Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Karnak, kórusműhelyüknek, és a Kodály Zoltán Népfőiskolának.

A misszió fő törekvése a kultúraátadás, a közösségépítés, illetve a szociális és lelki segítségnyújtás. Kodály Zoltán szellemiségének megőrzésével a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő zenepedagógusi szolgálata, nagy elhivatottsággal végzett misszióvezetői tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök Nagy Éva Vera részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A kitüntetett megbetegedés miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, az érdemkeresztet egy későbbi időpontban kapja meg.

Geréb Péter Csanád Ámos 1938. augusztus 22-én született Kolozsváron. 1960-ban végzett a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakán. A zetelaki iskolába helyezik, majd a székelyudvarhelyi Közgazdasági Líceumba kerül, 1972-ben pedig a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőbe hívják, ahol matematikát és matematikatanítás módszertanát tanítja leendő pedagógusok ezreinek. 1997-től az önálló intézménnyé vált Református Gimnázium pedagógusa egészen nyugdíjba vonulásáig. A rendszerváltás után azonnal jelentkezett cserkésznek. 1993-ban újraindította a Református Kollégium 1945-ben megszűnt cserkészcsapatát, 2006-ig annak vezetőjeként tevékenykedik, és több éven át a csapatvezető nélkül maradt székelyudvarhelyi Bethlen Gábor csapatot is vezeti.

Fotó: Veres Nándor

Közéleti tevékenysége mellett 1990-től Székelyudvarhely Belváros Református Egyházközség presbitere és egy ideig főgondnoka. 2000-ben a romániai református egyház zsinatának tagja,

2006-ban erdélyi egyházkerületi főgondnok, ügyvezető főgondnok, 75 éves koráig. Ez a legmagasabb tisztség, amit a református egyházban világi személy betölthet.

Az erdélyi magyarság megmaradását és közösségi életét szolgáló oktatói és cserkészvezetői munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök Geréd Péter Csanád Ámos részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Kiemelkedő személyiségeknek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János •  Fotó: Veres Nándor

Kiemelkedő személyiségeknek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 28., kedd

Szempontok, amelyek meghatározzák az óvodaválasztást

Hétfőtől lehet óvodába íratni a három évet betöltött kisgyerekeket Romániában. Van olyan szülő, akinél az óvoda és az otthon közti távolság a meghatározó, másoknak a helyben főzött ebéd, van akinek az óvónő személye, vagy a csoport összetétele.

Szempontok, amelyek meghatározzák az óvodaválasztást
2024. május 28., kedd

Záporok és felhőszakadások várhatók ma és holnap

Kiadós esőkre figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat tizenhét megyére.

Záporok és felhőszakadások várhatók ma és holnap
2024. május 28., kedd

Marosvásárhely három UNITER-díjjal gazdagodott

A marosvásárhelyi Székely Csaba vehette át a legjobb, ősbemutatóként színpadra alkalmazott szövegért járó UNITER-díjat hétfőn este Bukarestben.

Marosvásárhely három UNITER-díjjal gazdagodott
2024. május 28., kedd

Négy ember halt meg Bihar megyében, miután egy nyerges vontató ütközött egy személyautóval

Súlyos autóbaleset történt kedden reggel a Bihar megyei Pusztaújlakon, négy személy a helyszínen életét vesztette.

Négy ember halt meg Bihar megyében, miután egy nyerges vontató ütközött egy személyautóval
2024. május 28., kedd

Szeptember 1-jétől a nyugdíjak adómentességi küszöbét is módosítják

Marcel Ciolacu kormányfő hétfő este kijelentette, hogy szeptember 1-jétől a nyugdíjak újraszámításával a nyugdíjak jelenleg 2000 lejes adómentességi küszöbe is megváltozik.

Szeptember 1-jétől a nyugdíjak adómentességi küszöbét is módosítják
2024. május 28., kedd

Egy hét alatt közel harmincszor értesítették a csendőrséget medvékről

Összesen 26 hívás érkezett lakott területen észlelt medvék miatt a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség diszpécserszolgálatához az elmúlt héten a 112-es segélyhívó számon keresztül – tájékoztat a csendőr-felügyelőség sajtóosztálya közleményben.

Egy hét alatt közel harmincszor értesítették a csendőrséget medvékről
2024. május 28., kedd

Aki ügyes, annak a napi betevő kijön a „flakonozásból”

Nagy érdeklődés mutatkozik a betétdíjas visszaváltó rendszer iránt: azokat a palackokat, üvegeket és italos dobozokat, melyeket a betétdíj kifizetése után mégis eldob a vásárló, visszaváltják a guberálók. A kapott értékjegyek készpénzre is beválthatók.

Aki ügyes, annak a napi betevő kijön a „flakonozásból”
2024. május 27., hétfő

Így szólt a székely himnusz az FK Csíkszereda-Dinamo összecsapás után

Döntetlennel ért véget a a labdarúgó Szuperliga osztályozójának visszavágója az FK Csíkszereda és a Dinamo között, így az FK az összesítésben alulmaradt, elszálltak az esélyei az első osztályba való feljutásra. A szurkolóknak ez nem szegte kedvét.

Így szólt a székely himnusz az FK Csíkszereda-Dinamo összecsapás után
2024. május 27., hétfő

Zajlanak az egyeztetések, hogy miképp folytatódjon az erdélyi gazdaságfejlesztési program

Szoros egyeztetés van Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke között az erdélyi gazdaságfejlesztési program folytatásáról, amely bebizonyította, hogy hasznos – hangzott el hétfőn este Marosvásárhelyen.

Zajlanak az egyeztetések, hogy miképp folytatódjon az erdélyi gazdaságfejlesztési program
2024. május 27., hétfő

Sertéspestis ütötte fel a fejét Lóvészen

Az afrikai sertéspestis jelenlétét mutatták ki a Csíkszentmihály községhez tartozó Lóvész településen, egy háztáji állatállományban. A hatóságok meghozták az ilyenkor szokásos intézkedéseket.

Sertéspestis ütötte fel a fejét Lóvészen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!