Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
Járványhelyzet Székelyföldön
Hargita megye
5 711
+13
Maros megye
16 377
+23
Kovászna megye
5 464
+7
Kattintson a napi összefoglalóért
Járványhelyzet Romániában
Frissítve: 2021. 01. 25.
Összes eset
712 561
+1551
Elhunytak
17 841
+65
Gyógyultak
654 875
+1750
Járványhelyzet számokban

Kudarcok és sikertörténetek egyaránt vannak az online oktatásban

Széchely István 2020. október 19., 22:02

Az online oktatási platformok használata nem egységes, az eszközkészleteket illetően óriási a különbség egyes tanintézetek között, az oktatási módszerek akár pedagógusonként is különböznek, a hibrid oktatásban pedig késleltetett tanórákat tartanak az iskolák egy részében az otthon tanuló diákok számára. Vannak jól működő pozitív példák, vagy csak kínkeserves nyűglődés a távoktatás? A témát oktatási szakemberekkel jártuk körül.

Kudarcok és sikertörténetek egyaránt vannak az online oktatásban
galéria
Iskolánként és településenként is különbözik, hogy hol mennyire tudnak megfelelni az online oktatás követelményeinek Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt hetekben a hibrid, a napokban – a járvány terjedése miatt – viszont már az online oktatásra való áttérés kötelezettsége érint egyre több tanintézetet Székelyföldön.

Felkészületlenül érte az oktatási rendszert az elsőként az előző tanévben bevezetett módszer, elsősorban az online oktatási platformok és az eszközhiány miatt akadozott az áttérés, de számos félreeső településen az internethozzáférés hiánya és a gyenge mobiltérerő is akadályozta ezt. Azóta rendeződött némiképp a helyzet,

eszközfejlesztések történtek sok tanintézetben, a pedagógusok és diákok jó része pedig megbarátkozott az online oktatási felületekkel is.

Maradtak még gondok, de vannak már jól működő pozitív példák is.

Áldás, hogy nincs egységesített platform

Nagyon sok szempontból tantárgy- és lehetőségfüggő az online, illetve hibrid oktatás, ezért nem lehet általánosítani, de a közbeszédben láthatóan inkább arra fókuszál mindenki, hogy mi nem működik, arról kevés szó esik – a médiában is –, hogy az oktatásban „ki hol állja meg nagyon vagányan interdiszciplinárisan vagy éppenséggel interaktívan a helyét” – vázolta a témával kapcsolatos meglátásait Ferencz-Salamon Alpár, a Románia Magyar Pedagógusok Szövetségének országos szakmai alelnöke és egyben a csíkszeredai József Attila Általános Iskola igazgatója. Ő nagy hiányosságnak tartja, hogy

egységesen senki nem támogatja a pedagógusokat abban, hogy legyen munkahelyi, online oktatás biztosítására használható eszközük – mindenki a saját eszközén dolgozik.

Hozzáfűzte viszont, hogy ez sem teljesen általános, ugyanis vannak olyan települések, ahol az önkormányzatok vásároltak vagy pályáztak eszközökre, és ez településenként is megkülönbözteti egymástól a tanintézeteket. „Ez olyan, mint a terem mérete: van, ahol akkora tantermek vannak, hogy harminc gyermeket be lehet ültetni egymástól két méteres távolságra, máshol ezt csak plexiüveggel vagy két váltásban tudják megoldani. (…) Az online oktatási lehetőségeket illetően azonban kérdés, hogy egy első osztályos gyereknek milyen online eszközzel lehet kézírást, szépírást tanítani. Vagy a művészeti líceumokban festészetet, kerámiát, szobrászatot.

Vannak azért színfoltjai a témának, amikről sokat nem beszélünk, csak azt mondjuk, hogy nem tanítják meg, nem tartják meg, vagy nem eléggé tartják meg

– fogalmazott. Azt viszont egyáltalán nem tartja problémásnak, hogy országosan nincsenek egységesített oktatási platformok. „Romániában ez hála Istennek nincs. Az hiányozna még, hogy ezt is központosítsák. Az garantáltan nem magyar nyelvű, és gyengén összeállított lenne” – mondta, alátámasztva ezt azzal a tapasztalattal, hogy

az országban az elmúlt harminc év alatt még jól működő online adatgyűjtő platformot sem sikerült kifejleszteni.

Ők egyébként a Google oktatási csomagokat használják az online és hibrid tanórák lebonyolítására, és messzemenően jól tudják alkalmazni a gyakorlatban. A pedagógia egy szabad szakma – mondta –, és a pedagógusokra rá kell bízni a választást, előtte viszont fel kellene készíteni rá és biztosítani a szükséges feltételeket, hogy tudjanak eredményesen dolgozni.

A szülők részéről is óriási áldozattal jár gyerekük taníttatása Fotó: Haáz Vince

Semmi nem tudja pótolni az iskolai oktatást

Beszéltünk olyan, online oktatásra kényszerült vidéki iskola igazgatójával is, akinek annyira borús véleménye van a távoktatásról, hogy nyilvánosan nem is kívánt beszélni róla. Nem ilyen Kovács László, a mezőmadarasi Pataky Ágotha Általános Iskola igazgatója. Noha kezdetben nem minden diáknak voltak megfelelő eszközei, „különösebb nehézségek nem voltak”.

Ha nem is minden gyerek tulajdonában, de szerencsére minden családban telefonkészülék vagy valamilyen eszköz volt, és azokról tudtak kapcsolódni a Google Classroom-ra, az óvodások esetében pedig Facebook-csoportokat használtak inkább

– beszélt az általuk alkalmazott gyakorlatról a tanintézet vezetője. Megjegyezte, utólag kaptak táblagépeket a tanfelügyelőségtől, hogy azokban a családokban, ahol csak telefonnal rendelkeznek, a gyerekek kaphassanak eszközt az online tanórák követésére. Az említett körülmények ellenére nem érte felkészületlenül a tantestületet az online oktatára való áttérés, ugyanis az előző tanév második felében volt alkalmuk tapasztalatokat szerezni arról, volt azonban még az idei tanévben is olyan pedagógus, aki számára engedélyezték a kevesebb digitális készséget igénylő messenger-csoportok használatát. Az iskola tantestülete egyébként már a jelenléti oktatás idején is közvetíti laptoppal és webkamerával a tanórákat a hiányzó gyerekeknek, de a tanintézet igazgatója azon a véleményen van, hogy

semmi nem tudja pótolni az iskolai oktatást.

Valódi tanórák virtuálisan

Mára egy sikertörténetté vált az online és hibrid oktatás a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnáziumban. Szerencsés helyzetben van a tanintézet, ugyanis

minden tantermük digitális táblákkal van felszerelve és kikölcsönözhető laptopokkal is rendelkeznek.

Ahhoz viszont, hogy egy jól működő, egységes távoktatási rendszert fel tudtak állítani – amire egyébként már a tanév első hetében át kellett álljanak –, szükség volt a tanintézet aligazgatójára is, aki a speciális órarendet kidolgozta, illetve egy jó rendszergazdára is, aki teljesen átlátja a digitális rendszert – mondta el lapunknak Már István, a főgimnázium igazgatója. Hallotta, hogy sajnos egyes iskolákban az eszközhiány miatt csak tananyagot küldenek a diákoknak, amire valamilyen visszajelzést várnak, de szerinte ez kevés. Ők speciális órarendet készítettek, tehát

valódi tanórákat, valódi szünetekkel tartanak az online térben

– a gyerekeket is arra kérték, hogy kapcsolják be készülékük kameráját, hogy minél közvetlenebb legyen a távoktatás –, és annyira figyeltek a részletekre, hogy a virtuális osztálytermek elnevezése is egységes az online Google-platformban – tudtuk meg Már Istvántól. Utóbbira nagy szükség is van, hiszen amikor a tanintézet teljesen át kellett álljon az online oktatásra,

osztályokra és tantárgyakra lebontva 800 virtuális tanteremben zajlottak a tanórák – egységes elnevezések nélkül teljesen átláthatatlanná vált volna rendszer.

Az átláthatóságra pedig azért is szükség volt, hogy a tanintézet vezetője számára az órarendek alapján követhetővé váljon az oktatás. Már István maga is belépett ugyanis a virtuális tanórákra, amiről utólag mindig szólt az adott pedagógusnak, illetve gratulált is nekik, ha jó oktatási módszereket látott. Olyat egy alakalommal sem tapasztalt, hogy az óra ne lett volna megtartva, és mint mondta, a szülők visszajelzései szerint sem voltak gondok a távoktatással. Ők egyébként már

az előző tanév második felében bevezették a laptopkölcsönzést, ugyanis voltak olyan többgyerekes családok, ahol minden gyerek a főgimnáziumba járt, de nem volt elegendő digitális eszközük.

Az előző tanévben húsz laptopot kölcsönöztek ki, az idei tanév elején viszont már csak alig több mint tízet – úgy látja, időközben a szülők is felkészültebbekké váltak az online oktatásra.

Fotó: Haáz Vince

…mégsem tudja pótolni a jelenléti oktatást

Dacára annak, hogy szinte hibátlanul működik az online oktatás a Mikes Kelemen Főgimnáziumban, az igazgató szerint mégsem tudja pótolni a távoktatás az osztálytermekben zajló tanórákat. „Nagyképű lennék, ha azt mondanám, hogy igen, mert én a hatékonyságában még mindig nem bízok” – fogalmazott, magyarázatként hozzáfűzve, hogy

a távoktatás azoknál a gyerekeknél működik, akikben van hajlandóság, hogy elővegyék a virtuális osztályterembe feltöltött jegyzeteket, óravázlatokat.

„Én még mindig nem mondom azt, hogy hatékonyabb lenne, mint a megszokott oktatás, mert messze van attól.

De abban a helyzetben, amiben voltunk, megpróbáltuk optimálisan megoldani

– mondta. Már István egyébként – több kollégájához hasonlóan – a hibrid oktatást még nehezebbnek tartja, mint a teljesen online-t, mivel azokon a tanórákon párhuzamosan kétfelé kell figyeljenek a pedagógusok: a jelen lévő gyerekekre, illetve a tanórát otthonról követő diákokra is.

Lassan felzárkóznak az iskolák

A technikai feltételektől függően, de mindenhol működik az online és hibrid oktatás: néhány helyen meg tudják oldani, hogy „élő adásban„ folyjanak a tanórák, máshol délután pótolják online a jelenléti oktatást – számolt be az online és hibrid oktatással kapcsolatos általános tapasztalatokról lapunknak Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője. Elmondta, nagyon fejlett digitális eszközökre lenne szükség ahhoz, hogy az osztálytermekben zajló tanórát élőben lehessen közvetíteni az otthon tanuló diákoknak is úgy, hogy például a táblára írtak is jól látszódjanak.

Kezdenek felzárkózni, sok iskola kapott technikai felszerelést önkormányzatoktól: megyeszerte már több mint tíz olyan település van, ahol a településvezetés segítségének köszönhetően már a hibrid oktatás követelményeinek is meg tudjanak felelni

– tájékoztatott a főtanfelügyelő. „Van, ahol az iskola saját erőforrásból pótolta ezt, tehát szép lassan felzárkózunk – legalábbis a minimális követelményeknek eleget teszünk” – fogalmazott. Azt azonban még a főtanfelügyelő is csak költői kérdésként értékeli, hogy pótolni tudja-e egy online tanóra a tantermi oktatást. Országszerte vannak olyan esetek, hogy egyes tanintézetekben nem tudják vagy nem akarják megtartani az online tanórákat – volt is erről nemrég egy videokonferenciája a főtanfelügyelőknek az oktatási tárcával –, Hargita megyében viszont nincs tudomása ilyen esetről – mondta kérdésünkre a főtanfelügyelő. Az online és hibrid tanórák megfelelő lebonyolítását az iskolaigazgatók kell ellenőrizzék, de a tanfelügyelőség is be fog szorítani valahogyan a szak- és tematikus ellenőrzések közé egy ilyen jellegű ellenőrzést, de az több hónapba fog telni, tekintve, hogy több mint négyszáz oktatási egység működik a megyében.

Fotó: Haáz Vince

Nagyon eszközfüggő most a rendszer

Ahhoz, hogy a hibrid és online oktatás megfelelő legyen – különösen a még tankönyvekkel sem rendelkező nyolcadik osztályokban –, az osztálytermek jó minőségű képet és hangot közvetítő digitális eszközökkel kellene legyenek felszerelve, megfelelő sebességű internet-hozzáféréssel,

a túloldalon pedig a diákoknak is rendelkeznie kellene a tanóra követéséhez megfelelő számítógéppel és internetkapcsolattal, ez azonban jellemzően nem így van

– mondta korábban lapunknak Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője, az RMPSZ székelyföldi területi alelnöke.

Nagyon eszközfüggő pillanatnyilag ez a rendszer, és hiába vannak most pénzek és lehet vásárolni eszközöket, mert a lehettől a vanig sajnos még hónapok fognak eltelni

– magyarázta az oktatási szakember az oktatási minisztérium táblagépek beszerzésére irányuló programját hozva fel példaként, amely májusban kezdődött el, de az eszközök még mindig nem érkeztek meg a megyékbe. Utóbbiak az állami tartalékalapból is kaptak pénzeket eszközbeszerzésekre, de a több hónapig tartó közbeszerzési eljárások még csak nemrég kezdődtek el. 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Videó

Videó
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
newsvote_ szekelyhon.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport