Kis székelytörténelem-lecke a miniszterelnöknek

Kis székelytörténelem-lecke a miniszterelnöknek

Székelyföld Lázár deák 1528-as térképén

Fotó: Székely Kalendárium/archív

Több helyen is határozottan kijelentette hétvégi székelyföldi kampánykörútja során Marcel Ciolacu miniszterelnök, hogy Romániában már csak azért sem lesz soha autonómiájuk a székelyeknek, mert ilyet úgymond a románok sosem adtak nekik, amikor volt, nem ők vették el, és különben sincs értelme a „nem létező” Székelyföldről beszélni. A miniszterelnök történelmi ismeretei azonban ezen a téren alapos kiigazításra szorulnak, és akkor még igen visszafogottan fogalmaztunk.

Kocsis Károly

2024. február 27., 19:582024. február 27., 19:58

2024. február 27., 21:272024. február 27., 21:27

Visszafogottan fogalmaztunk, mert csupán illendőségből nem mondjuk azt, hogy a miniszterelnök teljesen párhuzamos a székelyek történelmével. Az persze kérdés, hogy ez olvasmányai hiányának számlájára írható, vagy politikai „éleslátásból”, szándékosan igyekszik félreértelmezni a tényeket, de ezt most nem is tisztünk eldönteni.

korábban írtuk

Két konkrét ok Románia miniszterelnökétől, hogy miért „nem fog itt létezni semmilyen Székelyföld”
Két konkrét ok Románia miniszterelnökétől, hogy miért „nem fog itt létezni semmilyen Székelyföld”

Marcel Ciolacu szerint nem a „magyar etnikumú románok” ellen kell összefogni Marosvásárhelyen, hanem egy jobb városvezetés megválasztása érdekében, hiszen Erdély elcsatolása nem reális veszély, és szerinte sosem lesz „semmilyen Székelyföld” Romániában.

Azt viszont mindjárt az elején nem árt tisztázni, hogy a székelyeknek eredetileg senki nem adott autonómiát:

az önrendelkezésük sajátos formáját szerződés, az államhatalommal kötött alku alapján nyerték el, és erre hivatkozva igyekeztek megőrizni – több-kevesebb sikerrel – a később századok folyamán.

Abba most ne menjünk bele, hogy ezt a megállapodást magával a magyarokat 895-ben a Kárpát-medencébe vezető Árpáddal kötötték-e mint „vendégfogadók”, amint az krónikás hagyományainkból kitűnik, vagy a Turul-nemzetségbeli királyok valamelyikével, de a lényeg: nem egyfajta adományként szerezték, ami csak úgy visszavonható.

„A székely jog eredete semmiféle királyi privilégiumra nem vezethető vissza, vagyis nem királyi hatalomból ered” – állapítja meg a Pál-Antal Sándor történész is. Kis túlzással akár azt is mondhatnánk tehát, hogy az autonómia – bár maga a kifejezés a magyar nyelvben csak a 19. században honosodott meg – a székelység vele született joga.

Galéria

Székelyföld Claudio Tolomeo 1599-es térképén

Fotó: David Rumsey Historical Map Collection

Saját törvényeink szerint

Sajátos, a székely székek rendszerében megtestesülő önrendelkezése fejében a székelység mondhatni állandó katonai szolgálattal tartozott a hazának, aminek betartását a király által kinevezett,

előbb Székelyudvarhelyen, majd Görgény várában székelő székely ispán – amolyan mai prefektusként, a központi hatalom hivatalos képviselőjeként – ellenőrizte, de még csak adófizetéssel sem tartoztak kincstárnak.

Galéria

Vitéz Mihály hadjáratai egy román kiadású térképen. Székelyföld egyenesen zöld színnel van jelölve

Fotó: Egyesülés Kartográfiai Intézet

Igaz, itt később – oklevéllel igazolhatóan a 13. század közepétől – annyi engedményt tettek, hogy koronázáskor, nősüléskor, első fiúgyermeke születésekor egy-egy ökröt „ajándékoztak” a királynak portánként, később minden 4-6 ökör után egyet, és az is igaz, hogy ezt az „ajándékot”, az ököradót az ispán és hadnagyai olykor kegyetlenül be is hajtották. De

olyan is előfordult 1506-ban, hogy a behajtásra küldött Tomori Pál fogarasi főkapitányt csapataival együtt megfutamították, emberei közül sokat levágtak.

korábban írtuk

A miniszterelnök Csíkszeredában: Székelyföld autonómiája helyett egy bizarr ajánlat az RMDSZ-nek
A miniszterelnök Csíkszeredában: Székelyföld autonómiája helyett egy bizarr ajánlat az RMDSZ-nek

Marcel Ciolacu miniszterelnök, a PSD elnöke kijelentette szombaton a PSD Hargita megyei szervezetének választási ülésén, hogy soha nem fogadja el olyan törvények támogatását, amelyek előnyben részesítenék valamely romániai etnikai közösség tagjait.

A miniszterelnök úr bizonyára nem tudja, de már 1581-től van írásban (magyar nyelven!) megfogalmazott falutörvényünk, ami a székely önkormányzat alappillérének számít. Ennek a közösség minden tagja alávetette magát, „székely” azonban eleinte csak az lehetett, aki közülük származott, vagy akit maguk közé befogadtak, mint történt az például III. András nagybátyjával az 1298. évi budai országgyűlésen.

Őseink mai hazájukban előbb – az írott források tanúsága szerint a 14. század közepén már biztosan, de inkább korábban – hét, majd Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék egyesülése folytán öt székbe tömörültek (ide sorolván Aranyosszéket is), sokáig megőrizve a 6 nemre és 24 ágra épülő törzsi-nemzetségi szerveződés elemeit.

A jogi egységet a főként Székelyudvarhelyen, illetve a közelében lévő Agyagfalván – de például 1466-ban a háromszéki Zabolán – tartott nemzetgyűlések nyomatékosították. Ilyenről először 1344-ben történik említés, de vélhetően egyidősek a székekkel. Már 1279-ben szó esik a telegdi székelyek „törvényéről és statútumáról”, de az 1505. november 23-i udvarhelyi nemzetgyűlés végzései között is ott szerepel a „Székelyek Constitutio”-ja, és úgy hivatkoznak rá, mint régi, hagyományos törvénykönyvre.

Galéria

Székelyek egy 1664-es, Párizsban kiadott térképen

Fotó: Székely Kalendárium/archív

Aztán eme önkormányzati jellegű intézményrendszert a feudalizmus játékszabályai szerint folyamatosan és egyre hatékonyabban kikezdték, torzították, és 1764-ben, a Habsburgok által ránk erőszakolt határőrségi rendszer bevezetésével meg is szűnt,

de egészen 1849-ig külön nemzetként tartották számon a székelységet, és még 1919-ben is felvetődött egy önálló, székely köztársaság kikiáltásának gondolta.

korábban írtuk

Háromszéken is kikampányolta magát Ciolacu, nem értve, hogy „a székelyek gyerekei miért nem tanulnak románul”
Háromszéken is kikampányolta magát Ciolacu, nem értve, hogy „a székelyek gyerekei miért nem tanulnak románul”

Székelyföldnek soha nem lesz autonómiája – jelentette ki Marcel Ciolacu miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szombaton Kovászna megyei látogatásán.

Vitéz Mihálytól Gyulafehérvárig

A fentiekből az is kiderül, hogy a románok már csak azért sem adhattak soha autonómiát a székelyeknek, mert a kérdéses időszakban, mondjuk a 12. században még a közelükben sem tartózkodtak. Erdélyben ekkoriban már kezdtek megjelenni, de örültek, hogy egyáltalán befogadták őket, és megúszták juhötveneddel, tretinával, halpénzzel.

Abban igaza van a miniszterelnöknek, hogy a székelyek zöme valóban harcolt Vitéz Mihály oldalán – merthogy ezt is felemlegette –, ám elmulasztotta hozzátenni, hogy voltaképpen az önrendelkezésük visszanyerése céljából csatlakoztak hozzá.

És ki írta alá 1599-ben, illetve 1601-ben korábbi szabadságjogaik visszaállítását? Maga a havasalföldi vajda, immáron erdélyi fejedelemként!

Galéria

Székelyek Guillaume De l'Isle 1703-as, Párizsban kiadott térképén

Fotó: David Rumsey Historical Map Collection

Ráadásul nemcsak ő, hanem az erdélyi románok is „adtak” autonómiát a székelységnek. „Teljes [nemzeti] szabadság az összes együttlakó népek számára.

Idézet
Minden nép saját nyelvén, kebeléből való egyének által fogja művelni, kormányozni magát és törvénykezését ellátni; minden nép ama egyének számának arányában, akik alkotják, meg fogja kapni a jogot a Törvényhozó Testületekben és az ország kormányzásában való képviseletre”

– olvasható az 1918-as gyulafehérvári határozatok 1. pontjában. Ugyan soha nem iktatták törvénybe, és nem is tartották be, de ez inkább a balkáni csalafintaság fitogtatására alkalmas, semmint az autonómiához való jog cáfolására.

Galéria

Székelyföld Johann Baptist Homann 1720-as Erdély-térképén

Fotó: David Rumsey Historical Map Collection

Szovjet mintára

Ciolacu úr látszólag megfeledkezik róla, de

később aztán mégis kaptunk tőlük, igaz, egy teljesen másfajtát, de legalább az volt a neve: Magyar Autonóm Tartomány.

Ezt ugyan szovjet mintára, nyomásra hozták létre 1952-ben, csak részben esett egybe a történelmi Székelyfölddel, hiszen például Szászrégen vidékét is hozzácsatolták, és különösen gazdasági szempontból semmiféle önállóságot nem biztosított, de a magyarnyelv-használat és a kultúraápolás terén számos előnnyel járt. Ráadásul

a fontos tisztségekbe, még a helyi milícia- és Securitate-egységek élére is magyar (nevű) emberek kerültek, hogy aztán katolikusabbak legyenek a pápánál – bár ez a hasonlat nem biztos, hogy helytálló egy totalitárius rendszer vonatkozásában.

Galéria

Székelyföld Tobias Conrad Lotter 1762-es Erdély-térképén

Fotó: David Rumsey Historical Map Collection

Persze, nyolc évvel később ezt is kiherélték az alaposan felhígított Maros–Magyar Autonóm Tartomány létrehozásával, illetve szüntették meg formailag is az 1968-as megyésítéssel, ám azt álltani, hogy „a románok sosem adtak és nem vettek el autonómiát a székelyektől”, nos, hát legalábbis cizellálásra szorul.

Az önrendelkezés kérdését tehát ilyen „érvekkel” sem lehet szőnyeg alá seperni, és éppen ezért jól tette Tánczos Barna szenátor, hogy román nyelvű székelytörténelem-könyvet ajándékozott a miniszterelnöknek. Csak aztán olvassa is el!

korábban írtuk

A madéfalvi Siculicidium emlékműnél a román miniszterelnök
A madéfalvi Siculicidium emlékműnél a román miniszterelnök

Madéfalvára hívta és a Siculicidium emlékmű közelében látta vendégül Marcel Ciolacu román miniszterelnököt Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, korábbi környezetvédelmi miniszter.

Galéria

A székelyek országa egy, a két világháború között kiadott román térképen

Fotó: Székely Kalendárium/archív

Galéria

Nagy-Románia és székelyei egy 1940-ben, Londonban kiadott Európa-térképen (részlet)

Fotó: Székely Kalendárium/archív

Galéria

Az 1952-ben létrehozott Magyar Autonóm Tartomány térképe

Fotó: Archív

Galéria

A miniszterelnök biztosan nem látott ilyen helységnévtáblát

Fotó: Archív

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 29., péntek

Rongálás a hegyesbükki keresztnél

Épp 15 éve, hogy felállították a Gyergyóremetéhez tartozó Hegyesbükkben a keresztet, mellé pedig egy oltárként szolgáló asztal is került, amely háborítatlanul állt ott egészen mostanáig, míg valaki kárt tett benne.

Rongálás a hegyesbükki keresztnél
Rongálás a hegyesbükki keresztnél
2024. március 29., péntek

Rongálás a hegyesbükki keresztnél

2024. március 29., péntek

Az elmúlt fél évszázad legmelegebb márciusi hétvégéjén ünnepelhetjük a húsvétot

Valószínűleg az elmúlt hét évtized legmelegebb márciusi hétvégéje lesz a mostani. A vezető meteorológus előrejelzése szerint az ország minden régiójában 20–22 fok feletti hőmérséklet várható, így igazán szépnek ígérkezik az idei húsvét.

Az elmúlt fél évszázad legmelegebb márciusi hétvégéjén ünnepelhetjük a húsvétot
2024. március 29., péntek

Elhullott őz teteméből evett az átutazó barátkeselyű

Hét napot tartózkodott Romániában a Fremuth nevű barátkeselyű. A jeladóval ellátott madár két év alatt több mint tíz európai országot látogatott meg.

Elhullott őz teteméből evett az átutazó barátkeselyű
2024. március 29., péntek

Nagy füsttel járó tűz Gyergyószentmiklóson: Ro-Alert riasztást kaptak a lakók

Négy település önkéntes tűzoltói siettek pénteken délután Gyergyószentmiklósra, ahol egy csarnok tetőszerkezete kapott lángra.

Nagy füsttel járó tűz Gyergyószentmiklóson: Ro-Alert riasztást kaptak a lakók
2024. március 29., péntek

Amikor a parkolóhely értékesebb az autónál

Megkezdte a közterületen elhagyott személygépkocsik elszállítását a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség. Egyelőre négy parkolóhelyet szabadítottak fel.

Amikor a parkolóhely értékesebb az autónál
2024. március 29., péntek

Napokig készítették a hímes tojásokat, majd kiállították a legszebbeket

Hagyományőrzéssel és közösségépítéssel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját az Erdélyi Múzeum Egyesület sepsiszentgyörgyi fiókegyesülete, mely a hét elején tojásíró kalákát, majd a termésből kiállítást szervezett.

Napokig készítették a hímes tojásokat, majd kiállították a legszebbeket
2024. március 29., péntek

Hungarikum-díjat kapott a székelykapu

Hungarikummá vált a székelység kisépítészeti csodája, a székelykapu. A díjazásra a napokban megtartott IV. Hungarikum Díjátadó Gálán került sor. Az elismerést Szőcsné Gazda Enikő, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója vette át.

Hungarikum-díjat kapott a székelykapu
Hungarikum-díjat kapott a székelykapu
2024. március 29., péntek

Hungarikum-díjat kapott a székelykapu

2024. március 29., péntek

Három autó ütközött a csíkszeredai Ligat hídon

Láncbaleset történt Csíkszeredában a nemrég felújított vasúti felüljárón pénteken délelőtt. A balesetben egy személy sérült meg.

Három autó ütközött a csíkszeredai Ligat hídon
2024. március 29., péntek

Húsvéti szentmisék és istentiszteletek rendje a székelyudvarhelyi templomokban

A húsvéti ünnepkör alkalmából Székelyudvarhelyen tartandó szertartások, szentmisék, illetve istentiszteletek rendjét foglaltuk össze nagypéntektől húsvét hétfőig.

Húsvéti szentmisék és istentiszteletek rendje a székelyudvarhelyi templomokban
2024. március 29., péntek

Útlezárások a nagyszombati feltámadási körmenet és az ételszentelés idején Csíkszeredában

Nagyszombaton és húsvét vasárnapján több útszakaszon és időpontokban kell útlezárásra, forgalomkorlátozásra számítani a csíkszeredai templomok környékén – tájékoztat Facebook oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Útlezárások a nagyszombati feltámadási körmenet és az ételszentelés idején Csíkszeredában
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!