Székely sikertörténet

Székely sikertörténet

A kiállítás kurátorai: Túros Eszter és Székely Sebestyén György

Fotó: Pinti Attila

Csíkmindszenten látta meg a napvilágot 1873. március 28-án a modern magyar festészet egyik legkiemelkedőbb képviselője, Nagy István. Napra pontosan, születésének 150. évfordulóján a Csíki Székely Múzeumban nagyszabású kiállítás nyílik, amely a festő életművéről igyekszik átfogó képet nyújtani. A kiállítás kurátoraival, Székely Sebestyén György művészettörténésszel, a kolozsvári Quadro Galéria igazgatójával és Túros Eszter művészettörténésszel, a Csíki Székely Múzeum muzeológusával beszélgettünk.

Péter Beáta

2023. március 28., 10:382023. március 28., 10:38

2023. március 28., 13:032023. március 28., 13:03

Nagy István egy székely gazdálkodó család legidősebb gyerekeként született. 1885-től a csíkszeredai gazdasági népiskolában, 1888-tól a kolozsvári tanítóképzőben tanult. 1894-től a budapesti Mintarajziskola hallgatója, egyik mestere Székely Bertalan volt, később Münchenben, a párizsi Julian adakémián és Itáliában folytatta tanulmányait. Első kiállítása 1902-ben nyílt meg Csíkszeredában. Szülőfalujában és Csíkszeredában iskolát, Csíkszeredában és Baján – ahol 1937. február 13-án elhunyt – utcát neveztek el róla. Szintén Baján, a Nagy István Képtárban látogatható a művész állandó kiállítása.

Az 1902-es csíkszeredai kiállítás nagyon fontos esemény volt, a Polgári Leányiskolában nyitották meg, a főispán, a polgármester, mindenki ott volt. A csíkiak nagyon a magukénak tartották Nagy Istvánt, ugyanis tanulmányait a Csíki Magánjavak finanszírozta. Ezzel az ösztöndíjjal tanult Budapesten, Münchenben az akadémián és Párizsban is. Úgyhogy

Idézet
nagyon sokat köszönhet a szülőföldnek, és nagyon sokat az édesanyjának, aki sokat támogatta. Le is írta, hogy benne megmakacsolta magát az akarat, és elkezdte a fiát taníttatni, aki nem nagyon akart, mert inkább pásztornak állt volna”

– magyarázta Székely Sebestyén György.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Nem akart szabadulni Csíktól

Beszélgetésünk során arra is kitértünk, hogy gyakran elhangzik, legalább két nagyon nagy festője van Csíknak, Nagy István és Nagy Imre, de többnyire az utóbbit ismerik. „Hogy miért, nem tudom teljesen pontosan megmagyarázni, de az egyik oka az is lehet, amit a kiállítás rendezése közben is hallottam itteni emberektől, hogy nem nagyon látták Nagy István munkáit, míg Nagy Imrének Csíkszeredában saját gyűjteménye, képtára volt és van, ugyanakkor itt is élt.

Idézet
Nagy István elszakadt innen, de gyakran visszajött, és az ő művészetében azért a csíki világ mindvégig benne volt.

Ami talán ennek a kiállításnak a legszebb része, az az, hogy kiállítunk olyan képeket, amelyeket élete utolsó éveiben festett Jugoszláviában és Magyarországon, Baján, amikor emlékezetből ábrázolta a Csíki-havasokat és házakat. Ezeken az emlékképeken a házak fel vannak nagyítva, akár a gyermekrajzokon, tehát az emlékezet felnagyította a szülőföld fontos elemeit, és nagyon örülünk, hogy sikerült ezeket a képeket most hazahozni németországi magángyűjteményből és a bajai Türr István Múzeum Nagy István-gyűjteményéből” – emelte ki a kurátor.

Mint mondta, a művész akkor is, amikor ott élt, élete utolsó éveiben folyamatosan hazavágyott. Tehát

ő nem úgy szakadt el Csíktól, hogy szabadulni akart, és számára a tanulás nem a paraszti létből való emancipálódást, a polgárosodást jelentette, miközben a legelitebb értelmiségi körökben fordult meg.

Akkor is, amikor Kolozsváron élt, akkor is, amikor Budapesten. De Münchenben is siker kísérte a munkáját, felfigyeltek rá.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

„A csíki kötődés mindig megmaradt benne. Van egy nagyon szép levél, amit 1928-ban írt egy délvidéki faluból az édesanyjának, aki még nem ismerte az unokáját. És leírja Nagy István, hogy a fia, István nézi, amint készíti a képeket, nézi, ahogy a csíki hegyeket és házakat rajzolja. És mondja a kisfiú, hogy biciklivel elmennek a nagymamához, és hogy az a csíki nagymama háza. És ezek itt vannak, és itt van a kisfiának a portréja is a kiállításon.”

Az örök magányos

Székely Sebestyén György elmondta,

közel kétszáz művet fog látni a közönség Nagy István minden alkotói időszakából.

Például a korai rajzait is közszemlére bocsátják, amelyeket Csíkmindszenten készített 1905 és 1914 között: a szülői ház környezete, az édesanyja, enteriőr a házból, testvérek, szomszédok gyerekei, akiket megrajzolt, Mindszent határai, a dűlők stb. Így kel életre az a mindszenti világ, amiből ő származott. És ez a világ képezi az ő művészetének alapját mind a tájkép-, mind a portréfestészetben.

Idézet
Mindenhol, ahol megtelepedett, felfigyeltek rá és sikereket aratott. De ennek ellenére nem tartozott sehová, magányos figura maradt. Tehát mindenhová tartozott is, meg nem is.

Viszont az erdélyi művészek közül ő az, akinek a legnagyobb és osztatlan sikere volt magyar és román irányba egyaránt. Ezt a csíki székelyt kéri meg Kolozsváron 1925–26-ban a francia konzul, hogy fesse meg Berthelot tábornok arcképét. Ez az a Berthelot tábornok, aki fontos szerepet játszott Nagy–Románia születésénél. De ő festette meg Octavian Goga miniszternek a portréját is – Goga rendezte mindig az útlevelét –, de ott volt Lucian Blaga is, a kor egyik legnagyobb román értelmiségije, filozófusa, költője, aki vezércikket írt róla a bukaresti Rampa lapba. Nagyon-nagyon felfigyeltek rá itt is, Magyarországon szintúgy.”

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A kurátor elmondta, arról is találunk feljegyzést korabeli lapokban, hogy ha vége lesz a háborúnak, akkor Nagy István Berlinben szeretne kiállítani. Ugyanis az 1910-es években sokat utazott, a tanulmányait követően is sokat járt Fiumébe, Berlinbe, Münchenbe, tehát továbbra is járta a világot. „Nem igaz az, amit sokszor el szoktak mondani róla, hogy egy barlangban élt a Gyilkos-tó mellett. Miközben tényleg sokat járt oda, és a művészete kialakulásában nagyon-nagy szerepe volt ennek a Gyilkos-tó környéki tájnak, ahol otthon érezte magát, de nagyon világot látott ember volt. És

Idézet
el lehet vele kapcsolatban mondani, hogy ez egy székely sikertörténet, hiszen egy elszegényedő székely gazdacsaládból származó fiú futott be nagyon nagy pályát.

A legjobb főiskolákon tanult úgy, hogy nem tudott se németül, se franciául, de ennek ellenére járt és tanult ezeken a helyeken. Tehát valószínűleg nagyon nagy volt bizonyos értelemben a magabiztossága és a késztetés benne, hogy tanuljon.”

A tanulmányrajzoktól a háború témájáig

Székely Sebestyén György a kiállítás rendezése kapcsán kifejtette, a közel kétszáz alkotást öt teremben lehet megtekinteni. Az első teremben a kezdeti évek munkáit láthatjuk. Ezek között vannak olyan tanulmányrajzok, amelyeket Münchenben és Párizsban készített 1899–1900-ban, az egyetemi évek alatt – ezek a Csíki Székely Múzeum gyűjteményének részét képezik. Valószínű, hogy ezek az első, 1902-es kiállításon is ki voltak állítva. De láthatóak ebben a teremben a korai, 1910 előtti kicsi rajzok is, tehát az első terem egyfajta bevezetés Nagy István világába.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A második teremben a Békás-szorosi útépítéshez köthető képei is helyet kaptak. „1909–1911 között sokat járt oda. Van egy anekdota, miszerint a csíki elöljáróság elment a Gyilkos-tóhoz, és egy barlang előtt meglátták Nagy Istvánt. Elmondták a Csíki Magánjavak pénztárosának, „jónak adtatok ti is pénzt, hogy Párizsba menjen, hogy aztán ilyen barlanglakó legyen”. A történet része viszont, hogy a csíki elöljárók ugyanazért mentek a Gyilkos-tóhoz, amiért Nagy István is: ott zajlott akkor a környék legnagyobb modernizációs vállalkozása, és Nagy István ezt követte. Nagyon benne volt a kor történéseiben, és ott volt, amikor valami fontos történt” – magyarázta a kurátor.

Ugyanebben a teremben megjelenik a háború témája is, amelyet nem anekdotikusan jelenít meg Nagy István. Nem azt látjuk, hogy mit csinálnak az emberek a háborúban,

nem féllábú személyeket fest, hanem egyszerűen az arcokat „fényképezi” le, amelyeken látszik a háború nyomása és az, hogy hogyan teszi tönkre az embert.

Ugyanebben a teremben a húszas évek elejéről származó alkotások is láthatók. Nagy István ugyanis ekkor költözik Magyarországra, és gyakran fest az Alföldön. Érzékelhető, hogy kontrasztosan másfajta táj jelenik meg a korábbi hegyvidéki tájakhoz képest, nagy horizontok, az Alföldet megragadó munkák kerülnek ki a keze alól.

Sikerévek, emlékképek

A harmadik teremben a sikerévek műveivel találkozhatunk, amelyek az 1920-as évek közepe és második felében készültek. Ekkor örvendett Magyarországon is a legnagyobb elismertségnek, sokan írtak róla nagyon jókat. Ebben a korszakban készültek a szociális vonatkozású portréi is – munkásokat, proletárokat, szegényeket ábrázol. Illetve a havas tájak, amelyek tájképfestészetének csúcsát jelentik – sorolta a kurátor.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A negyedik teremben a húszas évek végén készült munkái vannak kiállítva. Ez az az időszak, amikor a művész megnősült, és rá egy évre gyereke született. „Ekkor már nem volt olyan jó anyagi háttere, mert korábban szerződéses viszonyban állt egy budapesti céggel, és ez anyagi biztonságot jelentett. De ez már nem volt meg, és jött a gazdasági válság is, tehát mindenképp romlott az anyagi helyzete, és fokozatosan romlott az egészségi állapota is.

Idézet
Mindennek ellenére ekkor festette a legszínesebb, legvilágosabb képeit, amit úgy magyarázunk, hogy ez a családi háttérnek köszönhető.

Megerősíti ezt, hogy a feleségéről és a fiáról is gyönyörű portrét festett.”

Végül az ötödik teremben azok a képek kaptak helyet, amelyek már az emlékkép-világhoz tartoznak, emlékezetből festette Baja környékén, de a Gyilkos-tó és a Békási-szoros látszik ezeken a képeken, meseszerű állatalakokkal. A terem másik felében pedig a Bakonyban és a Balaton mentén festett tájképei láthatók. A terem két oldalán tehát a valósághoz való kétféle viszonyulása figyelhető meg: egyrészt a meglehetősen realisztikus táj és a másik, amiben teljesen elengedi magát, és álomszerűvé válnak a képek – avatott be Székely Sebestyén György.

Miként állt össze a tárlat?

„Számomra ebben a Nagy István-történetben az a nagyon fontos rész, hogy ez egy székely sikertörténet, ami arról szól, hogy ha a világ felé nyitsz és tanulsz, akkor valahová eljuthatsz.

Idézet
Tornai János festő írta, hogy Nagy István egy Kőrösi Csoma Sándor-szerű alkat. És tényleg az volt, folyamatosan tökéletesítette magát.

És nem igaz, hogy egy őstehetség volt, aki úgy festett, ahogy akart. Igen, úgy festett, ahogy akart, de e mögött nagyon nagy tanultság és tudás volt.”

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A Csíki Székely Múzeum gyűjteménye, elsősorban a korai rajzok jelentették a kiindulópont, és emellé szinte minden olyan magyarországi múzeumból kölcsönöztek munkákat, ahol őriznek Nagy István-alkotásokat – magyarázta Túros Eszter, a kiállítás másik kurátora. Elmondta, a múzeum a csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskolával és a mindszenti Nagy István Általános Iskolával közösen összehangolt programsorozatot tervez, amelynek kiemelkedő rendezvénye a 28-án megnyíló kiállítás.

Az augusztus 30-ig megtekinthető tárlat ideje alatt számos programot terveznek, például a kiállítás katalógusának bemutatását, gyerekkötetet, rendhagyó tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat és gyerekprogramokat. Ugyanakkor a csíki múzeum partnere a Baján az évforduló alkalmából szervezett kiállításnak és konferenciának.

A Nagy István 150 című kiállítás hivatalos megnyitóját március 28-án 17 órától tartják a csíkszeredai Mikó-vár emeleti bástyatermében. Köszöntőt mond Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese és dr. Karda-Markaly Aranka, a Csíki Múzeum igazgatója. A kiállítást N. Kovács Zita művészettörténész, a bajai Türr István Múzeum igazgatója, valamint a kurátorok, Székely Sebestyén György művészettörténész, a Quadro galéria igazgatója és Túros Eszter művészettörténész, a Csíki Székely Múzeum munkatársa nyitják meg.

A megnyitó keretében Jurecskó László, a MissionArt Galéria társtulajdonosa egy-egy Nagy Istvánt ábrázoló portrét ajándékoz a művész nevét viselő két tanintézménynek. Ifj. Éber Sándor és Ágoston Ferenc alkotásait a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola és a csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola kapja.

Szervező: Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda önkormányzata. Stratégiai partner: Mikó Ferenc Egyesület; partnerek: Türr István Múzeum, Baja; Mission Art Galéria, Budapest; Quadro Galéra, Kolozsvár; Liszt Intézet, Sepsiszentgyörgy. A kiállítás fővédnöke Kelemen Hunor.

A kiállított műtárgyak tulajdonosai: Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda; Déri Múzeum, Debrecen; Türr István Múzeum, Baja; Kolozsvári Művészeti Múzeum; Magyar Unitárius Egyház; Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely; Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria; Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr; Szent István Király Múzeum, Deák-gyűjtemény, Székesfehérvár; Czell gyűjtemény; Jurecskó gyűjtemény, Budapest; Kemény Gyula magángyűjteménye; Kovács Ádám gyűjteménye, Budapest; magántulajdon a Kieselbach Galéria közvetítésével, Csíkszereda; magángyűjtemény Gál Ferenc hagyatékából, Csíkszereda; magángyűjtemény, János Pál hagyatékából, Csíkszereda; magángyűjtemény, Marosvásárhely; magángyűjtemény, Kolozsvár; Takács Szabolcs magánygyűjteménye, Százhalombatta.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. március 27., hétfő

Meddig tart a lehűlés? Íme, a kéthetes előrejelzés

A következő két hétben országszerte lehűlés várható, alacsony nappali hőmérsékletekkel, egyes régiókban éjszaka fagypont alá hűl le a levegő – derül ki a meteorológiai szolgálat március 27. és április 9. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Meddig tart a lehűlés? Íme, a kéthetes előrejelzés
2023. március 27., hétfő

Nagycsütörtöki koncertek három erdélyi templomban

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány nagycsütörtökön három koncertet szervez Erdélyben Ég és Föld címmel, három erdélyi protestáns egyház egy-egy templomában.

Nagycsütörtöki koncertek három erdélyi templomban
2023. március 27., hétfő

Tavaly nyertek, idén építkeznek, jövőben fociznának

Kiegyenlítik a talajt és támfalakat hoznak létre a szentegyházi ifjúsági lakások mögötti területen, ahol ezt követően elkezdődhet a 180 férőhelyes sportcsarnok megépítése. A munkálatokra 11 millió lejes támogatást szerzett a helyi önkormányzat.

Tavaly nyertek, idén építkeznek, jövőben fociznának
2023. március 27., hétfő

Rendőrségi összesítő: volt, aki ittasan balesetezett, volt, aki bejegyzetlen autóval közlekedett

Két közúti baleset is történt szombaton Hargita megyében, az egyiket ittas autóvezető okozta. Az elmúlt hétvégén nem ő volt az egyetlen sofőr, aki alkohol befolyása alatt vezetett.

Rendőrségi összesítő: volt, aki ittasan balesetezett, volt, aki bejegyzetlen autóval közlekedett
2023. március 27., hétfő

Havazás várható a hegyekben és a magasabban fekvő területeken

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn szerda estig érvényes figyelmeztetést adott ki az egész országra erős szél és mérsékelt csapadék miatt.

Havazás várható a hegyekben és a magasabban fekvő területeken
2023. március 27., hétfő

Borboly Csaba válaszára vár Lénárd András

Nyílt vitára hívja Lénárd András, a Csíki Sör Manufaktúra és a Csíki Csipszgyár alapító tulajdonosa Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét az Elvesztegetett székelyföldi évtizedek című cikkünk apropóján.

Borboly Csaba válaszára vár Lénárd András
2023. március 27., hétfő

Több mint tíz év után újra nekifutnak a nyugati terelőútnak Csíkszeredában

Szerződést kötött Csíkszereda önkormányzata egy kolozsvári tervezőcéggel a város nyugati elkerülőútja megvalósíthatósági tanulmányának frissítésére és a tervek elkészítésére. A tervezett út 16,9 kilométer hosszú lenne.

Több mint tíz év után újra nekifutnak a nyugati terelőútnak Csíkszeredában
2023. március 27., hétfő

Nem elég, hogy jön a hideg, még a szél is felerősödik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn harmadfokú (vörös jelzésű) szélriasztást adott ki hét megye 1800 méter fölötti vidékeire, másodfokút (narancssárga) tíz megye 1500 méter fölötti térségeire, valamint egy elsőfokút (sárga) is.

Nem elég, hogy jön a hideg, még a szél is felerősödik
2023. március 27., hétfő

Kiállítótérré válhat az egyik, használaton kívüli kazánház Csíkszeredában

A tizenöt csíkszeredai kazánház kétharmada kihasználatlanul áll. Közülük kettő esetében megváltoztatnák eredeti rendeltetésüket: egyikben cselgáncsközpont, a másikban kortárs művészeteknek helyet adó kulturális központ működne.

Kiállítótérré válhat az egyik, használaton kívüli kazánház Csíkszeredában
2023. március 27., hétfő

Rudolf Hess „visszatér” Kézdivásárhelyre

A színházi világnap alkalmából hétfőn, 19 órától az Aradi Kamaraszínház Rudolf Hess tízparancsolata című előadásán vehetnek részt az érdeklődők a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában.

Rudolf Hess „visszatér” Kézdivásárhelyre
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM