Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Karda-Markaly Aranka célja, hogy Csíkszék fő múzeumi és tudományos központjává váljon az intézmény

Fotó: Veres Nándor

Számos elképzelés megvalósítására vállalkozott a Csíki Székely Múzeum új igazgatója, Karda-Markaly Aranka, aki – Gyarmati Zsoltot váltva – hétfőn írta alá a menedzseri szerződést a létesítményt fenntartó csíkszeredai városvezetéssel. A frissen kinevezett intézményvezető a Székelyhonnak adott interjúja során elmondta, azt szeretné, ha a múzeum Csíkszék fő múzeumi és tudományos központjává válna.

Barabás Hajnal

2022. május 16., 21:592022. május 16., 21:59

2022. május 16., 22:082022. május 16., 22:08

– Sikeresen versenyvizsgázott a Csíki Székely Múzeum vezetői tisztségére, a kulturális intézményt fenntartó csíkszeredai városházával pedig alá is írták alá a menedzseri szerződést. Milyen előnye, adott esetben hátránya van annak, hogy a múzeum régi munkatársaként vállalta az igazgatói feladatokat?

– Miután a városháza meghirdette a múzeumigazgatói állást, a kollégákkal sokszor beszélgettünk arról, hogy ki lenne jó vezetője a múzeumnak. A munkaközösségben is megoszlottak abban a vélemények, hogy kívülről érkező vezetőre van-e szükség, aki esetleg más perspektívából látja a rendszert, és nem volt részese a belső konfliktusoknak. Ugyanis köztudomású, hogy voltak nézeteltérések, csoportosulások a múzeumi közösségen belül. Ennek ellenére több érv szólt amellett, hogy a muzeológusok közül jelentkezzen valaki a menedzseri versenyvizsgára, aki szinte minden oldalát ismeri a múzeumi életnek, és az itt zajló tevékenységeknek.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– Beszéljünk a menedzseri tervéről: milyen változásokat tervez bevezetni? Mert nem titok, hogy a korábbi múzeumvezetés (Gyarmati Zsolt leköszönő igazgató) előnyben részesítette a nagy kiállításokat, tárlatokat, ezért a szakmai munka valamilyen szinten háttérbe szorult.

– Nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, úgy a kiállításokat tekintve, mint a múzeum tudományos tevékenységét, kutatásait illetően. A rövid távú terveink között szerepel egyéb más elképzelés mellett a hónap műtárgya elnevezésű kezdeményezés, – melyet alkalmanként összeköthetünk a Múzeumi Esték programmal is, – így

Idézet
a múzeum iránt érdeklődők megismerkedhetnek a gyűjteményeinkben található olyan helyi tárgyakkal, amelyeket eddig a nagyközönség még sosem látott.

Szintén rövid távú elképzelés különböző évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő kisebb pannókiállítások létrehozása. Például a csíksomlyói búcsúhoz kötődően – valószínűleg idő szűke miatt most már csak jövőben – szeretnénk a múzeum gyűjteményeiben lévő archív fotókból egy pünkösdi búcsúról szóló fotókiállítást összeállítani, melyet pünkösdkor a Szék útjára is kihelyezhetünk, így

Idézet
a zarándokok betekintést nyerhetnek abba, hogy 50-100 évvel ezelőtt milyen volt a búcsújárás.

Hosszútávon nagy kiállításokban is gondolkozunk, hisz a meglévő, erre a célra kialakított öt terem arra hivatott, hogy olyan tartalommal töltsük meg, amely a helyi lakosság számára eddig nem látott kiállításokat mutatná be. Ugyanakkor

Idézet
az új kapcsolatrendszerek kiépítése mellett szeretnénk megőrizni a jó partnerséget a Magyar Nemzeti Galériával, ugyanis hosszú távon tervben van egy egyháztörténeti kiállítás megszervezése, amelyhez elengedhetetlen a galériában lévő gótikus oltárok a kölcsönzése.

Továbbá a román múzeumokkal is szorosabb kapcsolatot szándékozunk kialakítani. A kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeumnak volt egy kiállítása az erdélyi nemesség fényűző ruházatáról és viseletéről, amelyet Csíkszeredában is jó lenne bemutatni, kiegészítve a nálunk található nemesi oklevelekkel.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– A szakmai múzeumi munkával kapcsolatban melyek az elképzelések? Mire helyezik a jövőben a hangsúlyt?

– A szakmai munkára is hangsúlyt fektetünk, ehhez hozzátartozik, hogy különböző néprajzi, régészeti, történeti tematikájú gyűjtést kívánunk szervezni. Tervben van a raktárak költöztetése, kicsomagolása, átrendezése is. Jelenleg a gyűjteményeink egy része be van csomagolva, illetve mások, a felhalmozódott műtárgyak miatt helybővítésre szorulnak. Ezen ügyek rendezését követően

Idézet
szeretnénk a digitalizálást folytatni, majd a kicsit távolabbi jövőben ezeket elérhetővé és közzé szeretnénk tenni a múzeum új honlapján is, ezzel is megkönnyítve a múzeum gyűjteményei iránt érdeklődők számára a kutatást.

A szakmai munkához kapcsolódóan kiemelném, hogy a múzeum munkatársai nyertek a Magyar Géniusz Program pályázatán, amely különböző kutatásokat tesz lehetővé. Kósa Béla kollégámmal közösen a 17-18. századi csíkszéki peres jegyzőkönyvek átírását és kiadatását vállaltuk. A munkatársaim közül akad, aki Szőcs János gyimesbükki történész munkásságát, míg mások a csíki vasművességet, valamint a képzőművészet nyilvános tereit Csíkszeredában, azaz Nagy Imre, Nagy István, Márton Ferenc nyomdokain létrejött képzőművészeti pezsgést vizsgálnák. Ezekre a projektekre két év a határidő, amelynek lejártával az eredményeket bemutatjuk majd a nagyközönségnek is. Egy másik pályázatunk pedig a vártörténeti kiállítás megújításáról szól.

Idézet
Mivel jövőre 400 éves a Mikó-vár, több rendezvényt és eseményt szándékozunk megszervezni, jó volna egy vártörténeti konferencia rendezése is ennek kapcsán Erdély várairól.

Vannak viszont kimondottan újító ötletek is, amelyeket egyelőre meglepetésnek szánunk.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– A csíkszeredai városvezetés több elvárást is megfogalmazott az új múzeumigazgató menedzseri terve felé. Melyek voltak azok, és hogyan szándékozik teljesíteni ezeket a feladatokat?

– A városnak többek között az volt az elvárása, hogy a zsögödi Nagy Imre Galériába életet leheljünk. Az önkormányzat pályázott a galéria fűtésrendszerének rendbetételére, ez nagyon fontos, hiszen mindezidáig fűtés hiányában, csak nyáron lehetett működtetni.

Idézet
Sok ötletünk van a galéria életének felpezsdítésére, amely alatt nemcsak az évi kiállítások megrendezését értjük, hanem szeretnénk a helyi művészekkel felvenni a kapcsolatot, és munkájukhoz kötődő tevékenységeket, alkotótáborokat szervezni ebben a csodálatos környezetben.

A múzeum hátsó kertjének rendbetételére is szükség volna, ehhez azonban rengeteg anyagi forrás kell, ugyanis restaurálásra, illetve állapotmegőrzésre szorulnak a tájházak és a kiállított székely kapuk is, a kerítés felújítása pedig elengedhetetlen, amennyiben látogathatóvá szeretnénk tenni ezt a teret. Ezek nélkül a beruházások nélkül nehezen lehet megtölteni élettel. A jelenleg is meglévő házaink skanzen-szerűvé alakításához szükséges még egy-két épület vásárlása, ugyanakkor berendezésükhöz néprajzi tárgyak gyűjtése. Ugyan jelenleg is rendelkezünk egy igencsak jelentős tárgyi anyaggal néprajzi gyűjteményünkben, ezt mindenképpen bővíteni kell, fókuszálva elsősorban a gyűjteményünkből hiányzó darabok pótlására.

– Hol képzeli el a Csíki Székely Múzeum helyét a csíki térségben?

– A Csíki Székely Múzeum a jövőben fő múzeumi és tudományos központ szerepét kellene betöltse a térségben. Nyolc éve dolgozom a múzeumban, és azt elmondhatom, hogy magasan képzett szakemberek dolgoznak az intézményben. Éppen ezért nagyon szeretném, ha a jövőben ehhez a felkészült csapathoz fordulnának szakemberi véleményért, segítségért más kisebb intézmények dolgozói, vagy egyáltalán a történelem vagy egyéb más „múzeumi szakterületek” iránt érdeklődő emberek. A jövőben a térség önkormányzataival is szeretnénk szorosabb kapcsolatot ápolni, különböző események révén részt venni a települések életében, rendezvényeikben is.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

Karda-Markaly Aranka

Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum új igazgatója, Csíkszentdomokoson született 1990-ben, Csíkkarcfalvára ment férjhez, jelenleg ott él. A középiskolát a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban járta, ezt követően a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán, illetve ezzel párhuzamosan a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakán végezte el az alapképzést; majd a kulturális örökség kutatása és hasznosítása mesterképzést végezte el. A Csíki Székely Múzeumban 2014 őszétől kezdett el dolgozni történész-muzeológusként, ahol 2018 óta felel a Régi Könyv és Levéltári Gyűjteményért. 2021 nyarán védte meg doktori értekezését, melynek témája Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században. Szakterülete a koraújkori Csíkszék, valamint Erdély története. A 16., 17. és 18. századi latin és magyar nyelvű történeti források szakértője. Munkájában a gyűjteménykezelés mellett számos cikket publikált, évkönyvet, konferenciakötetet szerkesztett. Konferenciát is szervezett, a magyarországi Országgyűlési Múzeumban, részt vett muzeológusi továbbképzésen, valamint aktív résztvevője volt a várostörténeti kiállítást létrehozó csapatnak.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. december 05., kedd

Összművészeti fesztiválnak ad otthont a hétvégén a Marosvásárhelyi Kultúrpalota

Negyedik alkalommal rendezi meg Marosvásárhelyen a teljes Maros megyét mozgosító programsorozatot, a KULT Alternatív Kulturális Fesztivált a Kultúrpalotában péntek és vasárnap között.

Összművészeti fesztiválnak ad otthont a hétvégén a Marosvásárhelyi Kultúrpalota
2023. december 05., kedd

„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások

Rénszarvasszán helyett díszes, csillogó-villogó vasparipákkal szállta meg a várost és a környékbeli falvakat december 5-én nagyjából ötven Mikulás. A motorosok idén a legkisebbeket és a legidősebbeket is meglepték.

„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások
2023. december 05., kedd

Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra

Megújult a székelyvarsági római katolikus templom, valamint a település Sólyomkő nevű részén lévő kápolna – ezért tartottak hálaadó szentmisét kedden délután az előbbi helyszínen, amelyen Soltész Miklós államtitkár is jelen volt.

Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra
2023. december 05., kedd

Csillogó szemű gyerekek fogadták a Mikulást Kézdivásárhelyen

Délelőtt az óvodásokat, délután a városi gyerekeket örvendeztette meg az önkormányzat Mikulása Kézdivásárhelyen. A nagyszakállú úgy látta, hogy minden gyerkőc jól viselkedett idén, hiszen virgácsot senkinek sem hozott.

Csillogó szemű gyerekek fogadták a Mikulást Kézdivásárhelyen
2023. december 05., kedd

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen

A hagyományoknak megfelelően december ötödikén este kapcsolták fel a díszvilágítást Marosvásárhelyen és idén fényjátékokkal is elkápráztatták a város főterén levő kicsiket és nagyokat. A karácsonyig tartó vásár megnyílt, a Mikulás-busz is elindult.

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

A Kovászna megyei Zabolán 433 gyermek várta a Mikulást. Szánját ezúttal északon hagyta, és Mikes-ménes kényelmes hintóján érkezett.

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

2023. december 05., kedd

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott

Zenés-verses műsorral és cipősdoboznyi ajándékkal lepték meg a Gyulafehérvári Caritas csíksomlyói védett idősotthonának lakóit a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ diákjai kedden délután. Megható élmény volt mindannyiuk számára.

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott
2023. december 05., kedd

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre

Hiába került másodszor is a gyergyószentmiklósi képviselő-testület elé az önkormányzati tisztségjegyzék módosításáról szóló tervezet, a polgármester javaslata ezúttal sem kapott elegendő számú támogató szavazatot.

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre
2023. december 05., kedd

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát

Kisebb csodának lehettek tanúi hétfőn a kommandóiak: egy gyönyörű szarvas fényes nappal sétált be a településre.

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát
2023. december 05., kedd

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg

Két jármű ütközött össze Nyárádmagyaróson kedden délután, a balesetben több személy is megsérült. A hatóságiak forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon.

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM