Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Karda-Markaly Aranka célja, hogy Csíkszék fő múzeumi és tudományos központjává váljon az intézmény

Fotó: Veres Nándor

Számos elképzelés megvalósítására vállalkozott a Csíki Székely Múzeum új igazgatója, Karda-Markaly Aranka, aki – Gyarmati Zsoltot váltva – hétfőn írta alá a menedzseri szerződést a létesítményt fenntartó csíkszeredai városvezetéssel. A frissen kinevezett intézményvezető a Székelyhonnak adott interjúja során elmondta, azt szeretné, ha a múzeum Csíkszék fő múzeumi és tudományos központjává válna.

Barabás Hajnal

2022. május 16., 21:592022. május 16., 21:59

2022. május 16., 22:082022. május 16., 22:08

– Sikeresen versenyvizsgázott a Csíki Székely Múzeum vezetői tisztségére, a kulturális intézményt fenntartó csíkszeredai városházával pedig alá is írták alá a menedzseri szerződést. Milyen előnye, adott esetben hátránya van annak, hogy a múzeum régi munkatársaként vállalta az igazgatói feladatokat?

– Miután a városháza meghirdette a múzeumigazgatói állást, a kollégákkal sokszor beszélgettünk arról, hogy ki lenne jó vezetője a múzeumnak. A munkaközösségben is megoszlottak abban a vélemények, hogy kívülről érkező vezetőre van-e szükség, aki esetleg más perspektívából látja a rendszert, és nem volt részese a belső konfliktusoknak. Ugyanis köztudomású, hogy voltak nézeteltérések, csoportosulások a múzeumi közösségen belül. Ennek ellenére több érv szólt amellett, hogy a muzeológusok közül jelentkezzen valaki a menedzseri versenyvizsgára, aki szinte minden oldalát ismeri a múzeumi életnek, és az itt zajló tevékenységeknek.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– Beszéljünk a menedzseri tervéről: milyen változásokat tervez bevezetni? Mert nem titok, hogy a korábbi múzeumvezetés (Gyarmati Zsolt leköszönő igazgató) előnyben részesítette a nagy kiállításokat, tárlatokat, ezért a szakmai munka valamilyen szinten háttérbe szorult.

– Nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, úgy a kiállításokat tekintve, mint a múzeum tudományos tevékenységét, kutatásait illetően. A rövid távú terveink között szerepel egyéb más elképzelés mellett a hónap műtárgya elnevezésű kezdeményezés, – melyet alkalmanként összeköthetünk a Múzeumi Esték programmal is, – így

a múzeum iránt érdeklődők megismerkedhetnek a gyűjteményeinkben található olyan helyi tárgyakkal, amelyeket eddig a nagyközönség még sosem látott.

Szintén rövid távú elképzelés különböző évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő kisebb pannókiállítások létrehozása. Például a csíksomlyói búcsúhoz kötődően – valószínűleg idő szűke miatt most már csak jövőben – szeretnénk a múzeum gyűjteményeiben lévő archív fotókból egy pünkösdi búcsúról szóló fotókiállítást összeállítani, melyet pünkösdkor a Szék útjára is kihelyezhetünk, így

a zarándokok betekintést nyerhetnek abba, hogy 50-100 évvel ezelőtt milyen volt a búcsújárás.

Hosszútávon nagy kiállításokban is gondolkozunk, hisz a meglévő, erre a célra kialakított öt terem arra hivatott, hogy olyan tartalommal töltsük meg, amely a helyi lakosság számára eddig nem látott kiállításokat mutatná be. Ugyanakkor

az új kapcsolatrendszerek kiépítése mellett szeretnénk megőrizni a jó partnerséget a Magyar Nemzeti Galériával, ugyanis hosszú távon tervben van egy egyháztörténeti kiállítás megszervezése, amelyhez elengedhetetlen a galériában lévő gótikus oltárok a kölcsönzése.

Továbbá a román múzeumokkal is szorosabb kapcsolatot szándékozunk kialakítani. A kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeumnak volt egy kiállítása az erdélyi nemesség fényűző ruházatáról és viseletéről, amelyet Csíkszeredában is jó lenne bemutatni, kiegészítve a nálunk található nemesi oklevelekkel.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– A szakmai múzeumi munkával kapcsolatban melyek az elképzelések? Mire helyezik a jövőben a hangsúlyt?

– A szakmai munkára is hangsúlyt fektetünk, ehhez hozzátartozik, hogy különböző néprajzi, régészeti, történeti tematikájú gyűjtést kívánunk szervezni. Tervben van a raktárak költöztetése, kicsomagolása, átrendezése is. Jelenleg a gyűjteményeink egy része be van csomagolva, illetve mások, a felhalmozódott műtárgyak miatt helybővítésre szorulnak. Ezen ügyek rendezését követően

szeretnénk a digitalizálást folytatni, majd a kicsit távolabbi jövőben ezeket elérhetővé és közzé szeretnénk tenni a múzeum új honlapján is, ezzel is megkönnyítve a múzeum gyűjteményei iránt érdeklődők számára a kutatást.

A szakmai munkához kapcsolódóan kiemelném, hogy a múzeum munkatársai nyertek a Magyar Géniusz Program pályázatán, amely különböző kutatásokat tesz lehetővé. Kósa Béla kollégámmal közösen a 17-18. századi csíkszéki peres jegyzőkönyvek átírását és kiadatását vállaltuk. A munkatársaim közül akad, aki Szőcs János gyimesbükki történész munkásságát, míg mások a csíki vasművességet, valamint a képzőművészet nyilvános tereit Csíkszeredában, azaz Nagy Imre, Nagy István, Márton Ferenc nyomdokain létrejött képzőművészeti pezsgést vizsgálnák. Ezekre a projektekre két év a határidő, amelynek lejártával az eredményeket bemutatjuk majd a nagyközönségnek is. Egy másik pályázatunk pedig a vártörténeti kiállítás megújításáról szól.

Mivel jövőre 400 éves a Mikó-vár, több rendezvényt és eseményt szándékozunk megszervezni, jó volna egy vártörténeti konferencia rendezése is ennek kapcsán Erdély várairól.

Vannak viszont kimondottan újító ötletek is, amelyeket egyelőre meglepetésnek szánunk.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– A csíkszeredai városvezetés több elvárást is megfogalmazott az új múzeumigazgató menedzseri terve felé. Melyek voltak azok, és hogyan szándékozik teljesíteni ezeket a feladatokat?

– A városnak többek között az volt az elvárása, hogy a zsögödi Nagy Imre Galériába életet leheljünk. Az önkormányzat pályázott a galéria fűtésrendszerének rendbetételére, ez nagyon fontos, hiszen mindezidáig fűtés hiányában, csak nyáron lehetett működtetni.

Sok ötletünk van a galéria életének felpezsdítésére, amely alatt nemcsak az évi kiállítások megrendezését értjük, hanem szeretnénk a helyi művészekkel felvenni a kapcsolatot, és munkájukhoz kötődő tevékenységeket, alkotótáborokat szervezni ebben a csodálatos környezetben.

A múzeum hátsó kertjének rendbetételére is szükség volna, ehhez azonban rengeteg anyagi forrás kell, ugyanis restaurálásra, illetve állapotmegőrzésre szorulnak a tájházak és a kiállított székely kapuk is, a kerítés felújítása pedig elengedhetetlen, amennyiben látogathatóvá szeretnénk tenni ezt a teret. Ezek nélkül a beruházások nélkül nehezen lehet megtölteni élettel. A jelenleg is meglévő házaink skanzen-szerűvé alakításához szükséges még egy-két épület vásárlása, ugyanakkor berendezésükhöz néprajzi tárgyak gyűjtése. Ugyan jelenleg is rendelkezünk egy igencsak jelentős tárgyi anyaggal néprajzi gyűjteményünkben, ezt mindenképpen bővíteni kell, fókuszálva elsősorban a gyűjteményünkből hiányzó darabok pótlására.

– Hol képzeli el a Csíki Székely Múzeum helyét a csíki térségben?

– A Csíki Székely Múzeum a jövőben fő múzeumi és tudományos központ szerepét kellene betöltse a térségben. Nyolc éve dolgozom a múzeumban, és azt elmondhatom, hogy magasan képzett szakemberek dolgoznak az intézményben. Éppen ezért nagyon szeretném, ha a jövőben ehhez a felkészült csapathoz fordulnának szakemberi véleményért, segítségért más kisebb intézmények dolgozói, vagy egyáltalán a történelem vagy egyéb más „múzeumi szakterületek” iránt érdeklődő emberek. A jövőben a térség önkormányzataival is szeretnénk szorosabb kapcsolatot ápolni, különböző események révén részt venni a települések életében, rendezvényeikben is.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

Karda-Markaly Aranka

Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum új igazgatója, Csíkszentdomokoson született 1990-ben, Csíkkarcfalvára ment férjhez, jelenleg ott él. A középiskolát a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban járta, ezt követően a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán, illetve ezzel párhuzamosan a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakán végezte el az alapképzést; majd a kulturális örökség kutatása és hasznosítása mesterképzést végezte el. A Csíki Székely Múzeumban 2014 őszétől kezdett el dolgozni történész-muzeológusként, ahol 2018 óta felel a Régi Könyv és Levéltári Gyűjteményért. 2021 nyarán védte meg doktori értekezését, melynek témája Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században. Szakterülete a koraújkori Csíkszék, valamint Erdély története. A 16., 17. és 18. századi latin és magyar nyelvű történeti források szakértője. Munkájában a gyűjteménykezelés mellett számos cikket publikált, évkönyvet, konferenciakötetet szerkesztett. Konferenciát is szervezett, a magyarországi Országgyűlési Múzeumban, részt vett muzeológusi továbbképzésen, valamint aktív résztvevője volt a várostörténeti kiállítást létrehozó csapatnak.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. május 15., vasárnap

Két kerékre pattantak és felvonulva megmutatták, hogy mennyien vannak

A jó idő megérkeztével, annyian pattannak hétvégenként kerékpárra Marosvásárhelyen, hogy sokak szerint az egész város egy „kritikus tömeg” ilyenkor. A mostani hétvége azonban még inkább a kerékpárosokról szólt.

Két kerékre pattantak és felvonulva megmutatták, hogy mennyien vannak
2022. május 15., vasárnap

Országos járványnapló: 300 alatt az új esetek száma

A szombati adatokhoz viszonyítva felére csökkent az újonnan regisztrált koronavírusos megbetegedések száma Romániában: míg egy nappal korábban még 500 felett volt az esetszám, vasárnap már a 300-at sem éri el.

Országos járványnapló: 300 alatt az új esetek száma
2022. május 15., vasárnap

Most még a felvételi is bizonytalan lett a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumba

Szerdán kellene tartsák a teológia osztályba felvételiző nyolcadikos diákok számára az alkalmassági vizsgát a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnáziumban, azonban még nem lehet tudni, hogy megtarthatják, vagy sem.

Most még a felvételi is bizonytalan lett a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumba
2022. május 15., vasárnap

Pezsgő élet a Múzeumok Éjszakáján Marosvásárhelyen

Város a múzeumban, múzeum a városban mottóval szervezték meg az idei Múzeumok Éjszakája rendezvényt Marosvásárhelyen. Szombaton egész nap pezsgett az élet, különböző tárlatok, tematikus vezetések, interaktív játékok színesítették a programot.

Pezsgő élet a Múzeumok Éjszakáján Marosvásárhelyen
2022. május 15., vasárnap

Vásáron mutatkoztak be a civil szervezetek

Jól sikerült az idei, hétvégén megtartott Civil szervezetek vására, az szervezők is, a résztvevők is elégedettek, hiszen az időjárás is kedvezett, az érdeklődők is szép számban látogatták az interaktív kiállításokat.

Vásáron mutatkoztak be a civil szervezetek
Vásáron mutatkoztak be a civil szervezetek
2022. május 15., vasárnap

Vásáron mutatkoztak be a civil szervezetek

2022. május 15., vasárnap

Bezárt a gyergyószentmiklósi oltóközpont is

Befejezte működését vasárnaptól a gyergyószentmiklósi oltóközpont is. A másfél éves működés alatt több mint 25 ezer koronavírus elleni oltást adtak be itt, beleértve az innen kiszálló mobil oltóegységeket is.

Bezárt a gyergyószentmiklósi oltóközpont is
2022. május 14., szombat

Az oltóközpontok bezárásának másnapján kezdődik a koronavírus elleni negyedik oltások beadása

Meglehetősen rosszul, gyakorlatilag a koronavírus elleni negyedik oltás igénylésének a kezdetére időzítették a központi hatóságok az ország összes oltóközpontjának a bezárását. 

Az oltóközpontok bezárásának másnapján kezdődik a koronavírus elleni negyedik oltások beadása
2022. május 14., szombat

Rafila: lassan szezonális betegséggé válik a koronavírus-fertőzés

A koronavírus-fertőzés lassan szezonális betegséggé válik – jelentette ki szombaton Nagyváradon az egészségügyi miniszter, aki szerint egy esetleges újabb megbetegedési hullám nem okozna problémát az egészségügyi rendszernek

Rafila: lassan szezonális betegséggé válik a koronavírus-fertőzés
2022. május 14., szombat

Járványnapló: 600 alatt az új esetek száma

Továbbra is csökkenő tendenciát mutat az újonnan regisztrált koronavírusos megbetegedések száma az országban. Jelenleg alig van 500 felett az esetszám. 

Járványnapló: 600 alatt az új esetek száma
2022. május 14., szombat

A közhasznúvá vált Bonus Pastor Alapítvány mindennapjairól

Közhasznúnak nyilvánította az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb függőségekben szenvedőknek segítséget nyújtó Bonus Pastor Alapítványt az 549-es kormányhatározat. A várható változásokról az alapítvány munkatársaival beszélgettünk.

A közhasznúvá vált Bonus Pastor Alapítvány mindennapjairól
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM