Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Karda-Markaly Aranka célja, hogy Csíkszék fő múzeumi és tudományos központjává váljon az intézmény

Fotó: Veres Nándor

Számos elképzelés megvalósítására vállalkozott a Csíki Székely Múzeum új igazgatója, Karda-Markaly Aranka, aki – Gyarmati Zsoltot váltva – hétfőn írta alá a menedzseri szerződést a létesítményt fenntartó csíkszeredai városvezetéssel. A frissen kinevezett intézményvezető a Székelyhonnak adott interjúja során elmondta, azt szeretné, ha a múzeum Csíkszék fő múzeumi és tudományos központjává válna.

Barabás Hajnal

2022. május 16., 21:592022. május 16., 21:59

2022. május 16., 22:082022. május 16., 22:08

– Sikeresen versenyvizsgázott a Csíki Székely Múzeum vezetői tisztségére, a kulturális intézményt fenntartó csíkszeredai városházával pedig alá is írták alá a menedzseri szerződést. Milyen előnye, adott esetben hátránya van annak, hogy a múzeum régi munkatársaként vállalta az igazgatói feladatokat?

– Miután a városháza meghirdette a múzeumigazgatói állást, a kollégákkal sokszor beszélgettünk arról, hogy ki lenne jó vezetője a múzeumnak. A munkaközösségben is megoszlottak abban a vélemények, hogy kívülről érkező vezetőre van-e szükség, aki esetleg más perspektívából látja a rendszert, és nem volt részese a belső konfliktusoknak. Ugyanis köztudomású, hogy voltak nézeteltérések, csoportosulások a múzeumi közösségen belül. Ennek ellenére több érv szólt amellett, hogy a muzeológusok közül jelentkezzen valaki a menedzseri versenyvizsgára, aki szinte minden oldalát ismeri a múzeumi életnek, és az itt zajló tevékenységeknek.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– Beszéljünk a menedzseri tervéről: milyen változásokat tervez bevezetni? Mert nem titok, hogy a korábbi múzeumvezetés (Gyarmati Zsolt leköszönő igazgató) előnyben részesítette a nagy kiállításokat, tárlatokat, ezért a szakmai munka valamilyen szinten háttérbe szorult.

– Nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, úgy a kiállításokat tekintve, mint a múzeum tudományos tevékenységét, kutatásait illetően. A rövid távú terveink között szerepel egyéb más elképzelés mellett a hónap műtárgya elnevezésű kezdeményezés, – melyet alkalmanként összeköthetünk a Múzeumi Esték programmal is, – így

Idézet
a múzeum iránt érdeklődők megismerkedhetnek a gyűjteményeinkben található olyan helyi tárgyakkal, amelyeket eddig a nagyközönség még sosem látott.

Szintén rövid távú elképzelés különböző évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő kisebb pannókiállítások létrehozása. Például a csíksomlyói búcsúhoz kötődően – valószínűleg idő szűke miatt most már csak jövőben – szeretnénk a múzeum gyűjteményeiben lévő archív fotókból egy pünkösdi búcsúról szóló fotókiállítást összeállítani, melyet pünkösdkor a Szék útjára is kihelyezhetünk, így

Idézet
a zarándokok betekintést nyerhetnek abba, hogy 50-100 évvel ezelőtt milyen volt a búcsújárás.

Hosszútávon nagy kiállításokban is gondolkozunk, hisz a meglévő, erre a célra kialakított öt terem arra hivatott, hogy olyan tartalommal töltsük meg, amely a helyi lakosság számára eddig nem látott kiállításokat mutatná be. Ugyanakkor

Idézet
az új kapcsolatrendszerek kiépítése mellett szeretnénk megőrizni a jó partnerséget a Magyar Nemzeti Galériával, ugyanis hosszú távon tervben van egy egyháztörténeti kiállítás megszervezése, amelyhez elengedhetetlen a galériában lévő gótikus oltárok a kölcsönzése.

Továbbá a román múzeumokkal is szorosabb kapcsolatot szándékozunk kialakítani. A kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeumnak volt egy kiállítása az erdélyi nemesség fényűző ruházatáról és viseletéről, amelyet Csíkszeredában is jó lenne bemutatni, kiegészítve a nálunk található nemesi oklevelekkel.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– A szakmai múzeumi munkával kapcsolatban melyek az elképzelések? Mire helyezik a jövőben a hangsúlyt?

– A szakmai munkára is hangsúlyt fektetünk, ehhez hozzátartozik, hogy különböző néprajzi, régészeti, történeti tematikájú gyűjtést kívánunk szervezni. Tervben van a raktárak költöztetése, kicsomagolása, átrendezése is. Jelenleg a gyűjteményeink egy része be van csomagolva, illetve mások, a felhalmozódott műtárgyak miatt helybővítésre szorulnak. Ezen ügyek rendezését követően

Idézet
szeretnénk a digitalizálást folytatni, majd a kicsit távolabbi jövőben ezeket elérhetővé és közzé szeretnénk tenni a múzeum új honlapján is, ezzel is megkönnyítve a múzeum gyűjteményei iránt érdeklődők számára a kutatást.

A szakmai munkához kapcsolódóan kiemelném, hogy a múzeum munkatársai nyertek a Magyar Géniusz Program pályázatán, amely különböző kutatásokat tesz lehetővé. Kósa Béla kollégámmal közösen a 17-18. századi csíkszéki peres jegyzőkönyvek átírását és kiadatását vállaltuk. A munkatársaim közül akad, aki Szőcs János gyimesbükki történész munkásságát, míg mások a csíki vasművességet, valamint a képzőművészet nyilvános tereit Csíkszeredában, azaz Nagy Imre, Nagy István, Márton Ferenc nyomdokain létrejött képzőművészeti pezsgést vizsgálnák. Ezekre a projektekre két év a határidő, amelynek lejártával az eredményeket bemutatjuk majd a nagyközönségnek is. Egy másik pályázatunk pedig a vártörténeti kiállítás megújításáról szól.

Idézet
Mivel jövőre 400 éves a Mikó-vár, több rendezvényt és eseményt szándékozunk megszervezni, jó volna egy vártörténeti konferencia rendezése is ennek kapcsán Erdély várairól.

Vannak viszont kimondottan újító ötletek is, amelyeket egyelőre meglepetésnek szánunk.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

– A csíkszeredai városvezetés több elvárást is megfogalmazott az új múzeumigazgató menedzseri terve felé. Melyek voltak azok, és hogyan szándékozik teljesíteni ezeket a feladatokat?

– A városnak többek között az volt az elvárása, hogy a zsögödi Nagy Imre Galériába életet leheljünk. Az önkormányzat pályázott a galéria fűtésrendszerének rendbetételére, ez nagyon fontos, hiszen mindezidáig fűtés hiányában, csak nyáron lehetett működtetni.

Idézet
Sok ötletünk van a galéria életének felpezsdítésére, amely alatt nemcsak az évi kiállítások megrendezését értjük, hanem szeretnénk a helyi művészekkel felvenni a kapcsolatot, és munkájukhoz kötődő tevékenységeket, alkotótáborokat szervezni ebben a csodálatos környezetben.

A múzeum hátsó kertjének rendbetételére is szükség volna, ehhez azonban rengeteg anyagi forrás kell, ugyanis restaurálásra, illetve állapotmegőrzésre szorulnak a tájházak és a kiállított székely kapuk is, a kerítés felújítása pedig elengedhetetlen, amennyiben látogathatóvá szeretnénk tenni ezt a teret. Ezek nélkül a beruházások nélkül nehezen lehet megtölteni élettel. A jelenleg is meglévő házaink skanzen-szerűvé alakításához szükséges még egy-két épület vásárlása, ugyanakkor berendezésükhöz néprajzi tárgyak gyűjtése. Ugyan jelenleg is rendelkezünk egy igencsak jelentős tárgyi anyaggal néprajzi gyűjteményünkben, ezt mindenképpen bővíteni kell, fókuszálva elsősorban a gyűjteményünkből hiányzó darabok pótlására.

– Hol képzeli el a Csíki Székely Múzeum helyét a csíki térségben?

– A Csíki Székely Múzeum a jövőben fő múzeumi és tudományos központ szerepét kellene betöltse a térségben. Nyolc éve dolgozom a múzeumban, és azt elmondhatom, hogy magasan képzett szakemberek dolgoznak az intézményben. Éppen ezért nagyon szeretném, ha a jövőben ehhez a felkészült csapathoz fordulnának szakemberi véleményért, segítségért más kisebb intézmények dolgozói, vagy egyáltalán a történelem vagy egyéb más „múzeumi szakterületek” iránt érdeklődő emberek. A jövőben a térség önkormányzataival is szeretnénk szorosabb kapcsolatot ápolni, különböző események révén részt venni a települések életében, rendezvényeikben is.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

Karda-Markaly Aranka

Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum új igazgatója, Csíkszentdomokoson született 1990-ben, Csíkkarcfalvára ment férjhez, jelenleg ott él. A középiskolát a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban járta, ezt követően a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán, illetve ezzel párhuzamosan a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakán végezte el az alapképzést; majd a kulturális örökség kutatása és hasznosítása mesterképzést végezte el. A Csíki Székely Múzeumban 2014 őszétől kezdett el dolgozni történész-muzeológusként, ahol 2018 óta felel a Régi Könyv és Levéltári Gyűjteményért. 2021 nyarán védte meg doktori értekezését, melynek témája Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században. Szakterülete a koraújkori Csíkszék, valamint Erdély története. A 16., 17. és 18. századi latin és magyar nyelvű történeti források szakértője. Munkájában a gyűjteménykezelés mellett számos cikket publikált, évkönyvet, konferenciakötetet szerkesztett. Konferenciát is szervezett, a magyarországi Országgyűlési Múzeumban, részt vett muzeológusi továbbképzésen, valamint aktív résztvevője volt a várostörténeti kiállítást létrehozó csapatnak.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 23., csütörtök

Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató

Először zárt nyereségesen a gyergyószentmiklósi közmű távhőszolgáltató részlege, a javításoknak köszönhetően szinte nullára csökkent a vízveszteség. Azonban a gázszolgáltató irányába felgyűlt adósság miatt bármikor zárolhatják a város és a cég számláit.

Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató
2024. május 22., szerda

Esti programba nyúlt a székelyudvarhelyi RMDSZ-programbemutató

A közösséget, az infrastruktúrát, a kapcsolatokat és a gazdaságot is új lendületbe kell hozni Székelyudvarhelyen – véli Szakács-Paál István, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje és tanácsosjelölt-csapata.

Esti programba nyúlt a székelyudvarhelyi RMDSZ-programbemutató
2024. május 22., szerda

A szászkézdi szász erődtemplom körüli teret is felújítják

Három és fél millió euró vissza nem terítendő támogatást kap a Segesvár melletti Szászkézd a szász erődtemplom körül levő tér átalakítására, felújítására.

A szászkézdi szász erődtemplom körüli teret is felújítják
2024. május 22., szerda

A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton

Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes két alapító tagja és a világszerte főleg népdalénekesként ismert Sebestyén Márta erdélyi és székelyföldi templomokban lép fel június elején.

A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton
2024. május 22., szerda

Újabb iskolákban vezetik be a társas tanulás oktatási módszert

Ötvenegy újabb pedagógus vállalta fel a társas tanulás pedagógiai módszertan bevezetését, amelyet ősztől már háromszéki tanintézményekben is használni fognak. Ez a legfőbb eredménye az ezzel kapcsolatos csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi konferenciáknak.

Újabb iskolákban vezetik be a társas tanulás oktatási módszert
2024. május 22., szerda

Hét év után újult erővel térnek vissza a kézdivásárhelyi diáknapok

Totál Ké(s)zdiáknapok néven szervezik meg hét év után a fiatalokat megmozgató hétvégét Kézdivásárhelyen május 24–26. között. Friss, ifjú csapat vette kézbe a szervezést, színes programkínálatot összeállítva hetven fiatal számára.

Hét év után újult erővel térnek vissza a kézdivásárhelyi diáknapok
2024. május 22., szerda

Versenyre hívják a horgászokat

Idén is megszervezi az AVPS-horgászversenyt a Gyergyószentmiklósi Vadász- és Sporthorgász-egyesület. Az immár ötödik ilyen versenynek ezúttal a gyergyóremetei bogárosi horgásztó ad helyet szombaton.

Versenyre hívják a horgászokat
Versenyre hívják a horgászokat
2024. május 22., szerda

Versenyre hívják a horgászokat

2024. május 22., szerda

Drogfüggőségről, tönkrement életekről kendőzetlenül

„A drogfüggők többségét a pszichiátria, a börtön vagy a temető várja, alig egy százalékuk képes abbahagyni a kábítószer-fogyasztást” – hangzott el azok szájából, akik drogdílerként, drogfüggőként éltek, és most diákoknak mesélik el történetüket.

Drogfüggőségről, tönkrement életekről kendőzetlenül
2024. május 22., szerda

A Csíkban kilőtt medvékre reagáltatták Klaus Iohannis allamfőt

Kénytelen volt reagálnia Klaus Iohannis államfőnek a Csíksomlyón kedden éjjel kilőtt medvék ügyére, miután egy újságíró firtatta a témát.

A Csíkban kilőtt medvékre reagáltatták Klaus Iohannis allamfőt
2024. május 22., szerda

Majd választ helyetted más, ha te nem teszed!

Egykori politikai foglyok, üldözöttek meséltek a Székelyhonnak arról, hogy milyen volt az a világ, amikor ma már nevetségesnek tűnő okok miatt embereket zárt börtönbe a kommunista diktatúra. Ezek az ő történeteik. A tanulságaik viszont a mindannyiunké.

Majd választ helyetted más, ha te nem teszed!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!