Rengeteg lesz a támogatás, új kapuk nyílnak az agráriumban

Rengeteg lesz a támogatás, új kapuk nyílnak az agráriumban

Klíma- és környezetbarátabbá kell válnia a mezőgazdálkodásnak az elkövetkező években

Fotó: Pinti Attila

Készülniük kell a pályázati, támogatásigénylési kiírásokra az önkormányzatoknak, gazdaegyesületeknek, egyéni gazdálkodóknak és mindenkinek, akinek köze van a mezőgazdasághoz, hiszen az egyéni termelők támogatásán túl közösségi jellegűek lesznek a kiírások. Minden érintett egy sejtje ennek a rendszernek, és ha sikeresen hívják le a pénzeket, az egy térség, egy termelői közösség vagy önkormányzat számára fellendülést hozhat – mondta el a mezőgazdasági irányelveket, támogatásokat és az agrárpolitikát 2027-ig meghatározó új országos agrárstratégiáról a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője.

Széchely István

2023. február 06., 11:112023. február 06., 11:11

Jelentős változásokat hoz az agráriumban a 2023-as esztendő, ugyanis gyakorlati alkalmazásba lép az Európai Bizottság által Románia esetében decemberben jóváhagyott, a közös uniós agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakára vonatkozó új agrárstratégiai terve.

Az 1098 oldalas dokumentumhoz további 700 oldalnyi mellékletet tartozik, ennek a végrehajtását pedig a közeljövőben kidolgozandó alkalmazási normák fogják szabályozni.

Az új agrárstratégia határozza meg az elkövetkező öt évben az egyéni termelők, gazdaegyesületek, önkormányzatok által igényelhető támogatásokat és azok feltételeit, az országos agrárpolitikákat, de még az agroturizmusban vagy a tanintézetek által a mezőgazdasági szakok esetében igényelhető támogatások kritériumait is. A szabályozás a megyei mezőgazdasági igazgatóságok, a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségek (APIA), illetve a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség (AFIR) által folyósított juttatásokra egyaránt kiterjed, sőt még egyes, a környezetvédelmi minisztériumon keresztül biztosított csatolt támogatásokra is –

lényegében minden támogatást szabályoz, ami az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA), az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (FEADR), illetve az állami költségvetésből származik.

Galéria

Fotó: Barabás Ákos

„A stratégia a mezőgazdasági politikai elveket szabja meg a következő időszakra, mindent, ami a mezőgazdasággal kapcsolatos. Az összes támogatási lehetőséget és minden beavatkozást, például az aszálykárok, jégkárok, illetve minden más esetében, ami a mezőgazdaságot érheti, beleértve a karanténbetegségeket. Ezekre is egy külön alapot hoznak létre a stratégia alapján” – foglalta össze a dokumentum lényegét Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője.

Az új irányelveknek része a digitalizáció és az innovatív technológiák vagy ötletek használatának ösztönzése a mezőgazdaságban,

a közvetlen kifizetések igazságosabb elosztása, továbbá célzottabb, eredményeken és teljesítményen alapuló támogatási rendszer alkalmazása, illetve számos, a környezetre és az éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatás mérséklése.

Galéria

Fotó: Gecse Noémi

Nálunk még van mit megőrizni

„Növekednek a környezeti és éghajlati követelmények, amelyek egyre nagyobbak lesznek ugyanazért a támogatásért. Teljesen elérhetők maradnak a támogatások, csak a követelmények konkrétabbá váltak.

Idézet
A lényeg, hogy a mezőgazdaság úgy termeljen, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás mérsékléséhez, cél ugyanakkor a fenntartható fejlődés előmozdítása is.

Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy az unió egyes tagállamai már maximalizálták a mezőgazdasági termelést, viszont ez a környezet és a biodiverzitás kárára ment. Minél fejlettebb egy tagállam, ilyen szempontból annál rombolóbb volt mostanig az agrárpolitikája. Ezt most meg akarják állítani és úgy visszafordítani, hogy visszaállítsák, amit a spontán flórából elveszítettek. Ez majdnem lehetetlen – javítani lehet a helyzeten, de visszaállítani azt, ami náluk száz évvel ezelőtt volt, nem lehet. Viszont mi nem állunk rosszul e tekintetben, nálunk még a mezőgazdaság fejlődésére van szükség.

Idézet
Fejleszteni kell a gépparkot, a technológiákat és az egészséges vegyszerhasználatot is. Ezt lehet optimálisan is csinálni, betartva az előírásokat, de például a burgonyatermesztés elképzelhetetlen vegyszerezés nélkül.

Egy fejlett agrárországhoz képest nekünk még szükségünk van fejlődésre úgy, hogy vigyázzunk arra, amink még megvan” – fogalmazott Romfeld Zsolt. Elmondta, térségünkben a havasi legelőkön például semmilyen beavatkozás nem történt, de ahhoz, hogy

a növényzet gazdagsága megmaradjon, kötelezően legeltetni kell, különben a trágyakiesés miatt elsavasodik a föld, megjelennek a nemkívánatos fajok, mint például a páfrány, és drasztikusan csökken a biodiverzitás.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Aki gyorsabb, az jut hozzá a pénzhez

Az új agrárstratégia értelmében a mezőgazdasági kártalanításokat egy új informatikai rendszer segítségével végzik majd el: a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség (APIA) egy közbeszerzési eljárás során ad megbízást egy,

az éghajlati jelenségekre, a mezőgazdasági termeléskárok mértékére vonatkozó információk digitalizálásához szükséges szoftverek elkészítésére, amelyeknek különböző agrometeorológiai térképek is a részét képezik majd.

Az aszályos időszakok előfordulásának gyakorisága miatt kritikusan fontossá válnak az öntöző- és vízmegtartó rendszerek a jövőben. Az új agrárstratégia ezekre is biztosít támogatást.

A helyi, azaz a kisebb öntözőrendszerek kiépítésére 102 millió eurós pénzkeretet biztosítanak.

Ilyen egyszerű rendszerekre van szükség Hargita megyei településeken is. „Van erre pénz. Az elképzeléseket és a szükséges dokumentációt – telekkönyveket, mezőgazdasági regisztert – elő kell venni, a pályázatokra készülni kell, mert

Idézet
aki gyorsabb, az jut hozzá a pénzhez.

Számunkra ezért fontos a népszerűsítés a gazdák, gazdaegyesületek és az önkormányzatok körében egyaránt. Vannak olyan pályázatok – például az infrastruktúrára, mezei utak rendbetételére, sáncozására, aszfaltozására –, amelyeken önkormányzatok vesznek majd részt. Ha az önkormányzat nem mozdul, akkor a gazdák álljanak össze, és mozdítsák meg az önkormányzatot. Ezek a lehetőségek egy térség, egy mezőgazdasági termelői csoport vagy egy önkormányzat számára a fellendülését jelenthetik.

Idézet
A pályázatok közösségekre vannak kiírva, azon kívül, hogy egyéni termelők is kapnak támogatást.

Ha jó az infrastruktúrája egy közösségnek – például a mezei útjaik –, akkor a gazdák is szívesebben mennek dolgozni, és lehet, hogy még az elhanyagolt földjeiket is rendbe rakják. Ez így kapcsolódik össze. Mindenki egy sejt ebben a mezőgazdasági rendszerben, és nálunk ez azért is fontos, mert vidékünk településeire jellemző, hogy a kiegészítő jövedelem nagy része a mezőgazdaságból származik. Akinek csak egy kis gazdasága van – hiába, hogy napközben máshol dolgozik –, ha van tíz juha és egy hektár földje, ami burgonyát termeszt, az is hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz. Az élelmiszerbiztonság is szerepel a stratégia céljai közt” – vázolta az összefüggéseket a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője.

Galéria

A természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás és a biológiai sokféleség védelme is része az új agrárstratégia irányelveknek

Fotó: Farkas Tamás

Mekkora a költségvetés, és miként oszlik meg?

A 2023–2027-es agrárstratégia költségvetése 15,8 milliárd euró. Ebből

907 millió euró beruházásokra, mezőgazdasági fejlesztésekre fordítható, az összegnek több mint kétharmada a növénytermesztési ágazatban, valamivel kevesebb mint egyharmada pedig az állattenyésztési szektorban.

Öntözőrendszerek kiépítésére 502 millió eurót szánnak, a fiatal gazdák beruházásainak, illetve telepítések támogatására 420 milliót, tárolási és feldolgozási beruházásokra pedig 375 milliót.

A költségvetésből 1,7 milliárd eurót szánnak környezet- és klímavédelmi támogatásokra, állatjóléti támogatásokra pedig 736 milliót.

A vidékfejlesztési alapba – a LEADER-programba, nem mezőgazdasági fejlesztésekre, közútiinfrastruktúra-beruházásokra – 851 millió euró kerül, támogató beavatkozásokra, például biztosítási díjak és kockázatkezelési eszközök költségére, termelői csoportokra, együttműködésre és innovációra, tanácsadásra és tudásátadásra, illetve műszaki támogatásra pedig összesen majdnem 357 millió eurót fordítanak.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Az új agrárstratégia részeként az eddigi egységes területlapú támogatási rendszert (SAPS) felváltja az alapjövedelmi támogatás a fenntarthatóságért (BISS), ennek a gazdaságok életképessé tétele mellett a környezeti teljesítmény javítása is célja.

Közvetlen kifizetésként az összes mezőgazdasági ágazatban 6,27 milliárd euró kerül kifizetésre az országban az elkövetkező öt évben, az állattenyésztési ágazatban pedig 1 milliárd euró.

Majdnem 2,2 milliárd eurót hívhatnak le környezetkímélő, hagyományos, illetve füvesítési támogatásként a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő gazdák 2027-ig, az állattenyésztési ágazat számára pedig mintegy 248 milliót biztosítanak állatjóléti juttatásokra. A szektorális (gyümölcs- és zöldségágazat, méhészeti, illetve borászati ágazat) beavatkozások költségvetése összesen közel 152 millió eurót tesz ki.

Hargita megyében sok állattartót érint a tejelő szarvasmarhák termeléshez kötött támogatása. Ez a juttatás az

egyedenkénti 338 eurós értékről 361 euróra nő 2027-ig.

Juhokra idén egyedenként 20 eurós támogatást kapnak a gazdák, ez fokozatosan 21,36 euróra nő 2027-ig, a húsmarhák esetében pedig az idei 279 eurós egyedenkénti értékről 298-ra. A méhészeti ágazat esetében a költségvetés 60,8 millió euró, ezt a méhcsaládokra jellemző kártevők és betegségek elleni védekezésre, a méhcsaládok legeltetésének az észszerűsítésére, valamint a termékek minőségének javítását célzó intézkedésekre fordítják, a jobb piaci értékesítés érdekében.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

Kovászna megyében is ismertetik az agrárstratégiát

A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR), az Országos Állattenyésztési Ügynökség Kovászna megyei kirendeltségei és a Kovászna Megyei Szarvasmarhatartók Egyesülete képviselői egyaránt részt vettek azon a mikóújfalusi találkozón, ahol a mezőgazdasági törvénykezésben megjelent változásokról, az APIA támogatásairól és az új országos mezőgazdasági stratégiáról esett szó. Az Agrosic Közösségek Közti Társulás és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szervezte eseményen a házigazda szerepét Könczei Csaba RMDSZ-es parlamenti képviselő és Demeter Ferenc polgármester töltötte be.

Február 9-én Málnáson (11 óra, a községháza ifjúsági terme) és Sepsibükszádon (14 óra, kultúrotthon), február 10-én pedig Sepsibodokon (10 óra, Kukukk vendéglő) várják a gazdákat, tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat. A héten hasonló találkozók lesznek Székelyföld más településein is: február 6-án 13 órától Csíkjenőfalván (a kultúrházban), február 9-én 11 órától Nyárádszeredán (a községháza tanácstermében), 15 órától Ákosfalván (a községháza tanácstermében), február 10-én 11 órától Búzásbesenyőn (a kultúrotthonban), 15 órától Mezőcsáváson (a kultúrotthon kis termében).

Galéria

Fotó: Veres Nándor

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. december 05., kedd

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen

A hagyományoknak megfelelően december ötödikén este kapcsolták fel a díszvilágítást Marosvásárhelyen és idén fényjátékokkal is elkápráztatták a város főterén levő kicsiket és nagyokat. A karácsonyig tartó vásár megnyílt, a Mikulás-busz is elindult.

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

A Kovászna megyei Zabolán 433 gyermek várta a Mikulást. Szánját ezúttal északon hagyta, és Mikes-ménes kényelmes hintóján érkezett.

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

2023. december 05., kedd

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott

Zenés-verses műsorral és cipősdoboznyi ajándékkal lepték meg a Gyulafehérvári Caritas csíksomlyói védett idősotthonának lakóit a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ diákjai kedden délután. Megható élmény volt mindannyiuk számára.

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott
2023. december 05., kedd

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre

Hiába került másodszor is a gyergyószentmiklósi képviselő-testület elé az önkormányzati tisztségjegyzék módosításáról szóló tervezet, a polgármester javaslata ezúttal sem kapott elegendő számú támogató szavazatot.

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre
2023. december 05., kedd

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát

Kisebb csodának lehettek tanúi hétfőn a kommandóiak: egy gyönyörű szarvas fényes nappal sétált be a településre.

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát
2023. december 05., kedd

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg

Két jármű ütközött össze Nyárádmagyaróson kedden délután, a balesetben több személy is megsérült. A hatóságiak forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon.

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg
2023. december 05., kedd

Soha többé ne fordulhasson elő ilyen eset

A Márton Áron Főgimnáziumhoz köthető szexuális zaklatási ügy kivizsgálása már nem a tanfelügyelőség hatásköre. Ettől függetlenül céljuk olyan szűrőket beépíteni, amelyek azonnal „sípolnak”, ha a jövőben szexuális visszaélés gyanúja merülne fel.

Soha többé ne fordulhasson elő ilyen eset
2023. december 05., kedd

Melléképület gyulladt ki Csíkszereda határában

Tűz ütött ki egy melléképületben Csíkszereda határában kedden kora délután.

Melléképület gyulladt ki Csíkszereda határában
2023. december 05., kedd

Rendhagyó karácsonyfa borzolja a kedélyeket

Kézzel kötött sálakból összeállított karácsonyfa díszíti keddtől Marosvásárhely főterét. A cseppet sem hagyományos fa sok reakciót váltott ki; negatívat és pozitívat egyaránt.

Rendhagyó karácsonyfa borzolja a kedélyeket
2023. december 05., kedd

December 5. fájó emléke

A 2004. decemberi népszavazásra emlékezett Potápi Árpád János és Szili Katalin. Akkor a választójoggal rendelkezők 37 százaléka voksolt, akiknek az 51 százaléka a kettős állampolgárság mellett szavazott, de ez nem volt elég az érvényességhez.

December 5. fájó emléke
December 5. fájó emléke
2023. december 05., kedd

December 5. fájó emléke

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM