Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Nagycsütörtöktől a feltámadásig – szertartások, szentmisék Udvarhelyszéken

Molnár Melinda 2019. április 18., 16:04

A keresztények számára húsvét az ünnepek ünnepe. Az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, befejezője pedig húsvétvasárnap esti dicsérete. A három nap nem előkészület a húsvétra, hanem maga az ünnep.

Nagycsütörtöktől a feltámadásig – szertartások, szentmisék Udvarhelyszéken
galéria
A feltámadás ünnepén a templomokba sereglenek a hívek. Archív Fotó: Pál Árpád

Nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig tartó időszak az Úr szent vacsorájának emlékezete és szenvedésének kezdete.

Nagypéntek estétől nagyszombat estéig az emlékező ünneplés középpontjában Jézus kínszenvedése és halála áll.

Nagyszombat estétől húsvét vasárnap estig tart a harmadik nap, a liturgikus ünneplés tetőpontja.

„A harangok Rómába mennek”

Régebben az átadás és egyben az árulás napjaként is emlegették nagycsütörtököt. Ma az úr vacsorájának csütörtökje. Katolikus templomainkra eme nap estéjétől nagyszombat estig – a legmélyebb gyász jeleként – csend telepszik.

Jézus szenvedésének és feltámadásának liturgikus szent három napja nagycsütörtök este az utolsó vacsora miséjével veszi kezdetét, amelyen megemlékeznek az Oltáriszentség és a papság szentségének alapításáról.

A szentmise glóriájára megszólalnak a harangok, csengők és az orgona. Utána elnémulnak, a nagyszombati vigília glóriájáig.

A székesegyházakban nagycsütörtök délelőtt a püspök a papokkal és szerzetesekkel ünnepélyes misét mutat be, amelyen megáldja a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél, templomszentelésnél használatos olajakat és krizmát. A papok megújítják felszentelésükkor tett ígéretüket.

Archív Fotó: Barabás Ákos

Szertartások, szentmisék Székelyudvarhelyen és a leányegyházközségekben

Szent Miklós-plébániatemplom
Nagycsütörtök: 19 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás.
Nagypénteken délután három órától keresztútjárás lesz a Székely Kálvárián.
Nagypéntek: 17 óra: nagypénteki szertartás utána szentségimádás.
Nagyszombat: reggel 8 órától egész napos egyéni és közösségi szentségimádás. 20 órától vigília szentmise és körmenet.
Húsvétvasárnap: 8 órától szentmise és eledelszentelés; 9.30 óra: gyermekmise; 11 óra: ünnepi szentmise; 18 óra: szentmise.
Húsvét másodnapja: 8, 9.30, 11 és 18 óra.

Bikafalvi Szent Lukács kápolna
Húsvétvasárnap és másodnapján a szentmise 11 órakor kezdődik.

Felsőboldogfalvi Nagyboldogasszony templom
Húsvétvasárnap és másodnapján a szentmise 12 órakor kezdődik.

Ferences templom
Nagycsütörtök: 7.30 zsolozsma, 18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Nagypéntek: 7.30 óra zsolozsma; 15 órától nagypénteki szertartás.
Nagyszombat: 7.30 óra: zsolozsma; 18 óra: vigília szentmise.
Húsvétvasárnap és másodnapján: szentmise 9 és 18 órától. A húsvétvasárnapi reggeli szentmise után megáldják a húsvéti eledeleket.

Kadicsfalvi Szent Anna és Joachim plébániatemplom
Nagycsütörtök: 19 óra
Nagypéntek: 19 óra
Nagyszombat: 21 óra vigília szentmise.
Húsvétvasárnap: eledelszentelés: 7.30 órakor; szentmise: 10 óra.
Húsvét másodnapja: 9.30 óra

Bethlenfalvi Mária neve templom
Nagycsütörtök: 17 óra
Nagypéntek: 17 óra
Nagyszombat: 18 óra vigília szentmise
Húsvétvasárnap: eledelszentelés 8 órakor, szentmise 11.30 óra Húsvét másodnapja: 11 óra

Kis Szent Teréz-plébániatemplom
Nagycsütörtök: 18.30 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás és keresztútjárás a papokért.
Nagypéntek: 15 óra: csendes imádkozási lehetőség; 17 órától gyóntatás; 18.30: nagypénteki liturgia, utána virrasztás.
Nagyszombat: 9 órától szentségkitétel; egyéni és közösségi szentségimádás a szent sírnál. 17 órától: a gyermekek szentségimádása; 18 órától a fiatalok szentségimádása; 20 óra: húsvéti vigília szertartás, szentmise és feltámadási körmenet.
Húsvétvasárnap: 7.30 óra: szentmise és eledelszentelés; 9.30 óra: gyermekmise; 11.30 óra: ünnepi nagymise, 18.30 óra: ifjúsági szentmise.
Húsvéthétfő: 9.30 óra: gyermekmise; 11.30 óra: nagymise.

Homoródremete
Húsvéti szentmise: vasárnap 16 órától.

Szent György-plébániatemplom – Szombatfalva
Nagycsütörtök: az utolsó vacsora miséje 18 óra.
Nagypéntek: 17 óra: Urunk szenvedésére és halálára emlékező liturgia a plébániatemplomban, utána imavirrasztás.
Nagyszombat: 12 órától egyéni, majd közösségi szentségimádás. 20 óra: húsvéti vigília.
Húsvétvasárnap: 8 órakor eledelszentelés; szentmise: 9.30 és 11.30 órától.
Húsvét másodnapja: 9.30 óra.

Határkerülés
Székelyudvarhelyen a hagyományos rend szerint húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepén reggel hat órakor a Szent Miklós-plébániatemplom elől áldással indulnak a lovasok és a gyalogosok a határkerülésre. Az ifjúság a Jézus-kápolnánál várja majd tizenegy órára, a szentmise kezdetére érnek vissza a Szent Miklós-hegyi templomhoz a határkerülők.
A kadicsfalvi Szent Anna és Joachim-plébániatemplomtól húsvétvasárnap reggel hat, a bethlenfalvi Mária neve templomtól pedig negyed hétkor indulnak a határkerülők. Mindkét templomhoz a szentmisére érkeznek meg a gyalogosok.
Istentiszteletek rendje Székelyudvarhelyen

A református közösségek a nagyheti estéken bűnbánati istentiszteletekkel készülnek a húsvétvasárnapra. A húsvéti sákramentum vétele egyike az évi hét úrvacsorai alkalmuknak. A húsvét 1. napi ünnepi istentiszteleteket úrvacsorai közösséggel tartják az unitárius gyülekezetekben is – ebben az egyházban évente négy alkalommal osztanak úrvacsorát. A betegeknek a helyi gyakorlat szerint visznek úrvacsorát húsvétvasárnap.

Belvárosi református templom
Nagypéntek: 10 óra és 18 óra
Nagyszombat: 18 óra
Húsvét 1. napja: 9, 11 és 18 óra
Húsvét 2. napja: 10 és 18 óra
Húsvét 3. napja: 10 óra
Ünnepi legátus: Ilyés Hunor, negyedéves teológiai hallgató.

Szombatfalvi református templom
Nagypéntek: 11 és 17 óra
Nagyszombat: 17 óra.
Húsvét 1. napja: 9, 11 és 17 óra
Húsvét 2. és 3. napja: 11 és 17 óra
Ünnepi legátus: György Szabolcs negyedéves teológiai hallgató.
Húsvét 2. napján a gyülekezet énekkara szolgál.

Bethlen-lakótelepi református templom
Nagycsütörtök: 18 óra (bűnbánati istentisztelet)
Nagypéntek: 11 és 18 óra
Nagyszombat: 18 óra (bűnbánati istentisztelet
Húsvét 1. napja: 10, 12 és 17 óra
Húsvét 2. napja: 11 és 17 óra
Húsvét 3. napja: 11
Ünnepi legátus: Ilyés Timea, V. évfolyamos teológiai hallgató

Belvárosi unitárius templom
Nagypéntek: 19 órától unitárius lelkészek és a székelykeresztúri uni-tárius egyházközség kórusa mutatja be Jézus szenvedéstörténetét.
Húsvét 1. napja: 11 és 17 óra
Húsvét 2. napja: 11 óra
Ünnepi legátus: Antonya Ilona, másodéves mesterképzős teológiai hallgató

Bethlen-lakótelepi unitárius templom
Nagypéntek: 18 óra
Nagyszombat: ünnepelőkészítő áhítat – 18 óra
Húsvét 1. napja: 11 és 17 óra
Húsvét 2. napja: 11 óra

Baptista imaház
Nagypéntek: 17 óra: ünnepi Mosolyklub a szülőkkel együtt; 18 óra: istentisztelet.
Nagyszombat: 19 óra: ifjúsági zenés dicsőítő est.
Húsvétvasárnap: 10 és 18 órától istentisztelet.
Húsvéthétfő: 18 órától istentisztelet.

Evangélikus-lutheránus istentisztelet
Húsvétvasárnap 15 órakor a Bethlen-lakótelepi református templomban Tamás János, csíkszeredai evangélikus lelkész hirdeti az Igét az úrvacsoraosztásos istentiszteleten.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat