HIRDETÉS
Molnár Melinda 2017. szeptember 21., csütörtök

Őszi hálaadás az unitáriusoknál

Az unitáriusok minden év szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Az 1700-as évek elején kezdeményezett, és azóta az unitárius egyház liturgikus kalendáriumában kiemelten számon tartott őszi hálaadás a gyülekezetek negyedik úrvacsoravételi alkalma.

Molnár Melinda 2017. szeptember 20., szerda

Új elnök a NYÖP élén

Közel félszáz küldött és meghívott részvételével tartotta meg szerdán tisztújító közgyűlését a székelyudvarhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának (NYÖP) vezetőtanácsa. Hat év szolgálat után Nagy Éva elnök visszavonult.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2017. szeptember 12., kedd

500 év, 500 kilométer, 500 biblia

Az ötszázéves reformáció jubileumi évében ötszáz kilométeres biciklis zarándoklatot tartottak Székelyudvarhelyről Vizsolyba.

Molnár Melinda 2017. szeptember 12., kedd

Udvarhelyszéki háziorvosokat díjaztak

Idén két udvarhelyszéki háziorvos, dr. Nuszer Zoltán (Oklánd) és dr. Váradi István (Farkaslaka) részesült az Év praxisa a Kárpát-medencében-díjban. Az átadóünnepséget múlt héten rendezték Budapesten, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Arany János utcai épületének nagytermében.

Molnár Melinda 2017. szeptember 10., vasárnap

Szobor is őrzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium alapítóinak emlékét

Milyen áldozatokat hoztak eleink a családért, a templomért és az iskoláért? Szükséges-e, és miért fontos a felekezeti oktatás? – kérdések és válaszok születtek vasárnap a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium alapítóinak szentelt ünnepségen.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2017. szeptember 07., csütörtök

Kisasszony- és Mária neve-búcsúk Udvarhelyszéken

Kisboldogasszony, népi nevén Kisasszony napján a Szűzanya születésnapját ünnepli a római katolikus egyház, szeptember 12-én pedig Szűz Mária szent nevét. Udvarhelyszéken több templomot és kápolnát ajánlottak védelmébe.

Molnár Melinda 2017. szeptember 07., csütörtök

Hármas szoboravatással ünnepelnek az udvarhelyi református kollégiumnál

A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium alapítóira emlékeznek vasárnap. A templomi hálaadás után használatba adják az iskola előtti felújított teret, és felavatják Baczkamadarasi Kis Gergely, Bethlen János, valamint Gönczi Lajos szobrát.

Molnár Melinda 2017. szeptember 04., hétfő

Márton Áronnak állítottak emléket Szentegyházán

Előbb a Szent András-plébániatemplomban szentmisével, majd a templomkertben plakettavatással, aztán a Gábor Áron Művelődési Házban előadással emlékeztek Isten szolgája, Márton Áron püspök életpéldájára vasárnap Szentegyházán.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2017. szeptember 01., péntek

Felfüggesztették Farkaslaka magánkezdeményezésű idősotthonának működését

A magánkezdeményezésből létrehozott és januárban indított farkaslaki Nyikó Idősek Otthona szeptember 1-jétől meghatározatlan időre felfüggeszti tevékenységét. A tizenhét településről származó huszonhat bentlakót a hozzátartozók vagy hazavitték, vagy más intézményekben helyezték el.

Molnár Melinda 2017. augusztus 19., szombat

A templom megújulásának örömünnepére készülnek Firtosváralján

Rengeteg munkával és meglepetésekkel zajlott a firtosváraljai unitárius templom felújítása az elmúlt években. A hétvégén falutalálkozón adnak hálát a megújult szent hajlékért. A százlelkes gyülekezet erejét meghaladó tevékenységről Sipos László lelkészt kérdeztük.

Molnár Melinda 2017. augusztus 15., kedd

Ötszáz kilométert tekernek Udvarhelyről a reformáció jegyében

„Az ötszázéves reformációi jubileum alkalmából ötszáz kilométeres biciklis zarándokútra készülünk Udvarhelyről Vizsolyba” – újságolta a program ötletgazdája és szervezője Bereczki-Orbán Zsolt, a székelyudvarhelyi-szombatfalvi református gyülekezet lelkipásztora.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2017. augusztus 08., kedd

Unitáriusok találkoznak Szejkefürdőn

Tizenkilencedik alkalommal gyűlnek össze az unitáriusok augusztus második szombatján a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hagyományos találkozót idén a vallásszabadság kihirdetésének 449., a reformáció 500. évfordulója jegyében tartják.

Molnár Melinda 2017. augusztus 06., vasárnap

A templomot megépítették, a gyülekezet következik

Az udvarhelyszéki Décsfalvát templomnélkülisége miatt változatos módon csúfolták évszázadokon át. Eddig. 2017 augusztusának első vasárnapján az új templom hosszú harangszava hívogatott istentiszteletre. A még házszám nélküli templomhoz utat építettek, és fákat, cserjéket ültettek köré.

Kömény Kamilla , Molnár Melinda 2017. augusztus 03., csütörtök

Búcsúkat ülnek a hétvégén

Több csíkszéki egyházközségben is búcsúünnepet ülnek a hétvégén: Szépvízen Havas Boldogasszonyra emlékeznek, Urunk színeváltozását pedig a csíksomlyói, a csíkvacsárcsi, hidegségi és gyimesbükki katolikus közösség ünnepli.

Molnár Melinda 2017. július 25., kedd

Rekordokat döntött a nagygalambfalvi sátortábor

Zsúfolásig megtelt vasárnap a nagygalambfalvi református templom a nyolcadik sátortábor és vakációs bibliahét hálaadó istentiszteletén. A bemutatókból láthatták a szülők, a falubeliek és a vendégek, mi mindenben volt részük a táborozóknak az elmúlt héten.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2017. július 13., csütörtök

Haranglábszentelés lesz Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi Bethlen-lakótelepi református templomban a vasárnap tizenegy órakor kezdődő istentiszteleten Kántor Csaba püspökhelyettes, a Székelyudarhelyi Református Egyházmegye esperese kér áldást a kapuként is szolgáló míves haranglábra.