Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
Molnár Melinda 2019. november 11., hétfő

Márton olykor fehér lovon jár

A mai nap szentje, a püspök és hitvalló Tours-i Márton (316 vagy 317 – 397) az egyháztörténelem első nem vértanú szentje. A pannóniai Savaria, azaz Szombathely szülötte a magyar királyok, Pannonhalma, szülővárosa és Magyarország patrónusa.

Molnár Melinda 2019. november 10., vasárnap

Udvarhelyszék egyik legmodernebb iskoláját vették birtokba a székelyvarsági diákok

Régi álma vált valóra Hargita megye legnagyobb szórványtelepülése, Székelyvarság apraja-nagyjának: a vasárnap átadott felújított iskolaközpontban a helybéli diákok hasonló körülmények között tanulhatnak, mint kortársaik a városi iskolákban. 

Molnár Melinda 2019. november 06., szerda

Búcsút ülnek Gyergyóremetén Szent Lénárd tiszteletére

A koraközépkor egyik legismertebb szentjének, Lénárdnak, más néven Leonárdnak az életéről annyit tudunk, hogy a valószínűleg az 5. században született és Limoges mellett kis remeteséget létesített. Legendáriuma viszont jelképekben gazdag és számos osztrák-bajor néphagyomány is kötődik nevéhez.

Molnár Melinda 2019. november 05., kedd

Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje

Szent István király és Boldog Gizella királyné másodszülött fia, Imre herceg életéről a krónikák és legendák adnak támpontokat.

Molnár Melinda 2019. november 03., vasárnap

Kétévfordulós búcsút ültek a megújuló máréfalvi templomban

Lépésről lépésre korszerűsítik a 110 éve felszentelt máréfalvi istenházát. Az idei Szent Imre-búcsún hálát mondtak, hogy 280 éve, 1739-ben kapott először helyben lakó plébánost Máréfalva, és azóta folyamatosan van papja az egyházközségnek.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2019. november 02., szombat

László Szilárd önkéntes tűzoltóparancsnok kapta az idei Máréfalváért-díjat

A máréfalvi Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület péntek esti rendezvényén a Balázs Imre Képtárban immár huszadik alkalommal adták át a Máréfalváért-díjat.

Molnár Melinda 2019. október 31., csütörtök

A reformáció emléknapja

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye gyülekezetei közös ünnepi istentisztelettel, úrvacsoraosztással és zenés előadással ülik a reformáció egyházainak sajátos ünnepét, október 31-ét Székelyudvarhelyen.

Molnár Melinda 2019. október 27., vasárnap

Hálaadás a szentábrahámi unitárius templom állagmentő munkálataiért

Korszerű eljárásokkal sikerült megállítani a torony dőlését, ugyanakkor négyévnyi munkálat nyomán kívül-belül megújult a szentábrahámiak unitárius műemléktemploma. Ezért szólt a hálaima, az áldáskérelem vasárnap.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2019. október 25., péntek

A zene és a közös játék falak helyett szeretethidakat emel

Bármennyire is különbözők vagyunk, szerethetjük egymást – imaháznyi fogyatékkal élő gyermek és fiatal érezte meg ezt az évszakhoz kötődő gyermekkoncerten és interaktív zenés foglalkozáson pénteken a székelyudvarhelyi baptista imaházban.

Molnár Melinda 2019. október 20., vasárnap

Merészet álmodtak, tesznek is érte a bencédiek

Mint a jó gazda, úgy kerítette be házát a bencédi unitárius gyülekezet: székely kaput avattak a megvásárolt portán, és bemutatták terveiket. Berendezik a Nagyszülöttek házát, közösségi szerepe lesz a csűrnek, és jut azoknak a hazalátogatóknak is egy fekhely, jó szó, akiknek ez már hiányzik a szülőfaluban.

Molnár Melinda 2019. október 20., vasárnap

Visszatértek a mélyre gyökerezett családfák anyaföldjére

A múlt század közepén volt a legnépesebb Homoródkeményfalva, a gyönyörű fekvésű Nagy-Homoród menti falu. Aztán az évtizedek során a jobb megélhetés reményével sokan odahagyták páratlan épített örökségű szülőhelyüket. Másod-, harmadgenerációs elszármazottakat hívtak vissza.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2019. október 20., vasárnap

A százéves Ilona néni élettörténete fordulatosabb, mint egy regény

Jó szeme lehetett a kismedeséri Kálmán Józsefnek majd’ nyolcvan éve: legelső találkozásukkor megkérdezte az akkor huszonhárom éves Ilonától, akar-e férjhez menni? Másnap megkérte kezét a szüleitől is, harmadnap elkezdődött ötvenkilenc és fél évig tartó közös életük.

Molnár Melinda 2019. október 18., péntek

Szent Lukács evangélista ünnepe

A harmadik evangélium és az Apostolok cselekedeteinek szerzőjére, Szent Pál apostol munkatársára emlékezik ma a római katolikus egyház.

Molnár Melinda 2019. október 16., szerda

Nagycsaládosoknak „törték meg kenyerüket” a székelyudvarhelyiek

A kenyér és az élelmezés világnapján, szerdán majd félszáz nagycsaládot ajándékoztak meg a székelyudvarhelyi városlakók. 

Molnár Melinda 2019. október 16., szerda

Kié Szent Gál napja?

Október 16-a, Szent Gál napja igazi termésünnep. Vidékünkön elsősorban „a káposztás falvak” gazdasági életéhez kötődik: az előtte vagy utána következő szombaton megáldatják a termelőhelyeket, -kerteket.

HIRDETÉS
Molnár Melinda 2019. október 08., kedd

Népünkért és Magyarországért imádkozunk

Kedden saját Mária-ünnepet ül magyar nyelvterületen a katolikus egyház, amely a Millenniumhoz kapcsolódik: Magyarország ezeréves fennállásának évében, 1896-ban Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya, Patrona Hungariae ünneplését.