Hol kellene szorítani, illetve engedni a nadrágszíjon? – szakmai vita Székelyudvarhely költségvetéséről

Hol kellene szorítani, illetve engedni a nadrágszíjon? – szakmai vita Székelyudvarhely költségvetéséről

Az RMKT és az UKKSZ képviselői négy pontban fogalmazták meg szakmai javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatban

Fotó: Erdély Bálint Előd

A lehívott támogatások mértékét növelni kellene Székelyudvarhelyen, akárcsak az oktatási kiadások részarányát. A polgármesteri hivatal fejlesztési hatékonyságán is jó volna javítani, és fontos lenne a fejlesztések esetében a költségvetési tervek megvalósítási hatásfokának a növelése – hangzott el javasolt célként a város 2021-es költségvetés-tervezetéről tartott szakmai vitán.

Széchely István

2021. április 07., 19:232021. április 07., 19:23

2021. április 07., 19:262021. április 07., 19:26

A székelyudvarhelyi városháza gazdasági szakembereinek, illetve a politikai pártok képviselőinek a részvételével tartott szakmai vitát Székelyudvarhely 2021-es költségvetés-tervezetéről a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi szervezete és az Udvarhelyi Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ).

A cégeket érintő adóemelési tervet elfogadták korábban a vállalkozók, ám a város idei költségvetés-tervezete mégsem a várakozásaiknak megfelelően alakult

– nehezményezte felvezetőjében Nagy György, UKKSZ-elnök, aki Geréb Lászlóval egyetemben kifogásolta azt is, hogy egyes intézmények – itt elsősorban a városházára céloztak – felsővezetése nem reagál a megkereséseikre. Geréb László, az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének elnökeként a 2021-es székelyudvarhelyi költségvetés-tervezet vázlatos elemzésében elmondta, az idei büdzsé elég nagy bevételnövekedést mutat, ugyanakkor több „siralmas” adatra is rámutatott.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az elmúlt tíz évben egy alkalommal haladta meg a 30 százalékot a központi költségvetésből, illetve az EU-tól lehívott támogatások részaránya a bevételekben, bíztató, hogy a 2021-re megcélzott érték 38 százalék – mondta Geréb László, de megjegyezte, más városokban ennél magasabb ez a hányad.

Az EU-s támogatások az idénre előirányzott költségvetési bevételeknek a 16 százalékát teszik ki – az elmúlt években ez az érték a 0-hoz állt közelebb –, ez több mint 16 millió lejt jelent, ami örvendetes, ám ez az összeg mindössze a 10 százalékát teszi ki a város két nagy mobilitási pályázatának, tehát a megvalósítások nagyobbik része a következő két évre marad.

A központi költségvetésből várt támogatások részaránya 11 százalékos az idei költségvetésibevétel-tervben.

Az oktatásra, iskolákra kevés pénzt fordít a város – állapította meg Geréb László –, az adatok szerint

az iskolák anyagi költségeire költött összeg tíz év alatt csak a másfélszeresére nőtt, ez idén 6,4 millió lejt jelent, ami valamivel kevesebb, mint tavaly.

A tanintézetek beruházásaira fordított helyi finanszírozások esetében még rosszabb a helyzet, ez néhány százezer lejt jelentett az elmúlt években, idén pedig 198 ezer lej a beruházásokra előirányzott összeg,

az EU-s fejlesztési pályázatokból származó helyi iskolafejlesztések esetében pedig még „siralmasabb” a helyzet: nem történtek ilyen lehívások az elmúlt években.

Az oktatási intézményekre fordított helyi kiadások részaránya kevéssel haladta meg a tíz százalékot az elmúlt években, idén ez az érték 7 százalék. Ezek a számok talán magyarázatot adnak arra, hogy miért nem került be székelyudvarhelyi tanintézmény a legjobb tíz iskola rangsorába – vélekedett az RMKT helyi elnöke.

A hivatali alkalmazottak éves bérköltsége 2018 óta minden évben nagyobb volt, mint a város által megvalósított fejlesztések értéke.

Ez jó irányba változik az idei költségvetés-tervezetben: egy lej bérköltségre már nagyjából négy lej fejlesztési költség jut, azaz összesen mintegy 41 millió lej. Kérdés az, hogy

a fejlesztési tervekből mennyit tud kivitelezni a város, ugyanis tavaly például ez a hatásfok mindössze 30 százalékos volt.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Célszámok

Az RMKT és az UKKSZ négy pontban fogalmazta meg szakmai javaslatait a városvezetés számára:

  • a saját bevételek részarányához képest növeljék a lehívott támogatások (EU, központi költségvetés) részarányát legalább 50 százalékra,

  • növeljék az oktatási kiadások részarányát is (legalább 25 százalékra),

  • javítsanak a polgármesteri hivatal fejlesztési hatékonyságán (1 lej bérköltségre legalább 5 lej fejlesztési költség jusson),

  • a jóváhagyott fejlesztések esetében pedig a költségvetési terveknek legalább a 75 százalékát valósítsák meg, tehát növeljék a megvalósítási hatásfokot.

A múlt számháborújába nem kíván belemenni, jelentette ki Albert Sándor nemrég kinevezett új városmenedzser, aki a költségvetési adatok elemzésével kapcsolatban átadta a szót a városháza gazdasági, illetve fejlesztési igazgatóinak.

Előtte azonban elmondta, átfogó képet kaphattak a résztvevők az elemzésből, ők pedig leckét, és szem előtt is tartják majd az elkövetkező években a célszámok megvalósulását.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Árnyaltabb a kép

A számok árnyaltabbak az elemzésben látottaknál, két székelyudvarhelyi iskola esetében is

a költségvetés sport fejezetébe kerültek a sportterem-beruházások, amelyeknek az összértéke eléri a 6,5 millió lejt, tehát nem 198 ezer lej a tanintézetek fejlesztésére szánt összeg

– reagált az oktatási beruházásokkal kapcsolatban elhangzott számokra Szilágyi István, a városháza gazdasági igazgatója. Megemlítette, hogy folyamatban van egy 5 millió lej értékű pályázat okoseszközök vásárlására, két tanintézményben hőszigetelést terveznek, a Bányai János Szakközépiskola esetében pedig rövidesen elkezdődhet egy 12 millió lej értékű projekt kivitelezése.

A fejlesztésekre szánt pénzek arányát a hivatali alkalmazottak bérköltségének az értékéhez viszonyítani szerinte zavaró, mert a városháza számos osztályán ugyan nem vesznek részt a fejlesztésekben, ám más fontos tevékenységet végeznek.

Az előző önkormányzati ciklusokban is sokat dolgoztak azért, hogy a különböző mutatók javuljanak, és a számok nem politikai változások hatására váltak, válnak jobbá, hanem a megelőző munkák eredményeként – reagált a korábbi vázlatos elemzésre. Szilágyi István szerint egyébként teljesíthető az RMKT és az UKKSZ által javasolt célszámai többsége, úgy véli azonban, hogy

az oktatási beruházások értéke nem érheti el a 25 százalékos részarányt, mert az infrastrukturális nagyberuházások értéke egy jóval magasabb nagyságrendet képez.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Problémát okozó pályázati átfedések

A tavalyi kemény előkészítő munka után idén kezdték el meghirdetni a nagyobb értékű közbeszerzéseket, már majdnem 8 millió lejnyi (áfa nélkül) összegre van letett ajánlatuk, amelyeknek zajlik a kiértékelése, és várhatóan május végéig meghirdet a városháza még két nagyobb és számos kisebb közbeszerzést, összesen 40 millió lej értékben – ismertette a fejlesztések helyzetét Szabó Sámuel, a városháza beruházási, fejlesztési igazgatója. Az idei célszámokat illetően óvatosan terveztek.

Az egyik nagy probléma, amelyre még nincs megoldás, hogy a két nagy mobilitási pályázat és a Harvíz Rt. által elvégzendő víz- és csatornahálózat fejlesztési nagyberuházás közt átfedés van. Bármennyire igyekeztek,

nem tudják bevárni a Harvíz beruházásait, ezért talán az volna a legjobb – ha már késik a Harvíz beruházása –, hogy csak a város mobilitási pályázatainak a kivitelezése után és a felújított útszakaszok valamilyen szintű amortizációját követően törje fel az aszfaltot a vízszolgáltató a saját fejlesztéseinek a megvalósítása érdekében

– magyarázta a fejlesztési igazgató.

Jelentős összeget próbáltak előirányozni idén a városházán arra, hogy kész tervekkel rendelkezzenek az országos helyreállítási terv megnyitásakor: mobilitást javító projektek, a város központját érintő beruházási tervek, a negyedekben parkolóhelyek kialakítása is részét képezik ennek az elképzelésnek. Ugyanakkor

finanszírozási forrást próbálnak találni a Bethlenfalva – Szejkefürdő közti terelőút megvalósítására is.

Az RMKT és az UKKSZ által javasolt célszámokat várhatóan 2023-ra egészen megközelíti majd a városháza – véli Szabó Sámuel.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Költségcsökkentési tervek

A vállalkozókat érintő adóemelést illetően András Lehel, az önkormányzati képviselőtestület Szabad Emberek Pártjának (POL) frakcióvezetője emlékeztetett, hogy

az adót csak a 2016 előtti szintre emelte vissza az önkormányzat.

Székelyudvarhelyen, még a múlt évet figyelembe véve is gazdasági pezsgés van, a profit 48 százaléka Székelyudvarhelyen valósul meg megyeszerte, ám ehhez képest

méltánytalanul keveset, mondhatni semmit nem kap vissza a város a megyei önkormányzat pénzalapjából, aminek a visszaosztása sajnos politikai alapon történik

– fogalmazott András Lehel. Az elmúlt hónapokban 42 szakbizottsági meghallgatást tartottak azzal a céllal, hogy behatóan megismerjék az alintézmények és a hivatal osztályainak a működését a költségvetés kidolgozása előtt.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az oktatás fontosságáról azt mondta, ez a programjuk első helyén szerepel, hiszen az oktatás minősége határozza meg azt, hogy milyen munkaerő áll majd a cégek rendelkezésére, és ez lényeges szempont, hiszen a gazdaság a társadalom motorja. A város oktatási hálózata átgondolásra szorul, az erre vonatkozó döntéseket legkésőbb júniusban meghozza az önkormányzat.

A megyei és országos finanszírozási lobbizást illetően András Lehel elmondta, az eddigi tapasztalataik alapján

nagyobb eséllyel számíthatnak bukaresti eredményekre, mint megyeiekre.

A jövőbeni célok megvalósításához egy, a várost és a környékbeli településeket is magában foglaló, az elkövetkező tíz évre vonatkozó gazdasági stratégiára is szükség van, ennek az elkészítésében a Hargita Business Center a városháza partnere, de ebben kikérik az RMKT és az UKKSZ javaslatait is. A város idei költségvetési tervét illetően András Lehel elmondta, hogy

csökkentették a helyi rendőrség költségvetését, a hivatal két alintézményének a közeljövőben történő átszervezésétől szintén több százezer lejes megtakarítást várnak, csökkenteni kívánják a távhőszolgáltatásra biztosított támogatás értékét, és a hivatal anyagi szolgáltatásainak a költségét is.

Szintén költségcsökkentési céllal – az előnyösebb egységár érdekében – a jövőben az összes hivatali alintézmény gáz- és áramszolgáltatási szerződését összevonnák – jelentette be András Lehel.

Hiányos még a költségvetés-tervezet

Az RMDSZ-frakció képviseletében jelen lévő Berde Zoltán a költségvetés-tervezettel kapcsolatban kiemelte, remélték, hogy pontosabb tervet kapnak, de egyelőre sok sarokszám hiányzik még belőle ahhoz, hogy teljességében látható legyen a tervezett költségvetés. Az adóemelés előterjesztésekor feltétel volt, hogy ezzel arányosan csökkennek majd a városháza személyzeti, anyagi költségei, és csökkenések ugyan vannak, de elég nagyok – nehezményezte, remélve, hogy ezen lehet még változtatni. Konstruktív ellenzékként nem fogják akadályozni a város érdekeit szolgáló, a költségvetés-tervezetben megjelenő fejlesztéseket, de fontosnak tartják, hogy a hivatalban legyen egy olyan apparátus, amely véghez is tudja vinni ezeket a terveket – hangsúlyozta Berde Zoltán, kitérve arra is, hogy a polgármesteri hivatal személyzete körében jelenleg feszültség érezhető egy tervezett átvilágítás miatt.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 23., szerda

Hamarosan folytatják a munkát a tibódi útleszakadásnál

Az aszfaltozás, illetve kisebb földmunkálatok maradtak hátra a Tibód határában leszakadt út kijavításából, amelyet hamarosan el is kezd a kivitelező. A tervek szerint nyáron befejeződik az építkezés.

Hamarosan folytatják a munkát a tibódi útleszakadásnál
2022. március 23., szerda

Fejlesztik a háromszéki szociális ellátórendszert

Kétmillió eurót fektettek a háromszéki szociális ellátórendszer fejlesztésébe a SERA Románia Alapítvány támogatásával, tájékoztat Kovászna Megye Tanácsa.

Fejlesztik a háromszéki szociális ellátórendszert
2022. március 23., szerda

Riasztást küldtek a tarlóégetések miatt

Szerdán tizenhat alkalommal riasztották Maros megyében a tűzoltókat tarlóégetés következtében szétterjedő lángok miatt. A vészhelyzeti felügyelőség riasztást is küldött a lakosságnak telefonos applikáción keresztül.

Riasztást küldtek a tarlóégetések miatt
2022. március 23., szerda

Nagy gondok vannak az érzelmek kifejezésével Székelyföldön – ezen segítenének

A fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlődésére és fejlesztésére fekteti a hangsúlyt az a programsorozat, amely március végén indul szakemberek, elsősorban pszichológusok bevonásával.

Nagy gondok vannak az érzelmek kifejezésével Székelyföldön – ezen segítenének
2022. március 23., szerda

Olcsóbban tankolhatnak egyesek, de a lista nyitott, fel lehet kerülni

A napokban jutnak el több mint 3300 székelyföldi alkalmazotthoz azok a tankolókártyák, amelyek kedvezményt biztosítanak üzemanyag-vásárláskor a MOL-csoport töltőállomásainál. Az Arbor által kezdeményezett megállapodás mások számára is elérhető.

Olcsóbban tankolhatnak egyesek, de a lista nyitott, fel lehet kerülni
2022. március 23., szerda

Nincs korlátozás, de még van fertőzés

Már nincsenek korlátozások, ám a koronavírus továbbra is fertőz, hívta fel a figyelmet a szerdai online sajtótájékoztatón András-Nagy Róbert a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója.

Nincs korlátozás, de még van fertőzés
Nincs korlátozás, de még van fertőzés
2022. március 23., szerda

Nincs korlátozás, de még van fertőzés

2022. március 23., szerda

Segítenek a levélszavazatok célba juttatásában Gyergyószékről

Meghosszabbított munkaprogrammal várja a gyergyószentmiklósi demokráciaközpont a magyarországi országgyűlési választásokon való résztvevők levélszavazatait, amelyeket eljuttatnak a csíkszeredai főkonzulátusra.

Segítenek a levélszavazatok célba juttatásában Gyergyószékről
2022. március 23., szerda

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát

Nobel-békedíjra terjesztette fel Böjte Csaba ferences szerzetest Kásler Miklós, a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát
Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát
2022. március 23., szerda

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát

2022. március 23., szerda

Lapozz élményt! – SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál

Seregszemlének és keresztmetszetnek szánják az első sepsiszentgyörgyi könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált annak megálmodói, a Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársai.

Lapozz élményt! – SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál
2022. március 23., szerda

Medvecsapdával fogtak be egy nőstény medvét Parajdon – már szabadon is engedték

A napi szintű bejelentések és Ro-Alert vészjelzések után a parajdi sóbánya bejáratától nem messze, egy panzió udvarán fogta be saját készítésű csapdájával az egyik problémákat okozó medvét a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület.

Medvecsapdával fogtak be egy nőstény medvét Parajdon – már szabadon is engedték
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM