Hogyan jussunk közérdekű információkhoz? – az ügyvéd elmondja

Hogyan jussunk közérdekű információkhoz? – az ügyvéd elmondja

Kard ki kard! Nehéz kierőszakolni az adatszolgáltatást, hiába a vonatkozó szabályozás

Fotó: Pixabay

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 2001-ből származó 544. számú törvény szerint az állampolgárok és az állami intézmények között fennálló kapcsolat egyik alapelve a bármely közérdekű információhoz való szabad hozzáférés. Ezt a kérdéskört jártuk végig néhány éve a Székelyhon napilap Kilátó mellékletében. Most a Székelyhon.ro olvasóival is megosztjuk cikkünket.

Székelyhon

2023. március 11., 21:002023. március 11., 21:00

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 2001-ből származó 544. számú törvény szerint az állampolgárok és az állami intézmények között fennálló kapcsolat egyik alapelve a bármely közérdekű információhoz való szabad hozzáférés. Ennek az elvnek az alapján a hatóságok és a közintézmények kötelesek tájékoztatási és ügyfélszolgálati osztályokat létesíteni vagy ezen tevékenységeket ellátó személyeket (szóvivőket) kinevezni.

Mi számít közérdekű információnak?

Közérdekű bármely adat, amely egy hatóság vagy egy közintézmény tevékenységére vagy tevékenységének eredményére vonatkozik, adathordozótól, alaktól vagy kifejezési formától függetlenül.

2006 óta minden szerződő hatóság köteles rendelkezésre bocsátani a közbeszerzési szerződéseket, tehát közérdekű információnak számítanak a közbeszerzési szerződések is.

Ki köteles közérdekű adatokat szolgáltatni? A hatóságokon, közintézményeken és szerződő hatóságokon kívül tájékoztatási kötelezettségük van a politikai pártoknak, a sportszövetségeknek és a közhasznú non-profit szervezeteknek, amelyek közpénzeket költenek el.

Mely információk nem adhatók ki?

Nem nyilvánosak:

  • a titkosított nemzetvédelmi, közbiztonsággal és közrenddel kapcsolatos adatok;

  • a hatóságok tanácskozásai, valamint Románia gazdasági és politikai érdekeire vonatkozó titkosított adatai;

  • kereskedelmi és pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatok, amennyiben ezek közlése ipari és szellemi tulajdonjogokat vagy a lojális versenyt sértik;

  • a személyes adatok;

  • a büntetőjogi vagy fegyelmi kivizsgálással kapcsolatos adatok, ha veszélyeztetik a kivizsgálás eredményét, felfednek bizalmas hírforrásokat vagy veszélyeztetik valaki életét, testi épségét, egészségét;

  • a jogi eljárásokkal kapcsolatos adatok, amennyiben a nyilvánosságra hozatal sérti valamely fél méltányos eljáráshoz valójogát vagy jogos érdekét;

  • azok az adatok, amelyek hátrányosan érintik a fiatalok védelmére hozott intézkedéseket.

A törvény kifejezetten kitér arra, hogy nem titkosítható semmilyen adat, amely elősegít vagy elrejt egy közintézmény vagy hatóság által elkövetett törvénysértést.

Hogyan juthatunk közérdekű információkhoz?

Az egyszerű állampolgár két módon juthat hozzá közérdekű adatokhoz: követi az intézmények hivatalos közléseit, vagy kérést fogalmaz meg.

Minden hatóság és közintézmény köteles hivatalból olyan közérdekű adatokat szolgáltatni, mint a közintézmény vagy hatóság szervezését és működését szabályzó rendelkezések, szervezeti felépítés, működési és ügyfélszolgálati program, intézményvezetők, szóvivők neve, az intézmény elérhetőségei (postacím, telefonszám, fax, e-mail-cím), anyagi források, költségvetés és pénzügyi mérleg, saját programok és stratégiák, közérdekű iratok jegyzéke, a kezelt és kibocsátott okiratok kategóriáinak jegyzéke, adatszolgáltatással kapcsolatos határozatok elleni óvások módozata, jogorvoslat. Sőt a szóban forgó állami szervezeteknek évente frissített jelentéseket kell közzétenniük.

Az adatszolgáltatás megvalósulhat a közintézmény székhelyén való kifüggesztéssel, Románia Hivatalos Közlönyében, saját kiadványokban vagy saját honlapon való megjelentetéssel. Ezenkívül a közérdekű adatok tanulmányozhatók az intézmények székhelyein.

Kevesen tudják, hogy kérelem fogalmazható szóban is, nem csak írásban. Tanácsos azonban írásban kérni, mert a jegyzéssel ellátott kérelem bizonyítékként szolgálhat gond esetén.

Az írott kérésnek tartalmaznia kell: a címzett intézményt, a kért információt, a kérvényező nevét, címét, aláírását és a címet, ahova küldhető a válasz.

Mennyi időn belül kaphatunk választ?

A közintézmények és hatóságok írásos válaszadási határideje 10 nap, de legtöbb 30 nap a kérés jegyzésétől számítva,

a kért adatok mennyiségétől, bonyolultságától és sürgősségi besorolásától függően. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz szükséges idő meghaladja a 10 napot, úgy a hatóságnak erről tájékoztatnia kell a kérvényezőt 10 napon belül. Szóbeli kérés alapján, a kéréstől függően helyben is kaphatunk választ. Az intézményeknek meg kell határozniuk egy minimális ügyfélszolgálati programot, amely szerint kijelölik, hogy mikor kapható válasz a szóbeli megkeresésekre.

A tömegtájékoztatási eszközök (mass media) által szóban kért adatokat azonnal vagy 24 órán belül kell szolgáltatni.

Mennyibe kerül az adatszolgáltatás? A törvény nem rendelkezik arról, hogy az adatszolgáltatásért fizetni kellene, viszont kifejezetten kitér arra, hogy amennyiben okiratmásolatokat kérünk, úgy a kérelmezőnek fizetnie kell a másolás költségeit. A jogszabály nem tér ki arra, hogy milyen összeget szabad elkérni egy oldal másolásáért. Ezt minden közintézmény és hatóság egyénileg dönti el.

A tömegkommunikációs eszközök tájékoztatása

A hatóságok kötelesek időszakosan, rendszerint havonta egyszer sajtókonferenciát tartani, ahol válaszolniuk kell minden közérdekű információra vonatkozó kérdésre. A mass media azonban nem köteles közölni a hatóságoktól, közintézményektől kapott adatokat.

A közintézmények és hatóságok semmilyen módon nem tilthatják meg a tömegkommunikációs eszközök részvételét a nyilvános rendezvényeiken.

Kötelesek akkreditációt, engedélyt adni, megkülönböztetés nélkül, minden újságírónak és a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek. Az akkreditációt, kérésre, két napon belül bocsátják ki. Csak olyan cselekedetekért utasítható el egy újságíró akkreditációs kérelme vagy vonható vissza az alkalmassági elismervény, amelyek akadályozzák a hatóság tevékenységének normális lefolyását és amelyek nem vonatkoznak az újságíró sajtóban kifejezett véleményére.

Büntetések

Tudjuk, hogy büntetés hiányában nem kérhető számon egyetlen kötelem sem. A vizsgált törvény kétfajta büntetésről rendelkezik. Egyrészt kijelenti, hogy

fegyelmi felelősségre vonással jár a közintézményi vagy állami hivatali alkalmazott által elkövetett jogszabálysértés (magyarán ha nem tesz eleget a korábban felsorolt törvényes kötelezettségeinek), anélkül hogy konkrét kiszabható büntetést állapítana meg.

Másrészt pedig a törvény rendelkezik arról, hogy a törvényszék erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint információ kiadására kötelezheti a hatóságokat vagy az állami intézményeket.

Kitől kérhetünk jogorvoslatot szabálysértés, jogsértés esetén? Két út áll előttünk: törvényszegés esetén panasszal fordulhatunk az adott intézmény vezetőjéhez, 30 napon belül attól számítva, hogy tudomásul vettük a törvényellenes magatartást. Ha a közigazgatási vizsgálat eredményeként megállapítják panaszunk jogosságát, úgy a panasz benyújtásától számított 15 napon belül választ kell adniuk, amelynek tartalmaznia kell a kért adatokat és tájékoztatást arról, hogy a jogsértő alkalmazott milyen büntetésben részesült.

Galéria

A törvény rendelkezik arról, hogy a törvényszék erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint információ kiadására kötelezheti a hatóságokat vagy az állami intézményeket

Fotó: Barabás Ákos

Jogsérelem esetén 30 napon belül, a kötelező válaszadási határidő lejárta után, panasszal fordulhatunk a megyei törvényszék közigazgatási szakosztályához. Mint említettem, a törvényszék erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint információ kiadására kötelezheti a hatóságokat vagy az állami intézményeket. A fellebbezések vizsgálata az ítélőtáblák hatáskörébe tartozik, döntésük végleges és visszavonhatatlan. A témában szabályozott peres eljárások sürgősségi esetek, és nem kell bélyegilletéket fizetni.

Megtörténhet, hogy az alkalmazott a főnök utasítására hagyja figyelmen kívül törvényes kötelezettségeit. Ilyen esetben szinte borítékolható, hogy csak az időnket vesztegetjük egy feletteshez benyújtott panasszal. Az ilyen helyzetek előfordulása miatt hatékonyabb és tárgyilagosabb jogorvoslatra számíthatunk, ha a törvényszék segítségét kérjük.

Azt gondolom, annak a ténynek, hogy minden megyében csak egy, a megyeszékhelyen működő törvényszék létezik, nem kellene hátrányt jelentenie, hiszen kérelmünket postázhatjuk is a törvényszék honlapján megadott címre (ne feledjük, ez is kötelezően nyilvános adat), és kérhetjük, hogy az ügyet távollétünkben is tárgyalják le.

Románia Legfelsőbb Bírói Tanácsa külön útmutatót dolgozott ki az igazságügyi rendszer és a mass media kapcsolatának szabályozására. Például a bíróságok belső rendszabályzata is tiltja a fényképek vagy audiovizuális felvételek készítését bírósági tárgyalásokon az elnöklő bíró kifejezett engedélye nélkül. Szabálysértés esetén panasszal lehet fordulni az Audiovizuális Tanácshoz.

Lukácsi Katalin ügyvéd

Székelyhon retró
A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 27., szombat

Városnéző séta Soós Zoltán polgármesterrel

A Marosvásárhelyen megszervezett Tematikus séták rendvénysorozat keretében most vasárnap a szecessziós épületeket ismerhetik meg az érdeklődők, akiknek a város polgármestere mesél.

Városnéző séta Soós Zoltán polgármesterrel
2024. április 27., szombat

Helikoptert kértek a szombat délutáni baleset helyszínére

Egy személy a megrongálódott autóba szorult szombaton délután Nagykenden. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

Helikoptert kértek a szombat délutáni baleset helyszínére
2024. április 27., szombat

Maros megyeiek eredményei a vallási tantárgyversenyeken

Jó eredményeket értek el a Maros megyei diákok a Kézdivásárhelyen megszervezett katolikus hittanolimpián, valamint a református, evangélikus és unitárius vallásolimpián is, amelynek Marosvásárhely adott helyet.

Maros megyeiek eredményei a vallási tantárgyversenyeken
2024. április 27., szombat

Váratlan fordulat Kézdivásárhelyen: az EMSZ a románpárt-szövetséggel összefüggésbe hozható független jelölt mögé állt

Az Erdélyi Magyar Szövetség kézdivásárhelyi szervezete három héttel korábban jelentette be, hogy Szőts Emilt indítja polgármesterjelöltként. Szombatra meggondolták magukat, és a függetlenként induló Imre Csaba mögé sorakoztak fel.

Váratlan fordulat Kézdivásárhelyen: az EMSZ a románpárt-szövetséggel összefüggésbe hozható független jelölt mögé állt
2024. április 27., szombat

Piros-fehér-zöld szalagos búzaszentelés a Mezőség szívében

Első alkalommal szervezett búzaszentelést a Pro Agricultura Egyesület a mezőségi Buzában, amely 2022-től csatlakozott a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű programhoz.

Piros-fehér-zöld szalagos búzaszentelés a Mezőség szívében
2024. április 27., szombat

Mától érkezhet a nyugdíjasok járandósága

A Román Posta megkezdte a májusi nyugdíjak kiosztását – közölte szombaton az intézmény.

Mától érkezhet a nyugdíjasok járandósága
2024. április 27., szombat

A főszakács vallja, az ízeken mindig dolgozni kell

A helyi termelőkre és a szezonalitásra esküszik Csapó Sándor főszakács, aki hat éve dolgozik a marosvásárhelyi Petry Bistro Grill and Wine étteremben. Vallja, mindenből lehet tanulni, még a balul elsült íztársításokból is.

A főszakács vallja, az ízeken mindig dolgozni kell
2024. április 27., szombat

Mit tehetünk a mérgező kígyómarások elkerüléséért, illetve akkor, ha mégis megtörtént a baj?

Nem történt ugyan halálos kimenetelű kígyómarás az elmúlt néhány évtizedben Hargita megyében, de volt súlyosabbnak mondható eset. Éppen ezért érdemes tudni, hogy miként kerülhetjük el a vidékre jellemző mérgeskígyók, azaz a viperák marását.

Mit tehetünk a mérgező kígyómarások elkerüléséért, illetve akkor, ha mégis megtörtént a baj?
2024. április 27., szombat

Zsögödben kezdődött, a csíkszeredai kórház közelében folytatódott a medvejárás

Medve az egyik üzemanyagtöltő-állomás közelében, majd medve a Dr. Dénes László utcában - figyelmeztették a csíkszeredaiakat és a környéken lévőket a Ro-Alert rendszeren pénteken késő este és szombatra virradóan.

Zsögödben kezdődött, a csíkszeredai kórház közelében folytatódott a medvejárás
2024. április 26., péntek

Két útkereszteződésben aszfaltoznak szombattól Marosvásárhelyen

Szombaton – a tavaszi vakációt is kihasználva – két fontos útkereszteződésben kezdik meg az aszfaltozást Marosvásárhelyen.

Két útkereszteződésben aszfaltoznak szombattól Marosvásárhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!