Hat székelyföldi település idei költségvetését hasonlítottuk össze

Hat székelyföldi település idei költségvetését hasonlítottuk össze

Fotó: Székelyhon

A korábbiakkal ellentétben a 2022-es helyi költségvetések elfogadásával nem kellett hónapokat várni. Igaz, hogy a tárgyév kezdete előtt most sem sikerült megszavazni a költségvetéseket, de a tavalyi áprilishoz képest a 2022-es februári elfogadás már nagy előrelepésnek számít. Mivel idén is a települések életét a nemrég elfogadott helyi költségvetések határozzák meg, fontosnak tartottuk a nagyobb székelyföldi városok 2022-es büdzséjének elemzését, összehasonlítását.

Geréb László

2022. március 30., 12:402022. március 30., 12:40

2022. március 30., 13:342022. március 30., 13:34

Így a következőkben a hat székelyföldi nagyobb város, vagyis Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely 2022-es költségvetéseinek elemzéseit láthatjuk. Az elemzéshez az érintett városok önkormányzati határozatait használtuk fel. Mivel nagyon különböző méretű városokat vettünk be az elemzésbe, az összehasonlíthatóság érdekében az abszolút értékek helyett az egy lakosra jutó összegeket használtuk.

Itt fontos megjegyezni, hogy a februárban elfogadott költségvetések még messze vannak a megvalósításoktól, hiszen azok egyelőre csak elképzelések, amelyeket az illető városok önkormányzati képviselő-testületei szeretnék, ha idén megvalósulnának. Tudni kell, hogy a költségvetésekben megfogalmazott célok kivitelezése a polgármesteri hivatalnak, az apparátusnak a feladata. Az, hogy mennyit sikerül megvalósítani az apparátusnak az önkormányzati testület elképzeléseiből, azt az év végi zárszámadás fogja tartalmazni.

A módszertanról

Elsőként a hat város 2022-re tervezett jövedelmét vizsgáltuk meg. A helyi költségvetések bevételeit négy nagy csoportra lehet osztani. Egyrészt a helyi adók és illetékek, amelyek a lakosság által befizetett épület, telek, autó és egyéb adókat tartalmaznak; másrészt az illető városban dolgozó személyek jövedelemadójának a helyi költségvetésben maradó része; harmadrészt a központi kormányzat szintjéről érkező támogatások; negyedrészt pedig az európai uniós és egyéb külső projektekből szerezett finanszírozás.

Itt jegyezzük meg, hogy az első két tétel legfeljebb csak a működtetésre elég, így amennyiben egy település nagyobb fejlesztéseket szeretne megvalósítani, ahhoz mindenképp külső forrásokat kell behoznia a központi kormányzattól, vagy az EU által finanszírozott nagy programokból.

A hat város 2022-re tervezett bevételei abszolút értékeben a következők:

Galéria

Összegszerűen Marosvásárhelynek van a legnagyobb költségvetése 2022-re, egyedül több pénzből gazdálkodik, mint a vizsgált három Hargita megyei város együttesen. (Zárójelben jegyezzük meg, csak a nagyságrendek érzékeltetése végett, hogy Kolozsvár 2022-es 1,57 milliárdos helyi költségvetése tíz százalékkal nagyobb, mint a hat elemzett székelyföldi (nagy)város együttes költségvetése!) Az egyes fejezeteknél is minden esetben

Marosvásárhelynél találkozunk a legnagyobb számokkal, ami természetes is, amennyiben a városok méreteit, lakosságszámát vesszük alapul.

Az összbevételek esetében érdekesség, hogy Gyergyószentmiklós 2022-es költségvetése meghaladja a nála jóval nagyobb Székelyudvarhely költségvetését.

Kormányzati szintű támogatásokból Székelyudvarhely tervez a legkevesebbet lehívni 2022-ben, míg az EU-s támogatásokból Kézdivásárhely tervezett a legkisebb tételt erre az évre.

Az egy lakosra számolt bevételeknél azonban Gyergyószentmiklós messze vezeti a mezőnyt, a 2022-re tervezett bevételei több mint kétszerese a legalacsonyabb egy lakosra számolt bevétellel rendelkező Székelyudvarhelynél

Galéria

Az összbevételek mellett fontos mutató minden település életében, hogy a bevételeknek mekkora aránya származik külső forrásokból, vagyis kormánytámogatásokból és EU-s programokból. Ezen a területen is Gyergyószentmiklós vezet, amely város külső forrásainak az arány több mint kétszerese a sort záró Marosvásárhelyinek

Galéria

Azt is megvizsgáltuk, hogy melyik város mennyivel tervezett többet a tavalyi, 2021-es költségvetésénél a bevételi oldalon. A legnagyobb növekedést Kézdivásárhelyen terveztek a tavalyi évhez viszonyítva, több mint egyharmadával nagyobb a város 2022-es tervezett költségvetése, mint a 2021-es volt. A legkevesebb, kicsivel 10 százalék fölötti növekedést Csíkszeredában terveztek.

Galéria

Az egy lakosra számolt jövedelemadó-visszaosztás nagy különbségeket mutat az elemzett települések között, a megyeszékhelyvárosok közel kétszer akkora egy lakosra számolt jövedelemadóval gazdálkodhatnak, mint a nem megyeszékhelyvárosok.

Galéria

Ennek oka egyrészt a megyeszékhelyeknek kedvező visszaosztási rendszer, másrészt pedig az a jelenség, hogy a megyeszékhelyvárosokban jóval magasabbak a munkabérek, és mindemellett jóval magasabb béren is vannak bejelentve a munkavállalók. Itt egy érdekesség:

míg Csíkszereda lakossága alig 9 százalékkal haladja meg Székelyudvarhely lakosságát, addig Csíkszeredában szinte kétszer annyi (79 százalékkal kal több) jövedelemadóval számolnak 2022-ben, mint Székelyudvarhelyen.

A kiadási oldalak

Azt, hogy mi fog történni a következő évben az egyes településeken, azt a költségvetések kiadási oldalai tartalmazzák. A kiadási oldalon több száz tételben van megfogalmazva mindaz, amire a városok a pénzüket elköltenék. Ennyi tétel részletes elemzése a jelen keretek közt nem lehetséges, így a következőkben csak a legfontosabb kiadási tételeket vizsgáljuk meg, az összehasonlíthatóság érdekében itt is egy lakosra visszaosztva.

Az elemezett hat város 2022-es költségvetésének fontosabb kiadási tételeit abszolút értékekben a következők:

Galéria

A kiadásokat a költségvetés két alapvető tételbe bontja szét, egyrészt a működési költségek, másrészt a beruházások. A működési költségek az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményrendszer éves működési költségeit tartalmazzák személyi, anyagi, szolgáltatási és egyéb költségtételek formájában. A beruházási költségek alapvetően az egyes településeken megvalósítani kívánt fejlesztések összességét jelentik. Egyértelmű gazdasági törvényszerűség, hogy

az a település halad előre, vagyis az a település fejlődik, ott növekedik a lakosság életminősége, ahol a költségvetésbe begyűjtött adólejeket nem felélik működésre, hanem azokat a lakosságot kiszolgáló beruházásokra fordítják.

Épp emiatt egy fontos mutatószám minden helyi költségvetés esetében, hogy mekkora a beruházások részaránya a teljes költségvetésben.

Abszolút értékben egyértelműen Marosvásárhelyen fordítanak a legnagyobb összeget beruházásokra. Ezen a téren Kézdivásárhely zárja a sort Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy előtt. Azonban ha visszaosztjuk a beruházási összeget egy lakosra, akkor újból Gyergyószentmiklós az első és Marosvásárhely az, amely zárja a sort

Galéria

A 2022-es évben Gyergyószentmiklóson tervezik a legnagyobb arányban beruházásokra fordítani a költségvetést, hiszen a bevételek több mint háromnegyede beruházási tételekre van betervezve. Ezzel szemben Marosvásárhelyen kicsivel több mint egyharmadát, míg Székelyudvarhelyen a költségvetés kevesebb mint felét tervezik beruházásra fordítani a 2022-es évben

Galéria

Oktatás, utak, hivatal, kultúra, sport és vallás

Minden település kiemelten kezeli az oktatás finanszírozását, hiszen a jövőt a felnövő nemzedék minősége határozza meg. Az egy lakosra számolt oktatási kiadások esetében Kézdivásárhely és Csíkszereda vezeti a sort, e két városban szinte dupláját költik oktatásra, mint a sor végén lévő Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen

Galéria

A következőkben a kultúra, sport és vallás tételt vizsgáljuk. Ez a költségvetési rész több mindent magában foglal, amelyből mi kifejezetten csak a kulturális tevékenységekre, illetve sportra fordított kiadásokat emeltük ki. A legnagyobb egy lakosra jutó kulturális kiadásokkal Székelyudvarhely büszkélkedhet, amely összeg több mint hatszorosa a sort záró marosvásárhelyi összegnek. Az egy lakosra jutó sporttal kapcsolatos kiadások esetében már Csíkszereda vezet, a rangsor végén lévő Sepsiszentgyörgy nem éri el a csíkszeredai összeg egyharmadát sem.

Itt rendkívül fontos megjegyezni, hogy a megyeszékhelyek ennél a kiadási tételnél előnyben vannak, hiszen a megyeszékhelyeken működő sport- és kulturális intézmények egy részét a központi vagy a megyei önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák, míg a megyei jogú, de nem megyeszékhely besorolású városoknál ez a finanszírozási lehetőség nem mindig adatik meg. Így ezen kategóriájú városoknak sokkal nagyobb arányban kell a saját költségvetésükből a kultúra és sport területére fordítaniuk, mint a megyeszékhelyeknek

Galéria
Galéria

Az utakat állapota minden településen érzékeny téma, hiszen ezzel akár választást is lehet nyerni – vagy épp veszíteni. Egy lakosra számolva Csíkszeredában és Marosvásárhelyen terveznek a legnagyobb összeget utakra fordítani 2022-ben, miközben Sepsiszentgyörgyön kevesebb mint egyharmadát költenék, mint Csíkszeredában

Galéria

Fontos tétel minden település költségvetésében a hivatali apparátusra fordított összeg. Erre a területre egy lakosra számolva Székelyudvarhelyen terveznek a legtöbbet költeni 2022-ben, az összeg közel háromszorosa a legkevesebbet költő Sepsiszentgyörgynek

Galéria

Összegzésként

Mint az anyag elején is említettük, fontos tudni, hogy az egyes települések vezetői mire és hogyan tervezik elkölteni a begyűjtött adólejeket. Azonban

ezek csak tervek; álmodozni bárki tud. Az igazi kihívás az, hogy az önkormányzati testület által megálmodott célokat a hivatali apparátus milyen hatékonysággal tudja megvalósítani az év folyamán.

Ezt pedig az egyes települések költségvetésének év végi zárszámadásai mutatják meg. Vagyis a zárszámadásokban szereplő költségvetési tételek megvalósítási foka mutatja meg a polgármesteri hivatalok hatékonyságát, valós teljesítményüket. Épp emiatt nemsokára jelentkezünk a 2021-es év zárszámadásainak az elemzésével is.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 30., szerda

Szezonnyitó grillezés – tíz centiméterre a parázstól

A napsütésnek és a folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékeknek köszönhetően most már el lehet kezdeni a kinti sütéseket, így ezúttal egy grillezésre hívott bennünket Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa.

Szezonnyitó grillezés – tíz centiméterre a parázstól
2022. március 30., szerda

Gyűlnek a levélszavazatok, hosszabbított programmal működik Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Nagy érdeklődés övezi az idei magyar országgyűlési választásokat, a levélszavazatokat folyamatosan adják le a külképviseletekre. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán is hosszabbított munkaprogrammal várják a szavazókat.

Gyűlnek a levélszavazatok, hosszabbított programmal működik Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
2022. március 29., kedd

Jódtabletták osztogatása helyett a gyógyításra összpontosítanának

Tiltakoznak a háziorvosok a minisztérium azon bejelentése ellen, miszerint a jódtabletták kiosztása is az ő feladatuk lenne. Az érintettek inkább az orvoslásra szeretnének összpontosítani, hiszen egyre több a virózis, a bárányhimlős eset.

Jódtabletták osztogatása helyett a gyógyításra összpontosítanának
2022. március 29., kedd

A legtöbb menekült csak átutazik Háromszéken

Jelenleg 29 ukrán állampolgár tartózkodik Kovászna megyében, 15 felnőtt és 14 gyerek – ismertette a keddi sajtótájékoztatón Ráduly István prefektus.

A legtöbb menekült csak átutazik Háromszéken
2022. március 29., kedd

Antal Lóránt: a közösség építéséért fogunk dolgozni

Munkába állt Antal Lóránt István, az RMDSZ Székelyudvarhelyi Városi Szervezete február 27-i elnökválasztásának győztese, és a március 28-i választmányi ülésen megbízást kaptak az új elnökségi tagok is.

Antal Lóránt: a közösség építéséért fogunk dolgozni
2022. március 29., kedd

A híd újjáépítését sürgetik, hogy megelőzhető lehessen egy újabb árvíz

A korábbi árvizekre való tekintettel új, a jelenleginél nagyobb áteresztőképességű hidat építtet Hargita Megye Tanácsa a lövétei Somsarjú patakon (a 132-es megyei úton). A kivitelezővel már megkötötték a szerződést.

A híd újjáépítését sürgetik, hogy megelőzhető lehessen egy újabb árvíz
2022. március 29., kedd

Tizenhat fiatal tanul románul, illetve magyarul sepsiszentgyörgyi támogatással

Huszonkilenc fiatal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által támogatott nyelvtanfolyamra, közülük tizenhat jutott át a szűrőn, így tízen románul, illetve haton magyarul fognak tanulni.

Tizenhat fiatal tanul románul, illetve magyarul sepsiszentgyörgyi támogatással
2022. március 29., kedd

Francia kerékpáros lányt gázoltak el Csíkszeredában

Egy francia állampolgárságú fiatalt gázolt el egy helyi sofőr Csíkszeredában hétfőn délután, amikor előbbi kerékpárján haladt a városban. 

Francia kerékpáros lányt gázoltak el Csíkszeredában
2022. március 29., kedd

Tűz emésztett fel több gyergyócsomafalvi melléképületet

Tűz ütött ki Gyergyócsomafalván kedd délután, több melléképület vált a lángok martalékává. A helyszínre összesen több esetkocsival vonultak ki a hivatásos és környékbeli önkéntes tűzoltók.

Tűz emésztett fel több gyergyócsomafalvi melléképületet
2022. március 29., kedd

Biztonságos alternatíva az iskolabusz

Csaknem fél éve indította be a marosvásárhelyi városháza az iskolabuszokat, amelyek reggelente csak diákokat szállítanak városszerte. Az eddigi tapasztalatokról érdeklődtünk a buszokért felelős alpolgármestertől.

Biztonságos alternatíva az iskolabusz
Biztonságos alternatíva az iskolabusz
2022. március 29., kedd

Biztonságos alternatíva az iskolabusz

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM