Hat székelyföldi település idei költségvetését hasonlítottuk össze

Hat székelyföldi település idei költségvetését hasonlítottuk össze

Fotó: Székelyhon

A korábbiakkal ellentétben a 2022-es helyi költségvetések elfogadásával nem kellett hónapokat várni. Igaz, hogy a tárgyév kezdete előtt most sem sikerült megszavazni a költségvetéseket, de a tavalyi áprilishoz képest a 2022-es februári elfogadás már nagy előrelepésnek számít. Mivel idén is a települések életét a nemrég elfogadott helyi költségvetések határozzák meg, fontosnak tartottuk a nagyobb székelyföldi városok 2022-es büdzséjének elemzését, összehasonlítását.

Geréb László

2022. március 30., 12:402022. március 30., 12:40

2022. március 30., 13:342022. március 30., 13:34

Így a következőkben a hat székelyföldi nagyobb város, vagyis Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely 2022-es költségvetéseinek elemzéseit láthatjuk. Az elemzéshez az érintett városok önkormányzati határozatait használtuk fel. Mivel nagyon különböző méretű városokat vettünk be az elemzésbe, az összehasonlíthatóság érdekében az abszolút értékek helyett az egy lakosra jutó összegeket használtuk.

Itt fontos megjegyezni, hogy a februárban elfogadott költségvetések még messze vannak a megvalósításoktól, hiszen azok egyelőre csak elképzelések, amelyeket az illető városok önkormányzati képviselő-testületei szeretnék, ha idén megvalósulnának. Tudni kell, hogy a költségvetésekben megfogalmazott célok kivitelezése a polgármesteri hivatalnak, az apparátusnak a feladata. Az, hogy mennyit sikerül megvalósítani az apparátusnak az önkormányzati testület elképzeléseiből, azt az év végi zárszámadás fogja tartalmazni.

A módszertanról

Elsőként a hat város 2022-re tervezett jövedelmét vizsgáltuk meg. A helyi költségvetések bevételeit négy nagy csoportra lehet osztani. Egyrészt a helyi adók és illetékek, amelyek a lakosság által befizetett épület, telek, autó és egyéb adókat tartalmaznak; másrészt az illető városban dolgozó személyek jövedelemadójának a helyi költségvetésben maradó része; harmadrészt a központi kormányzat szintjéről érkező támogatások; negyedrészt pedig az európai uniós és egyéb külső projektekből szerezett finanszírozás.

Itt jegyezzük meg, hogy az első két tétel legfeljebb csak a működtetésre elég, így amennyiben egy település nagyobb fejlesztéseket szeretne megvalósítani, ahhoz mindenképp külső forrásokat kell behoznia a központi kormányzattól, vagy az EU által finanszírozott nagy programokból.

A hat város 2022-re tervezett bevételei abszolút értékeben a következők:

Galéria

Összegszerűen Marosvásárhelynek van a legnagyobb költségvetése 2022-re, egyedül több pénzből gazdálkodik, mint a vizsgált három Hargita megyei város együttesen. (Zárójelben jegyezzük meg, csak a nagyságrendek érzékeltetése végett, hogy Kolozsvár 2022-es 1,57 milliárdos helyi költségvetése tíz százalékkal nagyobb, mint a hat elemzett székelyföldi (nagy)város együttes költségvetése!) Az egyes fejezeteknél is minden esetben

Marosvásárhelynél találkozunk a legnagyobb számokkal, ami természetes is, amennyiben a városok méreteit, lakosságszámát vesszük alapul.

Az összbevételek esetében érdekesség, hogy Gyergyószentmiklós 2022-es költségvetése meghaladja a nála jóval nagyobb Székelyudvarhely költségvetését.

Kormányzati szintű támogatásokból Székelyudvarhely tervez a legkevesebbet lehívni 2022-ben, míg az EU-s támogatásokból Kézdivásárhely tervezett a legkisebb tételt erre az évre.

Az egy lakosra számolt bevételeknél azonban Gyergyószentmiklós messze vezeti a mezőnyt, a 2022-re tervezett bevételei több mint kétszerese a legalacsonyabb egy lakosra számolt bevétellel rendelkező Székelyudvarhelynél

Galéria

Az összbevételek mellett fontos mutató minden település életében, hogy a bevételeknek mekkora aránya származik külső forrásokból, vagyis kormánytámogatásokból és EU-s programokból. Ezen a területen is Gyergyószentmiklós vezet, amely város külső forrásainak az arány több mint kétszerese a sort záró Marosvásárhelyinek

Galéria

Azt is megvizsgáltuk, hogy melyik város mennyivel tervezett többet a tavalyi, 2021-es költségvetésénél a bevételi oldalon. A legnagyobb növekedést Kézdivásárhelyen terveztek a tavalyi évhez viszonyítva, több mint egyharmadával nagyobb a város 2022-es tervezett költségvetése, mint a 2021-es volt. A legkevesebb, kicsivel 10 százalék fölötti növekedést Csíkszeredában terveztek.

Galéria

Az egy lakosra számolt jövedelemadó-visszaosztás nagy különbségeket mutat az elemzett települések között, a megyeszékhelyvárosok közel kétszer akkora egy lakosra számolt jövedelemadóval gazdálkodhatnak, mint a nem megyeszékhelyvárosok.

Galéria

Ennek oka egyrészt a megyeszékhelyeknek kedvező visszaosztási rendszer, másrészt pedig az a jelenség, hogy a megyeszékhelyvárosokban jóval magasabbak a munkabérek, és mindemellett jóval magasabb béren is vannak bejelentve a munkavállalók. Itt egy érdekesség:

míg Csíkszereda lakossága alig 9 százalékkal haladja meg Székelyudvarhely lakosságát, addig Csíkszeredában szinte kétszer annyi (79 százalékkal kal több) jövedelemadóval számolnak 2022-ben, mint Székelyudvarhelyen.

A kiadási oldalak

Azt, hogy mi fog történni a következő évben az egyes településeken, azt a költségvetések kiadási oldalai tartalmazzák. A kiadási oldalon több száz tételben van megfogalmazva mindaz, amire a városok a pénzüket elköltenék. Ennyi tétel részletes elemzése a jelen keretek közt nem lehetséges, így a következőkben csak a legfontosabb kiadási tételeket vizsgáljuk meg, az összehasonlíthatóság érdekében itt is egy lakosra visszaosztva.

Az elemezett hat város 2022-es költségvetésének fontosabb kiadási tételeit abszolút értékekben a következők:

Galéria

A kiadásokat a költségvetés két alapvető tételbe bontja szét, egyrészt a működési költségek, másrészt a beruházások. A működési költségek az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményrendszer éves működési költségeit tartalmazzák személyi, anyagi, szolgáltatási és egyéb költségtételek formájában. A beruházási költségek alapvetően az egyes településeken megvalósítani kívánt fejlesztések összességét jelentik. Egyértelmű gazdasági törvényszerűség, hogy

az a település halad előre, vagyis az a település fejlődik, ott növekedik a lakosság életminősége, ahol a költségvetésbe begyűjtött adólejeket nem felélik működésre, hanem azokat a lakosságot kiszolgáló beruházásokra fordítják.

Épp emiatt egy fontos mutatószám minden helyi költségvetés esetében, hogy mekkora a beruházások részaránya a teljes költségvetésben.

Abszolút értékben egyértelműen Marosvásárhelyen fordítanak a legnagyobb összeget beruházásokra. Ezen a téren Kézdivásárhely zárja a sort Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy előtt. Azonban ha visszaosztjuk a beruházási összeget egy lakosra, akkor újból Gyergyószentmiklós az első és Marosvásárhely az, amely zárja a sort

Galéria

A 2022-es évben Gyergyószentmiklóson tervezik a legnagyobb arányban beruházásokra fordítani a költségvetést, hiszen a bevételek több mint háromnegyede beruházási tételekre van betervezve. Ezzel szemben Marosvásárhelyen kicsivel több mint egyharmadát, míg Székelyudvarhelyen a költségvetés kevesebb mint felét tervezik beruházásra fordítani a 2022-es évben

Galéria

Oktatás, utak, hivatal, kultúra, sport és vallás

Minden település kiemelten kezeli az oktatás finanszírozását, hiszen a jövőt a felnövő nemzedék minősége határozza meg. Az egy lakosra számolt oktatási kiadások esetében Kézdivásárhely és Csíkszereda vezeti a sort, e két városban szinte dupláját költik oktatásra, mint a sor végén lévő Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen

Galéria

A következőkben a kultúra, sport és vallás tételt vizsgáljuk. Ez a költségvetési rész több mindent magában foglal, amelyből mi kifejezetten csak a kulturális tevékenységekre, illetve sportra fordított kiadásokat emeltük ki. A legnagyobb egy lakosra jutó kulturális kiadásokkal Székelyudvarhely büszkélkedhet, amely összeg több mint hatszorosa a sort záró marosvásárhelyi összegnek. Az egy lakosra jutó sporttal kapcsolatos kiadások esetében már Csíkszereda vezet, a rangsor végén lévő Sepsiszentgyörgy nem éri el a csíkszeredai összeg egyharmadát sem.

Itt rendkívül fontos megjegyezni, hogy a megyeszékhelyek ennél a kiadási tételnél előnyben vannak, hiszen a megyeszékhelyeken működő sport- és kulturális intézmények egy részét a központi vagy a megyei önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák, míg a megyei jogú, de nem megyeszékhely besorolású városoknál ez a finanszírozási lehetőség nem mindig adatik meg. Így ezen kategóriájú városoknak sokkal nagyobb arányban kell a saját költségvetésükből a kultúra és sport területére fordítaniuk, mint a megyeszékhelyeknek

Galéria
Galéria

Az utakat állapota minden településen érzékeny téma, hiszen ezzel akár választást is lehet nyerni – vagy épp veszíteni. Egy lakosra számolva Csíkszeredában és Marosvásárhelyen terveznek a legnagyobb összeget utakra fordítani 2022-ben, miközben Sepsiszentgyörgyön kevesebb mint egyharmadát költenék, mint Csíkszeredában

Galéria

Fontos tétel minden település költségvetésében a hivatali apparátusra fordított összeg. Erre a területre egy lakosra számolva Székelyudvarhelyen terveznek a legtöbbet költeni 2022-ben, az összeg közel háromszorosa a legkevesebbet költő Sepsiszentgyörgynek

Galéria

Összegzésként

Mint az anyag elején is említettük, fontos tudni, hogy az egyes települések vezetői mire és hogyan tervezik elkölteni a begyűjtött adólejeket. Azonban

ezek csak tervek; álmodozni bárki tud. Az igazi kihívás az, hogy az önkormányzati testület által megálmodott célokat a hivatali apparátus milyen hatékonysággal tudja megvalósítani az év folyamán.

Ezt pedig az egyes települések költségvetésének év végi zárszámadásai mutatják meg. Vagyis a zárszámadásokban szereplő költségvetési tételek megvalósítási foka mutatja meg a polgármesteri hivatalok hatékonyságát, valós teljesítményüket. Épp emiatt nemsokára jelentkezünk a 2021-es év zárszámadásainak az elemzésével is.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 25., szombat

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén

Az FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo hétfői osztályozómeccsére érkező vendégszurkolók felügyeletét a marosvásárhelyi csendőrség regionális parancsnoksága látja el. Mindemellett a csíkszeredai városházának is vannak feladatai.

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén
2024. május 25., szombat

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón

Több Ro-Alert vészhelyzeti üzenetet is kaptak a csíkszeredaiak pénteken este és szombatra virradóan a medvék miatt.

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón
2024. május 25., szombat

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!

Az akció június 5-ig tart, és felváltva gyűjtenek a város különböző területein.

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!
2024. május 24., péntek

Internet nélkül maradt számos Telekom- és Nextgen-ügyfél

Technikai problémák adódtak a Telekom Romania szolgáltatónál, emiatt pedig nem működik megfelelően az internetszolgáltatás. A szolgáltató bejegyzése szerint már dolgoznak a megoldáson.

Internet nélkül maradt számos Telekom- és Nextgen-ügyfél
2024. május 24., péntek

Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek

Felborult egy autó Borszéknél pénteken délután, a baleset során két személy megsérült.

Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek
2024. május 24., péntek

Parov Stelarral, Tankcsapdával és még rengeteg meglepetéssel készül az Egyfeszt

Negyedszerre tartják meg Gyergyószentmiklóson az Egyfeszt összművészeti fesztivált. A szervezők az elmúlt hetekben sorozatban jelentették be egy-egy fellépő nevét.

Parov Stelarral, Tankcsapdával és még rengeteg meglepetéssel készül az Egyfeszt
2024. május 24., péntek

Lelkes fiatalokkal rajtolt a Totál Ké(s)zdiáknapok

Csak úgy tombol a versenyszellem a kézdivásárhelyi diáknapokon, ahol a hét csapat színes zászlókkal, egyenpólókban, csapathimnuszt énekelve mutatkozott be pénteken.

Lelkes fiatalokkal rajtolt a Totál Ké(s)zdiáknapok
2024. május 24., péntek

Az ökumenikus istentiszteletről minden végzős hazavihetett egy nekivaló gondolatot

Mintegy hatszáz végzős középiskolás diák és tanáraik ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban pénteken délelőtt, egy 26 éves hagyományba illeszkedve.

Az ökumenikus istentiszteletről minden végzős hazavihetett egy nekivaló gondolatot
2024. május 24., péntek

A gyerekek szerint ez nem is óvoda, ez egy palota

Habár egy ideje már használják, pénteken hivatalosan is bemutatták a csíkszeredai Napocska napközi otthont, amely 172 napközis gyereknek biztosítja a napi felügyeletet.

A gyerekek szerint ez nem is óvoda, ez egy palota
2024. május 24., péntek

Az elmúlt év legjobb turisztikai szolgáltatóira lehet szavazni

Újra életre hívja közönségszavazását Az Utazó magazin, amelynek során a 2023-as év legjobb turisztikai szolgáltatóira lehet voksolni, köztük erdélyiekre is.

Az elmúlt év legjobb turisztikai szolgáltatóira lehet szavazni
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!