Hadifoglyok gyermekeinek járó támogatás: a törvény értelmezhetősége miatt sok jogosult eleshet a kárpótlástól

Hadifoglyok gyermekeinek járó támogatás: a törvény értelmezhetősége miatt sok jogosult eleshet a kárpótlástól

Fotó: Veres Nándor

Több mint 2500 kérelmet utasított vissza eddig a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) a volt orosz hadifoglyok gyermekeinek járó támogatás kapcsán. Az intézmény ugyanis nem fogadta el a Magyar Állami Levéltár által kibocsátott kétnyelvű tanúsítványt, valamint a lágernyilvántartás (kartocska) oroszról románra való hivatalos fordítását arra hivatkozva, hogy nem illetékes szerv által kibocsátott hivatalos dokumentumok. Az RMDSZ illetékesei keresik a megoldást.

Gergely Imre

Barabás Hajnal

2022. november 20., 09:252022. november 20., 09:25

A gyergyószárhegyi Horváth Ignácz 1945. április 1-én Mosonmagyaróváron esett szovjet fogságba, és 1947. május 25-én engedték szabadon a 62/7-es számú hadifogolytáborból – ezt igazolja a Magyar Nemzeti Levéltár által kiadott tanúsítvány. Ez alapján nyújtottak be a még élő, idős gyermekei igénylést, hogy az állami juttatást megkaphassák.

Csakhogy a kérést a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) elutasította, arra hivatkozva, hogy ez nem hivatalos dokumentum, hanem csak elektronikus levélből nyomtatták ki. Mások, más megyékben ugyanilyen igazoló akta alapján korábban minden gond nélkül megkapták a juttatást – jegyezte meg az érintett olvasónk.

Ő a család elmeséléséből tudja, hogy Horváth Ignácznak és számos hadifogságból szabadult katonatársának semmilyen papírt nem adtak a kezébe akkor, amikor a Szovjetunióból őket hazaszállító vonatról Máramarosszigeten leszálltak. Tehát csak a Magyar Nemzeti Levéltár tanúsítványára támaszkodhatnak bizonyítékként.

„Nem csak a hadifoglyok szenvedtek sokat, hanem az itthon maradt család is. Nagyapám sebesülten jött haza, nem tudott dolgozni, nagynéném emiatt nem is mehetett 8. osztály után iskolába, helyette munkába kellett állnia. A támogatás jól jönne mindenkinek, de némi erkölcsi kárpótlást is jelentene.

Csakhogy abban a helyzetben vagyunk, hogy ami járna, azt nem kapjuk meg

– fogalmazott keserűen az egyik leszármazott, aki, megtudta, hogy Hargita megyében még nagyon sokan vannak ugyanebben a helyzetben. Az AJPIS elutasítását a törvényszéken támadták meg, és várják annak döntését.

Elutasító levelek özöne

Gyergyószéken az RMDSZ gyergyószentmiklósi irodája ez év elejétől nyújt segítséget a jogosult személyeknek arra, hogy a hadifogság tényét igazolják. A tanúsítványt legtöbb esetben a Magyar Nemzeti Levéltárból kérték, amely 3-4 nap múlva küldte is ezeket e-mailben. Az ehhez csatolt orosz nyelvű kartonokat hivatalos fordítóiroda fordította le román nyelvre, és az igénylők közjegyzői hitelesítés után csatolták a dossziéhoz, amit a AJPIS-hez kellett benyújtsanak – ismertette a folyamatot érdeklődésünkre válaszolva György Júlia, a gyergyószentmiklósi RMDSZ iroda munkatársa.

Az első problémákat júniusban tapasztalták, amikor a dossziéval Csíkszeredába érkezőket azzal utasították el, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár tanúsítványa nem elfogadható, az ügynökség nem tekinti ezeket hivatalos dokumentumnak. Júliustól pedig sorozatban kapták az elutasító határozatokat.

Az elutasító levelekben közlik, hogy vagy a magyarországi Honvédelmi Minisztérium, illetve Kormányhivatal, vagy pedig a Pitești-i román katonai levéltár által kiadott dokumentumokat fogadják el.

A probléma az, hogy hiába kérelmezzük ezeknek a dokumentumoknak a kiadását a felsorolt hivataloktól, mert a Pitești-re küldött kérések esetében egy évet is várni kell a válaszra. Ráadásul ott is sok esetben azt közlik, hogy nincs erre vonatkozó adatuk.  A két magyarországi intézmény is kevés érintettről rendelkezik adatokkal. Válaszlevelükben pedig azt közlik, hogy a kért tanúsítványt a Magyar Nemzeti Levéltárból kaphatjuk meg. Ezt pedig Hargita megyében nem fogadják el

– magyarázta a körülményes helyzetet György Júlia.

Megoldást keresnek

Az elmúlt két évben nagyon sokan keresték fel Kelemen Hunor RMDSZ-es szövetségi elnök és miniszterelnök-helyettes képviselői irodáját Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 8. szám alatt is. Segítséget kértek a második világháború utáni orosz hadifoglyok ma még élő gyermekeinek járó támogatás igénylésében. Az utóbbi időszakban ugyanakkor jelentősen megnőtt azok száma is, akik – miután visszautasították a kérelmüket –, fellebbeznének a döntés ellen, és ehhez kértek iránymutatást. Veress Dávid, a képviselői iroda munkatársa megkeresésünkre elmondta: nagyrészt azoknak az okiratait vitatta vagy utasította el a Hargita megyei ügynökség, akik a Magyar Nemzeti Levéltártól kapott kétnyelvű tanúsítványt, valamint a lágernyilvántartás (kartocska) oroszról románra való hivatalos fordítását csatolták a kérelmükhöz. Az elutasított kérelmek esetében 30 napig lehet fellebbezni a törvényszéken. A még ellenőrzés alatt lévő kérelmek esetében szintén 30 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár mellett más intézményekhez is forduljanak bizonyító iratok beszerzéséért (Pitești-i katonai levéltár, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára, Budapest főváros kormányhivatala, valamint az Orosz Állami Levéltár). Mindkét esetben a képviselői iroda segítséget nyújt. Veress Dávid szerint

a szokásos alkalmazási módszertan hiányában a törvény nehezen értelmezhető, ami sokszor ellentmondásos helyzetet 
teremt – Hargita megye esetében ez tömegessé is vált.

Ennek orvoslására segítséget kértek Kelemen Hunor képviselőtől és miniszterelnök-helyettestől, a megye parlamenti képviselőitől és szenátoraitól, Csép Éva Andrea Maros megyei képviselőasszonytól, valamint a Hargita Megyei Prefektusi Hivataltól is. Veress Dávid szerint a munkaügyi minisztériumnak mielőbb méltányos döntést kell hoznia a több hónapja tartó értelmezési vitában azért, hogy a Hargita megyében élő emberek is tudjanak élni a hatályban lévő törvény adta lehetőséggel. Eligazítást segítséget személyesen, vagy a megadott telefonszámokon lehet kérni: 0266-311836, 0743-663590.

2500 elutasított kérelem

Lukács Erzsébet, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) igazgatója érdeklődésünkre közölte, hogy a 118-as számú, törvényerejű rendelet alapján 2020. szeptembere óta van lehetőség kárpótlási kérelem benyújtására az intézményhez. Azóta összesen 17 540 kérést nyújtottak be az érintettek. Ezek közül 15 466 kérelmet bíráltak el, amelyből végül 12 931-et hagytak jóvá, és 2535-öt utasítottak el.

A visszautasítási indokok változóak a leadott bizonyító dokumentáció kiértékelésének függvényében. Az esetek többségében nem tudta a kérelmező a törvényerejű rendelet értelmében vett, bizonyító erejű dokumentumokkal (azaz az illetékes szervek által kibocsátott hivatalos dokumentumokkal) bizonyítani jogosultságát a kárpótlásra. Bizonyos politikai meghurcoltatások, amelyek alapján kérelmezték a kárpótlást, nem tartoznak a rendelet által előírt esetek közé (például a háborús veterán; háború ideje alatt elhunyt személy; nem szovjet fogságot elszenvedett személy; kuláknak minősített személy, aki esetében nem áll fenn a kényszerlakhely, vagy kényszeráttelepítés ténye, vagy etnikai alapú meghurcoltatások, és munkától való eltiltás).

Sok esetben a kérelmező nem a politikai meghurcoltatásnak kitett, elhunyt személy férjeként vagy feleségeként, esetleg gyermekeként nyújtotta be a kérelmet, hanem unokaként, dédunokaként, holott a jogszabály értelmében csak az első három esetben járhat a juttatás. Ugyanakkor néhány esetben a kérelmező nem tett eleget a kiküldött akta-hiánypótló kérelmünknek” – részletezte az intézményvezető. Tőle tudjuk, hogy az elutasított kérelmezők közül 2021-2022-ben összesen 266-an fellebbeztek a törvényszéken, ebből 121 esetben döntött a törvényszék az intézmény javára, és 25 esetben a kérelmező javára, 120 fellebbezési per esetében pedig még nem született végleges határozat.

A jogszabályról

A Szovjetunióba elhurcolt egykori hadifoglyok, a kommunista rendszer ellen fellépő volt politikai foglyok, erőszakkal kitelepítettek, vagy kényszerlakhelyre kötelezettek az 1990. évi 118-as törvény alapján részesülnek havi juttatásban, és különböző kedvezményekben – mint a helyi adók fizetése alóli mentesség, vagy ingyenes utazásra jogosító vasúti jegyek. Számuk viszont már nagyon megfogyatkozott, a legtöbben elhunytak. A jogszabályt a 2020-ban megjelent 130-as és 232-es számú törvények egészítették ki, kiterjesztve a juttatásokra jogosultak körét a kárpótlásban részesítettek gyermekeire is, amennyiben az egykori hadifoglyok, elítéltek már nincsenek az élők sorában. A vonatkozó jogszabály 13-as cikkelyének 1-es számú paragrafusa szabályozza a jogosultság bizonyítását, amely szerint az illetékes szervek által kibocsátott hivatalos okmányokkal bizonyítható a jogosultság, és amennyiben erre nincs mód, akkor minden más bizonyítékkal, amelyet előír a törvény. (Románul: Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.).

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. november 18., péntek

„Nyugi, jó lesz!” És jó lett. Megnyitott a Platz Dining

Ismerősen csenghet a Platz név a csíkszeredaiak számára: 2019 óta működik ilyen néven kávézó a Szabadság tér mellett, néhány napja pedig Platz Dining márka alatt éttermet is nyitottak. Nem is akármilyent.

„Nyugi, jó lesz!” És jó lett. Megnyitott a Platz Dining
2022. november 18., péntek

Törvénytelenül fuvarozók nehezítik a taxis munkáját

Az illegális személyfuvarozók ellen küzd Barabás Zoltán nyárádgálfalvi lakos, a Zozo Taxi cég tulajdonosa. Mint mondja: eredménytelenül, mert szerinte sem az önkormányzat, sem a helyi rendőrség nem tesz semmit.

Törvénytelenül fuvarozók nehezítik a taxis munkáját
2022. november 17., csütörtök

Élményeiről mesélt az X-Faktor döntőjébe jutó gyergyószentmiklósi lány

Erdélyben is sokan figyelemmel követik az RTL tehetségkutató műsorát, az X-Faktort, amit idén még nagyobb érdeklődés övezett, hiszen két gyergyószentmiklósi lány is szerepelt az élő adásokban. Ráadásul Solyom Bernadett a szombati döntőbe is bejutott.

Élményeiről mesélt az X-Faktor döntőjébe jutó gyergyószentmiklósi lány
2022. november 17., csütörtök

Nálunk még újdonság: közösségi régészet itthon és külföldön

A Maros Megyei Múzeum Római Limeskutató Központja november 18–20. között első alkalommal szervezi meg közösségi régészeti műhelyét Marosvásárhelyen, ahová a szakemberek mellett az érdeklődő nagyközönség jelenlétére is számít.

Nálunk még újdonság: közösségi régészet itthon és külföldön
2022. november 17., csütörtök

Jövőben kezdődhet a Sapientia sepsiszentgyörgyi kampuszának építése

Bölcsen döntöttek, amikor összevonták a magyar államtól a sepsiszentgyörgyi kulturális központra és a Sapientia EMTE kampuszának építésére kapott támogatásokat – mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre Antal Árpád.

Jövőben kezdődhet a Sapientia sepsiszentgyörgyi kampuszának építése
2022. november 17., csütörtök

Éveken keresztül használták ki a gyerekeiket, koldulásra kényszerítve őket

Házkutatást követően tartóztattak le két felnőttet, akiket kiskorúak kizsákmányolásával, kiskorúakkal való kereskedelemmel gyanúsítanak. Saját gyermekeiket vitték Nagyszebenbe koldulni, de az is megtörtént, hogy magukra hagyták őket.

Éveken keresztül használták ki a gyerekeiket, koldulásra kényszerítve őket
2022. november 17., csütörtök

Teljesen megújult a Csittszentiváni Általános Iskola

Hetven gyerek jár a Csittszentiváni Általános Iskolába, amelynek megújult épületét csütörtökön adták át. A tanulók létszáma az elkövetkezendő három-négy évben sem fog csökkenni.

Teljesen megújult a Csittszentiváni Általános Iskola
2022. november 17., csütörtök

Az országban elsőként nyílt építész-inkubátorház Marosvásárhelyen

Huszonöt fiatal építésznek és az építészethez kapcsolódó vállalkozónak biztosítanak három évig otthont Marosvásárhelyen a csütörtökön átadott IncubCenterben.

Az országban elsőként nyílt építész-inkubátorház Marosvásárhelyen
2022. november 17., csütörtök

Komposzttoalettel, hegyi menedékek felújításával szolgálják ki a turistákat

Három turisztikai projektjét ismertette csütörtökön Gyergyószentmiklóson a Gyilkostó Adventure Egyesület. A beruházások a Súgó-barlang, Fehérmező és Likas-nyereg környékét, valamint a Gyilkostónál lévő a panorámakabinokat érintették.

Komposzttoalettel, hegyi menedékek felújításával szolgálják ki a turistákat
2022. november 17., csütörtök

Csökkentik az ingázó diákok utazási költségeit

Havi utazási költséget biztosítanak azoknak a tanulóknak, akik nem a lakóhelyükön tanulnak. A támogatásról szóló döntést csütörtöki ülésén hozta meg a kormány.

Csökkentik az ingázó diákok utazási költségeit
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM