Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Gyülekezeti házat avattak Nagygalambfalván

Molnár Melinda 2018. április 16., 19:09
HIRDETÉS

A kupás cseréptől a fundamentumig felújították a hajdani felekezeti iskolaépületet Nagygalambfalván, ami ma gyülekezeti házként funkcionál.

Fotó: Veres Nándor

Hogy mi történt az elmúlt bő egy évben Nagygalambfalván, azt Czapp József mikepércsi református lelkész egy „zsebkendőemlékkel” és -ajándékkal szemléltette. Özvegy, tisztes szegénységben élő nagymamája, Eszter az esti imák után ötven fillért tett unokája zsebkendőjébe, mondván: ha Józsika jó volt, másnap két gömb fagylaltot vehet belőle. Tudta a kisgyermek, hogy ahhoz kétszer ennyi pénznek kellene lennie a zsebkendőben. És csodák csodája, reggel mindig ott lapult a szükséges egy forint.

A felújítási alapot az az 1,1 millió forint jelentette, amelyet Czapp József a reformáció évében a nagygalambfalvi egyházközségért vállalt jótékonysági futása során gyűjtött.

Ezt áldotta meg a Gondviselés: további adományozók jelentkeztek, majd gyarapították az eredményes pályázatok és a kétkezi segítség. Nem szakadt meg az áldások sora, az akkor megnyitott számlára múlt héten

névtelen jótevők másfél millió forintot utaltak.

Ezt egy jelképes zsebkendőben nyújtotta át Czapp lelkész a hálaadáson.

Fotó: Veres Nándor

„Építs házat, ültess fát!”

„Egy épület feljavításában több lelki üzenet van, mint gondolnánk – mondta igehirdetésében Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. – Elsősorban az, hogy mit hiszünk a jövőről, aztán az elődök válasza a kihívásokra, és az itt és most kell cselekednünk tudata.” Jeremiás prófétával vallja: A végső megoldás mindig Istennél van. Kántor Csaba esperes-püspökhelyettes azért imádkozott, hogy a gyülekezet közös ügyek iránti érdeklődése megmaradjon. Az egyházi elöljárók sok közösségnek kívántak ilyen tettekkel megvallott hitet, amit az áldozathozatal tart meg.

HIRDETÉS

A gyönyörű műemlék templomban Kányádi György Attila helyi lelkipásztor köszöntötte az egyházi és világi elöljárókat, a testvértelepülési vendégeket, elszármazottakat és a nagygalambfalvi gyülekezetet. A nap ünnepélyességét a szentírási hívó gondolattal összegezte: Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk (Zsolt 126, 3). Egyedül övé a dicsőség!

Fotó: Veres Nándor

Szaniszló Elek gondnok felemlegette, amikor a javítási munkálatokon gondolkodtak, tudták, hogy nincs pénzük, de azt is, hogy az Úr csodásan működik. Az ismeretlenek, barátok anyagi, kézi és imasegítségét egyként megköszönte.

A templomi együttlét verssel, zenével folytatódott. Zsoltáréneklés és áldás után az ünneplők átvonultak a napokban térkövezett lelkészi lakás és a gyülekezeti ház udvarára, ahol a keresztúri zenészek fújtak toborzót.

Fotó: Veres Nándor

Együttes erővel

A 423 családból álló gyülekezet lélekszáma 925 – sorolta a lelkipásztor. A településen óvoda és 1–8. osztályos általános iskola működik. Az egyházi szolgálatokon kívül

az egyházközség sok szociális és kulturális tevékenységet vállal magára,

köztük a szomszédos romatelepen élő gyermekek rendszeres felzárkóztatási programjának szervezését. Példaértékű a kapcsolat az egyház, az iskola és a polgármesteri hivatal között. „Együttes erővel igyekszünk programokat megvalósítani, és nagyon reméljük, hogy így jó hatást tudunk gyakorolni a település lakóinak lelki-szellemi fejlődésére. Az egyházi tevékenységek szinte szünet nélkül egész évben zajlanak, és programjaink zömét e gyülekezeti házban bonyolítjuk le” – összegezte a lelkipásztor.

Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS