Ezt kívánja a magyar nemzet. 2023-ban. Erdélyben

Ezt kívánja a magyar nemzet. 2023-ban. Erdélyben

Fotó: Médiatér

Békét, szabadságot, egyetértést – emelték ki a legtöbben azok közül, akik a feltett kérdésünkre fontosnak tartották megfogalmazni gondolataikat. Ezekből állítottunk össze egy válogatást, ezzel pedig azt kívánjuk, hogy a továbbiakban is jusson eszükbe, fogalmazzák meg időről-időre, hogy mit kívánnának, állítsák össze a saját Tizenkét pontjukat, formáljuk együtt nemzetünk jövőjét!

Péter Beáta

2023. március 15., 12:042023. március 15., 12:04

2023. március 15., 12:422023. március 15., 12:42

A szülőföldön maradás, a hazatérés, a nemzet nyelvének, kulturális önazonosságának, a nemzeti alapon álló sokszínűségnek a megőrzése, ezen belül a magyar világ ápolása és megtartása.

Nemzetek közötti egyetértés és béke

– fogalmazott a feltett kérdésünkre Sándor Zsolt István. Páll Ibolya független, autonóm Székelyföldet szeretne.

Szurkos Johanna úgy véli, nemzetünk a válságok közepette elsősorban békét, nyugalmat és egyetértést kíván. Szabadságot akar, hogy szabadon kifejezhesse véleményét, érvényesüljenek az emberi jogok. Egyenlőséget akar, ahogyan az a 12 pontban is meg volt fogalmazva. Hogy ugyanazok a jogok illessék meg a kisebbségeket is, mint azokat, akik többségben vannak az országon belül. „Jól felszerelt korházakat és olyan doktorokat (munkavállalókat) akik tisztelettel végzik munkájukat. Olyan főnököket, akik tisztelettel bánnak és megértőek a munkavállalókkal szemben. Szabadságot a munkavállalóknak. Az oktatási rendszer átalakítását. Nyolcadsorban szeretnék, hogy

Idézet
gyűlölet nélküli ország legyen Románia, hogy ha megvalósulna a román-magyar ember között a francia forradalom jelmondata: »Szabadság, egyenlőség, testvériség!«

– fejtette ki.

korábban írtuk

Mit kíván a magyar nemzet? 2023-ban. Erdélyben. Nyerteseket hirdetünk
Mit kíván a magyar nemzet? 2023-ban. Erdélyben. Nyerteseket hirdetünk

A Médiatérnél a címben látható kérdésre kerestük a választ az elmúlt egy hónapban. Naponta érkeztek levelek a megadott címre olvasóinktól, hallgatóinktól, akik fontosnak tartották megfogalmazni gondolataikat a témában.

Lőrincz Annamária békét kíván az erdélyi nemzetiségek között, békét az ukrán-orosz konfliktusban. Azt kívánja a magyar nemzet 2023-ban, hogy az 1918-ban elkezdődött háborúnak, vagyis

Erdély elrománosításának háborúja véget érjen végre Erdélyben, és elkezdődjön a román gyarmatosítás felszámolása.

A hamis történelem eltörlése, és Erdély valódi történelmének, szellemiségét megjelenítő kiadványok, tankönyvek alapján történjen az oktatás, és a helységek közterében is annak megfelelően érvényesüljön a helységnevek, utcanevek és köztéri megnevezések, szobrok felállítása. Erdély svájci mintára való átszervezése, ahol mind a román, mind a magyar nyelv hivatalos nyelv lenne minden szinten (adminisztráció, oktatás, kereskedelem stb.). Ezt kívánja a magyar nemzet és a román nemzet egy része is – hangsúlyozza Székely Tünde.

Kolumbán Mária szerint megbecsülést, tiszteletet kíván a magyar nemzet.

Idézet
Tisztességes munkahelyet, az alkalmazottak munkájának elismerését, hogy egyetemi végzettséggel és 25 év régiséggel ne kelljen minimálbérből eltartsa egy tisztességes állampolgár a családját!”

A mai kor fiataljainak szabadság kell és szerelem – fogalmazott Tolokán Király Katalin. „A 2023-as márciusi ifjak nem rohanva, kardot ragadva, nemes eszméket szétkürtölve hirdetik e vágyukat, hanem a modern társadalom diktálta élet terheitől sújtva, amikor magányos tekintetükkel, beeső vállaikkal, sok esetben az extremitást magukra öltve találkozunk velük utcákon, tereken, otthonainkban. Szabadság, szerelem kell nekik, csak talán még túl fiatalok ahhoz, hogy meg tudnák fogalmazni. Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! – ordíthatná a mai magyar középkorosztály, amely vállain hordozza élete felének terheit, s gyakorta meggörnyed alatta.

Idézet
Jó volna szabadnak lenni, nem rettegni a háborútól, a járványoktól, a gazdasági válságtól és megannyi mástól. Jó volna az is, ha mindannyian egyenlő módon gyakorolhatnánk emberi, polgári, nemzeti jogainkat s nem kellene annyiszor bizonygatnunk egyenjogúságunkat, megélnünk nemzeti kisebbségi létünk gyakran megalázó helyzeteit.

Testvériség kellene, mert őseinktől azt tanultuk, másképp nem lehet eredményes semmiféle küzdelmünk, csak ha közösen testvéreinkkel, egymásba kapaszkodva és egymást előre tolva haladunk – s a győzelemnek is csak akkor van értelme, ha megoszthatjuk embertársainkkal, testvéreinkkel. Most azért mégis azt mondom, amit nagyszüleink, dédszüleink tartottak, a Biblia tanítása szerint: a hit, remény, szeretet, e három az, ami 2023-ban a magyar nemzetnek kell!” – fejtette ki.

Egyenlőség, szabadság, testvériség! – nemcsak Erdélyben kellene meghatározó legyen ez a kívánsághármas, hanem szerte a világon. Márton Nóra kiemelte: mindez apró, hétköznapi gesztusok, örömök és csodák által jöhet létre.

Idézet
A magyar nemzet 2023-ban a szabadságot kívánja, de azt a fajta szabadságot, amely nem csak Erdély számára lehetséges, hanem mindenkinek megadathat: önmagad szabadsága egy szabad élethez.”

Minél több anyagi támogatás a családoknak, segíteni a Kárpát-medence fiataljait, hogy minél többen részesüljenek felsőoktatásban, segíteni a hátrányos helyzetben levő családokat. Minél több lehetőséget biztosítani, hogy a magyar kisebbségek minél több joggal rendelkezzenek – sorolja Vajda Dalma. „Anyanyelv megőrzése, ápolása. Határaink védelmének biztosítása. Keresztény értékrendünk megtartása, ápolása. Kulturális örökségeink, értékeink védelme. Magyar nemzettudat, értékrend kialakítása:

Idézet
merjük büszkén vállalni azt, hogy magyarok vagyunk bárhol is élünk a világban”

Lőrincz Mónika párjával, Lénárddal közösen fogalmazta meg a feltett kérdésre a választ: elsősorban, munkalehetőséget Székelyföldön, hogy ne kelljen a fiatalság többsége elhagyja a szülőföldjét egy jobb élet és megélhetés reményében.

Idézet
Több békésséget környezetünkben, emberséget egymás között! Gyarapodást létszámban, tudásban, kultúrában! Elfogadást, megértést és együttérzést! Több támogatást a helyi termelők és vállalkozók részére!”

Úgy vélik, ezek többségéhez mi magunk kellünk csak.

„Unió. Erdély és Magyarország újbóli egyesítése” – írja Székely Emőke.

A mai változó világban a legfontosabb, hogy legyen otthonunk. Biztonságos otthonunk, ahol gyerekeket és jövőt tervezhetünk – fejtette ki Szakács Andrea.

A magyar nemzet kívánságát a hétéves kisfia fogalmazta meg, miközben hazafelé tartva a rádióban a felhívás reklámját hallgatták.

Idézet
A magyar nemzet 2023-ban is azt kívánja, hogy békében élhessünk, ne legyen háború és jó életünk legyen”

– írta Karácsonyi Ádám Denisz.

Csendet kíván, azt az igazán békét hozó, megnyugtató csendet, amikor a világ zajai nem zavarnak bele a gondolatainkba. Azt a csendet, ami belülről jön. „Ezt a csendet kívánom az erdélyi lakosok lelkébe, 2023-ban. Hogy tudjuk kizárni a nagyvilágból érkező hangokat, és tudjunk magunkra és egymásra figyelni” – kívánja Péter Bernadett.

A magyar nemzet 2023-ban Erdélyben elsősorban arra vágyik, hogy gyomorgörcs nélkül mehessen be a hivatalba, intézni ügyes-bajos dolgait

– fogalmazott Bardócz Orsolya. „Vágyik talán arra is, hogy kedve szerint rakjon zászlót ablakába, házára, kapujára. Legyen lehetősége olyan kulturális eseményeken részt venni, amelyek hozzájárulnak nemzeti identitásának erősítéséhez. Kívánja, hogy

itthon és ne külföldön lehessen magyar.

Vágyik továbbá arra is, hogy az összekuporgatott pénzén megvásárolt autóját ne kelljen minden hónapban javítani, a kevésbé és nem kevésbé kátyús utak miatt. Szíve vágya, hogy gyermekét olyan helyen és olyan körülmények között nevelhesse, hogy az majd boldogan tekintsen vissza gyermekkorára. És talán amire a legjobban vágyik, hogy önmaga lehessen!”

A magyar nemzet, az mi vagyunk! – ismerte fel Szilveszter Anna, miközben a feltett kérdésen gondolkodott. „Mi, akik a zöld-fehérhez óhatatlanuk adunk még egy kis pirosat. Legyen az adventi koszorú, karácsonyfa vagy tavaszt köszöntő hóvirág. Mi vagyunk, mi anyák, akik magyar ajkú gyermeket hozunk a világra, s hangsúlyos magyar verseléssel tanítjuk az „A, a, a, acum e toamnă da”-t. A magyar nemzet mi is vagyunk. Mit kívánhatnánk? Úgy tolni a babakocsit, hogy ne kelljen lekanyarodni a főútra a parkoló autók miatt? Vagy, hogy gyermekeink magabiztosan beszéljék az ország nyelvét? Vagy, hogy készpénznek lehessen venni a mikrofonban elhangzott nagyszavakat? Mindezt kívánjuk.

Idézet
De leginkább felelősségteljes, kiegyensúlyozott, hiteles vezetőket, felnőtteket, apákat és anyákat, újabb nemzedéket kívánunk.”

Az 1848-as eseményeknek az érték, értékrend, értékteremtés az aktualitása – véli Gábor Tímea. „Minden embernek, nemzetnek szüksége van alapelvekre értékekre, ami szerint éli mindennapjait, követi hagyományait. Nagyon fontos, hogy életünk során higgyünk valamiben, legyen véleményünk. Az 1848-as események során történt események legfontosabb üzenete mindenki számára, a ma aktív fiataloknak az, hogy

Idézet
álljunk ki magunkért és ha hiszünk valamiben, akkor merjünk bátorsággal tenni érte.”

Sok válaszadónk a maga Tizenkét pontját fogalmazta meg. Ferenczi Annemarie békét, egészséget, egyetértést kívánt. Békességet, a hadgyakorlatok eltörlését. Felelős egészségügyi ellátást Székelyudvarhelyen. Évenkénti polgármester-választást. Törvény előtti egyenlőséget parkolási és foglalkozási tekintetben. Nemzeti összefogást. Közös hitet Istenben, emberben. A protekciós viszonyok megszűntetését.

Munkahelyeket, esélyt a fiatal és középkorú generációknak. Nyugodtságot, egymásrafigyelést, türelmet. Nevető gyerekeket. Román-magyar barátságot. Szeretetet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés – kívánja Lakatos Ágnes. „1.Valós eredményeket a romániai magyarság politikai érdekképviseletétől! 2. A keresztény értékrend érvényesülését! 3. A román nyelv oktatási rendszerének teljes reformját! 4. Az elévült oktatási rendszer megújulását! 5. Fejlesztést és fejlődést minden téren! 6. Képzési lehetőséget a munkahelyeken! 7. Összehangolt kulturális életet! 8. A turizmus fellendülését! 9. Fiataljaink itthon tartását, illetve hazahívását! 10. Időseink támogatását! 11. Széthúzás helyett összefogást! 12. Végezetül, kívánjuk a független sajtó újraéledését! Erőt, tisztességet!”

Buta-Vince Eszter is elsőként a sajtó szabadságát emelte ki. Felelős vezetőket kíván. „Kívánjuk a korrupciómentes rendőrség, bíróság és egészségügy megvalósulását.” Azt is kívánta, hogy

az egyház minden tagja szeretettel beszéljen Istenről és tisztelettel forduljon mások felé függetlenül attól, hogy ki melyik felekezethez tartozik.

A közös teherviselést, az illegális fakivágások beszüntetését, valamint a panaszkodás tettekkel való felváltását.

„Kívánjuk virágzó gazdaság kialakítását, amelyben minden ember feladatának érzi, hogy becsületesen elvégezze az általa elvállalt munkát, és legjobb tudása szerint teljesítse, amit elvárnak tőle. Ugyanakkor kívánjuk, hogy a munkást méltónak ítéljék a főnökeik a bérükre, melyet becsületesen kifizetnek nekik.

Idézet
Kívánjuk, hogy a fizetések legyenek olyan mértékűek, hogy a dolgozni vágyók ne kelljen külföldre menjenek azért, hogy meg is tudjanak élni a munkájukból, valamint hogy igény esetén legyen lehetőség rugalmas munkaidőre vagy teljesítményalapú bérezésre.”

Tudományos kutatások révén született eredményeket, azt, hogy a művészetekre értékként tekintsenek, a készségek és képességek megszerzésére, valamint a tanulás megszeretésére irányuló játékos és bátorító oktatást.

Idézet
Kívánjuk, hogy az emberek legyenek értelmileg, érzelmileg és pénzügyileg is műveltek.”

A tizenegyedik pontban a családok támogatását kéri, a gyerekvállalás ösztönzését, családbarát és fiataloknak szóló programokat.

Idézet
Kívánjuk, hogy olyan országban élhessünk, ahol ugyanolyan értéke van a magyar szónak is, mint a románnak, és ahol ugyanúgy loboghat magyar vagy székely zászló is az épületek oldalán, mint a román vagy az Európai Uniós. Kívánjuk, hogy elismerjék, elfogadják és értékeljék létezésünket. Kívánjuk, hogy békében élhessünk minden minket körülvevő nemzettel.”

Békét, szabadságot, egyetértést – teszi hozzá.

Dayka Zoltán is ezzel kezdte a válaszát, és úgy véli,

csak akkor beszélhetünk békéről, ha a többségi nemzet elfogad és elismer egyenrangú, egyenjogú állampolgároknak, akik a történelem folyamán szerves részei voltunk és vagyunk annak az Erdélynek, annak az Európának, amelyikhez mindannyian tartozunk.

A 12 pont 2023-as változatában első pontként azt a fajta sajtószabadságot kívánja, amely megköveteli a drága magyar nyelvünk, helyes és érthető használatát. Ne a szenzációhajsza legyen előtérben, hanem a megalapozott, reális, érthető és közlésre alkalmas írás. Saját magát cenzúrázza mindenki, aki igényes a saját anyanyelvének használatára – hangsúlyozza. Második pontként felelős minisztériumot, érdekképviseletet, harmadikként, hogy ne csak a választások alkalmával legyen lehetőség a vélemény-nyilvánításra. Ugyanakkor

fontosnak tartja az erdélyi magyarság önbecsülését visszaadni, a jövőképét és azt az életkedvet, ami arra serkenti, hogy itt érdemes megállni, megmaradni és biztosabb jövőről álmodni.

„Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben... Csak akkor érhetjük el, ha képesek leszünk harcolni azért, hogy senki ne szenvedjen megkülönböztetést vallási etnikai és világnézetei különbözősége miatt. Ezt a gyönyörű, sokszínű Erdélyt az európai értékek alapjául kellene emlegetni és elismerni, vallási, etnikai és nyelvi tekintetben egyaránt.

Idézet
Az igazi keresztény értékek megtartása és megvédése, családban és nemzetben egyaránt!

Az őshonos kisebbségek elismerése tekintetében, igazi egyenlőséget és elismerést! Szabadon, semmilyen törvényi akadályok nélkül használhassuk nemzeti közösségünk jelképeit, zászlók, címerek és más jelképek tekintetében.”

Nemzeti őrsereg, a közrendi hatóságok ismerjék azt a nyelvet, amelyen megszólíthatják az állampolgárokat, akik nyelvi tekintetben sem diszkriminálhatók. Alkossanak olyan törvényes keretet, hogy a települések önkéntes polgárőrei, semmilyen vélt vagy valós akadály nélkül végezhessék a feladatukat” – sorolja. A közös teherviselés kapcsán kiemeli, hogy hasznos lenne olyan törvényeket alkotni, hogy

minden munkaképes állampolgár valamelyest járuljon hozzá a szociális és egészségügyi rendszer fenntartásához.

Mindenkit a tettei alapján vizsgáljanak, ne legyen a székely-magyar más mércével mérve, mint a többségi nemzettársa.

Kívánjuk a csicsói repülőtér megépítését! Kívánjuk, hogy a Sepsi OSK igazolja le két év múlva Cristiano Ronaldót vezetőedzőnek! Kívánjuk, hogy bár Székelyföldön legyen kolbászból a kerítés! Kívánjuk, hogy Csíkszeredából száműzzék a ködöt! Kívánjuk, hogy autópálya épüljön Csíkszereda-Székelyudvarhely között! Kívánjuk, hogy az úzvölgyi betonkereszteket vigyék haza Dormánfalvára! Kívánjuk, hogy március 15. legyen munkaszüneti nap Romániában minden magyar számára! Legyen béke (Ukrajnában), szabadság (a munkahelyen), egyetértés (fizetés akkor euróban)! – áll a Iochom Zsolt által beküldött Tizenkét pont kívánalmai között.

Néhány kedves olvasónk a feltett kérdésre verssel válaszolt. Így tett Sütő István, Pádár Tibor, Simó Annamária, Incze Zoltán és Biró Erika is. Köszönjük nekik!

Összeállításunkat Kelemen Emese soraival zárjuk. Nyugalmat kíván a magyar nemzet, azt, hogy nemzeti ünnepünk, március 15-e legyen hivatalosan szabadnap, hogy gyermekeink ne csak tudják, de érezzék is azt, hogy magyarok, székelyek és szabadon felvállalhatják ezt – emeli ki. Elfogadást is kíván. Kétnyelvűséget minden olyan régióban, ahol bizonyos százalék felett van a magyar lakosok száma.

Idézet
Fogadjanak el minket magyarokat, hogy mi is itt vagyunk és nem is szándékozunk innen elmenni. Éljünk együtt nyugodtan. Mindenki a maga hagyománya, nyelve, akarata szerint.”

Védelmet és megbecsülést kíván, és hangsúlyozza, az őseinktől hátrahagyott kincseket védjük meg. „A múlton nem tudunk változtatni, de a jövőt olyannak teremthetjük, amilyennek képesek vagyunk elképzelni.”

Galéria
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 16., péntek

Két holttest találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttest találtak egy marosvásárhelyi lakásban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

A marosvásárhelyi Poklos-patakhoz riasztották pénteken este a rendőrséget és a mentőegységeket.

Holttestet találtak a Poklos-patakban
Holttestet találtak a Poklos-patakban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

2024. február 16., péntek

Még hideg van a forrásvízhez Csíkszeredában

Fagyásveszély miatt zárva tart télen a csíkszeredai központi parkban kialakított forrásház, így a városlakóknak tavaszig várniuk kell, hogy végre, több mint tíz év után, megkóstolhassák a forrásvizet.

Még hideg van a forrásvízhez Csíkszeredában
2024. február 16., péntek

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója

Három előadásra is várja jövő héten a nézőket a Csíki Játékszín.

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója
2024. február 16., péntek

Bővítik a villanyhálózatot a székelyudvarhelyi Csalókán

Harminc háztartásra terjesztik ki a villanyhálózatot a székelyudvarhelyi Csalóka zónában – a megvalósítást fele-fele arányban fizeti az önkormányzat, illetve a szolgáltató.

Bővítik a villanyhálózatot a székelyudvarhelyi Csalókán
2024. február 16., péntek

Ennyi pénzből gazdálkodnak idén Kovászna megye üdülővárosában

Kovászna város önkormányzata idén csaknem 77 millió lejnyi költségvetési bevételre számít, ennek több mint felét a város fejlesztésére, korszerűsítésére fordítanák.

Ennyi pénzből gazdálkodnak idén Kovászna megye üdülővárosában
2024. február 16., péntek

Mikor kapja meg a lemondásokkal előteremtett anyagi segítséget a székelyudvarhelyi gimnázium?

Összesen 1,2 millió lejnyi kormánypénz érkezett a székelyudvarhelyi városkasszába tavaly a Hargita megyei önkormányzatok összefogásának köszönhetően. A pénz azonban mindmáig nem jutott el az iskolához.

Mikor kapja meg a lemondásokkal előteremtett anyagi segítséget a székelyudvarhelyi gimnázium?
2024. február 16., péntek

Giga-adatbázissal és új attrakciókkal lendítenék fel Háromszék turizmusát

Szép szóval igyekszik meggyőzni a turisztikai ágazatban engedélyek nélkül működőket a kifehéredés szükségességéről László Endre, a Kovászna Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter (TDMK) vezetője.

Giga-adatbázissal és új attrakciókkal lendítenék fel Háromszék turizmusát
2024. február 16., péntek

Néhány börtönt a városon kívülre kell költöztetni, köztük a marosvásárhelyit is

A kormány pénteken memorandumot fogadott el bizonyos börtönök áthelyezésére a városokon kívüli területekre – tájékoztatott az igazságügyi minisztérium.

Néhány börtönt a városon kívülre kell költöztetni, köztük a marosvásárhelyit is
2024. február 16., péntek

Igencsak „belemásztak” az előterjesztett büdzsétervezetbe az udvarhelyi tanácsosok

Hosszas huzavona után elfogadta a helyi önkormányzat Székelyudvarhely 170,7 millió lejes költségvetését pénteken, egy soron kívüli ülésen. Mindenki egyetértett abban, hogy nehéz helyzetben van a város.

Igencsak „belemásztak” az előterjesztett büdzsétervezetbe az udvarhelyi tanácsosok
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM