Ezt kívánja a magyar nemzet. 2023-ban. Erdélyben

Ezt kívánja a magyar nemzet. 2023-ban. Erdélyben

Fotó: Médiatér

Békét, szabadságot, egyetértést – emelték ki a legtöbben azok közül, akik a feltett kérdésünkre fontosnak tartották megfogalmazni gondolataikat. Ezekből állítottunk össze egy válogatást, ezzel pedig azt kívánjuk, hogy a továbbiakban is jusson eszükbe, fogalmazzák meg időről-időre, hogy mit kívánnának, állítsák össze a saját Tizenkét pontjukat, formáljuk együtt nemzetünk jövőjét!

Péter Beáta

2023. március 15., 12:042023. március 15., 12:04

2023. március 15., 12:422023. március 15., 12:42

A szülőföldön maradás, a hazatérés, a nemzet nyelvének, kulturális önazonosságának, a nemzeti alapon álló sokszínűségnek a megőrzése, ezen belül a magyar világ ápolása és megtartása.

Nemzetek közötti egyetértés és béke

– fogalmazott a feltett kérdésünkre Sándor Zsolt István. Páll Ibolya független, autonóm Székelyföldet szeretne.

Szurkos Johanna úgy véli, nemzetünk a válságok közepette elsősorban békét, nyugalmat és egyetértést kíván. Szabadságot akar, hogy szabadon kifejezhesse véleményét, érvényesüljenek az emberi jogok. Egyenlőséget akar, ahogyan az a 12 pontban is meg volt fogalmazva. Hogy ugyanazok a jogok illessék meg a kisebbségeket is, mint azokat, akik többségben vannak az országon belül. „Jól felszerelt korházakat és olyan doktorokat (munkavállalókat) akik tisztelettel végzik munkájukat. Olyan főnököket, akik tisztelettel bánnak és megértőek a munkavállalókkal szemben. Szabadságot a munkavállalóknak. Az oktatási rendszer átalakítását. Nyolcadsorban szeretnék, hogy

Idézet
gyűlölet nélküli ország legyen Románia, hogy ha megvalósulna a román-magyar ember között a francia forradalom jelmondata: »Szabadság, egyenlőség, testvériség!«

– fejtette ki.

korábban írtuk

Mit kíván a magyar nemzet? 2023-ban. Erdélyben. Nyerteseket hirdetünk
Mit kíván a magyar nemzet? 2023-ban. Erdélyben. Nyerteseket hirdetünk

A Médiatérnél a címben látható kérdésre kerestük a választ az elmúlt egy hónapban. Naponta érkeztek levelek a megadott címre olvasóinktól, hallgatóinktól, akik fontosnak tartották megfogalmazni gondolataikat a témában.

Lőrincz Annamária békét kíván az erdélyi nemzetiségek között, békét az ukrán-orosz konfliktusban. Azt kívánja a magyar nemzet 2023-ban, hogy az 1918-ban elkezdődött háborúnak, vagyis

Erdély elrománosításának háborúja véget érjen végre Erdélyben, és elkezdődjön a román gyarmatosítás felszámolása.

A hamis történelem eltörlése, és Erdély valódi történelmének, szellemiségét megjelenítő kiadványok, tankönyvek alapján történjen az oktatás, és a helységek közterében is annak megfelelően érvényesüljön a helységnevek, utcanevek és köztéri megnevezések, szobrok felállítása. Erdély svájci mintára való átszervezése, ahol mind a román, mind a magyar nyelv hivatalos nyelv lenne minden szinten (adminisztráció, oktatás, kereskedelem stb.). Ezt kívánja a magyar nemzet és a román nemzet egy része is – hangsúlyozza Székely Tünde.

Kolumbán Mária szerint megbecsülést, tiszteletet kíván a magyar nemzet.

Idézet
Tisztességes munkahelyet, az alkalmazottak munkájának elismerését, hogy egyetemi végzettséggel és 25 év régiséggel ne kelljen minimálbérből eltartsa egy tisztességes állampolgár a családját!”

A mai kor fiataljainak szabadság kell és szerelem – fogalmazott Tolokán Király Katalin. „A 2023-as márciusi ifjak nem rohanva, kardot ragadva, nemes eszméket szétkürtölve hirdetik e vágyukat, hanem a modern társadalom diktálta élet terheitől sújtva, amikor magányos tekintetükkel, beeső vállaikkal, sok esetben az extremitást magukra öltve találkozunk velük utcákon, tereken, otthonainkban. Szabadság, szerelem kell nekik, csak talán még túl fiatalok ahhoz, hogy meg tudnák fogalmazni. Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! – ordíthatná a mai magyar középkorosztály, amely vállain hordozza élete felének terheit, s gyakorta meggörnyed alatta.

Idézet
Jó volna szabadnak lenni, nem rettegni a háborútól, a járványoktól, a gazdasági válságtól és megannyi mástól. Jó volna az is, ha mindannyian egyenlő módon gyakorolhatnánk emberi, polgári, nemzeti jogainkat s nem kellene annyiszor bizonygatnunk egyenjogúságunkat, megélnünk nemzeti kisebbségi létünk gyakran megalázó helyzeteit.

Testvériség kellene, mert őseinktől azt tanultuk, másképp nem lehet eredményes semmiféle küzdelmünk, csak ha közösen testvéreinkkel, egymásba kapaszkodva és egymást előre tolva haladunk – s a győzelemnek is csak akkor van értelme, ha megoszthatjuk embertársainkkal, testvéreinkkel. Most azért mégis azt mondom, amit nagyszüleink, dédszüleink tartottak, a Biblia tanítása szerint: a hit, remény, szeretet, e három az, ami 2023-ban a magyar nemzetnek kell!” – fejtette ki.

Egyenlőség, szabadság, testvériség! – nemcsak Erdélyben kellene meghatározó legyen ez a kívánsághármas, hanem szerte a világon. Márton Nóra kiemelte: mindez apró, hétköznapi gesztusok, örömök és csodák által jöhet létre.

Idézet
A magyar nemzet 2023-ban a szabadságot kívánja, de azt a fajta szabadságot, amely nem csak Erdély számára lehetséges, hanem mindenkinek megadathat: önmagad szabadsága egy szabad élethez.”

Minél több anyagi támogatás a családoknak, segíteni a Kárpát-medence fiataljait, hogy minél többen részesüljenek felsőoktatásban, segíteni a hátrányos helyzetben levő családokat. Minél több lehetőséget biztosítani, hogy a magyar kisebbségek minél több joggal rendelkezzenek – sorolja Vajda Dalma. „Anyanyelv megőrzése, ápolása. Határaink védelmének biztosítása. Keresztény értékrendünk megtartása, ápolása. Kulturális örökségeink, értékeink védelme. Magyar nemzettudat, értékrend kialakítása:

Idézet
merjük büszkén vállalni azt, hogy magyarok vagyunk bárhol is élünk a világban”

Lőrincz Mónika párjával, Lénárddal közösen fogalmazta meg a feltett kérdésre a választ: elsősorban, munkalehetőséget Székelyföldön, hogy ne kelljen a fiatalság többsége elhagyja a szülőföldjét egy jobb élet és megélhetés reményében.

Idézet
Több békésséget környezetünkben, emberséget egymás között! Gyarapodást létszámban, tudásban, kultúrában! Elfogadást, megértést és együttérzést! Több támogatást a helyi termelők és vállalkozók részére!”

Úgy vélik, ezek többségéhez mi magunk kellünk csak.

„Unió. Erdély és Magyarország újbóli egyesítése” – írja Székely Emőke.

A mai változó világban a legfontosabb, hogy legyen otthonunk. Biztonságos otthonunk, ahol gyerekeket és jövőt tervezhetünk – fejtette ki Szakács Andrea.

A magyar nemzet kívánságát a hétéves kisfia fogalmazta meg, miközben hazafelé tartva a rádióban a felhívás reklámját hallgatták.

Idézet
A magyar nemzet 2023-ban is azt kívánja, hogy békében élhessünk, ne legyen háború és jó életünk legyen”

– írta Karácsonyi Ádám Denisz.

Csendet kíván, azt az igazán békét hozó, megnyugtató csendet, amikor a világ zajai nem zavarnak bele a gondolatainkba. Azt a csendet, ami belülről jön. „Ezt a csendet kívánom az erdélyi lakosok lelkébe, 2023-ban. Hogy tudjuk kizárni a nagyvilágból érkező hangokat, és tudjunk magunkra és egymásra figyelni” – kívánja Péter Bernadett.

A magyar nemzet 2023-ban Erdélyben elsősorban arra vágyik, hogy gyomorgörcs nélkül mehessen be a hivatalba, intézni ügyes-bajos dolgait

– fogalmazott Bardócz Orsolya. „Vágyik talán arra is, hogy kedve szerint rakjon zászlót ablakába, házára, kapujára. Legyen lehetősége olyan kulturális eseményeken részt venni, amelyek hozzájárulnak nemzeti identitásának erősítéséhez. Kívánja, hogy

itthon és ne külföldön lehessen magyar.

Vágyik továbbá arra is, hogy az összekuporgatott pénzén megvásárolt autóját ne kelljen minden hónapban javítani, a kevésbé és nem kevésbé kátyús utak miatt. Szíve vágya, hogy gyermekét olyan helyen és olyan körülmények között nevelhesse, hogy az majd boldogan tekintsen vissza gyermekkorára. És talán amire a legjobban vágyik, hogy önmaga lehessen!”

A magyar nemzet, az mi vagyunk! – ismerte fel Szilveszter Anna, miközben a feltett kérdésen gondolkodott. „Mi, akik a zöld-fehérhez óhatatlanuk adunk még egy kis pirosat. Legyen az adventi koszorú, karácsonyfa vagy tavaszt köszöntő hóvirág. Mi vagyunk, mi anyák, akik magyar ajkú gyermeket hozunk a világra, s hangsúlyos magyar verseléssel tanítjuk az „A, a, a, acum e toamnă da”-t. A magyar nemzet mi is vagyunk. Mit kívánhatnánk? Úgy tolni a babakocsit, hogy ne kelljen lekanyarodni a főútra a parkoló autók miatt? Vagy, hogy gyermekeink magabiztosan beszéljék az ország nyelvét? Vagy, hogy készpénznek lehessen venni a mikrofonban elhangzott nagyszavakat? Mindezt kívánjuk.

Idézet
De leginkább felelősségteljes, kiegyensúlyozott, hiteles vezetőket, felnőtteket, apákat és anyákat, újabb nemzedéket kívánunk.”

Az 1848-as eseményeknek az érték, értékrend, értékteremtés az aktualitása – véli Gábor Tímea. „Minden embernek, nemzetnek szüksége van alapelvekre értékekre, ami szerint éli mindennapjait, követi hagyományait. Nagyon fontos, hogy életünk során higgyünk valamiben, legyen véleményünk. Az 1848-as események során történt események legfontosabb üzenete mindenki számára, a ma aktív fiataloknak az, hogy

Idézet
álljunk ki magunkért és ha hiszünk valamiben, akkor merjünk bátorsággal tenni érte.”

Sok válaszadónk a maga Tizenkét pontját fogalmazta meg. Ferenczi Annemarie békét, egészséget, egyetértést kívánt. Békességet, a hadgyakorlatok eltörlését. Felelős egészségügyi ellátást Székelyudvarhelyen. Évenkénti polgármester-választást. Törvény előtti egyenlőséget parkolási és foglalkozási tekintetben. Nemzeti összefogást. Közös hitet Istenben, emberben. A protekciós viszonyok megszűntetését.

Munkahelyeket, esélyt a fiatal és középkorú generációknak. Nyugodtságot, egymásrafigyelést, türelmet. Nevető gyerekeket. Román-magyar barátságot. Szeretetet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés – kívánja Lakatos Ágnes. „1.Valós eredményeket a romániai magyarság politikai érdekképviseletétől! 2. A keresztény értékrend érvényesülését! 3. A román nyelv oktatási rendszerének teljes reformját! 4. Az elévült oktatási rendszer megújulását! 5. Fejlesztést és fejlődést minden téren! 6. Képzési lehetőséget a munkahelyeken! 7. Összehangolt kulturális életet! 8. A turizmus fellendülését! 9. Fiataljaink itthon tartását, illetve hazahívását! 10. Időseink támogatását! 11. Széthúzás helyett összefogást! 12. Végezetül, kívánjuk a független sajtó újraéledését! Erőt, tisztességet!”

Buta-Vince Eszter is elsőként a sajtó szabadságát emelte ki. Felelős vezetőket kíván. „Kívánjuk a korrupciómentes rendőrség, bíróság és egészségügy megvalósulását.” Azt is kívánta, hogy

az egyház minden tagja szeretettel beszéljen Istenről és tisztelettel forduljon mások felé függetlenül attól, hogy ki melyik felekezethez tartozik.

A közös teherviselést, az illegális fakivágások beszüntetését, valamint a panaszkodás tettekkel való felváltását.

„Kívánjuk virágzó gazdaság kialakítását, amelyben minden ember feladatának érzi, hogy becsületesen elvégezze az általa elvállalt munkát, és legjobb tudása szerint teljesítse, amit elvárnak tőle. Ugyanakkor kívánjuk, hogy a munkást méltónak ítéljék a főnökeik a bérükre, melyet becsületesen kifizetnek nekik.

Idézet
Kívánjuk, hogy a fizetések legyenek olyan mértékűek, hogy a dolgozni vágyók ne kelljen külföldre menjenek azért, hogy meg is tudjanak élni a munkájukból, valamint hogy igény esetén legyen lehetőség rugalmas munkaidőre vagy teljesítményalapú bérezésre.”

Tudományos kutatások révén született eredményeket, azt, hogy a művészetekre értékként tekintsenek, a készségek és képességek megszerzésére, valamint a tanulás megszeretésére irányuló játékos és bátorító oktatást.

Idézet
Kívánjuk, hogy az emberek legyenek értelmileg, érzelmileg és pénzügyileg is műveltek.”

A tizenegyedik pontban a családok támogatását kéri, a gyerekvállalás ösztönzését, családbarát és fiataloknak szóló programokat.

Idézet
Kívánjuk, hogy olyan országban élhessünk, ahol ugyanolyan értéke van a magyar szónak is, mint a románnak, és ahol ugyanúgy loboghat magyar vagy székely zászló is az épületek oldalán, mint a román vagy az Európai Uniós. Kívánjuk, hogy elismerjék, elfogadják és értékeljék létezésünket. Kívánjuk, hogy békében élhessünk minden minket körülvevő nemzettel.”

Békét, szabadságot, egyetértést – teszi hozzá.

Dayka Zoltán is ezzel kezdte a válaszát, és úgy véli,

csak akkor beszélhetünk békéről, ha a többségi nemzet elfogad és elismer egyenrangú, egyenjogú állampolgároknak, akik a történelem folyamán szerves részei voltunk és vagyunk annak az Erdélynek, annak az Európának, amelyikhez mindannyian tartozunk.

A 12 pont 2023-as változatában első pontként azt a fajta sajtószabadságot kívánja, amely megköveteli a drága magyar nyelvünk, helyes és érthető használatát. Ne a szenzációhajsza legyen előtérben, hanem a megalapozott, reális, érthető és közlésre alkalmas írás. Saját magát cenzúrázza mindenki, aki igényes a saját anyanyelvének használatára – hangsúlyozza. Második pontként felelős minisztériumot, érdekképviseletet, harmadikként, hogy ne csak a választások alkalmával legyen lehetőség a vélemény-nyilvánításra. Ugyanakkor

fontosnak tartja az erdélyi magyarság önbecsülését visszaadni, a jövőképét és azt az életkedvet, ami arra serkenti, hogy itt érdemes megállni, megmaradni és biztosabb jövőről álmodni.

„Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben... Csak akkor érhetjük el, ha képesek leszünk harcolni azért, hogy senki ne szenvedjen megkülönböztetést vallási etnikai és világnézetei különbözősége miatt. Ezt a gyönyörű, sokszínű Erdélyt az európai értékek alapjául kellene emlegetni és elismerni, vallási, etnikai és nyelvi tekintetben egyaránt.

Idézet
Az igazi keresztény értékek megtartása és megvédése, családban és nemzetben egyaránt!

Az őshonos kisebbségek elismerése tekintetében, igazi egyenlőséget és elismerést! Szabadon, semmilyen törvényi akadályok nélkül használhassuk nemzeti közösségünk jelképeit, zászlók, címerek és más jelképek tekintetében.”

Nemzeti őrsereg, a közrendi hatóságok ismerjék azt a nyelvet, amelyen megszólíthatják az állampolgárokat, akik nyelvi tekintetben sem diszkriminálhatók. Alkossanak olyan törvényes keretet, hogy a települések önkéntes polgárőrei, semmilyen vélt vagy valós akadály nélkül végezhessék a feladatukat” – sorolja. A közös teherviselés kapcsán kiemeli, hogy hasznos lenne olyan törvényeket alkotni, hogy

minden munkaképes állampolgár valamelyest járuljon hozzá a szociális és egészségügyi rendszer fenntartásához.

Mindenkit a tettei alapján vizsgáljanak, ne legyen a székely-magyar más mércével mérve, mint a többségi nemzettársa.

Kívánjuk a csicsói repülőtér megépítését! Kívánjuk, hogy a Sepsi OSK igazolja le két év múlva Cristiano Ronaldót vezetőedzőnek! Kívánjuk, hogy bár Székelyföldön legyen kolbászból a kerítés! Kívánjuk, hogy Csíkszeredából száműzzék a ködöt! Kívánjuk, hogy autópálya épüljön Csíkszereda-Székelyudvarhely között! Kívánjuk, hogy az úzvölgyi betonkereszteket vigyék haza Dormánfalvára! Kívánjuk, hogy március 15. legyen munkaszüneti nap Romániában minden magyar számára! Legyen béke (Ukrajnában), szabadság (a munkahelyen), egyetértés (fizetés akkor euróban)! – áll a Iochom Zsolt által beküldött Tizenkét pont kívánalmai között.

Néhány kedves olvasónk a feltett kérdésre verssel válaszolt. Így tett Sütő István, Pádár Tibor, Simó Annamária, Incze Zoltán és Biró Erika is. Köszönjük nekik!

Összeállításunkat Kelemen Emese soraival zárjuk. Nyugalmat kíván a magyar nemzet, azt, hogy nemzeti ünnepünk, március 15-e legyen hivatalosan szabadnap, hogy gyermekeink ne csak tudják, de érezzék is azt, hogy magyarok, székelyek és szabadon felvállalhatják ezt – emeli ki. Elfogadást is kíván. Kétnyelvűséget minden olyan régióban, ahol bizonyos százalék felett van a magyar lakosok száma.

Idézet
Fogadjanak el minket magyarokat, hogy mi is itt vagyunk és nem is szándékozunk innen elmenni. Éljünk együtt nyugodtan. Mindenki a maga hagyománya, nyelve, akarata szerint.”

Védelmet és megbecsülést kíván, és hangsúlyozza, az őseinktől hátrahagyott kincseket védjük meg. „A múlton nem tudunk változtatni, de a jövőt olyannak teremthetjük, amilyennek képesek vagyunk elképzelni.”

Galéria
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 27., hétfő

Gyereknapi játék a Rádió GaGán!

Imádjuk a gyerekszájakat, és akár évek múlva is kacagva idézzük a vicces mondatokat. De vajon te mindig érted, miről beszélnek a lurkók? Teszteld magad a Rádió GaGa Gyereknapi játékában, és vidd haza értékes nyereményeink egyikét!

Gyereknapi játék a Rádió GaGán!
Gyereknapi játék a Rádió GaGán!
2024. május 27., hétfő

Gyereknapi játék a Rádió GaGán!

2024. május 27., hétfő

Sokunk legmélyebb álma alatt történt a hétfői első földrengés – aztán jött még egy

A Richter-skálán 3,5-ös erősségű földrengés volt hétfőre virradóan 1 óra 41 perckor Vrancea megyében – tájékoztatott az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sokunk legmélyebb álma alatt történt a hétfői első földrengés – aztán jött még egy
2024. május 27., hétfő

Medveriasztásoktól volt hangos a hétvége

Nem csökken a medveriasztások száma: Hargita megyében a hétvégén több településen riasztották Ro-Alert üzenetben a lakosságot medve lakott területen való jelenléte miatt.

Medveriasztásoktól volt hangos a hétvége
2024. május 26., vasárnap

Munkagép alá szorult egy férfi

Mezőgazdasági munkagép alá szorult egy férfi a Maros megyei Marossolymoson vasárnap este – értesít a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Munkagép alá szorult egy férfi
Munkagép alá szorult egy férfi
2024. május 26., vasárnap

Munkagép alá szorult egy férfi

2024. május 26., vasárnap

A Z generáció nem igazán köszön, nem olvas, nem túlórázik, hamar lelép

Minden demográfiai csoportra kiterjedő előadást tartott Sepsiszentgyörgyön az MCC szervezésében Guld Ádám médiakutató a minap. Az egyetemi oktató a mai fiatalok magatartásának és a digitalizációnak az összefüggéseire is ráirányította a figyelmet.

A Z generáció nem igazán köszön, nem olvas, nem túlórázik, hamar lelép
2024. május 26., vasárnap

Fülöp Zoltán: a szívem a tiétek volt, s marad

Fülöp Zoltán kiváló színművész 70. születésnapját ünnepelték május 25-én Csíkszeredában, a Csíki Játékszín előterében. Mindenki tisztelt Fülese szerint tíz százalék tehetség és kilencven százalék munka teszi a jó színészt.

Fülöp Zoltán: a szívem a tiétek volt, s marad
2024. május 26., vasárnap

Háromszázötvenöt térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen

Lakótelepekre, városbejáratokhoz, parkokba, parkolókba is kerül térfigyelő kamera Székelyudvarhelyen. A 355 különböző típusú térfigyelő kamera révén növekedhet majd a közbiztonság, csökkenhet a bűncselekmények száma.

Háromszázötvenöt térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen
2024. május 25., szombat

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén

Az FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo hétfői osztályozómeccsére érkező vendégszurkolók felügyeletét a marosvásárhelyi csendőrség regionális parancsnoksága látja el. Mindemellett a csíkszeredai városházának is vannak feladatai.

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén
2024. május 25., szombat

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón

Több Ro-Alert vészhelyzeti üzenetet is kaptak a csíkszeredaiak pénteken este és szombatra virradóan a medvék miatt.

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón
2024. május 25., szombat

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!

Az akció június 5-ig tart, és felváltva gyűjtenek a város különböző területein.

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!