Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

A felsőboldogfalvi templomtorony új időkapszulája a máról üzen a majdaniaknak

Molnár Melinda 2019. május 22., 21:59
HIRDETÉS

A májusi szeszélyes időjárás néhány órányit kegyes volt szerdán, így visszahelyezhették a felsőboldogfalvi református templom tornyának felújított gombját, benne az új időkapszulával. Vaskos üzenetcsomagot készített a helyi egyházközség az utókornak, amelyben helyet kapott a Székelyhon május 17-ei lapszáma, benne a Liget mellékletben közölt, a templom felújításáról szóló képes beszámolónkkal.

Fotó: Barabás Ákos

Nagyléptékű külső és belső felújítás zajlik Udvarhelyszék egyik legrégebbi műemlék templomában, a felsőboldogfalvi református istenházában. Ezekben a napokban a torony rézborításán dolgozik Gergely István, Gergely Ignác és fia, valamint Bálint Csaba. A toronygomb másfél évszázad múltán mutatta meg azt az időkapszulát, amelyet a legutóbbi, 1869-es javítás során helyeztek bele az ősök. Az idei munkálatok egyik legmegérintőbb mozzanataként helyére került a restaurált réz toronygomb, benne a jövőbélieknek szánt dokumentumokkal, amelyek kör- és korképet nyújtanak a falu, a vidék és a magyarság jelenlegi egyházi és társadalmi életéről.

Fotó: Barabás Ákos

A munkálatokon jelenleg dolgozók, a tervező, Várday Zsolt építész, valamint a presbitérium képviselőinek jelenlétében mutatta be Moldovan Radu református lelkipásztor az időkapszulába szánt dokumentumcsomagot. Kiemelve azt is, hogy a másolatok elkészítésénél figyelembe vették a magas hőnek kitett közeg sajátosságait, így időtálló nyomdatechnikával készíttették el azokat, illetve tintával írták a kéziratokat, mert utóbbi, ha nem kap nedvességet, tartósan megmarad.

Fotó: Barabás Ákos

A korábbi időkapszula dokumentumainak másolatai nyomdai minőségben kerültek az új palackpostába. Továbbá helyet kapott benne a Magyari Hunor által fényképezett, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye templomait bemutató album, amelynek helyi vonatkozású lapjai közé betették a presbitérium és Felsőboldogfalva elöljáróinak fotóját és a református egyház által 150 éve gyakorolt konfirmáció helyi eseményének fényképeit.

HIRDETÉS

„Ki tudja, amikor kibontják majd az időkapszulát, lesz-e, avagy a jelenlegi formájában gyakorolják-e majd a konfirmációt” – jegyezte meg a lelkipásztor. Fontosnak tartották beletenni az időkapszulába ugyanakkor az egyházközségnek a társadalmi és civil szervezetekkel kötött partnerségi kapcsolatainak aktáit is.

Fotó: Barabás Ákos

A templomjavításra vonatkozó iratok között szerepel a munkálatokat végző cég leírása, a kivitelezés mindent átfogó tervrajza, valamint a műemlékvédelmi hivatal jóváhagyása, amellyel megkezdhették a több éven át tartó felújítást.

A lelkész két levelet fogalmazott az utókornak. Egyikben visszautal az 1869-ben kelt, Bíró Pál birtokos által jegyzett irat stílusában a magyarság jelenlegi helyzetére, a másikban a templomtorony jelenlegi javításának tudnivalóit vetette papírra. Ugyanakkor mellékelte a Domus Historia jelenkori bejegyzéseit. Az aktuálpolitikai helyzetet a május 26-ai Európai Parlamenti választások szórólapjával szemléltetik az utánunk jövőknek.

Fotó: Barabás Ákos

A pénzérmék között helyet kapott a lej és a forint, valamint a korábbi időkapszulából visszahelyeztek egy 1 krajcárost, illetve a kiegyezés után használt, 1868-ból való, magyar feliratos 10 krajcárost. A régi papírbankók közül a 10 forintos és a Kossuth-bankó üzen a felmenőknek, valamint lej, forint és euró – több címletben.

A Székelyhon, valamint a Hargita megyei napilap bemutatja majd, mit írtunk bennük a templomjavításról, és milyen témákat tartott nyomtatásra érdemesnek 2019 májusában a székelyföldi napilapkiadás.

Azzal a reménnyel helyezték az időkapszulába az USB-adathordozót, hogy a rajta tárolt nagy mennyiségű digitalizált információt majdan is olvasni tudják.

Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS