Város a város alatt – kriptát látogattunk

Város a város alatt – kriptát látogattunk

A vezetett látogatáson sok érdekes adat és információ elhangzott

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely „föld alatti városában” jártunk, ahová Puskás Attila történelemtanár vezetett le bennünket. A római katolikus Keresztelő Szent János Plébánia – egykori jezsuita templom – északi mellékoltárai alatti kriptát a kétezres évek elején fedezték fel újra, a Csató Béla főesperes idejében végzett restaurálási munkálatok során. 1903-ban ugyanis lezárták a majdnem kétszáz éves, templom alatti temetkezési helyet. Kik nyugszanak a templom alatt, és miért pont ott? – fogalmazódott meg bennünk a kérdés, amelyre meg is kaptuk a válaszokat idegenvezetőnktől.

Hajnal Csilla

2023. április 16., 13:412023. április 16., 13:41

Cikkünk egy évvel ezelőtt jelent meg a Székelyhon Hit-vallás kiadványában, most pedig a Székelyhon.ro olvasóival is megosztjuk tapasztalatainkat. A jezsuita rend által építtetett plébániatemplom alapkövét 1728. augusztus 8-án tették le, és 1732-ben már temetkezési helynek számított a kripta – kezdi Puskás Attila történelemtanár az idegenvezetést, miután leérkeztünk a ma már kivilágított kriptába. Annak idején azonban a lejárat nem az udvar felől volt – ezt az utolsó felújítások során alakították ki –, hanem jobb oldalt. Hogy erre miért volt szükség, azt is elmagyarázta idegenvezetőnk.

Főként Olaszországban és Franciaországban volt hagyományuk a kolduló rendeknek – például ferences, domonkos, ciszterciek –, amelyek koldulásból éltek, és azt adták a rendtársaknak, gyerekeknek vagy bárkinek, akit a kórházakban ápoltak, amit össze tudtak gyűjteni.

A „koldulás” fontos alapja volt a templom alatti kripta kiadása, eladása olyan személyeknek, akik ezt meg tudták fizetni,

tehát a nagyon gazdag emberek sírboltot vásároltak, és itt temették el őket vagy egész családjukat. Ez az oka annak, hogy nem csak egyházi embereket, jezsuitákat találunk a marosvásárhelyi kriptában sem, annak ellenére, hogy ezt a templomot ők építtették. Találunk itt bárót, királybírót, postamestert, illetve sok, Marosvásárhelyen letelepedett örmény kereskedőt.

Galéria

Fotó: Haáz Vince

Van, aki azért volt ide temetve, mert anyagilag nagymértékben támogatta a marosvásárhelyi közösséget, és tiszteletből itt helyezték végső nyugalomra. Tehát az egyházi méltóságok mellett több civil, arisztokrata származású vagy kereskedő embernek ad örök otthont a plébániatemplom alatti kripta – tudtuk meg Puskás Attilától.

1732-ben kezdték el itt a temetkezést, akkor temették ide az elsők között az erdővidéki Miklósvárról származó báró Kálnoky Domokost, aki fiatalon meghalt.

Másik fontos személy, aki a marosvásárhelyi kriptában nyugszik, Baranyai Mária Magdolna, aki a házába fogadta a Marosvásárhelyre érkező jezsuitákat, akiknek az volt a feladatuk Marosvásárhelyen, hogy a protestáns térhódítás után – katolikus megnevezés szerint – a rekatolizációt elősegítsék, a protestáns vallásban ezt ellenreformációnak nevezik. Bizonyos szinten „vissza is foglalták” a katolikus egyháznak Marosvásárhelyt – tette hozzá a történelemtanár.

Ebbe a kriptába 1903-ig temetkeztek, és csak az alsó felét foglalták el, 61 fülkét lehetett beazonosítani, ebből 35 fülkéről biztosan állítható, hogy temetkezési helynek használták,

mert valamilyen formában ott vannak a nevek.

Galéria

Fotó: Haáz Vince

A főesperes lépett be ide először hosszú idő után

Csató Béla főesperes idejében nagymértékű restaurálási munkálatok folytak a templomban, és egy alkalommal, amikor a munkások verték le a vakolatot, beomlott valami. Akkor derült ki, hogy ez a szellőzőnyílás-féle nem más, mint egy alagút. A főesperes urat kötötték meg, nehogy leessen, hiszen nem tudták, mi van a nyílásban, és őt engedték ide le. Akkor kiderült, hogy tényleg megvan az a kripta, amiről írtak, és 1903-ig használták temetkezési helynek. Abban az évben

hoztak egy szabályt, nem csak itt, számos más helyen is, amely előírta, hogy közegészségügyi okokból megszüntetik a kriptákba, illetve templomok köré való temetkezést.

Ekkor alakultak ki több helyen temetők, és ezeket a kriptákat lezárták. A kétezres évek elejéig teljesen zárt volt ez a kripta is, nem járt ott senki, az első Csató Béla főesperes volt, aki több mint száz év után betette ide a lábát. „A főesperes úr sötétet talált itt, egy koporsó volt benn, amelyben egy idős hölgy feküdt, a ruhái voltak meg, a teste mumifikálódott már. Őt Csató Béla rendes katolikus szertartás szerint eltemette, de voltak itt még különféle csontok is” – magyarázta Puskás Attila, aki 2011-ben jött le először az újra felfedezett kriptába, és mivel ő maga örmény származású is, megdöbbent, hogy milyen sok örmény van ide eltemetve. „Latinul is, magyarul is vannak itt sírfeliratok, én pedig latint is tanítottam a katolikus osztályokban, amikor még a Bolyai Farkas Gimnáziumban voltak.

A diákok nem igazán kedvelték, hiszen holt nyelv, de lehoztam ide a katolikus osztályokat, leírtuk a sírfeliratokat, és az osztályban lefordítottuk. Így telt el két hónap, ami fantasztikus élmény volt a 16 éveseknek.

Akkor kezdtük a kripta feldolgozását, egy éven keresztül dolgoztunk, lefordítottuk a latin feliratokat, a magyarokat kiegészítettük, ahol hiányosak voltak, majd Barabás Kisannával, aki az egyházművészeti múzeum vezetője, illetve Székely Szilárd és Kálmán Attila tanárkollégákkal az egészet feldolgoztuk, levéltári adatokkal kiegészítettük, és ebből megszületett a Marosvásárhelyi örmények kiadvány utolsó fejezete, amely az összes itt eltemetett személy nevét tartalmazza, illetve az egykori ferences kolostortemplom kriptájában találhatók névsorát, továbbá a minorita templom – ahol most vannak a jezsuiták – kriptájában eltemetettek nevét is feldolgoztuk” – fogalmazott a történelemtanár az első olyan hivatalos dokumentumról, amely erről a kriptáról szól. Ebből a szempontból kötődik a kripta a vásárhelyi magyar-örmény egyesületükhöz is, és ennek szellemében helyezték ki a négynyelvű – magyar, román, angol, örmény – táblát, amely az egyetlen örmény nyelvű felirat Marosvásárhelyen – teszi hozzá.

Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ez egy olyan kripta, amibe hosszában temetkeztek, majd kapott egy vakolatot, erre egy kis maltert tettek, és egy évszámot vagy egy-egy jelet tettek, monogramot, hogy majd a család kiépíti márványtáblával, de van, amelyik így maradt, ezekről a halottakról nem igazán tudunk semmit. Egy fejlettebb formája a kriptafeliratoknak, amikor megvonalazott alapra a nevét is ráírták az illetőnek.

Puskás Attila úgy véli, az egyik legjelentősebb személyiség, aki a kriptában van, Dominus Martinus Csiky, azaz második Csiky Márton.

Lehetőséget rejtenek

Elsők között a jezsuiták kaptak helyet a kriptában, itt van eltemetve a legjelentősebb vásárhelyi jezsuita, Apostol György is, aki prédikációival sok lelket visszatérített a katolikus egyházba. Amikor 1773-ban a jezsuita rendet betiltotta a római pápa, akkor plébános lett, és a nevéhez kötődik az úgynevezett tanoda és nevelde igazgatása és a Lábas ház építése, ahol katolikus neveldét működtetett, amelyből kinőtte magát a ma működő Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium.

Galéria

Puskás Attila sokszor beszélt már a kriptáról és a hozzá kötődő érdekességekről

Fotó: Haáz Vince

Idézet
Óriási potenciál van a marosvásárhelyi kriptákban, amelyek sosem voltak kihasználva, és azzal, hogy elindítottuk a gyerekek által kitalált megnevezés szerint a kriptaprojektet, bekerült a városi körforgásába, ezt bizonyítja az is, hogy a Múzeumok éjszakáján több százan is meglátogatták egy délután alatt.

A jezsuita templom alatt található sokkal kisebb kripta is látogatható, a főtéri ferences templom alatti kripta sajnos nem látogatható, de jó lenne azt is látogathatóvá tenni” – hangsúlyozta Puskás Attila, hozzáfűzve, hogy egy „föld alatti város” van Marosvásárhely alatt, amelyet jól ki lehetne használni turisztikai célokra is. Fontos tudni, hogy bárki meglátogathatja a katolikus templom alatti kriptát, amely a város titokzatos múltjába vezeti vissza az érdeklődőket.

Székelyhon retró
A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 20., kedd

Folytatódik a lomtalanítás!

A marosvásárhelyi lomtalanítás keretében régi bútorokat, matracokat, festményeket, állatketreceket, játékokat, ajtókat, ablakokat, tükröket, szőnyegeket és ablakrácsokat gyűjtenek.

Folytatódik a lomtalanítás!
Folytatódik a lomtalanítás!
2024. február 20., kedd

Folytatódik a lomtalanítás!

2024. február 20., kedd

Szintet lépnek a borszékiek, ez azonban nem mindenkinek fog tetszeni

Borszék önkormányzata 24 helyi turisztikai vállalkozással közösen hozott létre egy szervezetet, aminek célja a fürdőváros kínálatainak népszerűsítése, az idegenforgalom felpörgetése. Igyekeznek visszaszorítani a „feketén” működő szállásadást is.

Szintet lépnek a borszékiek, ez azonban nem mindenkinek fog tetszeni
2024. február 20., kedd

Gyarapodik a térfigyelő kamerák száma Székelyudvarhelyen

Aláírta Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere és a közbeszerzésen nyertes cég a városi kamerarendszer bővítését célzó pályázat tervezési és kivitelezési szerződését hétfőn.

Gyarapodik a térfigyelő kamerák száma Székelyudvarhelyen
2024. február 20., kedd

Bővül az ivó- és szennyvízhálózat több székelyföldi településen

Gyergyóalfaluban, Csíkszentkirályon, Parajdon, Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen összesen 43 kilométer ivóvízhálózat és 25 kilométer szennyvízhálózat épülhet, de Kovászna és Maros megyei településeken is korszerűsítés várható.

Bővül az ivó- és szennyvízhálózat több székelyföldi településen
2024. február 20., kedd

Duális szakképző-központot alakíthatnak ki Csíkszeredában

Mintegy 121 millió lej értékű projekt megvalósításáért pályázott a csíkszeredai önkormányzat és partnerei alkotta konzorcium az országos helyreállítási terv programban (PNRR).

Duális szakképző-központot alakíthatnak ki Csíkszeredában
2024. február 20., kedd

Elkészül idén a két csíkszeredai tornaterem

A kivitelező vállalta, hogy mindkét folyamatban lévő iskolai tornaterem-építést befejezi ebben az évben – tudtuk meg a csíkszeredai városházától. A több éve elkezdett munkálatok többek között a munkaerőhiány miatt sem haladtak eddig megfelelően.

Elkészül idén a két csíkszeredai tornaterem
2024. február 19., hétfő

Helyi érdekeltségű turisztikai üdülőhely-minősítést kapott Szentegyháza

Helyi érdekeltségű turisztikai üdülőhely-minősítést kapott a kormánytól Szentegyháza – jelentette be Facebook-oldalán Lőrincz Csaba, a kisváros polgármestere.

Helyi érdekeltségű turisztikai üdülőhely-minősítést kapott Szentegyháza
2024. február 19., hétfő

Úgy kaptak egészségügyi asszisztensi diplomát Szászrégenben, hogy nem is ismerték a román nyelvet

Házkutatást tartottak hétfőn a rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának munkatársai a szászrégeni Eugen Nicoară Egészségügyi Technikumnál és a Maros megyei tanfelügyelőségen.

Úgy kaptak egészségügyi asszisztensi diplomát Szászrégenben, hogy nem is ismerték a román nyelvet
2024. február 19., hétfő

Jelentős könyvadomány érkezett Székelyudvarhelyre

Közel ezer könyvet adományoztak Székelyudvarhelynek, amelyet iskolák, könyvtárak, kórusok és szórványban élő magyarok vehetnek át.

Jelentős könyvadomány érkezett Székelyudvarhelyre
2024. február 19., hétfő

Ez az a betegség, amit szégyellünk és nem beszélünk róla

Kétszer annyi az epilepsziás beteg, mint amennyi a nyilvántartásokban szerepel. Mindez azért van, mert sokan szégyellik a betegséget – mondta Florea Bogdan professzor Marosvásárhelyen, amikor átadott a neurológiai klinikának egy elektroenkefalográfot.

Ez az a betegség, amit szégyellünk és nem beszélünk róla
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM