Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
Járványhelyzet Székelyföldön
Hargita megye
11 564
+102
Maros megye
32 358
+365
Kovászna megye
10 667
+143
Kattintson a napi összefoglalóért
Járványhelyzet Romániában
Frissítve: 2021. 10. 24.
Összes eset
1 561 928
+11725
Elhunytak
44 679
+389
Gyógyultak
1 323 707
+9951
Járványhelyzet számokban

Román érettségi: nem fognak változni az eredmények, ameddig nem vezetnek be alapos reformokat

Hajnal Csilla 2021. július 07., 14:37 utolsó módosítás: 2021. július 07., 17:19

Hargita megye érettségi átlaga idén a második leggyengébb az országban – nagyrészt a román vizsga miatt. Oktatási szakemberekkel, román szakos tanárral és főtanfelügyelőkkel jártuk körül az okokat, hiszen mélyre menő reformokra van szükség ahhoz, hogy kimozduljon a hazai közoktatás a „holtpontról”.

 Román érettségi: nem fognak változni az eredmények, ameddig nem vezetnek be alapos reformokat
galéria
A sikeres érettségi négyéves folyamat, ha nem több, ezért csak lépésről lépésre haladva lehet elsajátítani egy nyelvet Fotó: Veres Nándor

A legtöbb magyar érettségiző csak román nyelv és irodalomból bukott el, mintegy hatvan százalékuk minden évben csak ebből nem szerez átmenőt. Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője nem tartja jó eredménynek a hatvan százalék alatti érettségi átmenési arányt, de nem sokban különbözik a tavalyi szinttől, főleg, ha majd az óvások utáni eredményeket nézzük. Ugyanakkor a főtanfelügyelő pozitívumként emelte ki, hogy végre van egy tízes átlag román nyelv és irodalomból Hargita megyében a magyar diákok körében is.

Lehetséges okok

„A nyelvi elszigeteltség is a gyengébb átmenési arány okai között van, hisz a román nyelvvel csak román órán találkoznak a Hargita megyei diákok, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a román vizsga eredmények nem olyanok, mint amit szeretnénk” – véli a főtanfelügyelő. Az okok között emelte ki ugyanakkor az elmúlt két tanév felemásságát is, hisz az online kevésnek bizonyult a teljes értékű oktatási folyamatban.

Hamis tudásszintet is jelezhet az online felmérés, amikor több jó jegy született, és sok diákban esetleg megerősítette azt, hogy kevés erőfeszítéssel is lehet jó jegyet elérni

– emelte ki az okok között az online hátulütőit Demeter Levente.

Kérdésünkre, hogyan lehet javítani a székelyföldi diákok román nyelvi kompetenciáin, kifejtette, az öt-nyolcas diákok számára a tantervváltás jó iránynak bizonyul, még akkor is ha a vizsga nem tükrözi azt az eredményt, amit vártak. „Ez kompetenciaközpontú tanulásra és a kommunikációra helyezi a hangsúlyt.

Az új tanterv az anyanyelvi oktatás és az idegennyelv-oktatás között van félúton, és ez jó irány.

A pedagógusokat kell segítenünk ott, ahol még nem sikerült a váltás, hogy a kompetencia és kommunikáció irányába mozduljon el az óratartás. Másrészt a diákokat arra kell ösztönözni, hogy a román nyelv Romániában fontos mindannyiunk számára, akik szeretnénk előrelépni” – foglalta össze Demeter Levente.

Nem vonzó a magyar gyerekek számára

Jobban kellene szabályozni a középiskolába való bejutást, hiszen sokkal több olyan képességű gyerek kerül be, akinek nem lenne ott a helye, hiszen egy részük nem is akar leérettségizni – véli Kovászna megye főtanfelügyelője, Kiss Imre. „A kilencedikbe való bejutási módszeren mindenképpen változtatni kellene, ha azt akarjuk, hogy a nagy többségnek sikerüljön az érettségije. Törvényileg kellene megszabni, hogy hány százalék lehet elméleti hely” – tette hozzá a főtanfelügyelő. A gyengébb érettségiátlagban a diák hozzáállásán kívül a tanprogram is benne van, hiszen a román nyelv és irodalom nem vonzó a magyar gyerekek számára, ez számukra egy szükséglet, amiből érettségizniük kell, de ez nem motiválja őket, ezért nem oldja meg a román nyelven való érvényesülésüket sem.

Sok esetben kilencesre érettségizik a diák románból, de igazából képtelen kommunikálni román nyelven, hiszen az érettségi memorizálásról szól, szövegrészek betanulásáról, és a jobb képességűek jobban veszik ezt az akadályt, azért mennek át

– magyarázta megkeresésünkre Kiss Imre.

Differenciált vizsgakövetelményekre van szükség

Ugyanakkor a humánerőforrás része is benne van a gyenge érettségi eredményekben, hiszen a pedagógusképzés is hadilábon áll Romániában.

A román szakos tanárok esetében, akárcsak más oktatóknál, úgy látjuk, hogy sokszor hiányzik a pedagógusi elhivatottság. Ott van a tanprogram, amit le kell gyúrni, mert ebből bármi lehet az érettségin, és akkor nincs idő elmélyíteni, begyakorolni semmit

– fejtette ki a Kovászna megyei főtanfelügyelő. Szerinte rég kellett volna alkalmazni azt, hogy annak, aki anyanyelven tanul, differenciált legyen a román vizsgája is, mint ahogy idén először a nyolcadikosoknál volt. Csak az esetükben már kilenc évvel ezelőtt elkezdődött a tanterv reformálása, és most érkeztek el a vizsgához. De ezt párhuzamosan nem tették meg a középiskolásokkal.

Rá lehet fogni arra, hogy a román vizsga a magyar diákok „mumusa”, de azért készülni kell rá, hiszen Romániában vagyunk, és meg kell tanulni a román nyelvet. Nyilván hátrányos helyzetből indulnak, mert nem azt az irodalmat kellene tanulniuk a magyar gyerekeknek, mint a románoknak – magyarázta a főtanfelügyelő. „Sokan elfogadják a kudarcot, mert úgy gondolják, hogy mindent megtettek, de rossz volt a tétel, és ők áldozatok. De egy picit pozitívabb hozzáállással, nagyobb erőfeszítéssel egy ötös-hatost lehet, hogy össze tudnának hozni, ha nem nyugodnának bele az áldozat szerepébe” – fejtette ki véleményét Kiss Imre, Kovászna megyei főtanfelügyelő.

A sikeres érettségi egy négyéves folyamat

Magyarosi Zsuzsanna, az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont román szakos tanára szerint csak úgy lehet segíteni a magyar diákok román nyelvi kompetenciájának javításán, ha lépésről lépésre haladnak, és behozzák a lemaradást, illetve hangsúlyt fektetnek a kommunikációs szintű román gyakorlására, amire nem sok idő jut. „A sikeres érettségi egy négyéves folyamat, ha nem annál több. A tőmondatokkal kell kezdeni, szavakkal, így kitérni a nyelvtanra, témakörökre leosztva. Van is egy magyar diákok számára kiadott gyakorló füzet, ezt bevittem órára, és úgy láttam, hasznos volt” – fejtette ki a román tanár. Kérdésünkre elmagyarázta,

a diákok nem érzik magukénak a román irodalom felől megközelített nyelvet.

„Nem azt mondom, hogy a román klasszikusokat ne ismerjék, de más szinten kellene közelíteni, nem az irodalomelmélet felől. Szépen hangzik az interkulturális folyamat, de a magyar és a román kultúra elég eltérő, így elég nehéz gyakorlatba ültetni ezt” – boncolgatta megkeresésünkre a román tanár.

Hozzátéve, létezik egy szakadék a vizsga és a négy éves tanterv között, és a tanár a program mellett időt kell szakítson arra is, hogy a követelményeket is megtanítsa, ilyen az érvelő esszé felépítése például, amely sok pontot ér az érettségin. „Az első tételnél vesztődnek el sokan, mert az ismeretlen szöveg, és azzal nehezebben boldogulnak, az érvelő esszé témája pedig kapcsolódik ehhez az első ponthoz. Egy közepes szintű diák boldogul a harmadik tételnél, de az idegenszövegnél és az érvelő esszénél már nem. Minden tanév egy hónapos ismétléssel kellene kezdődjön, de van amikor erre nincs idő. A kilencedik ezt megengedi, de a tizedik már nem, mert az lefedi az érettségi tételek nyolcvan százalékát, ezért az nagyon zsúfolt időbeosztás szempontjából, tizenkettedikben pedig az ismétlésen van a hangsúly” – fejtette ki számunkra Magyarosi Zsuzsanna.

A sok éves toldásos-foltozásos oktatás-politika az oka

Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) szakmai alelnöke szerint rendszerbeli kérdésről van szó, amelyet már évek óta halogatnak a döntéshozók, nem tudják, mit kezdjenek vele, és ez nem csak kisebbségi probléma. Az érettségi eredmények nem változnak évről évre olyan óriásit, vannak évek, amikor kicsit jobbak, van amikor gyengébbek.

Egy réginek nevezhető rendszerben vizsgáznak a középiskolás diákok, és nincs semmilyen változás.

A pedagógusszövetség alelnöke szerint ki van téve az egész érettségi rendszer a külső körülmények hatásának, azaz ha olyan a tanév, akkor jobb eredményt érnek el, ha nem olyanok a feltételek, akkor gyengébbet. „A pedagógusszövetség többször kihangsúlyozta, hogy a szakma nem a megoldója a helyzetnek, nem tud írni tananyagot, tankönyveket. A döntéshozókkal való tárgyalásaink során is mindig kihangsúlyoztuk, hogy nem lehet felszínesen kezelni ezeket a problémákat. Strukturális problémamegoldó csomagra van szükség, amely mélyre-menően megvizsgálja a tananyagot, a tantervet, a követelményeket, hozzáigazítja a 21. századi kompetenciákhoz, és alulról fölfele építkezik következetesen, kitartóan.

Nem is fognak változni az érettségi eredmények és a román nyelv megtanulásának hatékonysága sem, ameddig ezeket a reformokat nem hajtják végre a romániai közoktatásban

– szögezte le Ferencz-Salamon Alpár. Hozzátette, van egy óriási szakadék a nyelvi készségek fejlesztése, illetve a vizsgakörülmények és követelmények között, hátrányos helyzetbe hozva azokat a tanulókat, akiknél nincs olyan nyelvi környezet, amiben hatékonyabban el tudják sajátítani a nyelvet. A pedagógusszövetség alelnöke nem úgy látja, hogy a diákokban vagy a pedagógusokban kell keresni a hibát, hanem a sok éves toldásos-foltozásos oktatáspolitika az, amely ezeket a problémákat generálja, és ennek csak egy része a tanterv, a továbbképzés vagy a vizsgakövetelmények reformja. Alaposan kellene az újításhoz hozzáállnia törvényhozóknak, tananyagíróknak – vallja a szakember.

Hiányzik a rendszerszintű pályaorientáció

Szintén probléma az, hogy hiányzik a rendszerszintű, következetes pályaorientáció a hazai oktatásból. „Amíg nem »pálya-orientálom« a gyerekeket, addig csak szubjektív szempontok szerinti lesz a pályaválasztásuk kilencedikben. Továbbra is megmarad az iskolaelhagyás magas aránya, a jó eredményekkel végzők az elméleti líceumokba mennek, a gyenge eredményekkel a szakközépiskolákba, ezáltal is „hátul” tartva ezeket a tanintézeteket az alacsony érettségi átlaggal” – fejtette ki Ferencz-Salamon. De szintén fontos szempontként említette azt, hogy nem szabad egyforma mércével mérni a diákokat. Mindenfajta pedagógiai elvnek ellentmond az, ha mindenkit ugyanazon képességek alapján mérünk fel – véli az oktatásban jártas szakember. „Nem az út, hanem az eszköz a fontos, és ez megfelelően méltányos kell legyen, mert a sportban sem tud az méltányos lenni, ha egy paralimpikont versenyeztetek egy olimpikonnal” – tette hozzá Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ szakmai alelnöke. 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
2 HOZZÁSZÓLÁS
Videó

Videó
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
newsvote_ szekelyhon.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport