Ők kapták a 25 éves Székelyföld kulturális folyóirat díjait

Ők kapták a 25 éves Székelyföld kulturális folyóirat díjait

Fotó: Péter Beáta

A Székelyföld kulturális folyóirat fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelték pénteken a szerkesztőség csíkszeredai székhelyén található Székelyföld Galériában. A rendezvény kiemelkedő eseménye a Székelyföld-díjak átadása volt: idén Darvasi László magyarországi költőt, írót, Papp Attila Zsolt kolozsvári költőt, Szabó Árpád Töhötöm kolozsvári néprajzkutatót, valamint Szabó-Biró Brigitta csíkjenőfalvi írót díjazták.

Péter Beáta

2022. október 21., 20:292022. október 21., 20:29

A kultúra nem csak megtart, felemel, megerősít, hanem gazdasági értelemben is előre visz.

Hiszen az egyes emberek, egy közösség vagy egy nemzet boldogulását nagy mértékben befolyásolja a kulturális közeg, amelyben él, a kultúra, amelyet előállít és amelyet fogyaszt

– fogalmazott Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője a Székelyföld folyóirat 25 éves születésnapi rendezvényén.

Tóth László főkonzul köszönti a 25 éves Székelyföld folyóiratot

Fotó: Péter Beáta

„Hiszem, hogy ez így van, és meggyőződésem, hogy a Székelyföld folyóirat mint irodalmi műhely, amely egyébként, mint a többi kulturális intézmény is, nagyban meghatározza az itt élő átlagemberek életminőségét, boldogulását és nagyban hozzá is járul ahhoz” – fogalmazott a főkonzul.

Zsidó Ferenc, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője köszöntötte a velük ünneplőket, és mint fogalmazott: a legnagyobb megvalósításuk az, hogy

az 1997-es alapítás óta eltelt huszonöt év és a Székelyföld folyóirat még mindig megvan.

Emléklap Ferenczes Istvánnak, a Székelyföld folyóirat alapító-főszerkesztőjének

Fotó: Péter Beáta

Ezalatt létrehozták a száz kötetes Székely Könyvtár sorozatot, többszáz író-olvasó találkozót, könyvbemutatót szerveztek. A jubileumra plakátkiállítást is összeállítottak, amelyet az eseménynek helyet adó Székelyföld Galériában lehet megtekinteni.

Az ünnepségen emléklapot nyújtottak át Ferenczes István alapító-főszerkesztőnek a Székelyföld folyóirat iránti hűségéért, majd kiosztották a Székelyföld-díjakat.

Zsidó Ferenc gratulál Szabó Árpád Töhötömnek a díjhoz

Fotó: Péter Beáta

Székelyföld-díjban részesült Szabó Árpád Töhötöm néprajzkutató, akiről Mirk Szidónia Kata szerkesztő a laudációban kiemelte: azon szerencsés emberek közé tartozik, akik fiatalon rátaláltak a hivatásukra.

Szerencsés azért is, mert ahhoz az erdélyi etnográfusi nemzedékhez tartozik, akik a rendszerváltást követően a több évtizedes kényszerszünet után újraindított néprajzszakon végezhették tanulmányaikat.

Egy kutatót azonban nem csak a szakmai felkészültsége, diplomája, hanem az elhivatottsága tesz alkalmassá arra, hogy az előtte járók nyomdokaiba léphessen” – fogalmazott a méltató. Úgy véli, hogy kutatói, oktatói tevékenységét ismerve és szem előtt tartva kijelenthető: Szabó Árpád Töhötöm számára a tudomány nem csupán foglalkozást, a tanítás nem csak óraadást, hanem hivatást is jelent.

A díjazott elmondta, hogy tizennyolc évvel ezelőtt jelent meg először írása a Székelyföldben, és noha különböző okokból kifolyólag sosem érezte jól magát Csíkszeredában,

most úgy érzi, hogy most megérkezett, nagyon sok minden köti most már ehhez a helyhez.

Ezért is örül, hogy ilyen jó helyről jön ez a díj.

Fotó: Péter Beáta

Az irodalmi Székelyföld-díjat Papp Attila Zsolt költő, újságíró vehette át. Méltatásában Zsidó Ferenc hangsúlyozta, hogy

a díjazott az ígéretes tehetség kategóriából az évek során átkerült a beérkező tehetség kategóriába, aki jól sáfárkodott azzal, ami megadatott neki, és életműve egyre inkább elmélyült, otthonosabbá vált.

Talán azért, mert otthonosan mozog különböző terek és idősíkok között, úgy kapcsolva össze ezeket, hogy az összekapcsolás gesztusa fontosabbá válik, mint a valamelyikben való lehorgonyzás. „Papp Attila Zsolt költészetének eredetisége abban áll, ahogyan az olvasót beinvitálja ezekbe az átmeneti terekbe az időtlenség hangulatát keltve a mulandóság közepette.

Papp Attila Zsolt úgy írja újra a különböző mítoszokat és értelmez át különféle költői hagyományokat, hogy azok aktuálissá válnak az itt és most olvasói számára, remélhetően más korok és dimenziók olvasói számára is. Alighanem egyetemesnek nevezik az efféle lírát

– hangzott el a méltatásban.

Papp Attila Zsolt beszédet mond a díj átvétele után

Fotó: Péter Beáta

Papp Attila Zsolt elmondta: jó érzés jó helyről díjat kapni. „A Székelyföld olyan hely és olyan szellemi műhely, mind szerkesztőségként és folyóiratként, mind egyénileg is, akikhez én személyesen is kötődöm és fölnézek rájuk.

A Helikon szerkesztője vagyok Kolozsváron, és ha nem lennék Helikonos, akkor Székelyföldes szeretnék lenni

– fogalmazott, majd a Helikon szerkesztősége részéről egy születésnapi üdvözlőlapot nyújtott át a Székelyföld főszerkesztőjének.

Fotó: Péter Beáta

A Székely Bicskarend díjjal a magyarországi Darvasi László költőt, írót jutalmazták. Fekete Vince laudációként az erre az alkalomra írt humoros verssel jelentkezett. Darvasi László beszédében a távolságról és a közelségről kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel.

„A távolság az egy nagyon fontos dolga az embernek, de a távolság nem tud szeretni, a távolságnak nincsen intimitása, a távolságnak lehet hatalma, de személyessége nagyon kevés.

Budapestről jöttem, az messzi, távoli helynek tűnik, de ahogy most itt vagyok és veletek vagyok, azt érzem, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz. Hogy a közelség tud szeretni és hogy tulajdonképpen nem vagyunk messze egymástól. Ez a közelség nekem nagyon nagy erőt ad és nagyon nagy megtiszteltetést is. Boldog vagyok, hogy közel lehetek a 25 éves Székelyföldhöz

– osztotta meg gondolatait a kitüntetett. Hozzátette: szokták mondani, hogy a magyar irodalom folyóirat irodalom, folyóirat kultúra. Ez a hetvenes-nyolcvanas évekre volt igazán jellemző és a kilencvenes évektől jött a könyv, mint irodalmi objektum és próbálta elfoglalni a folyóirat szerepét, helyét. De valahogy nem tudta, mert megmaradtak az irodalmi folyóiratok és megmaradt a Székelyföld is.

Fotó: Péter Beáta

„Az embernek vannak nagy találmányai: tűz, kerék, okostelefon. De a legnagyobb találmánya mégiscsak a vers.

A versnél nincs nagyobb találmányunk, ha a művészetről beszélünk. Olyan vállalkozása az embernek a vers fenntartása és éltetése, amely nem úgy hozza meg a hasznot, mint egy bőrgyár vagy egy bánya, hanem másféleképpen, és ezt mindig is kell és illik támogatni. Nagyon fontos az, hogy ezt az Európában egyedülálló folyóiratkultúrát támogassa a mindenkori kulturális vezetés

– fogalmazott Darvasi László.

Fotó: Péter Beáta

A kezdő tehetségeknek járó Szabó Gyula Emékdíjat a folyóirat a homoródalmási önkormányzattal és a homoródalmási unitárius közösséggel karöltve adományozta Szabó-Biró Brigittának. Sándor Krisztina a homoródalmási önkormányzat részéről kiemelte, hogy Szabó Gyuláról a Homoródalmáson élő fiatalok egyre kevesebbet tudnak és az általa a székely falu világáról írottak is egyre távolabb esnek a ma felnövő almási gyerekektől is.

Helyben is egy erős kihívás közelebb hozni a mai almási fiatalokhoz Gyula bácsi műveit és szeretnénk minden évben szervezni valamit az emléke köré, túl azon, hogy van a faluban egy emlékszoba. És ebben számítunk immár idéntől Szabó-Biró Brigittára is és mindenkire, akik a korábbi években megkapták ezt a díjat

– mondta el a méltatásban Sándor Krisztina.

Fotó: Péter Beáta

Fekete Vince a díjazottról elmondta, hogy a Csíkkarcfalván dolgozó magyar szakos tanárnő, aki épp az első kötetén dolgozik – amelynek hősei falusi emberek –, és amiből már részleteket közöltek a Székelyföld hasábjain. Ezt követően ismét egy saját humoros szöveget olvasott fel – Brigitta egyik hőséhez kapcsolódva.

Szabó-Biró Brigitta köszönetét fejezte ki, hogy méltónak találták a kitüntetésre, és elmesélte, hogy milyen megerősítésekben volt része ahhoz, hogy folytassa az írást. Ilyen megerősítés számára a most kapott díj is.

György Attila, Zsidó Ferenc, Mirk Kata Szidónia, Fekete Vince, Darvasi László, Szabó Árpád Töhötöm, Szabó-Biró Brigitta és Papp Attila Zsolt

Fotó: Péter Beáta

Az ünnepség végén Zsidó Ferenc megköszönte az esemény főtámogatójának, a Méhes György Alapítványnak, a Communitas Alapítványnak és Kovács Ferencnek a támogatást, valamint az olvasóknak, hogy kitartanak a kulturális folyóirat mellett.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. október 21., péntek

4,7 millió lej értékben róttak ki büntetéseket a munkaügyi felügyelők feketemunka miatt

A Munkaügyi Felügyelőség mindössze három nap alatt több mint 4,7 millió lejre rótt ki bírságokat építkezési cégekre feketemunka miatt.

4,7 millió lej értékben róttak ki büntetéseket a munkaügyi felügyelők feketemunka miatt
2022. október 21., péntek

Lurkó fesztivál és kamaratermi bemutató Csíkszeredában

Új kamaratermi előadással készül a Csíki Játékszín, Donald Margulies Pillanatfelvétel című darabját október 28-án mutatják be. Ugyanakkor, folytatódik a Lurkó program, november elején a gyereket, családokat várják a színházba.

Lurkó fesztivál és kamaratermi bemutató Csíkszeredában
2022. október 21., péntek

Új elkerülőutat terveztet Csíkszereda

Közbeszerzési eljárást írtak ki a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal kiviteli terveinek elkészítésére. A bejelentésre a város nyugati kijáratához hívták a sajtót, ahol rajzokon is szemléltették az elkerülőút nyomvonalát.

Új elkerülőutat terveztet Csíkszereda
Új elkerülőutat terveztet Csíkszereda
2022. október 21., péntek

Új elkerülőutat terveztet Csíkszereda

2022. október 21., péntek

Támogatók segítségével akadálymentesítik a gyergyószentmiklósi átkelőket

A Gyergyói Mozgó-sérültek Egyesülete támogató hozzájárulások által a gyergyószentmiklósi átkelőhelyek és felhajtók akadálymentesítését szeretné megvalósítani. A célösszeget sikerült megszerezni a Fuss Neki! Gyergyón, és még idén elkezdenék a munkát.

Támogatók segítségével akadálymentesítik a gyergyószentmiklósi átkelőket
2022. október 21., péntek

Megvan az új hulladékgyűjtő udvar helyszíne Székelyudvarhelyen

A régi szeméttelep helyén, az új kutyamenhely szomszédságában szeretnék létrehozni az új hulladékgyűjtő udvart Székelyudvarhelyen. A beruházásra négy és fél millió lejes támogatást kapott a város a környezetvédelmi minisztériumtól.

Megvan az új hulladékgyűjtő udvar helyszíne Székelyudvarhelyen
2022. október 21., péntek

Októberfeszt székely módra: tűzifa a tombola fődíja

Tizenhetedik alkalommal rendezi meg a Csíkszentimrei Sokadalom – Szent Imre Falunapokat a helyi önkormányzat Októberfeszt címmel, partnerségben a helyi civilszervezetekkel október 21–23. között.

Októberfeszt székely módra: tűzifa a tombola fődíja
2022. október 21., péntek

Kezdődik az őszi vakáció

Vakáció kezdődik a tanulók számára pénteken, a tanórák után. A diákok – az ismert tanévszerkezet szerint – október 31-én térnek vissza az iskolapadokba.

Kezdődik az őszi vakáció
Kezdődik az őszi vakáció
2022. október 21., péntek

Kezdődik az őszi vakáció

2022. október 21., péntek

Teljes fagyban Székelyföld

Székelyföldön mindenütt fagypont alá esett a hőmérséklet péntekre virradóan, a legalacsonyabb értékeket Csíkszeredában és Bodzafordulón mérték.

Teljes fagyban Székelyföld
Teljes fagyban Székelyföld
2022. október 21., péntek

Teljes fagyban Székelyföld

2022. október 21., péntek

Tisztelgés az ’56-os forradalmárok előtt

Köztéri ünnepségekkel, koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeznek Székelyföldön az 1956-os forradalomra, leróva tiszteletüket az ’56-os hősök előtt.

Tisztelgés az ’56-os forradalmárok előtt
Tisztelgés az ’56-os forradalmárok előtt
2022. október 21., péntek

Tisztelgés az ’56-os forradalmárok előtt

2022. október 21., péntek

Elkészült a Csukás utca

Az utat teljesen felújították, a járdákat kijavították és leaszfaltozták, valamint a közúti jelzéseket is felfestették.

Elkészült a Csukás utca
Elkészült a Csukás utca
2022. október 21., péntek

Elkészült a Csukás utca

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM