Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Nem jött be a korondi csavar a Községháza védelmében

Kovács Attila 2018. december 14., 10:47

Koronddal szemben a Községháza felirat eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztása, Felsőboldogfalván pedig a községháza homlokzatáról hiányzó román címer és zászló miatt indított pereket első fokon megnyerte a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC).

Nem jött be a korondi csavar a Községháza védelmében
galéria
A korondi községháza. Az új felirat sem maradhat. Archív Fotó: Pál Árpád

Korond polgármestere ellen már 2015-ben pert indított a Dan Tanasă vezette egyesület, azt kérve a bíróságtól, hogy kötelezze az elöljárót az épületet megnevező felirat eltávolítására a községháza homlokzatáról. Egy évvel később jogerős ítélet született, a feliratot le kellett venni. Mivel a Marosvásárhelyi Ítélőtábla akkor azzal indokolta a felirat eltávolításának szükségességét, hogy annak román megfelelője nem a „primăria” – a Romániában hivatalos megnevezés –, hanem „casa comunală” vagy „casa comunei”, 2017-ben

úgy tették vissza a megnevezést, hogy Primăria helyett Casa Comunală szerepelt a Községháza fordításaként.

Ezt a lépést az ADEC törvénytelennek tartotta, és újabb pert indított Katona Mihály polgármester ellen, azt kérve a bíróságtól, hogy kötelezzék a községvezetőt pénzbírság kifizetésére a korábbi jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt.

Le kell venni a feliratot

A Hargita Megyei Törvényszék nemrég kihirdetett elsőfokú ítéletében helyt adott az egyesület kérésének, és úgy rendelkezett, hogy a polgármester köteles a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő pénzbírságot fizetni minden nap késlekedésért, a jelenlegi ítélet jogerőre emelkedésétől kezdve. Eszerint a per jogerős lezárásától számítva a felirat levételének elmulasztása – a megemelt minimálbért véve alapul –

napi 416 lejes bírságot jelenthet majd a községvezető számára.

Kerestük Katona Mihályt is az ügy kapcsán, arról érdeklődtünk, hogy várható-e fellebbezés az elsőfokú döntés ellen. A polgármester azt mondta, először szeretné tanulmányozni az ítélet indoklását, amelyet még nem kapott meg, és azután dönt erről.

Ekkor még volt román zászló a boldogfalvi községházán, de nemcsak erre, hanem a címer hiányára is felfigyelt Tanasă. Archív Fotó: Pál Árpád

Román zászlók és címer

Felsőboldogfalva esetében az egyesület azt kérte keresetében a bíróságtól, hogy kötelezzék a polgármestert Románia címerének és zászlójának kitűzésére a községháza homlokzatára. Ebben az esetben is jogszabályi előírásra hivatkozott, amelyet a 2001. évi 1157-es számú kormányhatározat tartalmaz. A Hargita Megyei Törvényszék elsőfokú ítélete szerint a községháza homlokzatára ki kell helyezni a címert, a két román zászlót, a polgármesteri hivatalt és helyi tanácsot megnevező táblákat pedig a megfelelő sorrendben kell elhelyezni, felül a román és alul a magyar változattal.

Két éve, egy másik perben, amelyet szintén az egyesület indított, arra kötelezték a községvezetőt, hogy távolítsa el az épületet megnevező Községháza feliratot, ez meg is történt. A mostani ítélet ellen a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál lehet fellebbezést benyújtani.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
5 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat