Mi a teendő közúti baleset esetén?

Mi a teendő közúti baleset esetén?

A forgalom zavartalanságát – a lehetőséghez képest – baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Bármikor bárkivel történhet baleset. Sokan bizonytalanok abban, mit kell tenni ilyenkor és aggódnak, hogy vajon elégséges-e, amit tudnak. Mi van akkor, ha valami fontos kerüli el a figyelmünket, és akkor benne vagyunk a slamasztikában? A Székelyhon napilapban korábban megjelent írás rövid összefoglaló arról, hogy mire figyeljünk oda, mi a feladatunk, ha egy baleset szereplőivé válunk.

Székelyhon

2023. február 19., 12:272023. február 19., 12:27

Álljunk meg az autóval, minden esetben

Igen, akkor is álljunk meg, ha úgy látjuk, nem történt sérülés. Győződjünk meg róla, milyen jellegű kár keletkezett, ha keletkezett. Többek közt azért ez az egyik legjobb tanács, amit adhatok, mert ha mégis személyi sérülés vagy haláleset is történt, azzal hogy továbbmegyek, legalább három bűncselekményt is elkövethetek:

  • a baleset helyszínének elhagyása (akár 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható),

  • gondatlanságból elkövetett testi sértés amennyiben 90 napot meghaladó egészségügyi ellátás szükséges (6 hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető)

  • és a tett színhelyének módosítása (kettőtől 7 évig terjedő szabadságvesztés lehet a „jutalom”), nem számít, hogy az elkövető azt hitte, nincs sérülés.

Hívjunk vagy ne hívjunk rendőrt?

A válasz attól függ, történt vagy sem személyi sérülés.

Amennyiben valaki megsérült, bármilyen kicsinek is tűnjön az a sérülés, kötelező azonnal értesíteni a rendőrséget. (Ez egyébként védelemül is szolgál abban az esetben, ha a károsult olyan sérülésekért is felelőssé kíván tenni a kártérítés reményében, amelyek korábbiak, vagy utólagos események következményei.)

Galéria

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Ha nincs személyi sérülés vagy haláleset, csak feltehetően anyagi kár, két út át előttünk: meg lehet egyezni helyben, tisztázva a történteket és az érintettek felelősségét vagy, ha nem sikerül egyetérteni, úgy a járművezetőnek a baleset után 24 órán belül bejelentést kell tennie a baleset helyszínén illetékes rendőrségen a balesetet megállapító okiratok kiállítása végett.

Ha van egyezség, a felek kitölthetik a biztosító által rendelkezésre bocsátott típusnyomtatványt, amelyet majd kérni fog a biztosítótársaság a kárrendezés céljából.

Ennek a típusnyomtatványnak „Constatare amiabilă de accident” a megnevezése, tartalmát és alakját a kötelező biztosításról szóló 2017. évi 132. számú törvény szabályozza. Még ebben a helyzetben is nem árthat a fényképek készítése az autók állapotáról, a helyszínről, a baleset körülményeiről (pl. csúszós, nedves, száraz útfelület).

Galéria

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

Amennyiben nincs egyezség, azért is erősen ajánlott a balesetet jelenteni a rendőrségen, hogy az autón hagyott nyomok miatt ne tudják ránk fogni más baleset okozását. Ha elmulasztjuk a bejelentést, a jogszabályok nem nyújtanak védelmet.

Ellenünk felhozható érv az, hogy ha tényleg létezett egy korábbi rongálódás, miért nem jelentettük, ha ez amúgy is törvényes kötelességünk. Utólag pedig nehéz és költséges lehet a bizonyítás.

Jó, ha rögzítjük a lehetséges tanúk adatait, illetve fényképeket is készíthetünk a baleset helyszínén.

A járművezető kötelességei, ha személyi sérülés, haláleset történik

Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a rendőrséget, a mentőt, tilos megváltoztatni vagy eltüntetni a baleset nyomait, és tilos elhagyni a baleset színhelyét.

A járművezető kötelességei, ha nincs személyi sérülés, csak anyagi kár

A forgalom zavartalanságát – a lehetőséghez képest – baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell. Egy ilyen helyzetben a járművek vezetői, amennyiben a járművek állapota megengedi, el kell távolítsák az úttestről a járműveket, vagy el kell húzniuk, tolniuk, minél közelebb az útpadkához, járdaszegélyhez, megfelelően kijelölve a jelenlétet.

Továbbá, a járművezetőnek a baleset után 24 órán belül bejelentést kell tennie a baleset helyszínén illetékes rendőrségen a balesetet megállapító okiratok kiállítása végett.

E szabály alól kivételt képez az az eset, ha a felek között írásos egyezség (constatare amiabilă de accident) jön létre vagy, ha a járművezető fakultatív autókár biztosítással rendelkezik és csak a saját járműve rongálódott.

Galéria

Amennyiben valaki megsérült, bármilyen kicsinek is tűnjön az a sérülés, kötelező azonnal értesíteni a rendőrséget. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Mindannyiunkra vonatkozó rendelkezések

Mindenkinek, aki érintett vagy tudomása van közúti balesetről, amely személyi sérülést, netán halált okozott kötelessége hívni a 112-t. Személyi sérülés, halál esetén, kizárólag a kivizsgálást végző rendőr engedélyével szabad változtatni a járművek elhelyezkedésén, a baleset helyszínén vagy eltüntetni a baleset nyomait (pl. az olajfoltot, féknyomokat).

Mi a teendő, ha a baleset egyik szereplője veszélyes anyagokat szállított?

Bárki, aki látja, hogy veszélyes anyagokat szállító jármű egy baleset résztvevője, azonnal értesítenie kell a rendőrséget, és hívnia kell a 112-es sürgősségi segélyhívó számot.

Minden esetben betartandó rendelkezések

A balesetben résztvevőként semmiképp ne fogyasszunk alkoholt a nagy ijedelemre!

Az érintett jármű(vek) veszető(i)nek tilos alkoholt vagy hasonló hatást kiváltó gyógyszert, pszichoaktív anyagot fogyasztania a baleset után egészen az alkoholteszt vagy vérteszt elvégzéséig.

Amennyiben ezt a szabályt megszegnék, úgy a baleset után mért értékeket úgy kezelik mintha azok a baleset pillanatában is léteztek volna, vagyis mintha ezek befolyása alatt történt volna a baleset.

Galéria

A szántóföldre nem vonatkoznak a közúti forgalmi szabályok. Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Közúti balesetnek számít-e, ha egy traktor feldől egy szántóföldön és valakire ráesik?

Közúti balesetről beszélünk a következő feltételek együttes jelenlétében:

  • közforgalmú úton történő vagy ilyen útról eredő forgalmi esemény

  • az esemény következtében egy vagy több személy sérült, illetve haláleset történt, vagy legalább egy jármű megrongálódott, netán más anyagi kár keletkezett

  • az eseményben legalább egy mozgó járműnek szerepe van.

Láthatjuk, hogy a kérdéses esetben az esemény nem számít közúti balesetnek.

Erre az esetre nem vonatkoznak a közúti forgalmi szabályok, mivel a szántóföld nem közút, még akkor sem, ha személyi sérülés történt. Éppen ezért, például a traktor vezetőjének hajtási engedélye nem kerül bevonásra/felfüggesztésre.

Ebben a helyzetben, ha a sérülés nem igényel 90 napnál több egészségügyi ellátást vagy, ha az áldozat nem veszti életét az eset következtében, a felelősségre vonás nem büntetőjogi természetű.

Mi a teendő, ha a járművet ért károsodás nem közúti baleset következménye?

Egy ilyen esetben is, legyen szó autóról, traktorról, utánfutóról vagy villamosról, a tulajdonos vagy a jármű meghatalmazott vezetője 24 órán belül bejelentést kell tegyen a baleset helyszínén illetékes rendőrségen a balesetet megállapító okiratok kiállítása céljából. Ez alól kivétel, ha a tulajdonos vagy a gépjármű vezetője fakultatív biztosítással rendelkezik.

Fontos tudni, hogy a biztosító a javítás költségeit a rendőrségi megállapító okirat, rendőr által kiállított jegyzőkönyv vagy a közös írásos egyezség alapján állja! Amint azt már fent említettem, a közös írásos egyezség típusnyomtatvány, kérhető a biztosítótól és a kesztyűtartóban a helye, hogy szükség esetén elő lehessen venni.

A biztosított köteles értesíteni a biztosító társaságot a balesettől számított öt munkanapon belül. Ennek elmulasztása semmilyen hatással nincs a kárt elszenvedőre, ő továbbra is jogosult a kártérítésre.

A kártérítésről röviden

Amennyiben nincs egyezség a felek között a kártérítés mértékét illetően, úgy a bíróság csak arra a kártérítésre kötelezi az elkövetőt vagy a biztosító társaságot, amelyet bizonyítani tudunk. Éppen ezért, minden – a baleset következtében keletkezett kiadásra – kérjenek, és tartsák meg a nyugtákat, a pénztárjegyet, esetleg szerződéseket.

Galéria

A biztosító társaságok igyekeznek minél alacsonyabb összeg fizetésével lezárni a biztosítási ügyleteket. Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

Nem titok, hogy a biztosító társaságok igyekeznek minél alacsonyabb összeg fizetésével lezárni a biztosítási ügyleteket, hivatkozva a belső kártérítési szabályaikra, politikájukra. Tudni kell azonban, hogy ezek nem vonatkoznak a bíróságokra. A joggyakorlat szerint a bíróságok magasabb összegeket ítélnek meg, mint a biztosító által ajánlott összegek. A 36. számú 2017-ben közzétett Legfőbb Semmítő- és Ítélőszék határozata kimondja, hogy az erkölcsi kártérítést a joggyakorlatnak és a törvényeknek megfelelően kell számítani, minden eset egyéni elbírálása alapján.

Lukácsi Katalin, ügyvéd

Székelyhon retró
A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 23., kedd

Neves nemzetküzi trénet tart előadást Székelyudvarhelyen vezetés témában

Közös rendezvényt szervezett az RMKT és az UKKSZ csütörtökre Székelyudvarhelyen, melyen rangos előadó fog beszélni a vállalkozók számára is egyik legfontosabb területről, a vezetésről.

Neves nemzetküzi trénet tart előadást Székelyudvarhelyen vezetés témában
2024. április 23., kedd

Nincs meglepetés: Tőke Ervin lesz az EMSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje

Harmadjára is bevállalja a polgármesterjelöltséget Tőke Ervin Csíkszeredában, aki idén is az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben indul a városvezetői pozícióért a júniusi helyhatósági választásokon. Gyűjti a lakossági aláírásokat a támogatásához.

Nincs meglepetés: Tőke Ervin lesz az EMSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje
2024. április 23., kedd

Csíkszeredába is elhozzák a híres akadályversenyt

Lehet jelentkezni a szeptemberben esedékes csíkszeredai Spartan Race-re. Az akadályverseny-sorozat csíkszeredai rendezvényén a városközpontot összekapcsolva Somlyó-hegyével alakítanak ki egy különböző akadályokból álló pályát.

Csíkszeredába is elhozzák a híres akadályversenyt
2024. április 23., kedd

Beiktatta választási iratcsomóit a gyergyószentmiklósi RMDSZ

Beiktatta kedden a körzeti választási irodánál a polgármesteri és önkormányzati képviselői jelöltjeinek iratcsomóit a gyergyószentmiklósi RMDSZ. A tanácsosi listán vannak változások az előválasztáson született sorrendhez képest.

Beiktatta választási iratcsomóit a gyergyószentmiklósi RMDSZ
2024. április 23., kedd

Mága Zoltán hegedűművész Marosvásárhelyen koncertezik

Mága Zoltán hegedűművész, Liszt Ferenc-díjas magyar zenész május 3-án, pénteken 19 órától marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében lép színpadra.

Mága Zoltán hegedűművész Marosvásárhelyen koncertezik
2024. április 23., kedd

Csapadék és szél: csütörtök reggelig az egész országban rossz idő várható

Jelentős csapadékra és a szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) tizenkét megyére.

Csapadék és szél: csütörtök reggelig az egész országban rossz idő várható
2024. április 23., kedd

Beszélik a román nyelvet a székelyföldi magyar diákok?

Romániában élünk, de nem igazán beszélünk románul – erre az örökös problémára hívja fel a figyelmet az április 23-án megrendezett román nyelvi kompetenciák verseny. A versenyt Hargita megyei magyar anyanyelvű 9–11. osztályos diákok számára szervezték meg.

Beszélik a román nyelvet a székelyföldi magyar diákok?
2024. április 23., kedd

Állatok vesztek oda a kápolnási tűzvészben

Porig égett egy gazdasági épület Kápolnásfaluban, a kedd hajnali tűzben számos baromfi és haszonállat elpusztult.

Állatok vesztek oda a kápolnási tűzvészben
2024. április 23., kedd

Életeket menthetnek a füst- és szén-monoxid-érzékelők

Hargita megyében is elkezdték hétfőn az Érzékelő az életért kampányban adományozott 500 füst- és szén-monoxid-érzékelő felszerelését a tűzoltóság munkatársai.

Életeket menthetnek a füst- és szén-monoxid-érzékelők
2024. április 23., kedd

Ősztől korszerű épületben tanulhatnak a Bányai János Szakközépiskola diákjai

Épül, szépül, újul a székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola főépülete, mi is szemügyre vettük a kissé nehézkesen indult munkálatok jelenlegi állását.

Ősztől korszerű épületben tanulhatnak a Bányai János Szakközépiskola diákjai
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!