Magyar óvodát avattak Gyimesbükkben

Új óvoda és sportpálya avatóünnepségét tartották szombaton délben Gyimesbükkben. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén, a közigazgatásilag Bákó megyéhez csatolt községben szeptemberben 58 gyermek kezdte meg a tanévet a magyar állami támogatással épített új óvodaépületben.

Dobos László

2022. október 08., 15:402022. október 08., 15:40

2022. október 08., 15:452022. október 08., 15:45

Magyar óvodát avattak Gyimesbükkben

Fotó: Pinti Attila

Új óvoda és sportpálya avatóünnepségét tartották szombaton délben Gyimesbükkben. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén, a közigazgatásilag Bákó megyéhez csatolt községben szeptemberben 58 gyermek kezdte meg a tanévet a magyar állami támogatással épített új óvodaépületben.

Dobos László

2022. október 08., 15:402022. október 08., 15:40

2022. október 08., 15:452022. október 08., 15:45

Szentmisével kezdődött a gyimesbükki ünnepség, amelyet dr. Kerekes László, az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye segédpüspöke mutatott be. A püspököt Antal Pál egyháztanácsos és Salamon József plébános köszöntötte a templomnál, a főpap ünnepi beszédében a nap jelentőségéről, a Magyarok Nagyasszonyáról beszélt, kiemelve a gyimesi egyházközségben működő különböző csoportok (ministránsok, cserkészek, rózsafüzér-társulatok stb.) fontosságát, azok szerepét.

Fotó: Pinti Attila

Mise után a település templomépítő papjáról, Dani Gergelyről elnevezett iskolánál folytatódott az ünnepség. A tanintézet tőszomszédságában, a futballpálya és vasút közötti telken új óvoda és játszótér, illetve műfüves labdarúgópálya épült.

Bákó megye egyetlen önálló magyar tanintézetében idén ősszel két hosszú programos és egy rövid programos csoport keretében 58 óvodás korú gyermek kezdte el a tanévet.

Fotó: Pinti Attila

A magyar állami támogatással épített új óvodaépület előtti téren Antal Etelka, a Dani Gergely Általános Iskola igazgatónője köszöntötte a vendégeket, ünnepi beszédének vezérfonalát a hit és az álom adta: megtudhattuk,

hogyan lett egy álomból a hit által valóság, a megálmodott beruházásból óvoda.

Fotó: Pinti Attila

Folytatásként Olteán Péter, Gyimesbükk polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait. A község első RMDSZ-es polgármestere elsősorban háláját fejezte ki mindazoknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg az új óvoda, majd Horváth István-idézettel szemléltette a gyimesi magyarokra bízott kaszálok, földek, tanintézetek megőrzésének fontosságát.

Fotó: Pinti Attila

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke szerint e tájak lakóit, magyarokat és románokat, csángókat és székelyeket a keresztény hitük és Szűz Mária, Boldogasszony anyánk és Babba Mária tisztelete mindig erősebben köti össze, mint bármi egyéb különbözőség, ami e földi világban szét akarná választani őket.

Fotó: Pinti Attila

„Ez az óvoda egyfajta elégtétel is mindazon nagy elődeink számára – legyenek magyarok, székelyek vagy csángók –, akik egész életüket fordították arra, hogy a történelem viharaiban oly sokszor a lét és a nemlét határán küzdő csángómagyarság mindig megmaradjon az élet partján, megőrizze önmagát, anyanyelvét és kultúráját a szülőföldjén, egy olyan földön, ahol a Jóisten az emberi történelem mostohaságai miatt a táj és a természet lenyűgöző szépségével kárpótolja a csángómagyarságot.

Idézet
Mi hirdetheti ugyanis hitelesebben a csángómagyar életet és a jövőt, mint egy új óvoda, amelyet beleng a kisgyerekek önfeledt öröme?”

– tette fel a kérdést Kövér László, majd a csángók vándorapostolát, Domokos Pál Pétert idézve így folytatta:

Idézet
ha csak annyit gondolkoztok a csángókról, míg elég egy gyufaszál, már sokat tettetek”.

Az országgyűlés elnöke kiemelte, hogy a nemzetért felelősséget érző magyarok soha nem felejtették el a csángómagyar testvéreiket. A történelmi idők szorításában nemcsak gondoltak rájuk, hanem tettek is értük – tették, amit tehettek, ami személyes, emberi lehetőségükben állt.

Fotó: Pinti Attila

„Még a legsötétebb kommunista időkben is a csángóság sorsa iránti figyelem – hála Istennek – nemcsak gyufaszálként lobbant fel, hanem örökmécsesként hirdette a világosságot, a virradatot, azaz a magyar közösségek ismételt egymásra találása idejének eljövetelét. Mióta a magyar nemzet 1990-ben visszaszerezte a kommunizmusban elveszett szabadságát, mióta a magyar állam a posztkommunizmus lezárása után 2010-ben végre visszanyerte teljes nemzeti cselekvőképességét,

Idézet
Magyarország nemcsak gondol a külhoni magyarokra – és benne a csángómagyarokra –, hanem tesz is értük.

Anyaországként igyekszik gondoskodni mindazon magyarokról, akik feje fölött 1920-ban átléptek ugyan az országhatárok, ám ők – több mint hárommilliónyian – úgy váltak lojális és értékteremtő állampolgáraivá az új államoknak, hogy lélekben és anyanyelvben mindvégig hűséges tagjai maradtak a kulturálisan egységes magyar nemzetnek.

Fotó: Pinti Attila

Az elmúlt évtizedben a felelős magyar politika a magyar állampolgárság biztosításával megvalósította a magyar nemzet békés, határokon átívelő közjogi egyesítését.

Idézet
Az elmúlt évtizedben a magyar társadalomban megerősödött a nemzeti összetartozás érzése.

Száz esztendő távlatából elmondhatjuk tehát, hogy ez erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek el akartak idegeníteni önmagunktól, amelyek szét akartak szakítani minket, el akarták választani a magyart a székelytől, a székelyt a csángótól, és szembe akartak fordítani bennünket egymással” – folytatta Kövér László.

Fotó: Pinti Attila

Az ünnepég díszvendége emlékeztetett, hogy a „nincs lehetetlen, csak élhetetlen” volt néhai Dani Gergely atya egyik kedvenc szavajárása, azé az emberé, aki nemcsak a gyimesbükki templom legendás építtetője, hanem egyben a csángómagyar lélek mindig szelíd, de határozott építőmestere is volt.

Fotó: Pinti Attila

„A csángómagyarság itt, Gyimesbükkön és szerte Csángóföldön több mint egy évezrede bizonyítja, hogy nem az élhetetlenség népe, hogy valóban soha nincs lehetetlen, ha van életakarat és életerő. (…) Köszönöm mindenkinek a hitét és munkáját, ami lehetővé tette a mai együttlétünket! Köszönöm Polgármester Úrnak az önkormányzat együttműködését; kérem, vigye el román kollégáinak annak az üzenetét, hogy

a csángómagyarokkal és a magyarországiakkal mindig jó összeadni az erőket és a lehetőségeket, mert mindenki nyertese lesz az együttműködésnek”

– emelte ki a magyar Országgyűlés elnöke.

Fotó: Pinti Attila

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint az óvodáról beszél mindenki. „Szeretném kiemelni azt is, hogy elkészült az óvoda mellett egy új műfüves focipálya. Sokat jártunk ide, tizenkét évvel ezelőtt tornatermet avattunk, és mi mindig nagyon jól éreztük itt magunkat. Érezzük, hogy kölcsönösen szeretjük egymást, hogy összetartozunk, és ez az összetartozás éltet minket, magyarországiakat, és gondolom, az ittenieket is” – mondta el Edvi.

A civil szervezet vezetője büszkeségének adott hangot, hogy az elmúlt három évtizedben sok jó gyimesbükki kezdeményezésnek lehetett részese. Amint a szolgálat illetékese közölte, a gyimesbükki óvoda felépítése és berendezése 230 millió forintba került, a műfüves focipályát 58 millió forintból valósították meg.

Fotó: Pinti Attila

Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi minisztere többek között azt hangoztatta, hogy Gyimesbükk ma nemcsak Bukarestből, hanem Budapestről, nemcsak Bákó megyéből, hanem Hargita megyéből is támogatást kaphat.

„A magyarság egyik legkeletibb bástyájában – a szó valódi és átvitt értelmében – vagyunk, ahol évszázadokon át dúlt itt a megmaradás háborúja, amelynek győztesei azok, akik ma itt állnak. Ez a keleti bástya mindig a hitnek volta háza, a templom volt az egyik megtartó erő.

Idézet
Itt a hitbéli és a nyelvbéli megmaradás a legnagyobb tét.

Külön gratulálok Olteán Péternek, a község RMDSZ-es polgármesterének, aki minden alkalmat, minden lehetőséget megragad, hogy jövőt építsen a közösségnek” – jelentette ki a miniszter.

Fotó: Pinti Attila

Polgár László, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének elnöke meghatottan állt mikrofon elé, és nagy eredménynek tartotta azt, hogy

a gyimesi iskolában a gyermekek száma megduplázódott.

„Ahhoz, hogy anyalevünket, kultúránkat megtarthassuk, ahhoz, hogy egy ilyen intézmény létesüljön, hálánkat, köszönetünket fejezzük ki” – mondta Polgár, majd név szerint megköszönte mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy a csángók számára épített házak, óvodák és sportpályák megvalósulhattak. Köszönetét fejezte ki a gyimesieknek, hogy fontosnak tartják azt, hogy gyerekeik anyanyelvükön tanulhassanak. „Nagyon sokat küzdünk a településeinken, legtöbbször nem egy versenyt kell felvenni a románsággal, hanem ellenállni” – hangsúlyozta Polgár.

Fotó: Pinti Attila

Az ünnepség – amelyen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát dr. Lukács Bence vezető konzul képviselte – a helyi magyar iskola népviseletbe öltözött óvodásainak és iskolásainak verses, zenés és táncos előadása tette színesebbé, majd Kerekes László püspök megáldotta az épületet és a jelenlévőket, az esemény díszmeghívottai pedig elvágták a jelképes avatószalagot.

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 23., csütörtök

Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató

Először zárt nyereségesen a gyergyószentmiklósi közmű távhőszolgáltató részlege, a javításoknak köszönhetően szinte nullára csökkent a vízveszteség. Azonban a gázszolgáltató irányába felgyűlt adósság miatt bármikor zárolhatják a város és a cég számláit.

Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató
2024. május 22., szerda

Esti programba nyúlt a székelyudvarhelyi RMDSZ-programbemutató

A közösséget, az infrastruktúrát, a kapcsolatokat és a gazdaságot is új lendületbe kell hozni Székelyudvarhelyen – véli Szakács-Paál István, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje és tanácsosjelölt-csapata.

Esti programba nyúlt a székelyudvarhelyi RMDSZ-programbemutató
2024. május 22., szerda

A szászkézdi szász erődtemplom körüli teret is felújítják

Három és fél millió euró vissza nem terítendő támogatást kap a Segesvár melletti Szászkézd a szász erődtemplom körül levő tér átalakítására, felújítására.

A szászkézdi szász erődtemplom körüli teret is felújítják
2024. május 22., szerda

A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton

Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes két alapító tagja és a világszerte főleg népdalénekesként ismert Sebestyén Márta erdélyi és székelyföldi templomokban lép fel június elején.

A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton
2024. május 22., szerda

Újabb iskolákban vezetik be a társas tanulás oktatási módszert

Ötvenegy újabb pedagógus vállalta fel a társas tanulás pedagógiai módszertan bevezetését, amelyet ősztől már háromszéki tanintézményekben is használni fognak. Ez a legfőbb eredménye az ezzel kapcsolatos csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi konferenciáknak.

Újabb iskolákban vezetik be a társas tanulás oktatási módszert
2024. május 22., szerda

Hét év után újult erővel térnek vissza a kézdivásárhelyi diáknapok

Totál Ké(s)zdiáknapok néven szervezik meg hét év után a fiatalokat megmozgató hétvégét Kézdivásárhelyen május 24–26. között. Friss, ifjú csapat vette kézbe a szervezést, színes programkínálatot összeállítva hetven fiatal számára.

Hét év után újult erővel térnek vissza a kézdivásárhelyi diáknapok
2024. május 22., szerda

Versenyre hívják a horgászokat

Idén is megszervezi az AVPS-horgászversenyt a Gyergyószentmiklósi Vadász- és Sporthorgász-egyesület. Az immár ötödik ilyen versenynek ezúttal a gyergyóremetei bogárosi horgásztó ad helyet szombaton.

Versenyre hívják a horgászokat
Versenyre hívják a horgászokat
2024. május 22., szerda

Versenyre hívják a horgászokat

2024. május 22., szerda

Drogfüggőségről, tönkrement életekről kendőzetlenül

„A drogfüggők többségét a pszichiátria, a börtön vagy a temető várja, alig egy százalékuk képes abbahagyni a kábítószer-fogyasztást” – hangzott el azok szájából, akik drogdílerként, drogfüggőként éltek, és most diákoknak mesélik el történetüket.

Drogfüggőségről, tönkrement életekről kendőzetlenül
2024. május 22., szerda

A Csíkban kilőtt medvékre reagáltatták Klaus Iohannis allamfőt

Kénytelen volt reagálnia Klaus Iohannis államfőnek a Csíksomlyón kedden éjjel kilőtt medvék ügyére, miután egy újságíró firtatta a témát.

A Csíkban kilőtt medvékre reagáltatták Klaus Iohannis allamfőt
2024. május 22., szerda

Majd választ helyetted más, ha te nem teszed!

Egykori politikai foglyok, üldözöttek meséltek a Székelyhonnak arról, hogy milyen volt az a világ, amikor ma már nevetségesnek tűnő okok miatt embereket zárt börtönbe a kommunista diktatúra. Ezek az ő történeteik. A tanulságaik viszont a mindannyiunké.

Majd választ helyetted más, ha te nem teszed!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!