Magyar óvodát avattak Gyimesbükkben

Új óvoda és sportpálya avatóünnepségét tartották szombaton délben Gyimesbükkben. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén, a közigazgatásilag Bákó megyéhez csatolt községben szeptemberben 58 gyermek kezdte meg a tanévet a magyar állami támogatással épített új óvodaépületben.

Dobos László

2022. október 08., 15:402022. október 08., 15:40

2022. október 08., 15:452022. október 08., 15:45

Magyar óvodát avattak Gyimesbükkben

Fotó: Pinti Attila

Új óvoda és sportpálya avatóünnepségét tartották szombaton délben Gyimesbükkben. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén, a közigazgatásilag Bákó megyéhez csatolt községben szeptemberben 58 gyermek kezdte meg a tanévet a magyar állami támogatással épített új óvodaépületben.

Dobos László

2022. október 08., 15:402022. október 08., 15:40

2022. október 08., 15:452022. október 08., 15:45

Szentmisével kezdődött a gyimesbükki ünnepség, amelyet dr. Kerekes László, az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye segédpüspöke mutatott be. A püspököt Antal Pál egyháztanácsos és Salamon József plébános köszöntötte a templomnál, a főpap ünnepi beszédében a nap jelentőségéről, a Magyarok Nagyasszonyáról beszélt, kiemelve a gyimesi egyházközségben működő különböző csoportok (ministránsok, cserkészek, rózsafüzér-társulatok stb.) fontosságát, azok szerepét.

Fotó: Pinti Attila

Mise után a település templomépítő papjáról, Dani Gergelyről elnevezett iskolánál folytatódott az ünnepség. A tanintézet tőszomszédságában, a futballpálya és vasút közötti telken új óvoda és játszótér, illetve műfüves labdarúgópálya épült.

Bákó megye egyetlen önálló magyar tanintézetében idén ősszel két hosszú programos és egy rövid programos csoport keretében 58 óvodás korú gyermek kezdte el a tanévet.

Fotó: Pinti Attila

A magyar állami támogatással épített új óvodaépület előtti téren Antal Etelka, a Dani Gergely Általános Iskola igazgatónője köszöntötte a vendégeket, ünnepi beszédének vezérfonalát a hit és az álom adta: megtudhattuk,

hogyan lett egy álomból a hit által valóság, a megálmodott beruházásból óvoda.

Fotó: Pinti Attila

Folytatásként Olteán Péter, Gyimesbükk polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait. A község első RMDSZ-es polgármestere elsősorban háláját fejezte ki mindazoknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg az új óvoda, majd Horváth István-idézettel szemléltette a gyimesi magyarokra bízott kaszálok, földek, tanintézetek megőrzésének fontosságát.

Fotó: Pinti Attila

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke szerint e tájak lakóit, magyarokat és románokat, csángókat és székelyeket a keresztény hitük és Szűz Mária, Boldogasszony anyánk és Babba Mária tisztelete mindig erősebben köti össze, mint bármi egyéb különbözőség, ami e földi világban szét akarná választani őket.

Fotó: Pinti Attila

„Ez az óvoda egyfajta elégtétel is mindazon nagy elődeink számára – legyenek magyarok, székelyek vagy csángók –, akik egész életüket fordították arra, hogy a történelem viharaiban oly sokszor a lét és a nemlét határán küzdő csángómagyarság mindig megmaradjon az élet partján, megőrizze önmagát, anyanyelvét és kultúráját a szülőföldjén, egy olyan földön, ahol a Jóisten az emberi történelem mostohaságai miatt a táj és a természet lenyűgöző szépségével kárpótolja a csángómagyarságot.

Idézet
Mi hirdetheti ugyanis hitelesebben a csángómagyar életet és a jövőt, mint egy új óvoda, amelyet beleng a kisgyerekek önfeledt öröme?”

– tette fel a kérdést Kövér László, majd a csángók vándorapostolát, Domokos Pál Pétert idézve így folytatta:

Idézet
ha csak annyit gondolkoztok a csángókról, míg elég egy gyufaszál, már sokat tettetek”.

Az országgyűlés elnöke kiemelte, hogy a nemzetért felelősséget érző magyarok soha nem felejtették el a csángómagyar testvéreiket. A történelmi idők szorításában nemcsak gondoltak rájuk, hanem tettek is értük – tették, amit tehettek, ami személyes, emberi lehetőségükben állt.

Fotó: Pinti Attila

„Még a legsötétebb kommunista időkben is a csángóság sorsa iránti figyelem – hála Istennek – nemcsak gyufaszálként lobbant fel, hanem örökmécsesként hirdette a világosságot, a virradatot, azaz a magyar közösségek ismételt egymásra találása idejének eljövetelét. Mióta a magyar nemzet 1990-ben visszaszerezte a kommunizmusban elveszett szabadságát, mióta a magyar állam a posztkommunizmus lezárása után 2010-ben végre visszanyerte teljes nemzeti cselekvőképességét,

Idézet
Magyarország nemcsak gondol a külhoni magyarokra – és benne a csángómagyarokra –, hanem tesz is értük.

Anyaországként igyekszik gondoskodni mindazon magyarokról, akik feje fölött 1920-ban átléptek ugyan az országhatárok, ám ők – több mint hárommilliónyian – úgy váltak lojális és értékteremtő állampolgáraivá az új államoknak, hogy lélekben és anyanyelvben mindvégig hűséges tagjai maradtak a kulturálisan egységes magyar nemzetnek.

Fotó: Pinti Attila

Az elmúlt évtizedben a felelős magyar politika a magyar állampolgárság biztosításával megvalósította a magyar nemzet békés, határokon átívelő közjogi egyesítését.

Idézet
Az elmúlt évtizedben a magyar társadalomban megerősödött a nemzeti összetartozás érzése.

Száz esztendő távlatából elmondhatjuk tehát, hogy ez erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek el akartak idegeníteni önmagunktól, amelyek szét akartak szakítani minket, el akarták választani a magyart a székelytől, a székelyt a csángótól, és szembe akartak fordítani bennünket egymással” – folytatta Kövér László.

Fotó: Pinti Attila

Az ünnepég díszvendége emlékeztetett, hogy a „nincs lehetetlen, csak élhetetlen” volt néhai Dani Gergely atya egyik kedvenc szavajárása, azé az emberé, aki nemcsak a gyimesbükki templom legendás építtetője, hanem egyben a csángómagyar lélek mindig szelíd, de határozott építőmestere is volt.

Fotó: Pinti Attila

„A csángómagyarság itt, Gyimesbükkön és szerte Csángóföldön több mint egy évezrede bizonyítja, hogy nem az élhetetlenség népe, hogy valóban soha nincs lehetetlen, ha van életakarat és életerő. (…) Köszönöm mindenkinek a hitét és munkáját, ami lehetővé tette a mai együttlétünket! Köszönöm Polgármester Úrnak az önkormányzat együttműködését; kérem, vigye el román kollégáinak annak az üzenetét, hogy

a csángómagyarokkal és a magyarországiakkal mindig jó összeadni az erőket és a lehetőségeket, mert mindenki nyertese lesz az együttműködésnek”

– emelte ki a magyar Országgyűlés elnöke.

Fotó: Pinti Attila

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint az óvodáról beszél mindenki. „Szeretném kiemelni azt is, hogy elkészült az óvoda mellett egy új műfüves focipálya. Sokat jártunk ide, tizenkét évvel ezelőtt tornatermet avattunk, és mi mindig nagyon jól éreztük itt magunkat. Érezzük, hogy kölcsönösen szeretjük egymást, hogy összetartozunk, és ez az összetartozás éltet minket, magyarországiakat, és gondolom, az ittenieket is” – mondta el Edvi.

A civil szervezet vezetője büszkeségének adott hangot, hogy az elmúlt három évtizedben sok jó gyimesbükki kezdeményezésnek lehetett részese. Amint a szolgálat illetékese közölte, a gyimesbükki óvoda felépítése és berendezése 230 millió forintba került, a műfüves focipályát 58 millió forintból valósították meg.

Fotó: Pinti Attila

Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi minisztere többek között azt hangoztatta, hogy Gyimesbükk ma nemcsak Bukarestből, hanem Budapestről, nemcsak Bákó megyéből, hanem Hargita megyéből is támogatást kaphat.

„A magyarság egyik legkeletibb bástyájában – a szó valódi és átvitt értelmében – vagyunk, ahol évszázadokon át dúlt itt a megmaradás háborúja, amelynek győztesei azok, akik ma itt állnak. Ez a keleti bástya mindig a hitnek volta háza, a templom volt az egyik megtartó erő.

Idézet
Itt a hitbéli és a nyelvbéli megmaradás a legnagyobb tét.

Külön gratulálok Olteán Péternek, a község RMDSZ-es polgármesterének, aki minden alkalmat, minden lehetőséget megragad, hogy jövőt építsen a közösségnek” – jelentette ki a miniszter.

Fotó: Pinti Attila

Polgár László, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének elnöke meghatottan állt mikrofon elé, és nagy eredménynek tartotta azt, hogy

a gyimesi iskolában a gyermekek száma megduplázódott.

„Ahhoz, hogy anyalevünket, kultúránkat megtarthassuk, ahhoz, hogy egy ilyen intézmény létesüljön, hálánkat, köszönetünket fejezzük ki” – mondta Polgár, majd név szerint megköszönte mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy a csángók számára épített házak, óvodák és sportpályák megvalósulhattak. Köszönetét fejezte ki a gyimesieknek, hogy fontosnak tartják azt, hogy gyerekeik anyanyelvükön tanulhassanak. „Nagyon sokat küzdünk a településeinken, legtöbbször nem egy versenyt kell felvenni a románsággal, hanem ellenállni” – hangsúlyozta Polgár.

Fotó: Pinti Attila

Az ünnepség – amelyen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát dr. Lukács Bence vezető konzul képviselte – a helyi magyar iskola népviseletbe öltözött óvodásainak és iskolásainak verses, zenés és táncos előadása tette színesebbé, majd Kerekes László püspök megáldotta az épületet és a jelenlévőket, az esemény díszmeghívottai pedig elvágták a jelképes avatószalagot.

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. október 08., szombat

Minden olyan jószág, ami egy gazdaságban előfordul

Főzőudvarral bővült az immár tizedik alkalommal megszervezett Felcsíki Állatvásár és Gazdanap, amelyet szombaton tartottak a dánfalvi Kubik-gödörben.

Minden olyan jószág, ami egy gazdaságban előfordul
2022. október 08., szombat

Erdélyi alapanyagok, hagyományos ízek Borospatakán

Medvezsíros kenyér, báránypacalból készült tárkonyos leves, csángó töltöttkáposzta, túróspuliszka – ez csak néhány étel a gazdag bor- és pálinkakínálat mellett, amelyet meg lehetett kóstolni a Taste of Transylvania gasztrofesztiválon.

Erdélyi alapanyagok, hagyományos ízek Borospatakán
2022. október 08., szombat

Még mindig gondot okoz a teherautó-forgalom

Hosszútávon fenntartható megoldásra várnak a csíkdelnei lakosok, hogy a közelükben lévő kőbányától ne a falu között közlekedjenek a megrakott teherautók. Néhány hete utcai figyelemfelkeltő akciót is tartottak az ügyben.

Még mindig gondot okoz a teherautó-forgalom
Még mindig gondot okoz a teherautó-forgalom
2022. október 08., szombat

Még mindig gondot okoz a teherautó-forgalom

2022. október 07., péntek

Területet vásárolt az önkormányzat az ortodox egyháztól Szentegyházán

Szentegyháza központjában vásárolt ingatlant az ortodox egyháztól a helyi önkormányzat, ahol hosszútávon parkosítani szeretnének, ugyanakkor egy újabb autós és gyalogos bejáratot nyitnak meg a zsúfoltnak számító Mihai Eminescu tömbháznegyedbe.

Területet vásárolt az önkormányzat az ortodox egyháztól Szentegyházán
2022. október 07., péntek

Felújítják a volt királyi járásbíróság épületét, hogy inkubátorházat alakítsanak ki benne

Egykor a királyi járásbíróság működött benne, majd árvaház is volt, de sok éve áll kihasználatlanul az a nyárádszeredai épületegyüttes, amelynek felújításába kezdett az önkormányzat, hogy a végén inkubátorházat létesítsen benne.

Felújítják a volt királyi járásbíróság épületét, hogy inkubátorházat alakítsanak ki benne
2022. október 07., péntek

Internetről rendelt pirotechnikai eszközöket, eljárás indul a szentegyházi férfi ellen

Eljárást indítottak egy szentegyházi férfi ellen pirotechnikai eszközök törvénytelen birtoklása miatt – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményben.

Internetről rendelt pirotechnikai eszközöket, eljárás indul a szentegyházi férfi ellen
2022. október 07., péntek

Szabályozható fényerejű lámpatestekkel bővült a közvilágítás

A biztonság és az energiahatékonyság szempontjából is fontos beruházás valósult meg Zetelaka községben, ahol modern LED-lámpatestekre cserélték a közvilágításhoz használt égők túlnyomó részét. Az új rendszer digitális vezérlésű.

Szabályozható fényerejű lámpatestekkel bővült a közvilágítás
2022. október 07., péntek

Az összetartozás jegyében fociztak Csíkszentdomokoson

Nagyüzem volt pénteken a csíkszentdomokosi futballpályán és környékén. A felcsíki település Buzánszky Jenőről elnevezett labdarúgóközpontjában tartották meg a Magyar Parlament, valamint a székely és a csángó közméltóságok focicsapatainak őszi tornáját.

Az összetartozás jegyében fociztak Csíkszentdomokoson
2022. október 07., péntek

Egymástól tanulva, egymást támogatva: üzletemberek tanácskoztak Marosvásárhelyen

Magyarországból, Horvátországból, Szlovákiából és Szerbiából érkeztek magyar üzletemberek Marosvásárhelyre, hogy találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek és együttműködési szerződéseket kössenek az erdélyiekkel. 

Egymástól tanulva, egymást támogatva: üzletemberek tanácskoztak Marosvásárhelyen
2022. október 07., péntek

Hagyományos ízeket keresve – megnyitották az erdélyi ízek fesztiválját a Gyimesekben

Számos erdélyi ételt megkóstolhat az, aki részt vesz a pénteken megnyílt Taste of Transylvania, helyi ízeket népszerűsítő rendezvényen a borospataki Gyimesi Skanzenben.

Hagyományos ízeket keresve – megnyitották az erdélyi ízek fesztiválját a Gyimesekben
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM