HIRDETÉS

Köri nőszövetségi közgyűlést és nagytalálkozót tartottak Székelyudvarhelyen

Molnár Melinda 2017. május 07., 20:43 utolsó módosítás: 2017. május 07., 20:44
HIRDETÉS

A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nőszövetségei szombaton az anyák napja jegyében tartották éves közgyűlésüket a Bethlen-lakótelepi unitárius templomban. A vendéglátó Báró Hajna Nőszövetség tagjai szívélyes házigazdái voltak a gyergyói, csíkszeredai és Udvarhely környéki asszonytestvéreiknek.

Fotó: Pál Árpád

A helyi nőszövetség vezetője, Mihály Melinda köszöntötte az egyházköri küldötteket, a lelkészeket, az Unitárius Nők Országos Szövetségének (UNOSZ) képviselőjét, Asztalos Klárát, valamint a vendégeket. A százhatvan főnyi részvevőhöz előbb Rüsz Domokos helyi lelkész szólt, majd az egyházkör esperese, Simó Sándor és a köri elnök, Simó Melinda.

Kiemelték az édesanyák szerepét az életben, a szépteremtésben és az áldozatvállalásban.

HIRDETÉS

Fotó: Pál Árpád

Anyaszervezet

A Magyar Unitárius Egyház legerősebb egyházszervezetének képviselői előtt Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere hangsúlyozta a szövetséget – egyházért, nemzetért. Kívánva: találják meg helyüket, céljukat az egymáshoz tartozásban.

A rendszeres, több mint húszéves múltú rendezvény idei, a Példabeszédek könyvéből való mottója is asszonyszerepekre fókuszált: „A derék asszony (…) dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért mindennap.” A találkozó ünnepélyes mozzanata volt a vándorabrosz átadása, amelynek hímes darabjai a kör asszonyközösségeit dicsérik. A tavalyi házigazdák, a homoródszentmártoniak Mihály Melindának és Máthé Erzsébetnek adták át – a következő, Homoródkarácsonyfalván tartandó alkalomig a Báró Hajna Nőszövetség tagjai vigyázzák.

Fotó: Pál Árpád

Szebbé, boldogabbá

A közgyűlésen Simó Melinda elnök ismertette a nőszövetségek közösségépítő és szociális munkáját. A napi perselypénzt az UNOSZ anyák napi céljaira ajánlották fel. Megtudtuk: a Gondviselés Segélyszervezet a Kossuth utca 41. szám alatt udvarhelyi központot tervez.

Fotó: Pál Árpád

Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Sipos Mónika Rebeka nagymedeséri lelkész végezte. Kiemelte: Jézus békességet sugalló szavai nemcsak a tanítványokat tartotta és nyugtatta meg, hanem bennünket is. Legalább akkora szükségünk van a békére, mint a mindennapi kenyérre. Hangsúlyozta az asszonyszervezet küldetésének, a szolgáló szeretetnek és szerető szolgálatnak a fontosságát.

Az egyrészt öröklött, másrészt önként vállalt tanítványságot komolyan kell venni, hiszen szolgálatuk szebbé és boldogabbá teszi világunkat.

Fotó: Pál Árpád

A rendezvényen Lurcz Jolán szavalt, Littasi Csilla gondnok képes összeállítással mutatta be a Báró Hajna Nőszövetség bel- és külmissziós, valamint szeretetszolgálati tevékenységét, majd bemutatkozott a helyi egyházközség Dávid Ferenc Vegyeskara. Telmann Enikő A boldogság színskálája címmel tartott előadást, kiemelve a megbocsátás, a szeretet és a belső béke személymegtartó erejét. A Haáz Rezső Múzeum meglátogatásával és ebéddel ért véget a nőszövetségi nap.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS