Hogyan jussunk közérdekű információkhoz? – az ügyvéd elmondja

Hogyan jussunk közérdekű információkhoz? – az ügyvéd elmondja

Kard ki kard! Nehéz kierőszakolni az adatszolgáltatást, hiába a vonatkozó szabályozás

Fotó: Pixabay

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 2001-ből származó 544. számú törvény szerint az állampolgárok és az állami intézmények között fennálló kapcsolat egyik alapelve a bármely közérdekű információhoz való szabad hozzáférés. Ezt a kérdéskört jártuk végig néhány éve a Székelyhon napilap Kilátó mellékletében. Most a Székelyhon.ro olvasóival is megosztjuk cikkünket.

Székelyhon

2023. március 11., 21:002023. március 11., 21:00

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 2001-ből származó 544. számú törvény szerint az állampolgárok és az állami intézmények között fennálló kapcsolat egyik alapelve a bármely közérdekű információhoz való szabad hozzáférés. Ennek az elvnek az alapján a hatóságok és a közintézmények kötelesek tájékoztatási és ügyfélszolgálati osztályokat létesíteni vagy ezen tevékenységeket ellátó személyeket (szóvivőket) kinevezni.

Mi számít közérdekű információnak?

Közérdekű bármely adat, amely egy hatóság vagy egy közintézmény tevékenységére vagy tevékenységének eredményére vonatkozik, adathordozótól, alaktól vagy kifejezési formától függetlenül.

2006 óta minden szerződő hatóság köteles rendelkezésre bocsátani a közbeszerzési szerződéseket, tehát közérdekű információnak számítanak a közbeszerzési szerződések is.

Ki köteles közérdekű adatokat szolgáltatni? A hatóságokon, közintézményeken és szerződő hatóságokon kívül tájékoztatási kötelezettségük van a politikai pártoknak, a sportszövetségeknek és a közhasznú non-profit szervezeteknek, amelyek közpénzeket költenek el.

Mely információk nem adhatók ki?

Nem nyilvánosak:

  • a titkosított nemzetvédelmi, közbiztonsággal és közrenddel kapcsolatos adatok;

  • a hatóságok tanácskozásai, valamint Románia gazdasági és politikai érdekeire vonatkozó titkosított adatai;

  • kereskedelmi és pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatok, amennyiben ezek közlése ipari és szellemi tulajdonjogokat vagy a lojális versenyt sértik;

  • a személyes adatok;

  • a büntetőjogi vagy fegyelmi kivizsgálással kapcsolatos adatok, ha veszélyeztetik a kivizsgálás eredményét, felfednek bizalmas hírforrásokat vagy veszélyeztetik valaki életét, testi épségét, egészségét;

  • a jogi eljárásokkal kapcsolatos adatok, amennyiben a nyilvánosságra hozatal sérti valamely fél méltányos eljáráshoz valójogát vagy jogos érdekét;

  • azok az adatok, amelyek hátrányosan érintik a fiatalok védelmére hozott intézkedéseket.

A törvény kifejezetten kitér arra, hogy nem titkosítható semmilyen adat, amely elősegít vagy elrejt egy közintézmény vagy hatóság által elkövetett törvénysértést.

Hogyan juthatunk közérdekű információkhoz?

Az egyszerű állampolgár két módon juthat hozzá közérdekű adatokhoz: követi az intézmények hivatalos közléseit, vagy kérést fogalmaz meg.

Minden hatóság és közintézmény köteles hivatalból olyan közérdekű adatokat szolgáltatni, mint a közintézmény vagy hatóság szervezését és működését szabályzó rendelkezések, szervezeti felépítés, működési és ügyfélszolgálati program, intézményvezetők, szóvivők neve, az intézmény elérhetőségei (postacím, telefonszám, fax, e-mail-cím), anyagi források, költségvetés és pénzügyi mérleg, saját programok és stratégiák, közérdekű iratok jegyzéke, a kezelt és kibocsátott okiratok kategóriáinak jegyzéke, adatszolgáltatással kapcsolatos határozatok elleni óvások módozata, jogorvoslat. Sőt a szóban forgó állami szervezeteknek évente frissített jelentéseket kell közzétenniük.

Az adatszolgáltatás megvalósulhat a közintézmény székhelyén való kifüggesztéssel, Románia Hivatalos Közlönyében, saját kiadványokban vagy saját honlapon való megjelentetéssel. Ezenkívül a közérdekű adatok tanulmányozhatók az intézmények székhelyein.

Kevesen tudják, hogy kérelem fogalmazható szóban is, nem csak írásban. Tanácsos azonban írásban kérni, mert a jegyzéssel ellátott kérelem bizonyítékként szolgálhat gond esetén.

Az írott kérésnek tartalmaznia kell: a címzett intézményt, a kért információt, a kérvényező nevét, címét, aláírását és a címet, ahova küldhető a válasz.

Mennyi időn belül kaphatunk választ?

A közintézmények és hatóságok írásos válaszadási határideje 10 nap, de legtöbb 30 nap a kérés jegyzésétől számítva,

a kért adatok mennyiségétől, bonyolultságától és sürgősségi besorolásától függően. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz szükséges idő meghaladja a 10 napot, úgy a hatóságnak erről tájékoztatnia kell a kérvényezőt 10 napon belül. Szóbeli kérés alapján, a kéréstől függően helyben is kaphatunk választ. Az intézményeknek meg kell határozniuk egy minimális ügyfélszolgálati programot, amely szerint kijelölik, hogy mikor kapható válasz a szóbeli megkeresésekre.

A tömegtájékoztatási eszközök (mass media) által szóban kért adatokat azonnal vagy 24 órán belül kell szolgáltatni.

Mennyibe kerül az adatszolgáltatás? A törvény nem rendelkezik arról, hogy az adatszolgáltatásért fizetni kellene, viszont kifejezetten kitér arra, hogy amennyiben okiratmásolatokat kérünk, úgy a kérelmezőnek fizetnie kell a másolás költségeit. A jogszabály nem tér ki arra, hogy milyen összeget szabad elkérni egy oldal másolásáért. Ezt minden közintézmény és hatóság egyénileg dönti el.

A tömegkommunikációs eszközök tájékoztatása

A hatóságok kötelesek időszakosan, rendszerint havonta egyszer sajtókonferenciát tartani, ahol válaszolniuk kell minden közérdekű információra vonatkozó kérdésre. A mass media azonban nem köteles közölni a hatóságoktól, közintézményektől kapott adatokat.

A közintézmények és hatóságok semmilyen módon nem tilthatják meg a tömegkommunikációs eszközök részvételét a nyilvános rendezvényeiken.

Kötelesek akkreditációt, engedélyt adni, megkülönböztetés nélkül, minden újságírónak és a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek. Az akkreditációt, kérésre, két napon belül bocsátják ki. Csak olyan cselekedetekért utasítható el egy újságíró akkreditációs kérelme vagy vonható vissza az alkalmassági elismervény, amelyek akadályozzák a hatóság tevékenységének normális lefolyását és amelyek nem vonatkoznak az újságíró sajtóban kifejezett véleményére.

Büntetések

Tudjuk, hogy büntetés hiányában nem kérhető számon egyetlen kötelem sem. A vizsgált törvény kétfajta büntetésről rendelkezik. Egyrészt kijelenti, hogy

fegyelmi felelősségre vonással jár a közintézményi vagy állami hivatali alkalmazott által elkövetett jogszabálysértés (magyarán ha nem tesz eleget a korábban felsorolt törvényes kötelezettségeinek), anélkül hogy konkrét kiszabható büntetést állapítana meg.

Másrészt pedig a törvény rendelkezik arról, hogy a törvényszék erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint információ kiadására kötelezheti a hatóságokat vagy az állami intézményeket.

Kitől kérhetünk jogorvoslatot szabálysértés, jogsértés esetén? Két út áll előttünk: törvényszegés esetén panasszal fordulhatunk az adott intézmény vezetőjéhez, 30 napon belül attól számítva, hogy tudomásul vettük a törvényellenes magatartást. Ha a közigazgatási vizsgálat eredményeként megállapítják panaszunk jogosságát, úgy a panasz benyújtásától számított 15 napon belül választ kell adniuk, amelynek tartalmaznia kell a kért adatokat és tájékoztatást arról, hogy a jogsértő alkalmazott milyen büntetésben részesült.

A törvény rendelkezik arról, hogy a törvényszék erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint információ kiadására kötelezheti a hatóságokat vagy az állami intézményeket

Fotó: Barabás Ákos

Jogsérelem esetén 30 napon belül, a kötelező válaszadási határidő lejárta után, panasszal fordulhatunk a megyei törvényszék közigazgatási szakosztályához. Mint említettem, a törvényszék erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint információ kiadására kötelezheti a hatóságokat vagy az állami intézményeket. A fellebbezések vizsgálata az ítélőtáblák hatáskörébe tartozik, döntésük végleges és visszavonhatatlan. A témában szabályozott peres eljárások sürgősségi esetek, és nem kell bélyegilletéket fizetni.

Megtörténhet, hogy az alkalmazott a főnök utasítására hagyja figyelmen kívül törvényes kötelezettségeit. Ilyen esetben szinte borítékolható, hogy csak az időnket vesztegetjük egy feletteshez benyújtott panasszal. Az ilyen helyzetek előfordulása miatt hatékonyabb és tárgyilagosabb jogorvoslatra számíthatunk, ha a törvényszék segítségét kérjük.

Azt gondolom, annak a ténynek, hogy minden megyében csak egy, a megyeszékhelyen működő törvényszék létezik, nem kellene hátrányt jelentenie, hiszen kérelmünket postázhatjuk is a törvényszék honlapján megadott címre (ne feledjük, ez is kötelezően nyilvános adat), és kérhetjük, hogy az ügyet távollétünkben is tárgyalják le.

Románia Legfelsőbb Bírói Tanácsa külön útmutatót dolgozott ki az igazságügyi rendszer és a mass media kapcsolatának szabályozására. Például a bíróságok belső rendszabályzata is tiltja a fényképek vagy audiovizuális felvételek készítését bírósági tárgyalásokon az elnöklő bíró kifejezett engedélye nélkül. Szabálysértés esetén panasszal lehet fordulni az Audiovizuális Tanácshoz.

Lukácsi Katalin ügyvéd

Székelyhon retró
A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. március 07., kedd

Korszerű hulladékszigetek kialakítására nyert támogatást Székelyudvarhely is

Ötven digitalizált hulladéksziget kialakítására nyert finanszírozást Székelyudvarhely. A jelenlegi hulladékgyűjtőket korszerűsítik, és újabb 15 szeméttároló pontot építenek ki jövő év végéig.

Korszerű hulladékszigetek kialakítására nyert támogatást Székelyudvarhely is
2023. március 07., kedd

Megjött a tavasz első hírnöke Háromszékre

Fészekre szállt hétfőn a háromszéki Bikfalván az első gólya, amelyik immár hat éve mindig elsőként érkezik meg – adta hírül Kelemen László, a sepsiszentgyörgyi Rara Avis Madártani Egyesület elnöke.

Megjött a tavasz első hírnöke Háromszékre
2023. március 07., kedd

Mit kíván a magyar nemzet? 2023-ban. Erdélyben. Nyerteseket hirdetünk

A Médiatérnél a címben látható kérdésre kerestük a választ az elmúlt egy hónapban. Naponta érkeztek levelek a megadott címre olvasóinktól, hallgatóinktól, akik fontosnak tartották megfogalmazni gondolataikat a témában.

Mit kíván a magyar nemzet? 2023-ban. Erdélyben. Nyerteseket hirdetünk
2023. március 07., kedd

Ifjúsági folk-kocsmakvízre hívják a csíkszeredaiakat

Március 8-ig jelentkezhethetnek a 4-6 fős csapatok a csíkszeredai Ifjúsági Folk-kocsmakvízre, amelyet másnap, március 9-én tartanak az Erdélyi Hagyományok Háza csíkszeredai székhelyén, a Petőfi Sándor utca 30. szám alatt.

Ifjúsági folk-kocsmakvízre hívják a csíkszeredaiakat
2023. március 07., kedd

Bűncselekménynek minősül, börtönnel büntetendő a házi kedvencek csonkítása

A kutyatulajdonosok által a házőrzőikkel szemben elkövetett bűncselekmények több mint 90 százaléka a házi kedvencek farkának és fülének csonkítására vonatkozik. Mindez egy furcsa hagyományra vezethető vissza, és szabadságvesztéssel büntetendő.

Bűncselekménynek minősül, börtönnel büntetendő a házi kedvencek csonkítása
2023. március 07., kedd

Tavaszi színkavalkád Marosvásárhelyen

Színes, sokszínű és mindenki számára elérhető vágott és cserepes virágok, tavaszi kis díszek, ajándékok várják a nézelődőket, vásárlókat Marosvásárhely főterén.

Tavaszi színkavalkád Marosvásárhelyen
2023. március 06., hétfő

Jelentős útkarbantartásra készülnek Csíkszeredában

Növelték az útkarbantartásra fordítható keretet idén a csíkszeredai költségvetésben, így jelentősebb munkálatokat lehet elvégezni a városban. Néhány munkálat tavalyról maradt el, ezek mellett pedig nagyobb méretű beavatkozás várható a városközpontban is.

Jelentős útkarbantartásra készülnek Csíkszeredában
2023. március 06., hétfő

Nagyszeben–Bukarest járatot indít március végén az AirConnect légitársaság

Nagyszeben és Bukarest közötti járatot indít március 27-én az AirConnect diszkont légitársaság – írja az Agerpres hírügynökség a Szeben megyei önkormányzat hétfői közlésére hivatkozva.

Nagyszeben–Bukarest járatot indít március végén az AirConnect légitársaság
2023. március 06., hétfő

Elhúzódik a pereskedés az elmaradt üdülési jegyekért

Három-négy hónap múlva várható végleges ítélet a Sanitas szakszervezet által a székelyudvarhelyi kórház ellen indított perben, amelyben az évekkel korábban elmaradt üdülési jegyek ellenértékét követelik a kórház több mint száz alkalmazottja számára.

Elhúzódik a pereskedés az elmaradt üdülési jegyekért
2023. március 06., hétfő

Székelyudvarhely több ikonikus szobrának alkotójára emlékeznek

Számos székelyudvarhelyi kültéri szobrot is alkotott Székely József (1929–2006), akinek munkáiból emlékkiállítás nyílik csütörtökön a Haáz Rezső Múzeum képtárában.

Székelyudvarhely több ikonikus szobrának alkotójára emlékeznek
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM