Hadifoglyok gyermekeinek járó támogatás: a törvény értelmezhetősége miatt sok jogosult eleshet a kárpótlástól

Hadifoglyok gyermekeinek járó támogatás: a törvény értelmezhetősége miatt sok jogosult eleshet a kárpótlástól

Fotó: Veres Nándor

Több mint 2500 kérelmet utasított vissza eddig a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) a volt orosz hadifoglyok gyermekeinek járó támogatás kapcsán. Az intézmény ugyanis nem fogadta el a Magyar Állami Levéltár által kibocsátott kétnyelvű tanúsítványt, valamint a lágernyilvántartás (kartocska) oroszról románra való hivatalos fordítását arra hivatkozva, hogy nem illetékes szerv által kibocsátott hivatalos dokumentumok. Az RMDSZ illetékesei keresik a megoldást.

Gergely Imre

Barabás Hajnal

2022. november 20., 09:252022. november 20., 09:25

A gyergyószárhegyi Horváth Ignácz 1945. április 1-én Mosonmagyaróváron esett szovjet fogságba, és 1947. május 25-én engedték szabadon a 62/7-es számú hadifogolytáborból – ezt igazolja a Magyar Nemzeti Levéltár által kiadott tanúsítvány. Ez alapján nyújtottak be a még élő, idős gyermekei igénylést, hogy az állami juttatást megkaphassák.

Csakhogy a kérést a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) elutasította, arra hivatkozva, hogy ez nem hivatalos dokumentum, hanem csak elektronikus levélből nyomtatták ki. Mások, más megyékben ugyanilyen igazoló akta alapján korábban minden gond nélkül megkapták a juttatást – jegyezte meg az érintett olvasónk.

Ő a család elmeséléséből tudja, hogy Horváth Ignácznak és számos hadifogságból szabadult katonatársának semmilyen papírt nem adtak a kezébe akkor, amikor a Szovjetunióból őket hazaszállító vonatról Máramarosszigeten leszálltak. Tehát csak a Magyar Nemzeti Levéltár tanúsítványára támaszkodhatnak bizonyítékként.

„Nem csak a hadifoglyok szenvedtek sokat, hanem az itthon maradt család is. Nagyapám sebesülten jött haza, nem tudott dolgozni, nagynéném emiatt nem is mehetett 8. osztály után iskolába, helyette munkába kellett állnia. A támogatás jól jönne mindenkinek, de némi erkölcsi kárpótlást is jelentene.

Idézet
Csakhogy abban a helyzetben vagyunk, hogy ami járna, azt nem kapjuk meg

– fogalmazott keserűen az egyik leszármazott, aki, megtudta, hogy Hargita megyében még nagyon sokan vannak ugyanebben a helyzetben. Az AJPIS elutasítását a törvényszéken támadták meg, és várják annak döntését.

Elutasító levelek özöne

Gyergyószéken az RMDSZ gyergyószentmiklósi irodája ez év elejétől nyújt segítséget a jogosult személyeknek arra, hogy a hadifogság tényét igazolják. A tanúsítványt legtöbb esetben a Magyar Nemzeti Levéltárból kérték, amely 3-4 nap múlva küldte is ezeket e-mailben. Az ehhez csatolt orosz nyelvű kartonokat hivatalos fordítóiroda fordította le román nyelvre, és az igénylők közjegyzői hitelesítés után csatolták a dossziéhoz, amit a AJPIS-hez kellett benyújtsanak – ismertette a folyamatot érdeklődésünkre válaszolva György Júlia, a gyergyószentmiklósi RMDSZ iroda munkatársa.

Az első problémákat júniusban tapasztalták, amikor a dossziéval Csíkszeredába érkezőket azzal utasították el, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár tanúsítványa nem elfogadható, az ügynökség nem tekinti ezeket hivatalos dokumentumnak. Júliustól pedig sorozatban kapták az elutasító határozatokat.

Az elutasító levelekben közlik, hogy vagy a magyarországi Honvédelmi Minisztérium, illetve Kormányhivatal, vagy pedig a Pitești-i román katonai levéltár által kiadott dokumentumokat fogadják el.

Idézet
A probléma az, hogy hiába kérelmezzük ezeknek a dokumentumoknak a kiadását a felsorolt hivataloktól, mert a Pitești-re küldött kérések esetében egy évet is várni kell a válaszra. Ráadásul ott is sok esetben azt közlik, hogy nincs erre vonatkozó adatuk.  A két magyarországi intézmény is kevés érintettről rendelkezik adatokkal. Válaszlevelükben pedig azt közlik, hogy a kért tanúsítványt a Magyar Nemzeti Levéltárból kaphatjuk meg. Ezt pedig Hargita megyében nem fogadják el

– magyarázta a körülményes helyzetet György Júlia.

Megoldást keresnek

Az elmúlt két évben nagyon sokan keresték fel Kelemen Hunor RMDSZ-es szövetségi elnök és miniszterelnök-helyettes képviselői irodáját Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 8. szám alatt is. Segítséget kértek a második világháború utáni orosz hadifoglyok ma még élő gyermekeinek járó támogatás igénylésében. Az utóbbi időszakban ugyanakkor jelentősen megnőtt azok száma is, akik – miután visszautasították a kérelmüket –, fellebbeznének a döntés ellen, és ehhez kértek iránymutatást. Veress Dávid, a képviselői iroda munkatársa megkeresésünkre elmondta: nagyrészt azoknak az okiratait vitatta vagy utasította el a Hargita megyei ügynökség, akik a Magyar Nemzeti Levéltártól kapott kétnyelvű tanúsítványt, valamint a lágernyilvántartás (kartocska) oroszról románra való hivatalos fordítását csatolták a kérelmükhöz. Az elutasított kérelmek esetében 30 napig lehet fellebbezni a törvényszéken. A még ellenőrzés alatt lévő kérelmek esetében szintén 30 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár mellett más intézményekhez is forduljanak bizonyító iratok beszerzéséért (Pitești-i katonai levéltár, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára, Budapest főváros kormányhivatala, valamint az Orosz Állami Levéltár). Mindkét esetben a képviselői iroda segítséget nyújt. Veress Dávid szerint

a szokásos alkalmazási módszertan hiányában a törvény nehezen értelmezhető, ami sokszor ellentmondásos helyzetet 
teremt – Hargita megye esetében ez tömegessé is vált.

Ennek orvoslására segítséget kértek Kelemen Hunor képviselőtől és miniszterelnök-helyettestől, a megye parlamenti képviselőitől és szenátoraitól, Csép Éva Andrea Maros megyei képviselőasszonytól, valamint a Hargita Megyei Prefektusi Hivataltól is. Veress Dávid szerint a munkaügyi minisztériumnak mielőbb méltányos döntést kell hoznia a több hónapja tartó értelmezési vitában azért, hogy a Hargita megyében élő emberek is tudjanak élni a hatályban lévő törvény adta lehetőséggel. Eligazítást segítséget személyesen, vagy a megadott telefonszámokon lehet kérni: 0266-311836, 0743-663590.

2500 elutasított kérelem

Lukács Erzsébet, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) igazgatója érdeklődésünkre közölte, hogy a 118-as számú, törvényerejű rendelet alapján 2020. szeptembere óta van lehetőség kárpótlási kérelem benyújtására az intézményhez. Azóta összesen 17 540 kérést nyújtottak be az érintettek. Ezek közül 15 466 kérelmet bíráltak el, amelyből végül 12 931-et hagytak jóvá, és 2535-öt utasítottak el.

Idézet
A visszautasítási indokok változóak a leadott bizonyító dokumentáció kiértékelésének függvényében. Az esetek többségében nem tudta a kérelmező a törvényerejű rendelet értelmében vett, bizonyító erejű dokumentumokkal (azaz az illetékes szervek által kibocsátott hivatalos dokumentumokkal) bizonyítani jogosultságát a kárpótlásra. Bizonyos politikai meghurcoltatások, amelyek alapján kérelmezték a kárpótlást, nem tartoznak a rendelet által előírt esetek közé (például a háborús veterán; háború ideje alatt elhunyt személy; nem szovjet fogságot elszenvedett személy; kuláknak minősített személy, aki esetében nem áll fenn a kényszerlakhely, vagy kényszeráttelepítés ténye, vagy etnikai alapú meghurcoltatások, és munkától való eltiltás).

Sok esetben a kérelmező nem a politikai meghurcoltatásnak kitett, elhunyt személy férjeként vagy feleségeként, esetleg gyermekeként nyújtotta be a kérelmet, hanem unokaként, dédunokaként, holott a jogszabály értelmében csak az első három esetben járhat a juttatás. Ugyanakkor néhány esetben a kérelmező nem tett eleget a kiküldött akta-hiánypótló kérelmünknek” – részletezte az intézményvezető. Tőle tudjuk, hogy az elutasított kérelmezők közül 2021-2022-ben összesen 266-an fellebbeztek a törvényszéken, ebből 121 esetben döntött a törvényszék az intézmény javára, és 25 esetben a kérelmező javára, 120 fellebbezési per esetében pedig még nem született végleges határozat.

A jogszabályról

A Szovjetunióba elhurcolt egykori hadifoglyok, a kommunista rendszer ellen fellépő volt politikai foglyok, erőszakkal kitelepítettek, vagy kényszerlakhelyre kötelezettek az 1990. évi 118-as törvény alapján részesülnek havi juttatásban, és különböző kedvezményekben – mint a helyi adók fizetése alóli mentesség, vagy ingyenes utazásra jogosító vasúti jegyek. Számuk viszont már nagyon megfogyatkozott, a legtöbben elhunytak. A jogszabályt a 2020-ban megjelent 130-as és 232-es számú törvények egészítették ki, kiterjesztve a juttatásokra jogosultak körét a kárpótlásban részesítettek gyermekeire is, amennyiben az egykori hadifoglyok, elítéltek már nincsenek az élők sorában. A vonatkozó jogszabály 13-as cikkelyének 1-es számú paragrafusa szabályozza a jogosultság bizonyítását, amely szerint az illetékes szervek által kibocsátott hivatalos okmányokkal bizonyítható a jogosultság, és amennyiben erre nincs mód, akkor minden más bizonyítékkal, amelyet előír a törvény. (Románul: Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.).

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 23., csütörtök

Jó hír a marosvásárhelyieknek: reális tervek vannak a terelőút építésére

Marosvásárhely jövője és fejlődése érdekében sürgősen el kell kezdeni egy modern terelőút megépítését is.

Jó hír a marosvásárhelyieknek: reális tervek vannak a terelőút építésére
2024. május 23., csütörtök

Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató

Először zárt nyereségesen a gyergyószentmiklósi közmű távhőszolgáltató részlege, a javításoknak köszönhetően szinte nullára csökkent a vízveszteség. Azonban a gázszolgáltató irányába felgyűlt adósság miatt bármikor zárolhatják a város és a cég számláit.

Jól működik, de bajba kerülhet a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató
2024. május 22., szerda

Esti programba nyúlt a székelyudvarhelyi RMDSZ-programbemutató

A közösséget, az infrastruktúrát, a kapcsolatokat és a gazdaságot is új lendületbe kell hozni Székelyudvarhelyen – véli Szakács-Paál István, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje és tanácsosjelölt-csapata.

Esti programba nyúlt a székelyudvarhelyi RMDSZ-programbemutató
2024. május 22., szerda

A szászkézdi szász erődtemplom körüli teret is felújítják

Három és fél millió euró vissza nem terítendő támogatást kap a Segesvár melletti Szászkézd a szász erődtemplom körül levő tér átalakítására, felújítására.

A szászkézdi szász erődtemplom körüli teret is felújítják
2024. május 22., szerda

A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton

Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes két alapító tagja és a világszerte főleg népdalénekesként ismert Sebestyén Márta erdélyi és székelyföldi templomokban lép fel június elején.

A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton
2024. május 22., szerda

Újabb iskolákban vezetik be a társas tanulás oktatási módszert

Ötvenegy újabb pedagógus vállalta fel a társas tanulás pedagógiai módszertan bevezetését, amelyet ősztől már háromszéki tanintézményekben is használni fognak. Ez a legfőbb eredménye az ezzel kapcsolatos csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi konferenciáknak.

Újabb iskolákban vezetik be a társas tanulás oktatási módszert
2024. május 22., szerda

Hét év után újult erővel térnek vissza a kézdivásárhelyi diáknapok

Totál Ké(s)zdiáknapok néven szervezik meg hét év után a fiatalokat megmozgató hétvégét Kézdivásárhelyen május 24–26. között. Friss, ifjú csapat vette kézbe a szervezést, színes programkínálatot összeállítva hetven fiatal számára.

Hét év után újult erővel térnek vissza a kézdivásárhelyi diáknapok
2024. május 22., szerda

Versenyre hívják a horgászokat

Idén is megszervezi az AVPS-horgászversenyt a Gyergyószentmiklósi Vadász- és Sporthorgász-egyesület. Az immár ötödik ilyen versenynek ezúttal a gyergyóremetei bogárosi horgásztó ad helyet szombaton.

Versenyre hívják a horgászokat
Versenyre hívják a horgászokat
2024. május 22., szerda

Versenyre hívják a horgászokat

2024. május 22., szerda

Drogfüggőségről, tönkrement életekről kendőzetlenül

„A drogfüggők többségét a pszichiátria, a börtön vagy a temető várja, alig egy százalékuk képes abbahagyni a kábítószer-fogyasztást” – hangzott el azok szájából, akik drogdílerként, drogfüggőként éltek, és most diákoknak mesélik el történetüket.

Drogfüggőségről, tönkrement életekről kendőzetlenül
2024. május 22., szerda

A Csíkban kilőtt medvékre reagáltatták Klaus Iohannis allamfőt

Kénytelen volt reagálnia Klaus Iohannis államfőnek a Csíksomlyón kedden éjjel kilőtt medvék ügyére, miután egy újságíró firtatta a témát.

A Csíkban kilőtt medvékre reagáltatták Klaus Iohannis allamfőt
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!