Stratégia egy élhetőbb jövőért

Stratégia egy élhetőbb jövőért

Fotó: Pethő Melánia

Gyergyóban is elindulhat a város és a vidék együttműködését elősegítő Átalvető program, ezt azonban előbb egy gazdaképzés előzi meg. A Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjának vezetőjével, Bányász Józseffel a programról, a vidéki gazdaságok fellendítését célzó stratégia egészéről beszélgettünk.

Pethő Melánia

2012. február 28., 16:372012. február 28., 16:37

2012. február 28., 18:512012. február 28., 18:51

Stratégia egy élhetőbb jövőért
Gyergyóban is elindulhat a város és a vidék együttműködését elősegítő Átalvető program, ezt azonban előbb egy gazdaképzés előzi meg. A Gyulefehérvári Caritas vidékfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjának vezetőjével, Bányász Józseffel a programról, a vidéki gazdaságok fellendítését célzó stratégia egészéről beszélgettünk.
– A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés munkacsoportja az élhetőbb jövő érdekében egyfajta stratégiát dolgozott ki. Gyakorlatilag miről szól a terv?
– A remény stratégiája nevű programunk tulajdonképpen reálutópia. A jelenlegi gazdasági paradigmarendszer már csak egy ideg működhet, a jövőt az életszerű gazdaságok fogják jelenteni, ezért a vidéki, családi méretű gazdaságoknak értelmet kell adni. Ahhoz viszont az őstermelő fel kellene ismerje, hogy azzal az eszköztárral, amivel rendelkezik, lehet életminőséget, megélhetést biztosítani családja számára. Az életszerű gazdaság sosem tud versenyképes lenni, de nem is az a cél, hanem az, hogy az életet szolgálja, és ne a versenyt. Ezt a gondolatot kellene megjeleníteni, átadni a falusi, de akár a városi embereknek is: termelje meg a megélhetéshez szükséges élelmiszert, és ha többet termel, értékesítse úgy, hogy mást is segítsen.
– Hogy lehet mindezt gyakorlatba ültetni?
– Akkreditált és non-formális képzésekkel, szemléletalakítással, jó példákkal kívánjuk elérni. Ehhez készítjük Gyergyószentmiklóson a minta-, vagy tangazdaságot növénytermesztés és állattartás, illetve szántóföldi takarmánytermesztés terén. Az iskolákban ugyanakkor szeretnénk egyfajta pályaorientációs folyamatot beindítani, hogy a fiatalok köréből ne mindenki kívánkozzon az „úri életpályákra”, mert azoknak nincs nagy perspektívájuk. Böjte Csaba testvérrel van egy együttműködési szándék, ő önálló gazdaságokat indít, hogy a rendszerében lévő gyermekek megtanuljanak gazdálkodni. Emellett tárgyalunk a Batthyány Ignác Technikai Kollégiummal, s ha összegyűlne egy osztálynyi diák, már ősztől elindítanánk az agrárképzést, amihez biztosítanánk a gyakorlóteret. A Varga Katalin utcai székhelyünk udvarán szociál-pedagógiai kertet alakítunk ki, ami konkrét gyakorlótér lesz. Egy gyógynövény lugast is kiképzünk, a termesztés már tavasztól beindulna.
– Mindemellett támogatások megszerzéséhez is segítik a gazdákat.
– Igen. Ezt a gazdatársadalmat valamilyen szinten hozzá kell juttatni a támogatásrendszerekhez. Vannak normatív rendszerek, támogatások, melyek egyértelműen nem a segítségről szólnak, hanem arról, hogy függőséget alakítsanak ki. Ezeket okosan fel lehet használni a kisközösségek érdekében. Vannak munkatársaink, akik ismerik a pályázati rendszerek útvesztőit, és minél több gazdát próbálunk hozzásegíteni a támogatásokhoz, beruházáshoz, tőkéhez, hogy elindíthassanak egy gazdaságot, melynek haszna lehet.
– A stratégiának része az Átalvető program. Ez több mint értékesítési lehetőség.
– A gazda, ha már termel valamit, kéne tudja értékesíteni is azt – az Átalvető program piacot teremt a terméknek. A program által megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy egészség szempontjából mitől jobb az őstermelő terméke a nagyipari élelmiszereknél, ugyanakkor cél egy egészséges kapcsolatrendszer kialakítása a falu és a város között, úgy, ahogyan az 200-300 évvel ezelőtt is működött. Fontos, hogy a termelő és a vásárló között alakuljon ki egy személyes kapcsolat, és persze bizalom. A modern kor eszközeit felhasználva, a kapcsolatteremtés első lépéséhez internetes felületet használunk, ahol a termékekről, a termelőkről tájékozódhat az érdeklődő, és ugyanitt rendelhet. Az átvételi ponton pedig személyesen is találkozhat a vásárló a termelővel. Ezt később vásárok is segíthetik. Jelzem, nem akarunk senkivel konkurálni, senkinél jobbak lenni, célunk, hogy minél több ember kerüljön kapcsolatba egymással.
– Udvarhelyszéken már működik a program. Mik az ottani tapasztalatok?
– Tizenegynéhány rendszeres termelő van, tejtermékből nem tudnak annyit kínálni, mint amekkora a kereslet, a lekvárok rég elfogytak, a gyógynövények szintén. Gyakorlatilag sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A székelyudvarhelyi átvételi ponton Caritas-alkalmazott veszi át a termékeket, és átadja a vásárlónak. Ennek a személynek a fizetését egyelőre a szervezet biztosítja, de hosszabb távon azt tervezzük, hogy egy megyei szintű egyesületet hozunk létre, ami biztosítaná a tevékenység teljes hátterét.
– Mikor indulhat a program Gyergyóban is?
– Egy képzést fogunk meghirdetni hamarosan azoknak, akik új ismeretekkel bővítenék tudásukat állattartás, növénytermesztés, tejfeldolgozás terén. A program elindítása előtt el kell jutni a termék olyan szintű feldolgozásához, hogy az legyen egészséges, megbízható, a törvényes előírásoknak megfelelő. Gyergyóban nem igazán tudunk őstermelőkről, ezért örömmel vesszük, ha jelentkeznek.
– Visszatérve a stratégia egészére, milyen további elképzeléseket foglal magába?
– A szövetkezési kultúrát akarjuk erősíteni, ezért is fontos az egyesület létrehozása. Lényeges szempont az is, hogy az egyesületen belül történő értékesítéshez létezik uniós támogatás. Húsz éve beszélünk egyesületekről, de nincs igazán olyan, ahol jól meghatározott érdek mentén egészséges együttműködések alakulnának ki.
Terveink között szerepel ugyanakkor egy dokumentációs központ létrehozása is, könyvtárunk már gyarapodik, hisz szakfolyóiratokat rendeltünk meg főként vidékfejlesztés témakörben. Ha majd bejön a gazda, tudjunk információt adni a kezébe. A helyi pénz gondolatát is körbejártuk, egy barter-hálózat kialakítása lenne ennek első lépése, ami akár szívességbank is lehetne. Mindez viszont csak egy szerves fejlődésnek lehet az eredménye. Nem hiszek abban, hogy egy import tőke fejlődési folyamatokat tud elindítani, ellenkezőleg: egy fejlődési folyamat generál tőkét. Az elmúlt 20 esztendő arról szólt, hogy infrastruktúrát hoztunk be. Kérdés, hogy van-e, aki megbecsülje? Az emberrel nem foglalkozott senki. Mi ezt szeretnénk.

– A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés munkacsoportja az élhetőbb jövő érdekében egyfajta stratégiát dolgozott ki. Gyakorlatilag miről szól a terv?

– A remény stratégiája nevű programunk tulajdonképpen reálutópia. A jelenlegi gazdasági paradigmarendszer már csak egy ideg működhet, a jövőt az életszerű gazdaságok fogják jelenteni, ezért a vidéki, családi méretű gazdaságoknak értelmet kell adni. Ahhoz viszont az őstermelő fel kellene ismerje, hogy azzal az eszköztárral, amivel rendelkezik, lehet életminőséget, megélhetést biztosítani családja számára. Az életszerű gazdaság sosem tud versenyképes lenni, de nem is az a cél, hanem az, hogy az életet szolgálja, és ne a versenyt. Ezt a gondolatot kellene megjeleníteni, átadni a falusi, de akár a városi embereknek is: termelje meg a megélhetéshez szükséges élelmiszert, és ha többet termel, értékesítse úgy, hogy mást is segítsen.

– Hogy lehet mindezt gyakorlatba ültetni?

– Akkreditált és nonformális képzésekkel, szemléletalakítással, jó példákkal kívánjuk elérni. Ehhez készítjük Gyergyószentmiklóson a minta- vagy tangazdaságot növénytermesztés és állattartás, illetve szántóföldi takarmánytermesztés terén. Az iskolákban ugyanakkor szeretnénk egyfajta pályaorientációs folyamatot beindítani, hogy a fiatalok köréből ne mindenki kívánkozzon az „úri életpályákra”, mert azoknak nincs nagy perspektívájuk. Böjte Csaba testvérrel van egy együttműködési szándék, ő önálló gazdaságokat indít, hogy a rendszerében lévő gyermekek megtanuljanak gazdálkodni. Emellett tárgyalunk a Batthyány Ignác Technikai Kollégiummal, s ha összegyűlne egy osztálynyi diák, már ősztől elindítanánk az agrárképzést, amihez biztosítanánk a gyakorlóteret. A Varga Katalin utcai székhelyünk udvarán szociál-pedagógiai kertet alakítunk ki, ami konkrét gyakorlótér lesz. Egy gyógynövénylugast is kiképzünk, a termesztés már tavasztól beindulna.

– Mindemellett támogatások megszerzéséhez is segítik a gazdákat.

– Igen. Ezt a gazdatársadalmat valamilyen szinten hozzá kell juttatni a támogatásrendszerekhez. Vannak normatív rendszerek, támogatások, melyek egyértelműen nem a segítségről szólnak, hanem arról, hogy függőséget alakítsanak ki. Ezeket okosan fel lehet használni a kisközösségek érdekében. Vannak munkatársaink, akik ismerik a pályázati rendszerek útvesztőit, és minél több gazdát próbálunk hozzásegíteni a támogatásokhoz, beruházáshoz, tőkéhez, hogy elindíthassanak egy gazdaságot, melynek haszna lehet.

– A stratégiának része az Átalvető program. Ez több, mint értékesítési lehetőség.

– A gazda, ha már termel valamit, kellene tudja értékesíteni is azt – az Átalvető program piacot teremt a terméknek. A program által megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy egészség szempontjából mitől jobb az őstermelő terméke a nagyipari élelmiszereknél, ugyanakkor cél egy egészséges kapcsolatrendszer kialakítása a falu és a város között, úgy, ahogyan az 200–300 évvel ezelőtt is működött. Fontos, hogy a termelő és a vásárló között alakuljon ki egy személyes kapcsolat, és persze bizalom. A modern kor eszközeit felhasználva, a kapcsolatteremtés első lépéséhez internetes felületet használunk, ahol a termékekről, a termelőkről tájékozódhat az érdeklődő, és ugyanitt rendelhet. Az átvételi ponton pedig személyesen is találkozhat a vásárló a termelővel. Ezt később vásárok is segíthetik. Jelzem, nem akarunk senkivel konkurálni, senkinél jobbak lenni, célunk, hogy minél több ember kerüljön kapcsolatba egymással.

– Udvarhelyszéken már működik a program. Mik az ottani tapasztalatok?

– Tizenegynéhány rendszeres termelő van, tejtermékből nem tudnak annyit kínálni, mint amekkora a kereslet, a lekvárok rég elfogytak, a gyógynövények szintén. Gyakorlatilag sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A székelyudvarhelyi átvételi ponton Caritas-alkalmazott veszi át a termékeket, és átadja a vásárlónak. Ennek a személynek a fizetését egyelőre a szervezet biztosítja, de hosszabb távon azt tervezzük, hogy egy megyei szintű egyesületet hozunk létre, ami biztosítaná a tevékenység teljes hátterét.

– Mikor indulhat a program Gyergyóban?

– Egy képzést fogunk meghirdetni hamarosan azoknak, akik új ismeretekkel bővítenék tudásukat állattartás, növénytermesztés, tejfeldolgozás terén. A program elindítása előtt el kell jutni a termék olyan szintű feldolgozásához, hogy az legyen egészséges, megbízható, a törvényes előírásoknak megfelelő. Gyergyóban nem igazán tudunk őstermelőkről, ezért örömmel vesszük, ha jelentkeznek.

– Visszatérve a stratégia egészére, milyen további elképzeléseket foglal magába?

– A szövetkezési kultúrát akarjuk erősíteni, ezért is fontos az egyesület létrehozása. Lényeges szempont az is, hogy az egyesületen belül történő értékesítéshez létezik uniós támogatás. Húsz éve beszélünk egyesületekről, de nincs igazán olyan, ahol jól meghatározott érdek mentén egészséges együttműködések alakulnának ki. Terveink között szerepel ugyanakkor egy dokumentációs központ létrehozása is, könyvtárunk már gyarapodik, hisz szakfolyóiratokat rendeltünk meg főként vidékfejlesztés témakörben. Ha majd bejön a gazda, tudjunk információt adni a kezébe. A helyi pénz gondolatát is körbejártuk, egy „barterhálózat” kialakítása lenne ennek első lépése, ami akár szívességbank is lehetne. Mindez viszont csak egy szerves fejlődésnek lehet az eredménye. Nem hiszek abban, hogy egy import tőke fejlődési folyamatokat tud elindítani, ellenkezőleg: egy fejlődési folyamat generál tőkét. Az elmúlt 20 esztendő arról szólt, hogy infrastruktúrát hoztunk be. Kérdés, hogy van-e, aki megbecsülje? Az emberrel nem foglalkozott senki. Mi ezt szeretnénk.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem lesz lehetőség napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében igényelni május 15-e után az egységes mezőgazdasági támogatásokat. Ez újabb ok lehet arra, hogy ne halogassák a kérelmek leadását az érintettek.

Egy határidő van, és az május közepe
Egy határidő van, és az május közepe
2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

2017. március 10., péntek

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni

Hargita megyében csak a Madarasi Hargita pályáin lehet sízni, annak ellenére, hogy a megye magasabban fekvő vidékein ismét havazni kezdett – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni
2017. március 10., péntek

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe

Lakók, intézmények gyűjtik a műanyagdugókat, juttatják el a Gyergyói Hírlap szerkesztőségébe, hogy közösen segíthessék egy sepsiszentgyörgyi kisfiú gyógyulását. A hároméves Oláh Badi István leukémiás, kezeléséhez kéri a segítséget családja.

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe
2017. március 10., péntek

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójára Gyergyószentmiklóson emlékünnepség keretében ünnepi szentmise, komolyzenei koncert, koszorúzás, illetve katonaeledel-kóstoló is lesz.

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson
2017. március 10., péntek

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban

A Gyergyószentmiklósi Város Kórházban változások léptek érvénybe. Ferenczy István igazgató ismertette a betegek látogatási programjának a változását és az osztályok lezárását. Az igazgató kitért arra is, miért volt szükség minderre.

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban
2017. március 10., péntek

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz

Esőre, erős szélre, a hegyvidéki térségekben pedig havazásra vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztás az ország egész területére érvényes, vasárnap 22 óráig.

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz
2017. március 10., péntek

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében

Csökkenőben van a gépjárművezetői engedélyért sikeresen vizsgázók aránya Hargita megyében. A megye évek óta az utolsó helyezéseken végez az országos szintű összehasonlítások szerint a sikeresen vizsgázók számát tekintve.

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében
2017. március 10., péntek

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák

A legtöbb nyolcadikos hétfőn találkozik először egy országos szintű megmérettetés tapasztalatával, igaz, még nem élesben, csak próbavizsgát szervez számukra az oktatásügyi minisztérium.

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

Tizenhét felnőtt és nyolc gyermek jelentkezett önkéntesnek a Gyergyócsomafalvi Szociális Központban. Harmadszorra gyűltek össze a héten a segítségüket felajánlók, akik a hátrányos helyzetű falustársaikért szeretnének tenni.

Önkénteskednek a falustársaikért
Önkénteskednek a falustársaikért
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet a Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével, amelyre V‒VIII., illetve IX–XIII. osztályos erdélyi diákok jelentkezhetnek.

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM