Kitüntették Lóri atyát és Puskás doktort

Kitüntették Lóri atyát és Puskás doktort

Fotó: Baricz Tamás Imola

Jakab Antal-emlékdíjjal tüntették ki Ditróban főtisztelendő Kémenes Lóránt Zoltán plébánost és Puskás Károly orvost. Puskás Elemér polgármester a vendégek között Magyarország nagykövetét, Füzes Oszkárt is köszönthette az Idősek Klubjában tartott ünnepségen. A rendezvény fővédnöke dr. Német László verbita rendi szerzetes, nagybecskereki püspök volt.

Baricz-Tamás Imola

2013. július 07., 18:452013. július 07., 18:45

A Jakab Antal Keresztény Kör által a püspök emlékere létrehozott díjat szombaton adta át a kör két alapítója, Varga Gabriella író és dr. Vencser László tanár. A Jakab Antal-emlékdíjat évente egy alkalommal, a néhai főpásztor életének valamely jelentős dátumához kapcsolódóan egy papi és egy világi személynek vagy közösségnek adományozzák. A Jakab Antal-emlékdíj 2013. évi papi díjazottja Ft. Kémenes Lóránt Zoltán plébános, laudációt mondott Patek Mária-Anna magyartanárnő. A Jakab Antal-emlékdíj idei világi díjazottja pedig Puskás Károly főorvos, laudációt Ditró polgármestere, Puskás Elemér mondott. Ebben az évben a díjat dr. Jakab Antal pappá szentelésére (1934. június 29.) és első szentmiséjére (1934. július 1.) emlékezve adták át. Jakab Antal püspök papi szolgálatát Ditróban kezdte. A keresztény kör negyedik alkalommal adta át a díjat, az ünnepségen fellépett a csíkszeredai Ványolós András és Ványolós Orsolya, gregorián énekekkel köszöntve jelenlévőket.

„Alattad a föld, / Feletted az ég, benned a létra.\"

A fenti Weöres Sándor-idézettel indította Patek Mária-Anna magyartanárnő Kémenes Lóránt Zoltán tűri plébános laudációját. „Aratás előtt áll a szántóvető ember. Gyönyörködik a gömbölyödő gabonaszemekben, tenyerébe veszi, megsimogatja a kifejlett kalászt. Lelke szeretetét megérzi a mag, s a napsugár melegével együtt aranysárgára érik az élet. Mi is a kalászgyűjtés előtt állunk. Kémenes Lóránt Zoltán tizenhárom éves munkájának a jó Isten segítségével elért eredményeit, értékeit lelkünk szeretetével és büszkeségével vesszük számba. Mint érett kalászokat megsimogatjuk és biztató örömmel kévébe kötjük” – mondta Patek tanárnő, és az 1974. január 17-én született kisfiú gyerekkoráról, majd középiskolai éveiről szólt.

„Elölről is, fordítva is pap – foglalhatnám össze tömören Kémenes Lóránt általános iskolás korában megfogalmazott pályaválasztási ambícióit. Ugyanis tanárai kérésére sem volt hajlandó mást írni a kötelezően kitöltendő kérdőív azon kérdésére, hogy mi szeretnél lenni, csak azt, hogy: elölről is, fordítva is pap. Most kezd valóra válni Hajdó István gyergyói papbácsi álma is: ez a fiú papnak való. (...) Szerelmes elkötelezettségét Jézus Krisztushoz szavakban is megfogalmazta 2000. május 27-én, amikor Jakubinyi György gyulafehérvári érsek pappá szentelte. A papi hivatás útján elindulva jelszavaként az Énekek éneke jól ismert sorait választotta: Tégy engem mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra. Azóta is minden jel arra mutat, hogy Jézus a szívén viseli Lóri sorsát, és karjában tartja őt” – mondta a tanárnő, és a megtalált hivatás lázas, munkás forgatagából Kémenes Lóránt marosvásárhelyi szolgálatát, római tanulmányait emelte ki.

A Tűrbe való kinevezését elhivatottsága próbakövének nevezi: „Isten segítségével készen állott a feladatra: magyarságtudatról, hitről beszélni, prédikálni románul, s közben mint dédelgetett gyöngyszemet magyar szavakat el-elszórni, anyanyelvet idegen nyelvként tanítani hitben és önazonosságtudatban tévelygőknek, anyagiakban szűkölködőknek” – hangsúlyozta, és az omladozó tűri templom felújítását, a Magyar Ház létrehozását is kiemelte.

„Aki pecsétként ajánlja fel magát Jézus szívének, aki önmagát a Mester karjaiba helyezi, aki tudomásul veszi és megtapasztalja, hogy benne van az ég felé tartó létra. Az, aki tudja, hogy miként szervezze önmaga és hívei életét, Jakab Antal püspök szavait idézve: Az Istennél a belépőjegyen az kell álljon: mindent megtettem önmagam, felebarátaim és népem javára és épülésére. Kémenes Lóránt plébános ilyen ember. Az épület fundamentumát hitbéli, szellemi, lelki értékekkel erősíti meg. Gyűlnek, gyűlnek a kalászok. Mi most ezen az ünnepélyen számba vettük őket, és koszorút fontunk belőlük, hogy érdemei elismerésként díjazzák. Kellenek az elismerő szavak, díjak az ember fiának. Még akkor is, ha életét és egész értékrendjét Jakab Antal püspök úr szavainak értelme szerint alapozta meg\" – fogalmazott Patek Mária-Anna, és kívánta: „Isten áldásában, egészségben, kitartásban folytassa munkáját, és ne feledje Weöres Sándor szavait: Alattad a föld, Fölötted az ég, benned a létra.\"

Több évtizede a gyergyószékiek szolgálatában

„Azt hiszem, a jó Isten nagyon szereti a ditróikat, hogy egy ilyen remek orvost kaptak\" – mondta Puskás Elemér polgármester a laudáció elején. A gyergyószékiek orvosaként is emlegetett dr. Puskás Károly 1942. november 20-án született. „Gyerekkora első hét évét a szovátai népiskolában kezdte, osztatlan osztályban, ahol együtt tanulhatott 2 évvel idősebb bátyjával. A család Marosvásárhelyre költözött, az iskolát az akkori Református Kollégiumban kezdte, mely akkor csak fiúlíceum volt, ma Bolyai Farkas nevét viseli. Harmadik osztályos korában tbc-s fertőzésen esett át, édesanyja nagyfiú létére a karjában hordozta az ellenőrzésekre. A gyerekkor meghatározó élménye volt, ekkor szembesült először a fehérköpenyes istenek hatalmával, ekkor határozta el, kisgyerekfejjel, hogy orvos lesz\" – mondta a polgármester.

Kitért arra is, hogy az 1966-ban végzett fiatal orvos feleségével Ajtay Ildikó gyerekgyógyásszal Ditrót választotta. Akkor még 20 ágyas gyerek- és felnőttfektető meg egy 10 ágyas szülőotthon működött a községben. „1967 nagy esemény volt a családban: iker fiaik születése (István és Attila) és nevelgetése. Ők az alatt születtek, amíg a négy hónapos katonai szolgálatot teljesítette Focșani-ban.

Hazatérése után, 1969-ben letette az általános főorvosi vizsgát. Már Ditróba érkezése kezdetén megszületett a kórház létesítésének gondolata a volt – akkor már államosított – Liebel-féle ház átalakítása révén. A munkában a körzeti dolgozókkal együtt tevékenyen részt vett, a kórház 1970 márciusában történt beindításáig. Kezdetben 39 ággyal dolgoztak, a megyésítés után az ágylétszámot fokozatosan csökkentette a hatalom. 1977-ben egy évet a bukaresti Fundeni klinikán volt szakorvosképzésen, 1980-ban lett belgyógyász szakorvos. Ezután többször vett részt szakmai továbbképzésen egyetemi központokban. 1996-ban belgyógyász főorvosi vizsgát tett, mindvégig a ditrói kórházban dolgozott. 1983-tól több magasabb állással kínálta az akkori megyei vezetőség, de akkor már igazán ditróinak érezte magát, és a ditrói kórházhoz, a ditrói és gyergyói emberekhez kötődött, ezért minden nehézség ellenére kitartott mellette, mind a mai napig. Felesége 1997-ben korhatáros nyugdíjba ment a ditrói körzeti orvosi gyerekrendelőből, ahol 31 évet dolgozott. A 65. életév betöltése után ő is nyugdíjas lett, de azóta is a kórházban dolgozik nyugdíjasként, arra várva, hátha jön „a fiatal\", akinek nyugodtan átadhatja a stafétabotot, hogy a kórház továbbra is jó kezekbe kerül” – mondta a polgármester. Gyerekeiről is beszélt, István Székelyudvarhelyen közgazdász saját könyvelési céggel, Attila orvos lett, 1991 óta a marosvásárhelyi belgyógyászati klinikán dolgozik, jelenleg az orvosi egyetem magyar karának előadótanára.

„Puskás Károly orvost munkája elismeréseként 2001-ben Gyergyóditró önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki. Számos elismerő oklevelet kapott, 2011-ben Hargita Megye Tanácsa és az orvoskollégium életműdíjjal tüntette ki, 2012-ben a Gyergyószentmiklós város életműdíját kapta. Dr. Puskás Károly 47 éve áll Ditró és környéke népének szolgálatában, és bár felkészültségével nagyobb városban, akár egyetemi központban is megállta volna helyét, ő nem a rangokat és címeket választotta, maradt a gyergyószéki betegei szolgálatában, helytállásból is példát mutatva mindnyájunknak. Ma is tanul, képezi magát, igyekszik tudása és sok évtizedes tapasztalata legjavát nyújtani a szenvedő embereknek\" – mondta Ditró polgármestere.

Fővédnöki üzenet

„Az idei papi díjazott a szórványban szolgál, és hihetetlenül nagy erőfeszítésekkel igyekszik magyar híveit magyarságtudatukban megtartani, az ezt elvesztőket pedig oda visszavezetni. (...) A világi díjazott idén a helyi kiskórház vezetője, aki betegeiért él, és aki tűzön-vízen át megvédi a kórházat megszűnéstől, bezárástól, sőt fejleszti, ahogy csak tudja. Emberi tartása, hite, lankadatlan bizalma követendő példa mindenki számára\" – állt Német László püspök üzenetében.

A díjakat Varga Gabriella és Vencser László adta át. Az emlékplakett a ditrói származású Kolozsi Tibor képzőművész alkotása.

Kémenes Lóránt és Puskás Károly meghatódva köszönte a közösségnek és azoknak a kitüntetését, akik ugyan távol vannak, de követik és értékelik munkájukat.

A Jakab Antal-emlékdíj átadását követően délután Megőrizendő értékeink címmel tartottak konferenciát. Július 10-én este az ünnepi szentmise után a Jakab Antal Keresztény Kör a 100 éves nagytemplom tiszteletére Pitti Katalin-koncerttel ajándékozza meg a közösséget.

szóljon hozzá!
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 151. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 151. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem lesz lehetőség napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében igényelni május 15-e után az egységes mezőgazdasági támogatásokat. Ez újabb ok lehet arra, hogy ne halogassák a kérelmek leadását az érintettek.

Egy határidő van, és az május közepe
Egy határidő van, és az május közepe
2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

2017. március 10., péntek

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni

Hargita megyében csak a Madarasi Hargita pályáin lehet sízni, annak ellenére, hogy a megye magasabban fekvő vidékein ismét havazni kezdett – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni
2017. március 10., péntek

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe

Lakók, intézmények gyűjtik a műanyagdugókat, juttatják el a Gyergyói Hírlap szerkesztőségébe, hogy közösen segíthessék egy sepsiszentgyörgyi kisfiú gyógyulását. A hároméves Oláh Badi István leukémiás, kezeléséhez kéri a segítséget családja.

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe
2017. március 10., péntek

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójára Gyergyószentmiklóson emlékünnepség keretében ünnepi szentmise, komolyzenei koncert, koszorúzás, illetve katonaeledel-kóstoló is lesz.

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson
2017. március 10., péntek

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban

A Gyergyószentmiklósi Város Kórházban változások léptek érvénybe. Ferenczy István igazgató ismertette a betegek látogatási programjának a változását és az osztályok lezárását. Az igazgató kitért arra is, miért volt szükség minderre.

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban
2017. március 10., péntek

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz

Esőre, erős szélre, a hegyvidéki térségekben pedig havazásra vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztás az ország egész területére érvényes, vasárnap 22 óráig.

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz
2017. március 10., péntek

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében

Csökkenőben van a gépjárművezetői engedélyért sikeresen vizsgázók aránya Hargita megyében. A megye évek óta az utolsó helyezéseken végez az országos szintű összehasonlítások szerint a sikeresen vizsgázók számát tekintve.

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében
2017. március 10., péntek

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák

A legtöbb nyolcadikos hétfőn találkozik először egy országos szintű megmérettetés tapasztalatával, igaz, még nem élesben, csak próbavizsgát szervez számukra az oktatásügyi minisztérium.

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

Tizenhét felnőtt és nyolc gyermek jelentkezett önkéntesnek a Gyergyócsomafalvi Szociális Központban. Harmadszorra gyűltek össze a héten a segítségüket felajánlók, akik a hátrányos helyzetű falustársaikért szeretnének tenni.

Önkénteskednek a falustársaikért
Önkénteskednek a falustársaikért
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet a Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével, amelyre V‒VIII., illetve IX–XIII. osztályos erdélyi diákok jelentkezhetnek.

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM