Ferenc pápa megköszönte a magyar egyház papjainak, szerzeteseinek és munkatársainak hitét és hűségét

Az ateista üldözés alatt mártírhalált halt püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét – mondta Ferenc pápa a budapesti Szent István-bazilikában péntek este, ahol a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel találkozott.

MTI

2023. április 28., 20:012023. április 28., 20:01

2023. április 28., 21:562023. április 28., 21:56

Ferenc pápa megköszönte a magyar egyház papjainak, szerzeteseinek és munkatársainak hitét és hűségét

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az ateista üldözés alatt mártírhalált halt püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét – mondta Ferenc pápa a budapesti Szent István-bazilikában péntek este, ahol a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel találkozott.

MTI

2023. április 28., 20:012023. április 28., 20:01

2023. április 28., 21:562023. április 28., 21:56

A katolikus egyházfő hozzátette: „meg vagyok győződve arról, hogy sziklaszilárd hitetek van”.

Ferenc pápa megemlékezett Mindszenty József bíborosról, aki hitt az ima erejében, olyannyira, hogy szinte szállóigeként idézik szavait: „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!”

Idézet
Legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium ígéretének, de mindenekelőtt legyetek az imádság emberei, mert a történelem és a jövő ettől függ

– kérte.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az egyházfő megköszönte a magyar egyház papjainak, szerzeteseinek és munkatársainak hitét és hűségét, valamint mindazt a jót, ami bennük van, és amit tesznek.

Felidézte az Angolkisasszonyok közösségébe tartozó magyar szerzetes nővérek „bátor és türelmes tanúságát”, akikkel Argentínában találkozott, miután a vallásüldözés idején elhagyták Magyarországot, és akik annyi jót tettek vele.

Ferenc pápa az egyház egyik legfontosabb feladatául jelölte meg, hogy értelmezze a jelenkor változásait és átalakulását, és szembenézzen a lelkipásztori kihívásokkal. „Krisztussal és Krisztusban, semmit Krisztuson kívül, semmit az Úrtól távol” – hangoztatta. Ez azonban csak akkor lehetséges – mondta –, ha „Krisztusra mint jövőnkre tekintünk”.

Úgy fogalmazott:

Idézet
életünk, bármennyire is törékeny, szilárdan Krisztus kezében van, és ha erről megfeledkezünk, akkor mi, lelkipásztorok és laikusok emberi eszközöket és megoldásmódokat fogunk keresni, hogy megvédjük magunkat a világtól, bezárkózva kényelmes és békés vallási oázisainkba. Vagy éppen ellenkezőleg, alkalmazkodunk a világiasság váltakozó széljárásaihoz, akkor pedig kereszténységünk elveszíti erejét, és megszűnünk a föld sója lenni.

E két kísértéstől az egyháznak mindig óvakodnia kell – figyelmeztetett. Az első a jelenlegi történelem „katasztrofális olvasata”, amelyet azok kishitűsége táplál, akik szerint minden elveszett. A másik veszély saját korunk naiv olvasata, amely az alkalmazkodás, a konformitás kényelmén alapul és elhiteti velünk, hogy minden rendben van, a világ megváltozott, és az egyháznak alkalmazkodnia kell hozzá.

A katasztrofális kishitűséggel és a világias alkalmazkodó szellemmel szemben az evangélium új látást ad, és megajándékoz a megkülönböztetés kegyelmével, hogy a próféciára nyitott lélekkel lépjünk be korunkba. Ez azt jelenti, hogy „megtanuljuk felismerni Isten jelenlétének jeleit a világban, még ott is, ahol nem jelenik meg kifejezetten a keresztény szellem jegyében vagy ahol kihívás vagy kérdés formájában érkezik” – magyarázta.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Ugyanakkor mindent az evangélium fényében kell értelmezni, a keresztény prófécia hirdetőiként és tanúiként – tette hozzá. Megjegyezte,

még Magyarországon is, ahol a hit hagyománya szilárdan gyökeret vert, megjelentek az elvilágiasodás és kísérőjelenségeinek jelei, veszélyeztetve a család egységét és szépségét, kitéve a fiatalokat az anyagias és hedonista életideál kockázatának.

Ezért az egyházban megjelenik a kísértés, hogy megmerevedjen, bezárkózzon és „harcos” hozzáállást vegyen fel. Pedig ez a valóság lehetőségeket is hordozhat a keresztényeknek, mert hitre, bizonyos témák elmélyítésére és kérdésfeltevésekre ösztönöz – hívta fel a figyelmet.

Rámutatott: a párbeszédre irányuló elköteleződés azt kívánja a keresztény közösségtől, hogy jelen legyen és tanúságot tegyen, hogy képes legyen félelem és megcsontosodás nélkül meghallgatni a kérdéseket és meglátni a kihívásokat.

A lelkipásztori munkáról szólva kiemelte, „akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk és amely az ő lelkének ajándéka”. Úgy fogalmazott: ha távolságtartónak vagy megosztottnak mutatkozunk, ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni. Hozzátette, az ördög hozza létre a megosztottságot, akinek ez a specialitása.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Ferenc pápa megjegyzést tett a „pletykálkodásra” is, amely szerinte rombol. Aki képes arra, hogy soha ne pletykálkodjon vagy mondjon rosszat másról, az egy szent. „Járjatok ezen az úton” – kérte, azt tanácsolva, inkább „harapjuk meg a nyelvünket, de ne pletykálkodjunk”.

Az egyházfő arra kérte a lelkipásztorokat, hogy az „Atya arcát” mutassák meg Isten szent népének, ne legyenek merevek, hanem „irgalmas és könyörületes tekintettel és megközelítésekkel” éljenek.

Isten a közelség, az együttérzés és a gyöngédség istene. Ez Isten stílusa, és legyen ez a mi stílusunk is - tanácsolta. „Ezért semmi merevség: közelség, együttérzés, gyöngédség” – jelentette ki.

Kitért arra: a magyar egyháznak sok vértanúja és hitvallója volt a múlt század totalitárius diktatúrái alatt. Boldog Brenner János, akit mindössze 26 éves korában barbár módon meggyilkoltak, és aki nagyon sok szenvedést élt át, megtehette volna, hogy haragot tart, bezárkózik és merevvé válik. Ehelyett jó pásztor volt.

„Erre van mindannyiunknak, különösen a papoknak szükségünk: irgalmas tekintetre, együttérző szívre, amely újra és újra megbocsát, amely segít az újrakezdésben, amely befogad és nem ítélkezik, bátorít és nem kritizál, szolgál és nem megszól” – mondta Ferenc pápa.

Ferenc pápa meglátása szerint a magyarság nagyszerű szentek példáit birtokolja.

Kiemelte Szent Mártont, akinek gesztusa, hogy megosztotta köpenyét egy szegénnyel, sokkal több, mint a szeretet cselekedete. Egy olyan egyház képe, amely felé törekedni kell, és amit a Magyar Egyház Európa szívében próféciaként hordozhat: az irgalmasság és közelség felmutatása.

Megemlékezett Szent Istvánról, akinek a bazilikában őrzött kézereklyéje a találkozó alatt az oltáron kapott helyet. Szent István bízta először a magyar nemzetet Isten Anyjára. Rettenthetetlen térítő volt, kolostorok és apátságok alapítója, aki ugyanakkor képes volt mindenkit meghallgatni és tudott gondoskodni a szegényekről: csökkentette adójukat és álruhában osztott alamizsnát nekik.

Ilyen egyházról kell álmodnunk: amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni; befogadó mindenki irányába és van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium örömhírét.

Idézet
Imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha ne győzzön le benneteket a belső fáradtság és haladjatok örömmel előre

– mondta, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy ők is imádkozzanak érte.

A katolikus egyházfő fehér, Fiat 500X típusú autójával érkezett a bazilika előtti térre, amelyet teljesen megtöltöttek a hívők. Ferenc pápa kerekesszékből üdvözölte a híveket, akik a téren kivetítőn keresztül követhették a bazilikában történteket. A résztvevők a téren argentin zászlót is lengettek.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ferenc pápát a bazilika bejáratánál Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke fogadta. A padsorok között elhaladó pápát papok, diakónusok, szerzetesek, papnövendékek és lelkipásztori munkatársak köszöntötték. Az üdvözleteket fogadó Ferenc pápa két, szintén kerekesszékes emberrel váltott szót hosszabban.

Veres András köszöntőjében arról beszélt:

több generáció gyűlt össze a bazilikában, de mindannyiukat összeköti a krisztusi hit és a vágy, hogy Krisztus egyházát szolgálják teljes elköteleződéssel.

Az MKPK elnöke kiemelte: Magyarország rendkívül nagy társadalmi, politikai, szellemi és vallási átalakuláson megy át ezekben az években, és az egyház keresi, hogyan tudna megfelelő választ adni az új kihívásokra, különösen a lelkipásztori munkával kapcsolatban. Veres András jelezte, a magyar egyház nemcsak tétlen szemlélője kíván lenni a változásoknak, hanem az evangélium tanításával tevékenyen részt is kíván venni abban. Az egyház kihívásai között említette a szekularizációt, a hedonizmust, a közömbösséget az evangéliumi értékrend iránt, a hit továbbadásának nehézségeit a családokban és a papi, szerzetesi hivatást választók számának csökkenését. Ugyanakkor – mondta – vannak a vallási életnek új, örvendetes megnyilatkozásai is, mint például egyes közösségekben a vallási élet iránti érdeklődés növekedése, új lelkiségi mozgalmak, katolikus iskolák és egyetemek létrejötte és a világiak nagyobb mértékű jelenléte és elköteleződése az egyház életében.

Örömmel vesszük – mondta Ferenc pápának –, ha több évtizedes lelkipásztori tapasztalatai alapján útmutatással segít bennünket ezen az úton, mert „szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk”.

Veres András köszöntője után tanúságtételek hangzottak el. Elsőként Brenner József, a szombathelyi egyházmegye papja, az 1957-ben meggyilkolt Boldog Brenner János testvére beszélt gyermekkoráról édesapja, testvére és saját hitéről. A kommunizmus idején állandóan megfigyelt pap vértanú testvére papi jelmondatát idézve hangsúlyozta: „Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik”.

Ezután Kondás Sándor görögkatolikus pap, a Görögkatolikus Metropóliai sajtó- és médiaközpont munkatársa, majd Hernády Krisztina domonkos rendi apáca, valamint Pavelczak-Major Dorina katekéta és coach tanúságtétele következett.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

A tanúságtételek és Ferenc pápa beszéde után a jelenlévők az egyházfő vezetésével elimádkozták a Miatyánkot. Ferenc pápa ezután kezébe vette az oltárra helyezett Szent Jobbot. A találkozó végén az egyházi elöljárókkal közös csoportképet készítettek.

A pápa áldást osztva hagyta el a bazilikát, a saját lábán ment le a székesegyház lépcsőin.

A Duna tévécsatorna közvetítésén látszott, hogy a katolikus egyházfő ezután jelezte testőreinek, szeretne találkozni a hívekkel. A pápa kerekesszékkel járta körbe a teret, hosszasan üdvözölve a híveket, sokakkal kezet fogott.

korábban írtuk

Novák Katalin köztársasági elnök fogadta Ferenc pápát
Novák Katalin köztársasági elnök fogadta Ferenc pápát

Novák Katalin köztársasági elnök katonai tiszteletadás mellett fogadta a háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra érkezett Ferenc pápát a Sándor-palota előtti téren péntek délelőtt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is.

korábban írtuk

Ferenc pápa Budapesten: a háború szólistái törnek utat maguknak
Ferenc pápa Budapesten: a háború szólistái törnek utat maguknak

Abban a világban, amelyben élnük, végig kell néznünk, ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik, miközben a háború szólistái törnek utat maguknak – fogalmazott Ferenc pápa pénteken a budapesti Karmelita kolostorban.

•  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

•  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

•  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

•  Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

•  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

•  Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

•  Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 21., szerda

Kelemen Hunor: a választások összevonása nem változtat semmin az RMDSZ szempontjából

Az RMDSZ nem fél az európai parlamenti és az önkormányzati választások összevonásától, mert jó munkát végzett az elmúlt években, és bátran áll a magyar közösség elé.

Kelemen Hunor: a választások összevonása nem változtat semmin az RMDSZ szempontjából
2024. február 21., szerda

Tovább erősítik a román hadsereget a háborús fenyegetettség miatt

A román hadsereget megerősítő intézkedéseket rendelt el, és az ország kiberbiztonságát szolgáló intézkedéseket hagyott jóvá szerdai ülésén a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT).

Tovább erősítik a román hadsereget a háborús fenyegetettség miatt
2024. február 21., szerda

Összevonják az önkormányzati és az EP-választásokat

Az önkormányzati és az európai parlamenti választások összevonásáról döntött szerda este a PSD-PNL-kormánykoalíció. Az összevont választások június 9-én lesznek.

Összevonják az önkormányzati és az EP-választásokat
2024. február 21., szerda

Ha minden jól megy, tavasztól indulhat a Roncsautó-program újabb kiírása

Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter kijelentette, hogy a Roncsautóprogram és a Plusz Roncsautóprogram jelenleg még közvitán van, elindításuk a pályázati útmutatók véglegesítése és költségvetésük jóváhagyása után, a tavasz folyamán várható.

Ha minden jól megy, tavasztól indulhat a Roncsautó-program újabb kiírása
2024. február 21., szerda

Változatos programokkal ünnepli Mátyás király születésnapját az MCC

Hagyományőrző tevékenységekkel ünnepli Mátyás király születésének 581. évfordulóját a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A rendezvényeken változatos, a szervezet névadójáról megemlékező programok várják az általános középiskolás fiatalokat Erdély-szerte.

Változatos programokkal ünnepli Mátyás király születésnapját az MCC
2024. február 21., szerda

Ennyi tonna ukrán búza és kukorica haladt át az év eleje óta Románián

Tavaly május 2. és december 31. között 988 152 tonna ukrán búzát és 18 286 tonna ukrán kukoricát szállítottak át Románia területén 14 584 fuvarozás során – közölte kedden a vámhatóság. Idén ennél jóval több kukoricaszállítmány haladt át az országon.

Ennyi tonna ukrán búza és kukorica haladt át az év eleje óta Románián
2024. február 21., szerda

200 millió visszaváltható csomagolásból eddig még csak kétmilliót váltottak vissza

Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter kedden arról beszélt, hogy május-júniusban lehet majd felmérni a betétdíjas visszaváltási rendszer hatékonyságát.

200 millió visszaváltható csomagolásból eddig még csak kétmilliót váltottak vissza
2024. február 20., kedd

Késett a gazdák kifizetésével, menesztették az APIA országos vezetőjét

Menesztette kedd este Florin Barbu mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) vezérigazgatóját, Ionuţ Luput a gazdáknak járó támogatások kifizetésének késlekedése miatt.

Késett a gazdák kifizetésével, menesztették az APIA országos vezetőjét
2024. február 20., kedd

Elfogadta a képviselőház az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó tervezetet

Döntő házként fogadta el kedden a képviselőház az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó törvénytervezetet, amelyik lehetővé teszi, hogy a fogyasztók csökkentett áron jussanak hozzá azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek szavatossági ideje rövidesen lejár.

Elfogadta a képviselőház az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó tervezetet
2024. február 20., kedd

Ennyi betöltetlen munkahely volt tavaly év végén Romániában

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden ismertetett adatai szerint a tavalyi negyedik negyedévben 33 300 betöltetlen munkahely volt Romániában, 8600-zal kevesebb a 2022 utolsó trimeszterében jegyzettnél.

Ennyi betöltetlen munkahely volt tavaly év végén Romániában
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM