HIRDETÉS

Megbénították a sofőriskolák működését

Bálint Kinga Katalin 2013. december 03., 19:09

November közepe óta cselekvőképtelenek a sofőriskolák és magánoktatók az új, májusi miniszteri rendelet kapcsán kialakult kritikus helyzet miatt. A szállításügyi minisztérium vonatkozó előírásait az ország több pontján is jogi úton támadták meg, így azokat felfüggesztették, szabályozás nélkül hagyva a gépjárművezető-oktatókat.

Fotó: Thomas Campean

A sofőriskolák érvényben lévő rendelet híján nem indíthatnak új tanulócsoportokat: szériakezdés előtt legalább egy nappal le kellene adni a kezdőlistát a Román Közúti Hatóságnak (ARR). A listán szereplőknek meg kell felelniük bizonyos, a rendelet által előírt követelményeknek, ám a sofőriskolák működését is meghatározó legújabb, 2013/733-as rendeletet felfüggesztették, miközben az a régi, 2009/1019-es rendeletet hatályon kívül helyezte. Jelenleg tehát nincs olyan rendelkezés, amely a sofőriskolák és független oktatók tevékenységét szabályozza – mondta el Turáni Magda Mária, az egyik székelyudvarhelyi sofőriskola elméleti oktatója.

E kijelentéseket megerősítve Gabriel Asandei, a Román Közúti Hatóság Hargita megyei kirendeltségének vezetője kijelentette: a teljes rendelet felfüggesztése további rendelkezésekig minden abban foglalt tevékenység beszüntetését is jelenti. Mint elmondta, a sofőriskolák továbbra is küldik a hatóságnak a tanulók listáját, ám azokat november 14-e, a rendelet felfüggesztése óta nem áll módjukban jóváhagyni. Arra a kérdésre, hogy az ennél korábban elindított és jóváhagyott csoportok jelenleg tanulhatnak-e, nem tudott válaszolni. A vizsgák nem szünetelnek, ugyanis azok lebonyolítása a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, a két szervezet közt pedig nincs összhang – tájékoztatott Turáni. Hozzáfűzte, a cselekvőképtelenség nemcsak az oktatóknak okozhat megélhetési problémákat országszerte, hanem azoknak is, akiktől itthoni vagy külföldi munkahelyükön meghatározott időn belül kérik a jogosítványt – tanítani ugyanis új diákot nem lehet.

Megszűnt volna a magánoktatói státus

A szállításügyi minisztérium módosító rendelete idén május 13-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben, az ebben foglalt, a sofőriskolákat és a független oktatókat is érintő kötelező változtatások bevezetésére féléves határidőt szabva. A rendeletben foglaltak azonban ellehetetlenítették volna a független oktatók munkáját: többé nem működhettek volna a sofőriskolákkal kötött szolgáltatói szerződéssel, hanem csakis valamely iskola alkalmazásában, illetve saját sofőriskolát alapítva. A rendelet megengedte volna, hogy négy oktató közösen alapítson iskolát, a rendelkezés azonban felháborodást szült. Figyelembe véve, hogy a magánoktatóknak olykor nincs is tanulójuk vagy csak kevés, a sofőriskola létrehozásába befektetett hatalmas összeg talán nem is térülne meg – mutatott rá Imre András oktató. Mint elmondta, a terembérlés, az engedélyeztetések, az egészségügyi oktató szerződtetése és fizetése, esetenként az elméleti oktató alkalmazása, továbbá a szükséges eszközök és programok megvásárlása sok ezer lejes kiadás lett volna. Mint Szilágyi Ferenc magánoktató elmondta, Udvarhelyen mindössze két oktató fogott hozzá a változtatások végrehajtásához, ám a szállításügyi és a belügyminisztérium közti ellentmondások egyik példájaként elmondta: a rendelet alapján a kocsiba frissen beszerelt drága kamerát a rendőr eltávolíttatta, kijelentette: egyelőre nem hiszi, hogy más is végrehajtaná az új rendeletben foglaltakat.

A magánoktatók szakmai tömörülései több megyében is törvényszéken támadták meg a rendeletet, amely több oktató véleménye szerint a nagyvárosok nagy sofőriskoláinak nyomására született meg: szeptemberben a suceavai ítélőszék határozatával felfüggesztette a rendeletben foglaltak végrehajtását, továbbá Bákó, Konstanca és Brassó megyében is az oktatók javára döntöttek. Ezt a szállításügyi minisztérium megfellebbezte, így az ország minden részéből érkező közel 2500 független oktató november elején Bukarestben, a minisztérium épülete előtt tiltakozott – Baló Jan székelyudvarhelyi oktató elmondása szerint a városban tevékenykedő mintegy hetven oktató közül mindössze hét vett részt a demonstráción. A tiltakozás nem maradt visszhang nélkül: Ramona Mănescu szállításügyi miniszter tárgyalásra hívta az oktatók képviselőit. Ennek eredményeképp a volt miniszter, Relu Fenechiu által tavasszal bejelentett rendelet végrehajtása felfüggesztve maradt.

A probléma azonban az, hogy így mind a cégeknél, mind a gazdasági tevékenységre jogosult magánszemélyekként oktatók két rendelet közt szabályozás nélkül maradtak: nem indíthatnak új tanulócsoportot, továbbá nem jegyezhetnek be új sofőriskolát vagy oktatót. A helyzet elkerülhető lett volna – véli Bugarschi Dalma ügyvéd –, ha a kormány azonnal, sürgősségi rendelettel hozott volna átmeneti megoldást az ügyben. Ez elmaradt, így az oktatók további intézkedéseket várnak, reményeik szerint a hónap közepére, végére.

Nem reálisak az új rendelet követelései

A rendelet további, irracionálisnak minősített módosításokat is tartalmaz: a hatályba lépés első évében legkevesebb 40, a második évtől kezdve legalább 50 százalékos kell legyen a sofőriskolák tanulóinak átmenési aránya. Ám, mint Turáni Magda elmondta, ezt nem könnyű nyomon követni: a sofőriskolák sem rendelkeznek nyilvántartással diákjaik eredményeiről, az országos statisztikákba pedig – a hivatalos állításokkal ellentétben – nem csak az először vizsgázók kerülnek be, így a sofőriskolák tanulóinak száma az országos nyilvántartás szerint jóval nagyobb a valósnál. Az ő diákjaik átmenési aránya így körülbelül 48–50 százalékos. Az országos arány 28 százalék körül alakul.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
6 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS