Településsors Székelyföldön: veszélyben a falvaink

Településsors Székelyföldön: veszélyben a falvaink

A kerekasztal-beszélgetésen a kis székelyföldi falvak jövőjét taglalták

Fotó: Székelyhon

Milyen helyzetben vannak és milyen irányba változnak azok a székelyföldi falvak, amelyek nem rendelkeznek községközpont-besorolással? Az például már megfigyelhető, hogy az egyre inkább peremre szoruló települések helyi társadalma egyre ritkábban és egyre kisebb mértékben működik közösségként.

Kocsis Károly

2023. január 31., 21:132023. január 31., 21:13

Milyen esélyei vannak azoknak a falvaknak, amelyek nem rendelkeznek községközpont-besorolással? Erről a témáról szervezett szakmai fórumot hétvégén a háromszéki Angyaloson a csíkszeredai-sepsiszentgyörgyi kettős székhelyű Fejlesztési Intézet. A térség falvainak több mint kétharmada sorolható ebbe a körbe, többségében nagy múltú, korábban erős helyi közösséggel rendelkező települések.

Lakosságuk száma csökken, egyre kevesebb helyi intézmény működik bennük, nagyobb részüket a leépülés, a háttérbe szorulás folyamata jellemzi.

A Fejlesztési Intézet kutatását többek között az is indokolta, hogy a térségi tömbmagyarság társadalmának alakulását hosszú időn át alapvetően meghatározta a lokalitás: a társadalom helyi közösségként való működése (közösségi tudás, közösségi intézmények, közösségi cselekvések, helyi identitás). Az 1989-es romániai fordulatot követően a székelyföldi rurális települések többsége jelentős erőfeszítéseket tett a lokális közösségi szerkezetek gazdasági, intézményi és szimbolikus visszaállítására. Ennek ellenére minden jel arra mutat, hogy

az utóbbi évtizedekben tovább fokozódott a tömbmagyar térség falvainak „szétfejlődési” folyamata, illetve a községközpont besorolással nem rendelkező, többségében kis és közepes méretű települések periferizálódása, azaz peremre szorulása.

Kétszázötven falvat vizsgáltak

A szakmai fórumon a kutatási programot, annak fontosabb eredményeit Biró A. Zoltán társadalomkutató és Sárosi-Blága Ágnes szociológus ismertette. Több mint 250, községközpont besorolással nem rendelkező településre terjedt ki az adatgyűjtő és elemző munka. Az elemzésekbe olyan témaköröket vontak be, mint

  • a hivatalosan rögzített statisztikai adatok;

  • a lokális rendezvények, események száma és jellege;

  • a művelődés infrastrukturális és szervezeti keretei (művelődési, szociális, sport- és egyéb jellegű csoportok, együttesek működése);

  • a szimbolikus helyek és események az adott településen, a lokális identitás nyilvános térben való kifejeződési formái;

  • a településhez kapcsolható digitális megjelenítések módozatai, formái, tartalmai; az egyházközségek szerepe;

  • a helyi gazdasági szerveződések; a civil szerveződések.

Az előadó kiemelte, hogy ez az első számbavétel csak alapozó munkának tekinthető, szükség van olyan térségi programra, amely folyamatosan elemzi a háttérbe szorulás sodrába belekerült települések sorsának alakulását.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

A megyésítés hátulütői

Ebben a „sorsban” az 1968-as adminisztratív átszervezés jelentette – kis túlzással – a halálos ítéletet. Például az akkor létrehozott Kovászna megyében a meglévő 57 községből csak 33 maradt, ami a községközpontokhoz került falvak hátrányos helyzetbe kerülését eredményezte. Sőt egyes falvak, mint például Köpecbánya (Köpeccel vonták egybe), Alsó- és Felsőcsernáton (Csernáton lett belőlük), Velence (Lemhénybe „olvadt be”), Eresztevény (Maksával „egyesült”) vagy Páva (Zabola) adminisztratív értelemben meg is szűntek. Persze, ezek még mindig jobban jártak, mint a községközpontoktól távolabb esők, főleg ahová nemhogy vasút, de még műút sem vezet(ett).

Az eredeti terv szerint több mint 10 hektárban szabták meg egy község területének átlagos kiterjedését, és több mint 4000 főben az átlagos lélekszámát, szerencsére ez végül 6870 hektárra, illetve 3701-re csökkent, miután az utolsó pillanatban Barótot várossá nyilvánították, Bölönből pedig külön községet hoztak létre.

Ekkor csatolták Bibarcfalvát, Bodost, Köpecet, Miklósvárt és Felsőrákost Baróthoz, Kilyént Sepsiszentgyörgyhöz, Nyujtódot Kézdivásárhelyhez, Csomakőröst és Kommandót Kovásznához, Szitabodzát és Zágonbárkányt pedig Bodzafordulóhoz.

Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Leépülő közösségi élet

Visszatérve az angyalosi kerekasztal-beszélgetéshez, a kutatás eredményei kapcsán az előadók arra hívták fel a figyelmet, hogy a települések helyzetének alakulásában az olyan közismert tényezők mellett, mint a népességcsökkenés vagy a helyi intézmények számának és működésének leépülése, egy további, talán ezeknél is fontosabb negatív folyamatra kell figyelni.

Kívülről nézve ezek a települések keveset változnak, a lényeges leépülési folyamatok a helyi közösségek működési módozataiban érhetők tetten.

Azt lehet mondani, hogy az egyre inkább peremre szoruló települések helyi társadalma egyre ritkábban és egyre kisebb mértékben működik közösségként. Ezzel a folyamattal a székelyföldi térség társadalmának egy olyan szegmense épül le, amely több évszázadon át – az önfenntartó családi modell mellett – a térségi társadalom sajátos meghatározó eleme volt. Ez a folyamat nem visszafordíthatatlan,

minden jel arra utal, hogy a helyi közösségként való működés tapasztalata, tudása ezeken a településeken még rendelkezésre áll, azonban hiányoznak azok az ösztönzők és feltételek, amelyek ezt a tapasztalatot és tudást működtetni, hasznosítani tudnák.

A szakmai fórum elsődleges célja – az előadók megfogalmazása szerint – az volt, hogy szélesebb körben is felhívják a figyelmet erre a belső változási folyamatra. A kutatási anyaga március végén önálló kötetben jelenik meg, amelyet a Fejlesztési Intézet el kíván juttatni minden olyan térségi intézményi és szakmai szereplőhöz, akinek érdeklődési köre, intézményi feladata a térség fejlesztéséhez kapcsolódik.

A fórum helyszínéül szolgáló Angyalos csak részben osztozik a háttérbe szorult falvak sorsában, hiszen viszonylag közel esik mind a község-, mind a megyeszékhelyhez, és vasút megy el a határában. A pápai tizedjegyzékben már 20 kapuval szereplő településen 1614-ben 39 szabadrendű (köztük 6 nemes és 13 lófő) családot írtak össze a 22 jobbágy, illetve zsellér mellett, és középkori templomát kőfal övezte, ami jól mutatja előkelő rangját. 1703-ban már hatvan család lakta, 43 ló, 112 ökör, 88 tehén, 452 juh, 174 disznó és 43 méhcsalád képezte az élő vagyonát, ami azt jelenti, hogy több mint három szarvasmarha, közel 8 juh, 3 disznó és majdnem 1 ló jutott gazdaságonként; ma 10-15 tehenet számlál a falu csordája. Miközben a múlt század ’30-as éveiben színházzal (!) büszkélkedett, ma I–IV. osztályos iskolája és egy árva üzlete-kocsmája van. 1910-ben 549 magyart élt a faluban, több mint száz évvel később is csak mintegy hatszázan lakják.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 29., péntek

Maratoni tojásírásra készülnek Sepsiszentgyörgyön

Szombat hajnali 3-ig tartó maratoni tojásírást szervez a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány nagypénteken. A hagyománnyá vált éjszakai műhelyfoglalkozásra főtt vagy kifújt tojást kell vinniük a résztvevőknek.

Maratoni tojásírásra készülnek Sepsiszentgyörgyön
2024. március 29., péntek

Gyergyószentmiklósi kórházfelújítás: lift nélkül nem teljes az öröm

Öt évvel ezelőtt elkezdett fejlesztéseket kénytelenek újragondolni a gyergyószentmiklósi kórháznál, mivel sok tekintetben változtak az elvárások. Jelenlegi formájában az intézmény nem szeretné átvenni az új épületrészt. A megoldáshoz párbeszéd kellene.

Gyergyószentmiklósi kórházfelújítás: lift nélkül nem teljes az öröm
2024. március 28., csütörtök

Hamarosan kiírják a versenytárgyalást a Nyárádszereda-Sóvárad autópályaszakasz megépítésére

A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság csütörtökön továbbította jóváhagyásra az Országos Közbeszerzési Ügynökségnek a Nyárádszereda-Sóvárad autópályaszakasz megépítésre kiírandó versenytárgyalás ajánlattételi dokumentációját

Hamarosan kiírják a versenytárgyalást a Nyárádszereda-Sóvárad autópályaszakasz megépítésére
2024. március 28., csütörtök

Akik pénz és taps nélkül tettek Sepsiszentgyörgyért

Sepsiszentgyörgy képviselő-testületének csütörtöki döntése értelmében idén kivételesen négy kitüntetett veheti át a Pro Urbe-díjat. Azért, mert több, a város hírnevét öregbítő jeles személyiség érte el a 70 éves életkort, amely feltétele a díjazásnak.

Akik pénz és taps nélkül tettek Sepsiszentgyörgyért
2024. március 28., csütörtök

Adja az ég, hogy sose kelljen még csak hasonlót se lássunk élesben

Látványos tűzoltósági gyakorlatot tartott a székelyudvarhelyi hivatásos és korondi önkéntes tűzoltóság Korond határában, csütörtökön. A nagyjából egyórás, szimulált bevetés alkalmával egy felborult üzemanyag-szállító mentését gyakorolták.

Adja az ég, hogy sose kelljen még csak hasonlót se lássunk élesben
2024. március 28., csütörtök

Önkormányzati szinten tesznek a kóbor kutyák elszaporodása ellen Sepsiszentgyörgyön

Ismét nekiveselkedik a sepsiszentgyörgyi önkormányzat annak, hogy megfékezze a kóbor kutyák elszaporodását a városban és csökkentse a zoonózis (állatról emberre terjedő fertőzések) elterjedésének veszélyét.

Önkormányzati szinten tesznek a kóbor kutyák elszaporodása ellen Sepsiszentgyörgyön
2024. március 28., csütörtök

Mutatjuk, hogy mennyibe kerül a bárányhús Székelyföldön

A legtöbb érdeklődő fél bárányt szeretne vásárolni, esetleg a bárány különböző részeire van leginkább kereslet, így a comb- és lábrészekre. Körbejártuk a székelyföldi városokat, hogy képet kaphassunk a húsvéti bárányfelhozatallal kapcsolatban.

Mutatjuk, hogy mennyibe kerül a bárányhús Székelyföldön
2024. március 28., csütörtök

Egy kis huzavona után rábólintottak a Bolyai utca átalakítására

Vitát szült csütörtökön a marosvásárhelyi tanácsülésen a Bolyai utca átalakítása. De nem volt egyetértés abban sem, hogy a nagy befektetőknek kell-e de minimis támogatást adni vagy sem adókedvezmény formájában.

Egy kis huzavona után rábólintottak a Bolyai utca átalakítására
2024. március 28., csütörtök

Határellenőrzés nélkül utazhatunk vasárnaptól a repterekről

Március 31-től kezdve megszűnnek a légi és tengeri határellenőrzések Romániában: ez azt jelenti, hogy az állampolgárok határ- és vámellenőrzés nélkül utazhatnak más schengeni övezethez tartozó tagállamba a romániai repülőterekről és a tengeri kikötőkből.

Határellenőrzés nélkül utazhatunk vasárnaptól a repterekről
2024. március 28., csütörtök

A diákok fele zaklatás áldozatává válik

A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet az oktatási minisztériummal együttműködve szervezte meg csütörtökön a Jog a zaklatásmentes szünethez – együttműködés és jó gyakorlatok a biztonságos oktatási közösségekért elnevezésű konferenciáját Marosvásárhelyen.

A diákok fele zaklatás áldozatává válik
A diákok fele zaklatás áldozatává válik
2024. március 28., csütörtök

A diákok fele zaklatás áldozatává válik

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!