Társadalmi összetétel, bérek, gazdasági helyzet – mit mondanak a statisztikák Erdélyről?

Társadalmi összetétel, bérek, gazdasági helyzet – mit mondanak a statisztikák Erdélyről?

Az erdélyi közösségre, társadalmi helyzetre összpontosító statisztikák rendszerezése és emészthető tálalása az Erdélystat célja, hangzott el az RMKT-találkozón

Fotó: Erdély Bálint Előd

Mekkora az alkalmazottak aránya Erdélyben, mennyien élnek minimálbérből, mekkora az átlagkereset, volt-e tartós munkaviszonya az anyáknak a szülés előtt, és hogy néz ki a magyarlakta városok árindex-sorrendje? – egyebek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének a legutóbbi találkozójának résztvevői. Az ugyan nem derült ki egyértelműen ezúttal sem, hogy Székelyudvarhelyen jobb vagy Csíkszeredában, de az igen, hogy minden nagyobb társadalmi közösségnek kell legyen saját söre, és jó, ha van egy statisztikai szolgálata is. Az utóbbit az erdélyi magyarság esetében az Erdélystat jelentette az elmúlt három évben, a szolgálat jövőbeni működése azonban bizonytalanná vált.

Széchely István

2022. június 13., 22:002022. június 13., 22:00

Erdélystat.ro – ismerjük meg az erdélyi statisztikákat és azokat, akik mögöttük vannak címmel tartott előadást csütörtökön a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi szervezete.

Minden valamirevaló országnak van saját söre és légitársasága. Nem árt, ha van focicsapata és atomfegyvere is, de legalább saját söre legyen – vezette fel az előadást egy Frank Zappa-idézettel Albert Sándor, a székelyudvarhelyi RMKT elnökségi tagja, közgazdászként azt is hozzáfűzve, szerinte egy valamirevaló nemzetnek statisztikai hivatala kell legyen.

Az Erdélystat egyértelműen azt a szerepet vállalta fel, hogy a román statisztikai intézet és más hivatalos forrásokból, publikációkból elérhető, Erdély, vagy annak bizonyos régiói szempontjából releváns adatokat gyűjtsenek össze és emészthető formában tárják azokat a nagyközönség elé

– fogalmazott, szemlézésbe kezdve arról, hogy mi érhető el az Erdélystat.ro-n, elsősorban a társadalmi és gazdasági adatokra fókuszálva.

Erdélyben ugyanannyi az alkalmazott, mint a nyugdíjas

Az előadásból kiderült, hogy Romániában a nettó átlagkereset 3212 lej volt 2020-ban, Erdély pedig a második helyen áll az ország régiói között e tekintetben az itt mért 3004 lejes értékkel. Az országban közel 5 millió alkalmazott van, ami az összlakosságra vonatkozó bizonytalan adatokat tekintve nem túl sok, de ez az adat nem tartalmazza azokat, akik nem állnak alkalmazásban, de jövedelmet valósítanak meg, például különböző egyéni vállalkozási formákban.

A mintegy ötmillió alkalmazottnak nagyjából a harmada, azaz 1,8 millió Erdélyben él – ez a lakosságarányos adatoknak is megfelel –, és ugyanekkora a társadalombiztosítási alapból fizetett nyugdíjasok száma is.

A jövedelmeket tekintve ez a két legnagyobb kategória az erdélyi lakosság körében, egyaránt 27–27 százalékos részarányt képviselve. A kiskorúak száma 1,19 millió körüli – ez a gyermekpénzek számából derül ki –, a részarányokat összeadva azonban kiderül, hogy az erdélyi lakosság 22 százalékáról nem tudni semmit, azaz nem szerepelnek egyik jövedelmi kategóriában sem.

Minimálbért kap a dolgozók harmada

Az 5 millió romániai alkalmazott közül körülbelül 1,5 millió minimálbérért dolgozik – sorolta az adatokat Albert Sándor –, Erdélyben pedig valamivel rosszabb ez az arány: az 1,8 millió alkalmazottból 587 ezer kap minimálbért. Az ország összes alkalmazottjának a köz-, illetve magánszférában dolgozókra történő csoportosításával tovább romlanak a jövedelmet termelőkre vonatkozó adatok: az alkalmazottaknak majdnem a 27 százaléka – 1 270 000 ember – dolgozik a közszférában, a fennmaradó 3 762 000 pedig a magánszférában.

Az Erdélystatban az a jó, hogy Erdélyt régiókra bontották, Székelyföldre, Közép-Erdélyre, Partiumra, Dél-Erdélyre, Bánságra és Észak-Erdélyre, és a legtöbb említett statisztika elérhető ezekre a régiókra is

– mondta előadásában Albert Sándor, szemlézve néhányat régiós adatot. Ezekből derült ki, hogy Székelyföldön 73 százalékos a magánszférában alkalmazottak aránya, ami kisebb a régiók többségében mért aránynál. A régióra történő nagyítás egyebek mellett rávilágít arra, hogy

Hargita megye Erdély-szerte az élmezőnyben áll a minimálbéres alkalmazottak arányát tekintve (41%) – a romániai átlag 31, az erdélyi pedig 32 százalék –, de dobogós Máramaros (42%), illetve Szilágy megye (41%) is. Brassó, Szeben és Kolozs megye üdítő kivételnek számítanak a maguk 25 százalék körüli arányával.

Érdekes adat, hogy az átlagkeresetek 2008–2020 közti nettó értékének a növekedése Erdélyben volt a legmagasabb, 2,6-szoros az emelkedés, a régión belül azonban Székelyföld ebben sem szerepel túl jól. Az alkalmazottak száma az említett időszakban a masszív elvándorlás ellenére is nőtt, igaz, Erdélyben csak 1 százalékot – Bukarestben például 10-et –, Székelyföldön viszont 3 százalékos csökkenést mutat ez az adat.

A vásárlóerő javult, de messze még az EU-s átlag

A háztartások bevételi tekintetében az elmúlt évtizedben sokat javult a helyzet Romániában – a nominális értékben kifejezett számoknál a vásárlóerő-paritás adatai kicsit jobban mutatnak –, de ezekből a bevételekből még mindig csak a mintegy 45–65 százalékát tudja megvásárolni a hazai lakosság azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak, amire az EU fejlettebb tagállamaiban futja.

A nyugdíjak esetében még rosszabb a helyzet: a romániai járandóság vásárlóereje kevesebb mint a fele az EU-s átlagénak.

A bevételek – bérek és nyugdíjak – reálértékének a növekedése tekintetében Erdély elmarad a Romániai átlaghoz képest – a nominális, illetve reálérték-növekedést illetően az lehet a magyarázat Erdély eltérő pozíciójára, hogy itt az árak is erősebben nőttek.

Meglepő, sőt, meghökkentő helyzetre utalnak a száz, két évesnél kisebb gyerekre jutó gyermeknevelési támogatásokra (GYES) vonatkozó adatok: ebből ugyanis kiderül, hogy Erdélyben az anyáknak csak a fele jogosult GYES-re, ugyanis nem volt tartós, a szülést megelőző két évben összesen legalább egy év munkaviszonyuk.

A megyék rangsora fejlettség szerint

Az Erdélystat céljáról, működéséről, az elemzések módszertanáról beszélt a rendezvényen Barna Gergő szociológus, a statisztikai szolgálat munkatársa, továbbá arról, hogy milyen statisztikák, elemzések a legnépszerűbbek az erdélyiek körében, és a fejlettség változására vonatkozó, megyékre lebontott indexet is bemutatott.

Nyilván vitatható, hogy mit kell egy ilyen indexbe bepakolni, az én alapvető szempontom az volt, hogy legyenek egységesek és összehasonlíthatók az adatok, és időben legyen meg minél több, hiszen látjuk, hogy a statisztikai intézet nem sieti el az adatoknak a közlését

– fogalmazott az összehasonlításról Barna Gergő. A születéskor várható élettartamot, az öregedési indexet, a belső migrációs egyenleget, az egy főre jutó bruttó hazai terméket (GDP), a nettó átlagkeresetet, a termelékenységet, a cégsűrűséget és a cégforgalmi adatokat vizsgálva készítette el a megyékre vonatkozó fejlettségi indexet a 2012–2020 közti adatok alapján. Országosan a főváros körülölelő Ilfov, Kolozs, Temes, Brassó, Szeben és Konstanca megyék állnak az élen, az első háromnak nem is változott a pozíciója a vizsgált időszakban, de a mutatók alapján Kolozs megye jócskán megelőzte Temes megyét. Az erdélyi megyék közt Fehér, Arad, Maros, Bihar, Beszterce és Szilágy a sorrend, közülük a szociológus Szilágy megyét emelte ki, az ugyanis hét helyet javítva jutott fel a hatodik helyre az említett időszakban.

Sajnos a székelyföldi megyék és Szatmár is az utolsó harmadba került, viszont Hargita és Kovászna is javított egy-egy pozíciót, Szatmárnak és Máramarosnak viszont nagyon erős a pozíciónyerése ebben a 42-es listában

– fogalmazott. Hargita és Kovászna javított a helyezésén az egy főre jutó GDP tekintetében, megállni látszik a csökkenő tendencia, ami a 90-es évek óta volt tapasztalható, akkor ugyanis még a felső középmezőnyben helyezkedtek el a megyék között. Az egy főre jutó GDP-t illetően nincs egy egyértelmű trend az országban, noha az utóbbi években kissé csökkent a megyék közti különbség, de még így is jelentős. „Arra számítottunk, az volna a normális, hogy ha egy harmonikusan fejlődő országról beszélünk, akkor a sokmilliós támogatások arra összpontosulnak, hogy ezeket a különbségeket minél inkább tompítsák, de ez nem érvényesült egyértelműen” – magyarázta Barna Gergő. Ez kitűnik az egy főre jutó GDP-re vonatkozó adatokból is: a lakosság kétharmada olyan megyében él, amely átlag alatti egy főre jutó GDP-vel rendelkezik.

Az önismeret javítása, az identitás erősítése a cél

Az erdélyi közösségre, társadalmi helyzetre összpontosító statisztikák rendszerezése és emészthetővé tétele a céljuk, ezáltal pedig az erdélyi társadalom önismeretének a javítása – fogalmazta meg céljaikat az Erdélystat képviselője, ugyanis egy 2017–2018-as felmérés is azt igazolta, hogy az erdélyi magyarság nagyon kis mértékben ismeri önmagát, még az abszolút számok tekintetében is. „Nem titkolt célja volt ennek az is, hogy a különböző regionális identitásokat erősítsük, legyen az az erdélyi, a székelyföldi vagy a partiumi” – mondta Barna Gergő, a nehézségek között megemlítve az etnikai adatokra vonatkozó adatforrások szegényességét is.

Az Iskola Alapítványon keresztül, kizárólag magyar állami támogatásból valósult meg ez a projekt – az Erdélystat –, az 1000 Év Erdélyben 100 év Romániában című Iskola Alapítványos program részeként. Ez egy hároméves program volt, ami lejárt

– utalt az Erdélystat jövőjével kapcsolatos bizonytalanságra Barna Gergő.

„Egy óriási adathalmon ülünk”

Az Erdélystat ötlete már nagyon rég megfogalmazódott bennük, ugyanis az volt az érzésük, hogy amikor az erdélyi magyarok Erdélyről beszélnek, akkor „egy kicsit múltba révedő fogalommá válik Erdély, egyszerűen azért, mert amikor a jelenről beszélünk, Erdély-szinten nem állnak rendelkezésre releváns információk.”

Azon gondolkodtunk, hogy ezen lehetne változtatni, mert egy óriási adathalmon ülünk, amelyet az adófizetők pénzéből állítanak elő különböző román állami intézmények, csak amikor ezt publikálni kell, akkor nyilvánvalóan a saját perspektíváikat nézik, és nem szedik össze a tizenhat erdélyi megyét és nem készítenek Erdély- vagy etnikus-specifikus elemzést

– idézte fel a projekt létrejöttének célját Kapitány Balázs szociológus, demográfus, a KSH tudományos főmunkatársa, az Erdélystat képviselője. Figyelték a közbeszédet, akár a kocsmai beszélgetéseket is, hogy melyek azok a témák, amelyek érdeklik az erdélyi magyarokat, és amelyekről nincsenek releváns adatok. Így készítettek – saját adatgyűjtést is végezve – erdélyi iskolarangsort, de az erdélyi gépkocsiállomány szerkezetéről is elemzést.

Az erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe

Állandó téma az is, hogy hol a legnagyobbak a fizetések és hol a legolcsóbb az élet, ezért elkészítették az erdélyi magyar városok árindexét is – tért rá egy másik érdekes felmérésre Kapitány Balázs.

Az angol nyelvű Economist hírmagazin által készített, a világvárosokat a megélhetési költségek alapján összehasonlító indexének a módszertani háttéranyagát vették alapul, azt próbálták az erdélyi viszonyokhoz igazítani.

Negyvenhárom olyan költséget határoztak meg, amelyek eltérnek városonként, köztük például a piaci árakat, béreket, a lakhatási költségeket, a színházjegyek árát, múzeumi belépők költségét, az éttermi árakat, a legolcsóbb taxitársaságok árait, és számos más, az élet minden fontos területére kiterjedő árakat hasonlították össze.

Ez alapján állt össze az erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe, amelyen

Kolozsvár képviseli a 100 százalékos értéket. A második helyen Brassó áll 94,7 százalékkal, tehát ott nagyjából öt százalékkal olcsóbb az élet. A harmadik Temesvár, a negyedik helyen pedig meglepő módon Sepsiszentgyörgy áll 88 százalékos értékkel. A kovásznai megyeközpontot Zilah és Szatmárnémeti követi, a hetedik helyezett pedig újabb meglepetés: Csíkszereda (84,5%), ahol a bevételeket és kiadásokat tekintve drágább a megélhetés, mint Aradon, Nagyváradon vagy Marosvásárhelyen.

A nyolcadik Székelyudvarhely (80,9%), a kilencedik Nagybánya, a tizedik Kézdivásárhely, a tizenegyedik pedig Gyergyószentmiklós 73,9 százalékos értékkel.

„Nem tudjuk, hogy ez számít-e, de abban bízunk, hogy ezzel valami objektív-szerű fogódzót tudunk adni az erdélyi magyarságnak. (…) Már régóta szerettük volna elkészíteni, ez egy egyszeri finanszírozású lehetőség volt az 1000 Év Erdélyben 100 Év Romániában program keretében kapott támogatásból” – mondta Kapitány Balázs. Arról is beszélt az előadáson, hogy egyébként nem voltak nagyok a statisztika költségei, a számok gyártása a nagyon költséges része a folyamatnak. Elmondta ugyanakkor, hogy a finanszírozási program véget ért, így egyelőre bizonytalan az Erdélystat jövője.

2 hozzászólás
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 155. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 155. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. június 13., hétfő

Kezdődik kedden a képességfelmérő

Összesen 155 ezer 820 nyolcadik osztályt végzett diák iratkozott be a június 14–30. között zajló képességvizsgára – írja az az oktatási minisztérium tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.

Kezdődik kedden a képességfelmérő
Kezdődik kedden a képességfelmérő
2022. június 13., hétfő

Kezdődik kedden a képességfelmérő

2022. június 13., hétfő

Magyar találmányok Sepsiszentgyörgyön

Élménydús, interaktív kiállítás nyílt hétfőn délelőtt Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban. Június 13-án, a magyar feltalálók napja alkalmából a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület rendezte be a tárlatot, és szervezett szakmai konferenciát.

Magyar találmányok Sepsiszentgyörgyön
Magyar találmányok Sepsiszentgyörgyön
2022. június 13., hétfő

Magyar találmányok Sepsiszentgyörgyön

2022. június 13., hétfő

Kitiltásba torkollhat Beke és Szőcs kitüntetése

A román képviselőház elnöke soron kívül vizsgálja ki annak a szociáldemokrata képviselőnek a kezdeményezését, aki magyarországi civilek kitiltását javasolta – kéri az egyik érintett és Kulcsár-Terza József székelyföldi parlamenti képviselő.

Kitiltásba torkollhat Beke és Szőcs kitüntetése
2022. június 13., hétfő

Rendhagyó helyszíneken tervez bemutatókat a Figura Stúdió Színház

Közel háromhónapos költözködést követően a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház új, ideiglenes székhelyén, a volt öntöde épületében rendezkedett be. A társulat négy előadáson dolgozik egyidőben, rendhagyó helyszíneken terveznek bemutatókat.

Rendhagyó helyszíneken tervez bemutatókat a Figura Stúdió Színház
2022. június 13., hétfő

Hasznos tanácsok a villanypásztorról

Népszerű védelem a vadkár ellen a villanypásztor, de fontos tudni néhány részletet, hogy valóban hatékony legyen a felszerelt rendszer. A Caritas Vidékfejlesztés szervezésében hétfőn délelőtt ezzel kapcsolatban tartottak képzést Gyergyószentmiklóson.

Hasznos tanácsok a villanypásztorról
Hasznos tanácsok a villanypásztorról
2022. június 13., hétfő

Hasznos tanácsok a villanypásztorról

2022. június 13., hétfő

Csak a szokásos: kánikula és záporok váltják egymást a következő két hétben

Országszerte felmelegedés várható a következő két hétben, akár 33 Celsius-fokos nappali csúcsértékekkel, de záporokkal, zivatarokkal is számolni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből.

Csak a szokásos: kánikula és záporok váltják egymást a következő két hétben
2022. június 13., hétfő

Új helyet kapott, orvosi rendelővel is bővült a székelyudvarhelyi kutyamenhely

Átadták az új kutyamenhelyet Székelyudvarhelyen, a korszerű létesítmény összesen 70 kóbor állat befogadására képes egyszerre, emellett egy orvosi rendelő is helyet kapott a területen. 

Új helyet kapott, orvosi rendelővel is bővült a székelyudvarhelyi kutyamenhely
2022. június 13., hétfő

Magyarul is díszeleg Marosvásárhely neve a virágórán

Idén kissé megkésve, de beindították Marosvásárhelyen a főtéri virágórát, amelyen a román felirat mellett magyarul is látható immár a város neve. 

Magyarul is díszeleg Marosvásárhely neve a virágórán
2022. június 13., hétfő

Robotok érkeznek Székelyudvarhelyre

Melyik cégvezető az, aki nem szeretné növelni a termelékenységet úgy, hogy közben csökkennek a költségek, javul a minőség és alacsonyabb a hibaszázalék? 

Robotok érkeznek Székelyudvarhelyre
Robotok érkeznek Székelyudvarhelyre
2022. június 13., hétfő

Robotok érkeznek Székelyudvarhelyre

2022. június 13., hétfő

Egy hétig a vonatok nem szállítanak utasokat Csíkszentkirály és Madéfalva között

Autóbuszok szállítják hétfőtől a vonatok utasait Csíkszentkirály és Madéfalva között a csíkszeredai vasúti felüljáró vasútvonal fölötti részének bontása miatt.

Egy hétig a vonatok nem szállítanak utasokat Csíkszentkirály és Madéfalva között
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM