Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
Járványhelyzet Székelyföldön
Hargita megye
11 004
+160
Maros megye
30 569
+451
Kovászna megye
10 274
+98
Kattintson a napi összefoglalóért
Járványhelyzet Romániában
Frissítve: 2021. 10. 20.
Összes eset
1 503 422
+17158
Elhunytak
43 039
+423
Gyógyultak
1 275 351
+14084
Járványhelyzet számokban

Rangos magyar állami kitüntetéseket adtak át a csíkszeredai főkonzulátuson

Iszlai Katalin 2021. szeptember 16., 19:04 utolsó módosítás: 2021. szeptember 17., 15:21

A nemzet és a haza szolgálatában végzett példaértékű munkájáért nyolc erdélyi közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A díjakat csütörtökön adták át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, a csíkszeredai Lázár-ház dísztermében.

 Rangos magyar állami kitüntetéseket adtak át a csíkszeredai főkonzulátuson
galéria
A kitüntetettek. A nemzet szolgálatában végzett példaértékű munkájukat ismerték el Fotó: Veres Nándor

A Nemzeti Újrakezdés évében, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából nyolc erdélyi közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.

A csíkszeredai Lázár-házban csütörtökön tartott díjátadón példaértékű munkájáért elismerésben részesült Hajdu János főesperes, szentszéki tanácsos, a sepsiszentgyörgyi III. Szent Benedek Plébánia plébánosa; Zsigmond Győző néprajztudós, etnomikológus, a Bukaresti Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara Hungarológiai, Judaisztikai és Romológiai Intézetének egyetemi tanára; Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője; Kásler Magda népdalénekes, a Maros Művészegyüttes táncos szólistája, tánckarvezetője; Ambrus Lajos író, költő, tanár, a Firtos Művelődési Egylet elnöke; Székely Ferenc néprajzi író, az Erdőszentgyörgyi Figyelő című közéleti és kulturális lap szerkesztője; Veress László gyógyszerész, a segesvári Rubin Gyógyszertár főgyógyszerésze és Bíró Ferenc, a Hargita megyei 22. számú Szent Imre Cserkészcsapat vezetője.

Fotó: Veres Nándor

A kitüntetéseket Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője adta át; az eseményen Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is jelent volt.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Hajdu János Székelyvéckén született 1957. november 21-én. Isten hívó szavát meghallva jelentkezett a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szemináriumba. 1983. június 19-én Jakab Antal szentelte pappá. Szolgálatát Gyegyószentmiklóson kezdte segédlelkészként, majd két év után Jakab Antal Zernyestre helyezte, ahol a szórványmagyarságnak és a román ajkú híveknek is hűséges lelkipásztora lett. Hét év után főpásztora Sepsiszentgyörgyre irányította, ahol egy újonnan létesített egyházközségnek templomot kellet építeni, plébániai közösséget szervezni.

Fotó: Veres Nándor

Több évtizedes lelkipásztori szolgálata során a szórványmagyarság közösséggé kovácsolása, valamint vallási és nemzeti identitásának megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Hajdu János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

Ugyancsak a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg Zsigmond Győző is a hungarológia és a néprajztudomány területén elért eredményei, valamint a romániai magyar egyetemi oktatás, illetve tudományos és közélet megújításában betöltött szerepe elismeréseként. A néprajztudós–etnomikológus 1959-ben született a Kolozs megyei Aranyospolyánban. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen 1982-ben szerzett magyar és francia nyelv- és irodalom szakos oklevelet, majd ugyanitt doktori címet, 1997-ben. Rövid ideig a közoktatásban dolgozott, majd 1992 óta a Bukaresti Tudományegyetem oktatója. Kutatóként a néprajz, a névtan, a nyelvművelés területein otthonos és termékeny.

Fotó: Veres Nándor

A legjelentősebb magyar etnomikológusként az általa kezdeményezett, a népi gombászat feltárásán alapuló kutatás nem csupán magyar, de világviszonylatban is kiemelkedő.

A másik jelentős kutatási területe a magyar égitest- és csillagismeret. 12 önálló kötete jelent meg, illetve szerkesztője és egyben társszerzője hét tanulmánykötetnek, szerkesztője három helytörténeti és két szépirodalmi kötetnek.

Rangos kitüntetések

Lázár Csilla 1976. január 25-én született Csíkszentdomokoson. Iskoláit szülőfalujában, majd a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban végezte. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen 1998-ban szerzett angol-magyar tanári oklevelet. Tanárként tért vissza és tevékenykedett szülőfalujába, ma is ott él.

2010-ben hozta létre a Márton Áron Múzeumot Csíkszentdomokoson, azóta is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a szentéletű püspök életműve minél szélesebb körben ismertté váljon, a székely nemzet pedig példaként kövesse egykori püspökét.

Fotó: Veres Nándor

Emellett konferenciákat szervez, amelyek célja egyházi és civil történészek, kutatók bevonása Márton Áron püspök tevékenységének és korának jobb megértéséhez. A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum létrehozása és vezetői feladatainak ellátása terén végzett munkája elismeréseként Lázár Csilla a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Sokoldalú előadóművészi tevékenysége, valamint az erdélyi magyar kultúra megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Kásler Magda is. A népdalénekes, tánckarvezető 1980. május 30-án született Marosvásárhelyen.

Fotó: Veres Nándor

Tanulmányait a Bolyai Farkas Elméleti Líceum után a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem koreográfia szakán végezte. Jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem kirendelt tagozatának hallgatója Marosvásárhelyen. 2001-től alkalmazottja az intézménynek, amelyben hivatásszerűen folytatja tevékenységét.

Énekes és néptáncos karrierje mellett remek pedagógiai érzékkel rendelkezik, amit oktatás során kamatoztat, több település néptánccsoportjában. Emellett az Üver zenekar énekese is.

Követendő példák

Ambrus Lajos 1941. november 2-án született Korondon. Iskoláit szülőfalujában és Szovátán végezte, majd a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán szerzett tanári oklevelet. Atyhában, Siklódon, majd Korondon tanít és több mint két évtizeden át a Korondi Líceum aligazgatója, a Firtos Művelődési Egylet elnöke, 1990-es alapítása óta az évekig több ezer példányban megjelenő Hazanéző kulturális folyóirat alapító főszerkesztője. Nyugdíjas tanárként ma is Korondon él.

Fotó: Veres Nándor

A székely Sóvidék kulturális életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként Ambrus Lajos a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a csütörtöki ünnepségen.

Néprajzi és helytörténeti tárgyú könyveket, valamint monográfiákat és interjúköteteket is magába foglaló életműve elismeréseként Székely Ferenc szintén a Magyar Arany Érdemkeresztben részesült. A néprajzi író 1951. június 5-én született a Kolozs megyei Pusztakamaráson.

Fotó: Veres Nándor

Gimnáziumi tanulmányait Mócson végezte, majd Székelyudvarhelyen a Mezőgazdasági Szaklíceumban szerzett diplomát 1970-ben. Széken, Ákosfalván, Havadon, Vadasdon és Erdőszentgyörgyön dolgozott, utóbbi helyen iskolai ügyintézőként. 2005–2006-ban könyvtárosi szakképesítést szerzett a BBTE kihelyezett könyvtáros szakán, ezt követően könyvtárosként dolgozott az erdőszentgyörgyi líceumban. 2016 óta nyugdíjas. Kutatási területe a tárgyi és szellemi néprajz, az irodalomtörténet.

Írói, néprajzkutatói munkásságát több mint 20 néprajzi, helytörténeti monográfiai és interjúkötet fémjelzi.

Elismerésre méltó életpályák

Veress László 1943. augusztus 4-én született a Maros megyei Nyárádszentannán. Felsőfokú tanulmányait a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végezte. 1975-ben főgyógyszerészi címet nyert, majd családjával 1980-ban Segesvárra költözött. A rendszerváltást követően, a megyében elsők között nyitott magángyógyszertárat, 1991-ben. Rubin néven bejegyzett patikája ma az Állomás utcában működik.

Fotó: Veres Nándor

Veress László az országban először kezdte el a kapszulák gyógyszertári készítését is, patikája ma több mint hetven saját előállítású készítménnyel, termékkel büszkélkedhet.

Péter H. Mária marosvásárhelyi gyógyszerész, nyugalmazott egyetemi adjunktus ösztönzésére látott neki a segesvári gyógyszerészet-történet kutatásának. Az erdélyi magyarság körében végzett több évtizedes közösségi szolgálata, valamint a helyi gyógyszerészet tárgyi emlékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Veress László a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve az ott élő magyarság megmaradása érdekében végzett munkája elismeréseként Biró Ferenc részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök.

Fotó: Veres Nándor

A Hargita megyei 22. számú Szent Imre Cserkészcsapat vezetője 1965. február 6-án született Hosszúaszóban. Szülei 1969-ben költöztek Zetelakára, az általános iskolát ott, míg a középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, ahol asztalos szakmát tanult. Iskolai évei alatt versenyszerűen sportolt. 1990-ben, az erdélyi cserkészmozgalom újjáalakulása idején részt vett a zetelaki cserkészcsapat megalapításában. 1991 márciusában tett cserkészfogadalmat Szovátán.

Cserkészcsapata Udvarhelyszék egyik legjobban szervezett és legnépesebb csapata, amely minden korosztályt magába foglal.

A csütörtöki ünnepségen jelen volt továbbá a budapesti születésű Sára Ferenc is, aki a kiemelkedő népművészeti munkásság elismeréseként adományozható Martin György-díjat vette át a Gyimesekben kifejtett tevékenységéért.

Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Videó

Videó
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
newsvote_ szekelyhon.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport