Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Összehangoló felekezetközi kórustalálkozó Székelyudvarhelyen

Molnár Melinda 2019. június 15., 20:51
HIRDETÉS

Az ökumenikus imahét napjain, januáronként találkoznak az udvarhelyi Bethlen-lakótelepi történelmi egyházak hívei és lelkipásztorai és négy esztendeje, a nyári dalárdaszünet előtt a katolikus, református és unitárius egyházközségek kórusai egymásnak énekelnek. Az egész éves önzetlen szolgálatot egy közös énekléssel koronázzák meg. Idén visszatért kiindulási helyszínére, az unitárius templomba a seregszemle.

Fotó: Veres Nándor

Összehangolódtak az elmúlt évek alatt a különböző felekezetű dalos közösségek: közös áhítattal, a liturgikus időszaknak megfelelő, tapasztalatcsere-jellegű kórusmű válogatással, majd a fehér asztal mellett beszélgetéssel,

együtt énekléssel erősítik meg a három egyháztest kórusai az összetartozást. 

Az idei találkozó hívó gondolatát a 118. Zsoltárból választották: „Erőm és énekem az Úr.”

HIRDETÉS

A szombat délutáni nyitó áhítaton Rüsz Domokos, a vendéglátó unitárius gyülekezet lelkésze szólt a „szomszédokhoz, a dalos testvérekhez”. Az Énekek énekéből vett buzdítással arra hívta meg a kórustagokat, illetve a kórustalálkozó iránt érdeklődő jelenlévőket, hogy pünkösd után egy közösségben dicsérjék az Urat. Hiszen

vidékünkön még szól a dal, hallatszik a lélekből szóló imádság, hit és bizalom ülteti egymás mellé az együvé tartozókat.

Köszöntőjében a lelkész beszélt a ma már ritkán használatos pulpitusról, az éneklő székről, azaz éneklő oltárról. A karnagy, hangszer nélkül onnan segítette a gyülekezeti éneket, és azon helyezték el az egyházközség gyakorta egyetlen énekeskönyvét is.

Fotó: Veres Nándor

Varga István, az esemény házigazdája emlékeztetett, hogy milyen fontos népünk életében a zene. Hivatásos művelői mellett kiemelkedő a műkedvelő mozgalom szerepe. Székelyudvarhelyen nagy múltú a kórusmozgalom.

Az első, Harmónia nevű kórust Kiss Gergely hozta létre a református kollégiumban, amely az 1770-es ’80-as években működött.

A kiegyezés után hívták életre a Férfikart. Ismert volt a reáliskola kórusa, a belvárosi és a szombatfalvi református Dalkör, a szentimrei földműves- és a betlenfalvi dalárda. A számtalan iskolai kórus, az egyházközségek dalárdái és az általuk szervezett találkozók rendkívül gazdaggá teszik Székelyudvarhely.

Isten felé számos út vezet, de célba csak azok érnek, akik a mellettük levők hitét megismerve és tiszteletben tartva, együtt haladnak

– buzdított Varga István.

Fotó: Veres Nándor

A kóruséneklést a Kis Szent Teréz Egyházközség Iubilate Deo kórus kezdte Székely István kántor vezetésével. A résztvevők nevében Varga István gratulált a katolikus kórusnak, hiszen a XI. Szovátai Tavaszi Kórusfesztiválon nemzetközi elismerésben részesült, aranydiplomát szerzett.

A bemutatkozó éneklést Varga Judit irányításával a Bethlen Gábor Dalárda folytatta, majd Dávid Ferenc vegyeskar zárta Vass-Székely Piroska karnagy vezényletével. Jövőre a római katolikus templomban tartják a találkozót – tolmácsolta a meghívást Székely István karnagy.

A szeretetvendégségen Varga Judit kezdeményezte, hogy legyen egy közös énekük, amit találkozóikon mindig elénekelnek.

Megtanulták és össze is énekelték az Ahol ketten vagy hárman az én nevemben találkoznak kezdetű kánont.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS