Nyomás alatt a székelyföldi városok

Nyomás alatt a székelyföldi városok

Szorít a határidő. Az előző európai uniós költségvetési ciklus beruházási pályázatainak a kivitelezésére az idei az utolsó év

Fotó: Haáz Vince

A költségvetések szempontjából a legtöbb székelyföldi város számára veszélyekkel teli, kritikus év a 2023-as. Az előző európai uniós költségvetési ciklus beruházási pályázatainak a kivitelezésére az idei az utolsó év, ami azt jelenti, hogy amit az idén nem végeznek el, az vagy elúszott, vagy saját pénzből kell majd befejezni. Ennek a nyomásnak a hatásait látjuk a 2023-as költségvetési terveken.

Geréb László

2023. április 19., 08:012023. április 19., 08:01

2023. április 19., 10:592023. április 19., 10:59

A 2023-as évben sem sikerült a tárgyévet megelőzően elfogadni a települési költségvetéseket. Az országos költségvetés csúszásának következtében a helyi költségvetéseket így is viszonylag korán, január végén, valamint február első felében fogadták el.

Növekedés tavalyhoz képest

A hat nagyobb székelyföldi város ez évi költségvetései mind jókora növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy miből számítanak pluszbevételekre, ugyanakkor mire szeretnék elkölteni ezeket a pénzeket a városok. Az elemezett települések a hat székelyföldi (nagy)város, vagyis Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy

a települések év elején elfogadott költségvetései a városvezetők terveit, vagy mondhatnánk azt is, hogy álmait jelképezik.

Az igazság órája év végén jön el, amikor a települések zárszámadásaiban láthatóvá válnak az év eleji tervek megvalósításai. És az a szomorú tapasztalat, hogy biza sok esetben a megvalósítások messze elmaradnak a tervektől. De azt majd egy következő elemzésben mutatjuk be.

Elsőként a városok költségvetési bevételeit vizsgáljuk, amelyeket négy nagy csoportba szokás osztani: egyrészt a helyi adókból és illetékekből begyűjtött összegek, másrészt a jövedelemadóból a településeknek visszaosztott rész, harmadrészt a központi költségvetésből kapott támogatások, negyedrészt pedig az települések által elnyert európai uniós pályázatok. A hat város 2023-as tervezett bevételeit az 1. táblázat mutatja be.

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

A jóváhagyott költségvetésekből nyilván kitűnnek a települések méretei közti különbségek is: Marosvásárhelynek egyedül nagyobb költségvetése van, mint a vizsgált három Hargita megyei városnak együttvéve.

Amennyiben az egy lakosra jutó bevételeket is megvizsgáltjuk, a helyzet már változik, hiszen amíg Gyergyószentmiklós és Csíkszereda esetében ez az összeg meghaladja a 9000 lejt (Gyergyószentmiklós: 9711 lej, Csíkszereda: 9278 lej), addig az egy főre jutó bevételek Sepsiszentgyörgyön ennek alig felét érik el (4669 lej).

Amennyiben a külső források (kormánytámogatások és EU-s projektek) részarányát vizsgáljuk a bevételeken belül, azt tapasztaljuk, hogy Gyergyószentmiklós költségvetésének közel háromnegyede külső forrásokra alapoz, míg ez az arány Sepsiszentgyörgy esetében kevéssel haladja meg az egyharmadot (1. ábra).

Ha az előző évben tervezett bevételekhez hasonlítjuk a 2023-as tervezett költségvetéseket, akkor azt látjuk, hogy amíg Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen több mint másfélszer akkora bevételre számítanak, mint a tavalyi évben, addig Sepsiszentgyörgy esetében alig 10%-kal nagyobb az idei költségvetés a tavalyinál (2. ábra).

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

A kiadási oldal

A bevételeknél sokkal fontosabb a kiadási oldal, vagyis hogy a begyűjtött adólejeket mire szándékoznak elkölteni a városok vezetői. A 2023-as év költségvetési tervének fontosabb elemei az elemzett hat város esetében a 2. táblázatban láthatóak.

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

A kiadási oldalra is igaz a bevételeknél tapasztalható méretbeli különbség, vagyis Marosvásárhely nagyságrendekkel több pénzből gazdálkodik, mint a többi elemzett város. Azonban, ha egy lakosra számoljuk a kiadásokat, akkor azt látjuk, hogy amíg Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson ez az összeg meghaladja a tízezer lejt, addig Sepsiszentgyörgyön ennek felét sem éri el, ugyanakkor Marosvásárhely is épp, hogy utoléri a hétezres mezőnyt (3. ábra).

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Minden költségvetés legfontosabb mutatószáma, hogy annak hány százalékát teszik ki a beruházások, hiszen a helyi adminisztráció működtetése mellett legalább annyira fontos, hogy milyen lakosságot szolgáló fejlesztések valósulnak meg az egyes településeken.

Az elemzett székelyföldi városok esetében mindenképp pozitívnak mondható, hogy a beruházások részaránya minden vizsgált városban meghaladja az 50%-ot.

Ez az arány Gyergyószentmiklós esetében a legmagasabb (76%), míg Sepsiszentgyörgynél épp csak hogy meghaladja az 50%-ot (4. ábra). Ha a költségvetéseket bemutató táblázatból az abszolút értékeket nézzük, érdekesség, hogy Csíkszeredában közel kétszer annyi beruházást terveznek 2023-ban, mint Szentgyörgyön, ugyanakkor Gyergyószentmiklós tervezett beruházásainak az értéke meghaladja a székelyudvarhelyi összeget.

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Ha az idei év beruházásait a 2022-es év beruházásaihoz viszonyítjuk, azt látjuk, hogy Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen közel kétszer akkor összeget terveznek 2023-ban beruházni, mint a tavalyi évben. Ehhez képest Sepsiszentgyörgyön a beruházási összegek alig 10%-kal emelkedtek idén a 2022-es tervhez képest.

Az egy lakosra számolt oktatási kiadások esetében nagyon kiegyenlített a mezőny, hiszen Kézdivásárhely kivételével az összes vizsgált település a 900 és 1000 lej közti sávban található. Kézdivásárhely az idén kiemelkedik a mezőnyből ezen a téren, hiszen az egy lakosra jutó oktatási kiadások 2023-ban a többi városban számolt összegnek közel a dupláját, 1751 lejt tesznek ki. Ennek a kiemelkedő összegnek az az oka, hogy idén Kézdivásárhely egy nagy értékű EU-s projektet tervez megvalósítani oktatási téren.

Az utak fenntartására fordított összegeknél egy lakosra visszaosztva hatalmas különbségeket látunk.

Amíg Csíkszereda esetében ez az összeg közel 5000 lej, addig Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy esetében ez a költség alig haladja meg a csíkszeredainak a 10%-át (5. ábra). A hatalmas csíkszeredai összeg egyik fontos összetevője az épülő vasúti felüljáró.

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Mindig vitát kiváltó téma, hogy egy város mekkora költségvetésből tudja működtetni a helyi adminisztrációt. Ezt a versenyt évek óta Székelyudvarhely „nyeri”,

ahol az egy lakosra jutó hivatali működési és fenntartási kiadások 2023-ban is több mind dupláját teszik ki a marosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi számoknak (6. ábra).

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Komoly politikai vitákat szokott kiváltani az is, hogy egy-egy város mennyit költ a kultúrára és a sportra. Ha egy lakosra számoljuk ezeket a költségeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kulturális kiadások területén Székelyudvarhely messze vezet, hiszen nagyságrendileg dupláját költi erre a területre, mint a többi vizsgált város. A sportra fordított kiadások esetében Csíkszereda az aranyérmes, hiszen egy lakosra számolva több mint háromszorosát költi sportra, mint a többi város, kivéve Udvarhelyt (7. ábra).

Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Mit mutatnak a számok?

A górcső alá vett hat város 2023-as költségvetési terveit elemezve elmondhatjuk, hogy a tavalyi évhez viszonyítva mindenik település esetében növekedtek az összegek. A legvisszafogottabb, ezáltal a legreálisabbnak tűnő növekedést Sepsiszentgyörgy esetében láthatjuk, ahol a növekedés 10% körüli. Székelyudvarhely és Csíkszereda esetében a 2023-as büdzsé tavalyihoz viszonyított több mint másfélszeres növekedését az indokolja, hogy

az idei év az előző EU-s finanszírozási ciklus nagy infrastrukturális pályázatainak az utolsó, befejező éve, emiatt minden ilyen pályázatot teljes értékben be kellett foglalni a költségvetésbe. Hiszen amit nem sikerül 2023-ban lehívni ezekből a pályázatokból, az elúszott.

Ezt támasztja alá a jóváhagyott költségvetések költségoldala is, hiszen legtöbb város esetében a legnagyobb kiadások a beruházásoknál, azon belül is az utak fejezetnél találhatók. Ez alól Kézdivásárhely jelent kivételt, ahol az EU-s finanszírozások legnagyobb része kulturális és oktatási beruházásokra van betervezve. Sepsiszentgyörgy kivételt jelent a fenti jelenség alól, hiszen az előző ciklus uniós pályázatainak nagy részét már sikerült a megadott határidőn belül kiviteleznie, így jelenleg nincs meg az a nyomás, mint a többi városon.

Az el nem kezdett, vagy még folyamatban lévő EU-s pályázatok esetében nagy dilemma előtt állnak a települési vezetők. Mert ha nem sikerül az idei évben lezárni ezeket EU-s finanszírozású nagyberuházásokat, akkor biza saját pénzen kell azokat majd befejezni. Ha nem sikerül saját pénzen sem befejezni a pályázatokat, akkor az erre elköltött EU-s támogatásokat a városok vissza kell fizessék. Emiatt

az érintett települések többsége abban reménykedik, hogy egy újabb hosszabbítást kapnak a pályázatok kivitelezésére, azonban erre vonatkozó hírek egyelőre még nem jelentek meg sehol.

És itt még nem is beszéltünk a késedelem miatt többszörösére növekedett pályázati önrészekről, amelyek finanszírozására már több város esetében is felmerült a hitelfelvétel szükségessége.

Elmondhatjuk, hogy ténylegesen nagy kihívás előtt áll a székelyföldi városok többsége 2023-ban, hisz a fentiekben bemutatott helyzet következtében könnyen elmaradhatnak az európai uniós finanszírozású nagyberuházások, vagy pedig óriási adósságokba futhatnak bele a települések. Ha nem lesz egy újabb határidő-hosszabbítás, akkor sajnos komoly következményei lesznek egyes városok számára a beruházások folyamatos csúszásának.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. április 18., kedd

„Nem túl kellemes nagyvaddal ütközni 130-km/órával” – medvéket gázoltak halálra Maros megyei autópálya-szakaszokon

„A kerítések sem tudták megakadályozni, hogy a medvék bejussanak az autópályára. Nem természetes, hogy medvék sétáljanak a sztrádán” – mondta a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője az elmúlt időszakban történt medvés balesetekre utalva.

„Nem túl kellemes nagyvaddal ütközni 130-km/órával” – medvéket gázoltak halálra Maros megyei autópálya-szakaszokon
2023. április 18., kedd

Halálos vonatbaleset Dánfalvánál

Vasúti balesethez riasztották kedd délután a rendőrséget: Dánfalvánál egy férfi vesztette életét, egyelőre nem tudták azonosítani az áldozatot.

Halálos vonatbaleset Dánfalvánál
Halálos vonatbaleset Dánfalvánál
2023. április 18., kedd

Halálos vonatbaleset Dánfalvánál

2023. április 18., kedd

Összetűzés csíkszeredaiak között: kórházi kitérő után egyikük már börtönben

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek egy csíkszeredai férfit, aki egy verekedés során mellkason szúrt egy másik férfit még március 19-én – adta hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Összetűzés csíkszeredaiak között: kórházi kitérő után egyikük már börtönben
2023. április 18., kedd

300 ezer lejt különítettek el a roncsautóprogramra Székelyudvarhelyen

Kedvező elbírálás esetén legtöbb 500, tizenöt évnél idősebb járművet adhatnak le Székelyudvarhelyen az új roncsautóprogramban, 3000 lejes támogatásért – derült ki a helyi képviselők soron kívüli ülésén.

300 ezer lejt különítettek el a roncsautóprogramra Székelyudvarhelyen
2023. április 18., kedd

Vége a télnek, folytatják az ősszel abbahagyott munkálatokat

Kovászna fürdővárosban és a hozzá tartozó Csomakőrösön folytatják a tél beálltával megszakított beruházásokat: egyebek mellett utcákat újítanak fel, szennyvízcsatorna-hálózatot létesítenek, illetve focipályát is építenek.

Vége a télnek, folytatják az ősszel abbahagyott munkálatokat
2023. április 18., kedd

Pesty László előadása Csíkszeredában

A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat keretében április 21-én, pénteken 18 órától Pesty László A hackerek reggelije címmel tart előadást Csíkszeredában, a városháza dísztermében.

Pesty László előadása Csíkszeredában
2023. április 18., kedd

Tűz ütött ki egy bútorgyárban

Tűz ütött ki egy több emeletes bútorgyárban a Maros megyei Görgénysóaknán kedden reggel, egy személy égési sérüléseket szenvedett, három másik pánikrohamot kapott – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Tűz ütött ki egy bútorgyárban
Tűz ütött ki egy bútorgyárban
2023. április 18., kedd

Tűz ütött ki egy bútorgyárban

2023. április 18., kedd

Medveügyek: egyetlen székelyföldi helyszín szerepel az EP bizottságának romániai programjában, és az nem Hargita megye

Egyetlen székelyföldi helyszín, a Sepsiszentgyörgy melletti Sugásfürdő szerepel az Európai Parlament Petíciós Bizottságának májusi, romániai programjában, ahol a medvekérdésről tájékozódik a küldöttség; a Hargita megyei helyszíneket nem hagyták jóvá.

Medveügyek: egyetlen székelyföldi helyszín szerepel az EP bizottságának romániai programjában, és az nem Hargita megye
2023. április 18., kedd

Zavaró zajforrássá vált a lakótelepi sportpálya

Néhány méterre van a tömbházaktól, ezért az ott lakók szerint zavaró zajforrást jelent egy lakótelepi sportpálya Csíkszeredában. A panaszosok aláírásgyűjtésbe kezdenek a zajongás, késő estébe nyúló kiabálás megszüntetése érdekében.

Zavaró zajforrássá vált a lakótelepi sportpálya
2023. április 17., hétfő

A gyergyói hoki és zene közös ünnepe

Gyergyószentmiklós legjobb hírvivői jelenleg kétséget kizáróan a zene és a jégkorong. Ez a két érték egyszerre került színpadra a Gyergyói Hoki Klub szezonzáró buliján. A jövő tervei nagyívűek.

A gyergyói hoki és zene közös ünnepe
A gyergyói hoki és zene közös ünnepe
2023. április 17., hétfő

A gyergyói hoki és zene közös ünnepe

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM