Mindmáig nem egyértelműen tisztázott a Somlyó név eredete

Mindmáig nem egyértelműen tisztázott a Somlyó név eredete

Fotó: Pinti Attila

„A Somlyó névnek Csíkban s egyáltalán hazánk más vidékein való gyakori ismétlése, s főleg itt hegyekre való alkalmazása arra mutat, hogy a Somlyó névnek valami jelentése volt, mely most feledésbe ment. Hogy e jelentés mi lehetett, annak kutatását nyelvészeinkre bízom.” Ezt a feladatot több mint másfél évszázada osztotta ki Orbán Balázs, és azóta sem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Elméletek ugyan születtek, de egyik sem alkalmas arra, hogy minden kételyünket eloszlassa.

Kocsis Károly

2024. május 17., 23:592024. május 17., 23:59

Természetesen maga a feladat sem egyszerű, bonyolultságát elég lehet egyetlen példával szemléltetni: míg Kniezsa István, a Kossuth-díjas nyelvész, nyelvtörténész 1943-ban még azt állapította meg, hogy

Idézet
a Somlyó nevek különben is mindig hegyekre vonatkoznak, patakokra soha”,

Szász Lőrinc gyergyócsomafalvi születésű nyelvtudományi és szótáríró szerint

elsősorban pataknévként használták a Somlyót, és 1971-ben ezt számos székelyföldi példával támasztotta alá.

Másik jeles nyelvészünk, a 2022 februárjában, 92 éves korában elhunyt Murádin László is azzal kezdte egyik dolgozatát (Nyelv- és irodalomtudományi közlemények, 1996/2), hogy

Idézet
a Somlyó helynév megfejtése, eredetének megoldása egyik legvitatottabb esete a magyar nyelv- és névtudománynak.”

Persze, ez a helynév még sok helyen előfordul a Kárpát-medencében (csak hegynévként legalább tizennégyet, településnévként legalább tizenhatot ismerünk belőle), de lehet, nem véletlenül éppen ott, ahol.

Gondoljunk csak bele: mindjárt Csíksomlyó szomszédságában találjuk az egyházilag valamikor hozzá tartozó Csíktaploca falut (ma Csíkszereda része), a magyarországi, remek juhfarkjáról is közismert Somló-hegytől pedig légvonalban alig több mint húsz kilométerre Tapolca települést!

Az általánosan elfogadott nézet szerint ez szláv eredetű szó, és meleg vizű forrást jelent, amiből van elég a Balaton környékén, és a csíktaplocai asszonyok még fél évszázada is egy olyan forrás vízében tisztálták a mosott ruhát, amely télen sem fagyott be soha.

Igaz, olvastunk már olyat is, hogy a Tapolca magyar eredetű, és magas pontot jelentene.

Tovább fűzve a gondolatébresztőnek szánt morfondírozást: a Somló- hegytől nem messze esik a tihanyi apátság, amelynek az első magyar nyelvemléket is magába foglaló, 1055-ös alapítólevelében Daczó Árpád ferences szerzetes, azaz Lukács atya (1921–2018) kiolvasni vélte a Babba helynevet („Ad Babu Humca”), amit természetesen

a csíki Kis–Somlyó-hegy mögül minden pünkösd hajnalán Napba öltözve előbúvó Boldogasszonnyal, azaz Babba Máriával hozott összefüggésbe.

„Lassan omladozó hegy”

De térjünk vissza Murádin tanulmányához, ahol számba veszi a somlyó név jó néhány értelmezését is. Így például megtudjuk, hogy P. Szathmáry Károly 1884-ben még úgy látta,

Idézet
lassan omladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt”.

Ehhez teszi hozzá később a többek között Szilágy vármegye monográfiáját is megíró Petri Mór (1863–1945), hogy az „erdő” jelentésű szláv suma szóból ered. A szláv eredet mellett kardoskodik kezdetben – mások mellett – Melich János (1872–1963) nyelvész is, de ő később ezt feladta, és

a „som” szó származékának tartotta („elsősorban hegyet jelölő név..., amelyen szőlő terem”), míg mások a som és a jó (mint folyó) szavakat vélik felfedezni benne.

Kiss Lajos (1922–2003) szerint a somlyó „»megcsuszamló, suvadó oldalú hegy«, vagy – kevéssé valószínűen – »a zöld erdőövezetből kiemelkedő kopasz, sziklás hegytető« lehetett.” Csakhogy a IV. Béla 1249. évi oklevelében szereplő, a Villányi-hegység legmagasabb pontját jelző Szársomlyó („montem... Saarsumlu”) nevét akkor

miként fejtenénk meg, tudva azt, hogy régi nyelvünkben a szár melléknév „tar, kopasz” értelemmel bírt? Miért nevezték volna tar kopasz hegynek, amikor a két jelzőnek ugyanaz a jelentése?

Kopár hegyet mond Széna Béla is (Őshazakeresés másképpen, 2011), de ő a mongol semteger (= kopár) és yolo (= hegy) szavakból fejti meg.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Maga Murádin László viszont Pais Dezső nyelvésszel (1886–1973) értett egyet, és

Somlyót a som jelentésű ótörök sum szó származékának (somos hely) tartotta.

Ezzel némileg összecseng dr. Zákonyi Ferenc megállapítása Somlói útikalauzában (1989):

Idézet
Somló neve ősi magyar név. Abból az időből származik, amikor még somfa borította a hegy tetejét, lankáit. Ekkor még som (Cornus mas) és nem szőlő termett rajta. Az egész hegy somos volt a rajta nőtt temérdek somfától”.

Az akadémiai körökben kevésbé szalonképesnek tartott ősnyelvkutató, Tomory Zsuzsa (1930–2016) azonban már egészen más utakon járt: „Somlyó – miután már az 1200-as években is hagyományos istentiszteleti helynek számított – Szemere földanya tiszteletének szent helye volt. Erősíti e feltevést az 1333-ban Sumbov-nak, 1334-ben Sumlov-nak írt neve...

Idézet
Somlyó hegyünk neve tehát kapcsolatban van a szem, szemlél, szemere szavakkal, s a hegy ősi fény- és naptiszteleti szerepére figyelmeztet bennünket”

– írta. És máris ott tartanánk a feltételezett magyar ősvallásnál, amelyből – Daczó Árpád szerint – Babba Máriát, mint Boldogasszonyt, akinek tisztelete manapság egészen egyedi módon nyilvánul meg a csíksomlyói búcsúban, „átmentettük” a Szent István utáni katolikus vallásba.

Aztán olyan vélekedéseket is olvasni, miszerint – szanszkrit analógiákból kiindulva –

Somlyó nevét piros almaként, oroszlánként, netán oroszlánnal harcolóként kellene értelmezni,

de ezektől most enyhe mosoly kíséretében eltekintünk, és ezúttal a Somlyó és Magura nevek közti kapcsolatot sem boncolgatjuk, amire szintén több kutató utal. Talán egy másik alkalommal...

Kérdések sokasága

A különféle hipotézisek koránt sem teljes igényű számba vételével azt szerettük volna érzékeltetni, hogy az Orbán Balázs-i feladat még nincs minden kétséget kizáróan letudva, ráadásul Csíksomlyónak nemcsak a néveredetében nem tudtak zöldágra vergődni a kutatók, hanem a hozzá kapcsolódó megannyi kérdésben sem:

  • Miért és mitől vált a székelység legfontosabb kultikus helyévé?

  • Mióta élnek itt szerzetesek, mióta tölti be a spirituális központ szerepét?

  • Mióta búcsújáróhely?

  • Mikor épült itt először templom?

  • Mikor épült a Salvator-kápolna (elődje), lehetett-e eredetileg Csíksomlyó spirituális központja, mire utalhatnak a szentély különleges kialakítású ablakai?

  • Mit ábrázolnak a ferencesek kolostorában látható (naptár)kövek jelei?

  • Hová nyúlnak vissza az itt sajátos formában megnyilvánuló Mária-tisztelet gyökerei?

Pedig lehet, hogy Csíksomlyó titkának megfejtése egyben valós múltunk megismerésének kulcsát is kínálná.

„Lágeréveim alatt (1952–57) többször különös álmot láttam. A Kis-Somlyó oldalán egy nagy bástya volt, amit a hegyen lakó remete őrzött. Minden este körüljárta, nincs-e omladék rajta. Mert a bástya őrizte Csíksomlyó titkát. Az álom csattanója szerint nekem kell felnyitnom a Bástya, azaz Csíksomlyó titkát!”
Daczó Árpád (rendi nevén P. Lukács): Csíksomlyó titka

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 18., kedd

Színes programokkal várják a látogatókat a Haáz Rezső Múzeumban a múzeumok éjszakáján

A szokványos múzeumi státusztól eltérő kínálattal várják idén is a látogatókat a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, a Szent Iván-éjhez legközebb eső szombaton, június 22-én, a múzeumok éjszakáján – olvasható a Haáz Rezső Múzeum közleményében.

Színes programokkal várják a látogatókat a Haáz Rezső Múzeumban a múzeumok éjszakáján
2024. június 18., kedd

Az államfő és a miniszterelnök is gratulált a román labdarúgó-válogatottnak

Az államfő és a miniszterelnök egyaránt gratulált a román labdarúgó-válogatottnak hétfőn este a németországi Európa-bajnokságon elért Ukrajna elleni győzelemhez.

Az államfő és a miniszterelnök is gratulált a román labdarúgó-válogatottnak
2024. június 17., hétfő

Elrajtolt az érettségi: a lényeg, hogy szabadon beszéljenek egy ismeretlen szövegről

Hétfőn reggel elrajtolt az érettségi vizsga a román szóbelivel, amelyen a diákok román nyelvi kommunikációs készségeit mérik fel. Megnéztük, milyen a hangulat a magyar tizenkettedikesek között.

Elrajtolt az érettségi: a lényeg, hogy szabadon beszéljenek egy ismeretlen szövegről
2024. június 17., hétfő

A forgalomszámláló alapján bizony szükség volt a kerékpársávokra Székelyudvarhelyen

Közel tizenhétezer elhaladó kerékpárost jegyzett fel már az a számlálóberendezés, amelyet a II. Rákóczi Ferenc utcai körforgalomhoz állítottak fel néhány hónappal ezelőtt.

A forgalomszámláló alapján bizony szükség volt a kerékpársávokra Székelyudvarhelyen
2024. június 17., hétfő

Íme, a helyhatósági választások székelyföldi eredményei

Két infografika számtalan érdekes adattal: egybegyűjtöttük és könnyen áttekinthetővé tettük a helyhatósági választások székelyföldi eredményeit. Az adatok nem véglegesek.

Íme, a helyhatósági választások székelyföldi eredményei
2024. június 17., hétfő

Asztalosműhelynél pusztítanak a lángok

Fűrészáru raktározására használt helyiség és szárító kapott lángra Csíkcsicsóban hétfő este.

Asztalosműhelynél pusztítanak a lángok
Asztalosműhelynél pusztítanak a lángok
2024. június 17., hétfő

Asztalosműhelynél pusztítanak a lángok

2024. június 17., hétfő

Három személygépkocsi ütközött Székelyvaja és Göcs között

Közúti baleset történt az Ákosfalva községhez tartozó Székelyvaja és Göcs között hétfő délután, heten sérültek meg.

Három személygépkocsi ütközött Székelyvaja és Göcs között
2024. június 17., hétfő

Négy napig nem lesz meleg víz Gyergyószentmiklós több városnegyedében

Hálózatbővítési munkálatokat végeznek, emiatt le kell állítani a melegvíz-szolgáltatást a Virág negyed déli részén, a Forradalom negyedben és a központ környékén. Korábban azt jelentették be, hogy sehol nem lesz meleg víz.

Négy napig nem lesz meleg víz Gyergyószentmiklós több városnegyedében
2024. június 17., hétfő

Városból ki, városba be: türelemre van szükség

Elkezdődött Csíkszereda nyugati ki- és bejáratánál a körforgalom-építési munkálat hétfőn, az autósok félsávon haladhatnak a Hargita utca egy rövid szakaszán. Emiatt – főleg csúcsidőkben – türelemre van szükség.

Városból ki, városba be: türelemre van szükség
2024. június 17., hétfő

Fél év alatt kétszázöt medveriasztást kapott a csendőrség Hargita megyében

Múlt héten összesen 19 alkalommal riasztották a csendőrséget lakott területen észlelt medve miatt a 112-es segélyhívószámon keresztül – derül ki a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség közleményéből.

Fél év alatt kétszázöt medveriasztást kapott a csendőrség Hargita megyében
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!