Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Jubileumi emlékezés Backamadarason

Gligor Róbert László 2015. május 26., 15:57

Pünkösd másodnapján immár tizedik alkalommal adóztak Baczkamadarasi Kis Gergely emlékének nyárádmenti szülőfalujában.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója, Tőkés Zsolt és aligazgatója, Győri Izabella. A templomban tartott ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Juhász Zoltán iskolalelkész, és részt vettek a helyi Kiss Gergely Általános Iskola tanárai, népviseletbe öltözött diákjai és a helyi önkormányzat képviselete. Ezt követően Koncz László Ferenc helyi lelkész, majd Tőkés Zsolt, az udvarhelyi kollégium igazgatója és Marc Erzsébet, a helyi általános iskola igazgatója köszöntötte a gyülekezetet. Az iskolások ünnepi műsort mutattak be, ezt követte a backamadarasi református egyházközség Harmónia kórusának ünnepi szolgálata, amely „lélekből-lelkesen” erősítette a közösséget.

Felszólalásában Koncz tiszteletes elmondta: 2006 óta tart a kapcsolat a kollégium és a település között, és évente találkoznak Backamadaras híres szülöttjére, Kis Gergelyre emlékezve, azóta élik át közösen a hagyományteremtés és hagyományápolás lehetőségét és áldásait. Ezt nemcsak a kulturális kalendárium örökíti meg a faluban, hanem a lelkekben is emlékezetes marad. De 2006 óta Backamadaras életének részévé lett a Harmónia kórus szolgálata, amely az egykori professzor zenei oktatását ápolva vette fel ezt a nevet. Kis Gergely szobra a templomkertet ékesíti, tekintetével a templomot és a volt felekezeti iskolát vigyázva, hogy ezáltal figyelmeztessen az azokban történő fontos szolgálatra. Az emlékezések rendjén létrejött egy emlékszoba is a volt felekezeti iskolában, amelyben a Kiss család címere és családfája kapott helyet. A lelkipásztor kiemelte azt is, hogy 2006 óta a református kollégium egy ösztöndíjat is biztosít a backamadarasi diákoknak, hogy ott tanulhassanak. Idén már a harmadik diák, Makkai Róbert fejezi be tanulmányait Székelyudvarhelyen.

Az ünnepi istentisztelet után a templom előterében folytatódott az esemény a neves professzor méltatásával, majd a diákok népes serege által körülvett szobornál a tisztelet és emlékezet koszorúit helyezték el a református kollégium és a helyi iskola vezetői, az önkormányzat képviseletében Turbák Zoltán polgármester és Makkai Márton tanácsos, az egyházközség részéről Szőcs Antal főgondnok és Makkai Imre gondnok. A rendezvény a 90. zsoltár eléneklésével zárult.

„A felemelő ünnepi esemény áldott alkalom volt a találkozásra, emlékezésre, ünneplésre és a hagyományápolásra. Legyen Istené a dicsőség mindezért, miénk pedig a hála minden időben” – méltatta kérdésünkre az emlékezést Konz László Ferenc lelkipásztor.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS