Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
HIRDETÉS

Lehet miséket, igehirdetéseket tartani, de szigorításokkal

Simon Virág , Gergely Imre 2020. március 12., 19:16

Nem kell bezárni a templomokat, de az állami hatóságok rendelkezéseit be kell tartani – ez az egybehangzó véleményük és kérésük a római katolikus, református és unitárius egyházi vezetőknek. A híveket az otthoni imádkozásra biztatják, a szentmiséket, istentiszteleteket a rádiókban és online is lehet követni.

Lehet miséket, igehirdetéseket tartani, de szigorításokkal
galéria
A szentmiséken, istentiszteleteken kerülni kell a zsúfoltságot, és ajánlott távolságot tartani Fotó: Erdély Bálint Előd

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségtől megtudtuk, hogy saját közleményt nem fogalmaztak meg, de papjaiknak továbbküldték a Romániai Püspöki Konferencia koronavírussal kapcsolatos levelét. Ebben az áll, hogy

a papok tartsák be az állami rendelkezéseket, és ha szükséges, több misét és egyházi alkalmat tartsanak, de egy-egy alkalommal a hívek száma nem haladhatja meg a 100-as létszámot.

Arra kérik őket, hogy biztassák a híveket, hogy otthonaikban is imádkozzanak, segítsék a betegeket és az időseket, ne utazzanak. Mondják el, írják meg a híveknek, hogy milyen lehetőségek vannak a szentmisék online követésére.

Kérik azokat, akik koronavírussal fertőzött területekről jöttek haza, hogy tartsák be a hivatalos intézkedéseket, vigyázzanak saját maguk és hozzátartozóik, a közösségbe tartozó tagok egészségére.

Hol lehet szentmiséket hallgatni?

Összegyűjtöttünk pár lehetőséget, ahol online lehet szentmiséket hallgatni. Az erdélyi Mária Rádióban naponta: hétfőn, szerdán, pénteken 18 órától; kedden, csütörtökön, szombaton 8 órától; vasárnap délelőtt és délután. A rádió interneten is hallgatható a mariaradio.ro honlapon. A Magyar Katolikus Rádióban minden hétköznap reggel 8 órától, illetve vasárnap délelőtt 11 órától közvetítenek szentmisét, ezek interneten a katolikusradio.hu honlapon hallgathatók. A csíksomlyói kegytemplomból minden vasárnap 10.30-tól YouTube-közvetítésen lehet követni a szentmisét a csiksomlyo.ro oldalon.

Halasszák el a konfirmációt is

A Magyar Unitárius Egyház március 11-én kiadott levelében arra kéri a gyülekezetek vezetőit és a híveket, hogy az istentiszteleteken történő részvétel tekintetében kötelezően tartsák be a részvevők 100 fő alatti összlétszámára vonatkozó állami hatósági rendeletet,

az istentiszteleti helyszíneken küszöböljék ki a zsúfoltságot, biztosítva a részvevők közötti kötelező távolság (legalább 2,5 méter) betartását,

az istentiszteleti alkalmakra tervezett ünnepségeket és tevékenységeket (műsorok, vasárnapi iskolai tevékenység stb.) függesszék fel, a keresztelési szertartásokat kizárólag rendkívüli indokoltság esetén tartsák meg, halasszák el a konfirmációi ünnepségeket és lehetőleg az esküvői szertartásokat is,

a temetési szertartások esetében pedig fokozottan tartsák be a kötelező és szükséges óvintézkedéseket.

A presbitériumok döntenek

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyház püspöke csütörtökön tartott sajtótájékoztatót a koronavírussal kapcsolatban Kolozsváron. „Egyházunkban az a rendelet, hogy nem központilag határozzuk el az istentiszteletek idejét és helyét, az a helyi presbitériumok feladata. Nem lehet teljesen lemondani az istentiszteletekről, de a formáról, időről a helyi közösségek döntenek, figyelembe véve a hatóságok rendeleteit.

Az alkalmaknak rengeteg változata lehet – szabadtéri, kültéri, kisebb közösségekben, házaknál –, de beszünteti nem lehet. A közösségek hozzák a döntést, mi ajánlásokat fogalmazunk meg

– mutatott rá Kató Béla. Az egyházkerület ajánlata, hogy a presbitériumok halasszák el a virágvasárnapi konfirmációt pünkösdre vagy még későbbre, és ne tartsanak kátéórákat, vallásórákat sem, hiszen iskolába sem mennek a gyerekek.

A pünkösdig tervezett alkalmak, rendezvények, mint a május 23-ai marosvásárhelyi Református Egység Napja, a püspöki vizitációk, anyák napja, illetve egyéb rendezvények is elmaradnak. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Kolozsvári Rádió vasárnaponként 16.30–17.30 óra között, a Marosvásárhelyi Rádió 11 órától, a Friss Fm, a Príma Rádió és a Mix Fm 7.05–7.35 között, az Agnus Rádió pedig 12.10-től közvetíti az igehirdetéseket. Március 15-én a Duna Tv a Budapest-fasori református templomból közvetít istentiszteletet.

A csíkszeredai polgármesteri hivatal honlapján arra figyelmezteti a lakosokat, hogy misékre, istentiszteletekre nem mehetnek be száznál többen.

Óvintézkedések a szentmisék tekintetében is

A szentmiséket megtartják, de a hatályos járványügyi óvintézkedések betartásával – ismerteti Portik Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi római katolikus főesperes plébános. A napokban hatályba lépett előírások kimondják, hogy beltéri rendezvényeken legtöbb 100 személy tartózkodhat együtt, és ez alól a templomok sem kivételek. Ahol a hívek ennél nagyobb létszámban várhatók

a 100 fő fölött a templomon kívül, vehetnek részt a szentmisén, a szertartást pedig kihangosítják.

Ahol van erre lehetőség, rossz idő esetén a templomban zajló szentmisét egy másik helyiségben is követhetik a hívők. A főesperes hozzátette, hogy ugyan még nem döntöttek erről, de azon a lehetőségen is gondolkodnak, hogy

növeljék a szentmisék számát, annak érdekében, hogy a templomot látogatók száma megoszoljon ezek között, és egyszerre ne gyűljön össze nagyobb létszámú közösség.

Két istentisztelet lesz vasárnap

A presbitérium döntése szükséges ehhez, de az körvonalazódik, hogy ezen a vasárnapon már két istentiszteletet tartanak a gyergyószentmiklósi református templomban. Legalábbis a jelenlegi helyzetben ezt látja jó megoldásnak ahhoz, hogy ne lépjék át legtöbb 100 főben megállapított létszámot – mondja Mátyás István lelkipásztor. A református gyülekezet lelkésze érdeklődésünkre válaszolva még hozzátette, hogy most nem lehet hosszú távra szervezni, naponta változnak a szigorító rendelkezések:

ma még legtöbb 100 fős rendezvényeket lehet megtartani, de bármikor jöhet egy újabb rendelkezés, amikor már ez sem lesz lehetséges.

A létszám limitálása mellett természetesen a szentmiséken, istentiszteleteken résztvevő hívőkre is érvényesek mindazon higiéniai és más előírások is, amelyek betartását az orvosok, és hatóságok is javasolják, illetve kötelezik bárki számára. 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
2 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat