Havilap az elvtársnőknek

Havilap az elvtársnőknek

Magyar nyelven megjelenő havilap a kommunizmusban. Na, kinek járt a Dolgozó Nő?

Fotó: Veres Nándor

A női egyenjogúsággal kapcsolatos írások, receptek, szabás- és kötésminták, riportok, novellák és versek, regényrészletek, divatirányzatok, humor és keresztrejtvény, üzemek, termelőszövetkezetek, gyárak és a nép egyszerű munkásasszonyainak a bemutatása, olvasói levelek megválaszolása, jogi és magánéleti tanácsadás. 1949 és 1990 között jelent meg a Románia Szocialista Köztársaság Országos Nőtanácsának magyar nyelvű havi képes lapja, a Dolgozó Nő. Három számot lapoztunk végig. Időutazásra hívjuk olvasóinkat.

Péter Beáta

2023. január 28., 18:082023. január 28., 18:08

Az 1969-es márciusi szám első cikkéből megtudjuk, hogy nagy nemzeti ünnep volt március 2-a, a nagy nemzetgyűlés és tanácsválasztások napja. „Nők és férfiak, öregek és fiatalok, románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek járultak az urnák elé, hogy hitet tegyenek a párt és a kormány bel- és külpolitikája mellett, hogy bebizonyítsák szeretetüket és ragaszkodásukat társadalmunk vezetőereje, sikereink kezdeményezője és megszervezője, jövőnk megtervezője, a Román Kommunista Párt iránt, hogy megválasszák a Szocialista Egységfront jelöltjeit...”

Nők a tudományos kutatásban címmel azt járják körül, hogy lépést tartanak-e a nők a kutatómunkában a tudomány fejlődésével, illetve vannak-e olyan jellegzetes női tulajdonságok, amelyek egyik, vagy másik tudományág művelésére különösen alkalmassá teszi őket. A nők egyenjogúságának egyik kézzelfogható példájaként azt hozzák fel, hogy „hazánk tudományos kutatóintézeteiben 3000 nő dolgozik, a tudomány művelésével szorosan összefüggő főiskolai oktatásban a tanügyi káderek 41 százaléka nő, s ha a kutatólaboratóriumok személyzetét, a tudomány haladásának közkatonáit vesszük figyelembe, 34 százalékban itt is nők szorgoskodnak.”

A „férfiatlan munka” kérdése

Különböző megyei nőkonferenciákról is olvashatunk beszámolót. „A Bihar megyei konferencián szóba került a »férfiatlan munka« is, az otthoni dolgokat alacsony színvonalról olyan magaslatra kellene már emelni, hogy a család férfitagja se érezze ezt így.” Megtudjuk,

a székelyudvarhelyi készruhagyár munkaversenyben álló 170 női alkalmazottja 140–150 százalékban teljesítette túl tervét

az utóbbi hónapokban. De a gyergyószentmiklósi Lenfonoda, a csíkszeredai Készruhagyár és a megye több iparegysége női dolgozóinak a munkája is méltán vetekedik az udvarhely munkásnőkével.

A Dolgozó Nő újságírói a Lengyel családhoz is ellátogattak, akik munkásnegyedben, két szoba összkomfortos lakásban élnek, itt nőtt fel a három lány. A munka mellett a művelődésre, tanulásra, háztartásra és kézimunkázásra is jut idejük. Vera húszéves, Anikó tizenkilenc (vőlegénye van), mindketten a Someșul köttöttárugyárban dolgoznak, esti líceumban tanulnak, egyformán szorgalmasak a munkában, segítőkészek otthon. Juditka nyolcadikos. Mindent megbeszélnek az édesanyjukkal, egyenlő módon pótolnak a háztartásba.

A divatoldalakon a kismamáknak ajánlanak ruhákat, és szabászati leckéket is közölnek. A gasztró rovatban a hét minden napjára kínálnak receptet, és a dietetikus is ad tanácsokat. Elek apó háza táján címmel Benedek Elekre emlékeznek, a sztárparádéban az akkor 33 éves Florin Piersicet mutatják be.

Idilli címlapkép 1979-ből

Fotó: Veres Nándor

Fáradtan ülnek a gép mellé

Az olvasó írja rovatba ezúttal a margittai készruhagyár egyik dolgozója írt levelet. Rámutat, az üzem vezetősége nagy gondot fordít a munkakörülmények javítására, mégis elég nagy a betegszabadságos órák száma. Leginkább a többgyerekes anyák hiányoznak. „...a nők fáradtan ülnek a gép mellé, különösen a délutáni váltásban. A délelőtti váltásnak mindig nagyobb a teljesítő képessége, mint a délutáninak. Felénk az asszonyok maguk vezetik a háztartást, s ebben a férfiak keveset segítenek.” Ugyancsak ezzel kapcsolatosan küldött levelet Magyari Mária, a gyergyószentmiklósi fafeldolgozó üzem munkatársnője is. A faiparban dolgozó nők munkakörülményei nehezebbek – írja.

„A háztartási gondok, a gyermekek nevelése igénybe veszi minden gyáron kívüli idejüket.

Nincsen üzemi bölcsőde, és nem mindig tudják megfelelő személyre bízni gyermeküket. Ha a férj nem segít, nehéz az asszony dolga.

Talán több megértést tanúsíthatnának a férfiak, hogy feleségüknek legyen ideje pihenni, művelődni. Bizony, olyan esetek is előfordulnak, hogy a férj ráun a mindig fáradt, ápolatlan feleségére, és máshol keresi a szórakozást.”

1989. márciusi szám. A Kájoni János Megyei Könyvtárban találtuk

Fotó: Veres Nándor

Jogtanácsos válaszol T. Emma csíkszeredai olvasó kérdésére, miszerint ha ikreket szült, jogosult-e hosszabb szülési szabadságra? „A szülési segélyről rendelkező társadalom biztosítási törvény nem tesz különbséget, függetlenül attól, hogy az anya egy vagy több gyermeket szült, érvényes a szülés előtti 52 napos és szülés utáni 60 napos szabadság. A legújabb rendelkezések értelmében, a szoptató anyáknak gyermekük 9 hónapos koráig van joguk a csökkentett munkaidőre.”

Többen is panaszkodtak, hogy a főzőkályha visszacsapódó ajtaja gyakran megsérti a kezüket. „A szatmári Május 1. kombinát ígéretet tett, hogy gyengébb rugót fognak rátenni. Ez sajnos csak ígéret maradt, mert a forgalomba került Gutin 2 típusú kályha rugós szerkezetén semmit nem változtattak” – írják.

A kismama járjon gyalog

Az orvos a családban rovatban felhívják a figyelmet, hogy a szoptatós anyát meg kell kímélni a cipeléstől, az autóbuszon való gyúródástól, a nagymosástól. A terhes asszony életmódjára vonatkozóan is adnak tanácsokat. A reggeli rosszulléttel, émelygéssel kapcsolatban rámutat a pszichológus, hogy nem feltétlenül a hormonális változások okozzák ezt, hanem „lelki okai vannak”.

Az 1969. márciusi szám címlapja

Fotó: Veres Nándor

„A kismama hetenként egyszer mosakodjék langyos vízben, a terhesség második felében viszont zuhanyozzon. Télen is szellőztessen, és a szoba hőmérséklete ne haladja meg a 18 Celsius-fokot.

A dolgozó nő terhesség idején nem végezhet nehéz munkát, éjjeli szolgálatot és túlórát. A mindennapi könnyű házi munkát nyugodtan elvégezheti.

Arcának kikészítéséhez halvány színeket használjon, szemét a szokásosnál kevésbé fesse ki. Megakadályozhatja elnehezedését: járjon gyalog” – tanácsolják.

Jelenlét a népek egységes harcába

„Március 8., a világ nőinek szolidaritási napja ünnepélyes alkalom a nemzetközi nőmozgalom számára, hogy kinyilvánítsa jelenlétét a népek egységes harcában a béke megőrzéséért és megerősítéséért, a nemzetközi légkör javításáért, a demokrácia és a nemzeti függetlenség érvényesítéséért, az imperialista erőszak- és diktátumpolitika, a gyarmatosítás és újgyarmatosítás ellen, a fegyverek és háború nélküli világért” – írja egy szuszra tíz év múlva Maria Bobu, az Országos Nőtanács elnöke a Dolgozó Nő hasábjain.

Lépést tartanak-e a nők a kutatómunkában a tudomány fejlődésével?

Fotó: Veres Nándor

Az 1979-es márciusi szám politikai körképpel indít, az ipari, építkezési, szállítási és mezőgazdasági vezető káderek tanácskozásáról Bukarestben. Ebből nem ollóztunk.

Marton Lili Berde Máriára, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjére emlékezik, aki 1979-ben lett volna 90 éves.

„Reggel négykor kelek”

Gyári- és mezőgazdasági szakmunkást, egészségügyi dolgozót, munkásnőt kérdeztek a Márciusi őrjárat c. cikkben március 8. alkalmából. „Reggel négykor kelek, enni adok az állatoknak, délben három óra tíz perckor lépek be az ajtón, főzök, rendbe teszem a házat, sokszor este 9-10-ig meg sem állok, nem könnyű ennyit elvégezni, pedig szeretek dolgozni, nem is tudnám elképelni, hogy otthon üljek, bár hamarabb eszembe jutott volna bejönni a gyárba” – meséli Csata Erzsébet, a gyergyószentmiklósi bútorszövetgyár munkásnője.

Dolgozó Nő (1949–1990)

Társadalmi-politikai és kulturális folyóirat, Románia Szocialista Köztársaság Országos Nőtanácsának magyar nyelvű havi képeslapja. Első száma 1949 márciusában jelent meg Kolozsváron; a Kolozs megyei szaktanács adta ki. A lap első névvel jelölt főszerkesztője Berde Mária volt, halála után Látó Anna, Orosz Irén, 1954-től Erős Blanka, 1973-tól Turósné Jakab Irma. Utódlapja az 1998-ban végleg megszűnt Családi Tükör volt (Forrás: Wikipédia).

Gyergyószentmiklóson maradva az ottani leányotthonról közölnek riportot. „A mai lányotthonokban százával laknak 16–18 éves, a szülői háztól, a falusi környezetből elkerült lányok, akik egyik napról a másikra felnőtté, ipari dolgozóvá lépnek elő.” Kiderül, százharminc lány lakik itt. Virágzik a kultúrmunka: irodalmi összeállításokkal, magyar és román nyelvű színdarabokkal, néptáncokkal szerepeltek az otthonban. Egy milicista tiszt pedig a lányok viselkedéséről, az alkoholfogyasztás káros hatásairól tartott előadást. A lányok kérésére Portik Irén vállalta egy kézimunkakör vezetését.

Munkásasszonyok sokaságát mutatták be a lap hasábjain

Fotó: Veres Nándor

Takarékoskodás, bőrápolás

Hogyan takarékoskodjunk a tüzelőanyaggal? Erre vonatkozóan adnak tanácsokat a lap hasábjain. Például főzéshez olyan edényeket kell használni, amelyek nagy felületen veszik fel a meleget, és

a főzés befejezése előtt 5–10 perccel ki kell kapcsolni a fűtést.

Egyszerre több étel is főhet a tűzhelyen, és mellettük még a mosogatóvíz is megmelegedhetik. Ne nyitogassuk hiába a sütő ajtaját, nem kell a tésztát, húst állandóan nézegetni, szurkálni.

A tizenévesek bőrápolása is terítékre kerül. A normális arcbőrt naponta egyszer kell lemosni szappannal. A száraz arcbőrt tejbe mártott vattával kell lemosni, vagy Doina lemosó tejjel, hetenként egyszer pedig étolajas pakolást ajánlott feltenni rá. A zsíros bőrre gyógyszappan használata ajánlott, napközben Juvenal zsíroldó arcszeszbe mártott vattadarabkával vagy kétszázalékos, szaliciles szesszel kell lemosni.

A csinos, modern nő a '70-es években

Fotó: Veres Nándor

Bosszúságot okozó jutaszőnyeg

Az olvasói levelek között szemezgetve: egy székelyudvarhelyi olvasó arról panaszkodik, hogy bosszúságot okozott a decemberben vásárolt jutaszőnyeg, mert egy hét használat után kibolyhosodott. Pankotán viszont az 50-es méreten felüli ruhákat igényelnek az asszonyok. Miért nem lehet gombát, gombakonzervet kapni? – kérdezi egy csíkszeredai olvasó.

1989 márciusa

Mit jelent napjainkban felelősen élni – dolgozni, társadalmi munkát végezni, családi életünket megszervezni? Erről készítettek körinterjút Társadalomépítő felelősségtudattal címmel az 1989 márciusi lapszámban. Egy néptanács női polgármesterét, egészségügyi dolgozót, kutatónőt, tanárnőt is kérdeztek. Szabó Irén, a „Sfîntu Gheorghe-i Olt Textilipari Vállalat” pártbizottságának titkára úgy vélte, a felelősségtudat olyan természetes tartozéka az emberi létnek, mint a levegő, a víz, a napfény.

A munkahelyi közérzetről

„Nem mindegy, milyen hangulatban lépjük át munkahelyünk küszöbét.

Jó hangulatban ég a munka a kezünk alatt, s repül az idő.

Munkahelyi közérzetünk elsősorban a körülöttünk kialakult légkörtől függ, attól a gyári környezettől, amelynek számos összetevője van.”

Az „Odorheiu Secuiesc-i” készruhagyárban jártak a lap munkatársai, ahol 1800 nőt foglalkoztattak akkoriban. Orbán Magdolna, a szakszervezeti bizottság elnöke tájékoztatja a lapot, hogy milyen anyagi segítséget nyújtottak a rászoruló dolgozóknak, hány fürdőjegyet osztottak szét.

Fotó: Veres Nándor

„A nők igazán lelkiismeretesen dolgoznak, tudják, mit jelent a gyár hírneve, tekintélye. Igaz, megkövetelem a rendet, fegyelmet, ha kell, veszekszem is velük, de amúgy rendes brigád a miénk” – mondja Mezei Júlia mesternő. A gyárnak büféje van, tízórait és meleg ebédet lehet kapni benne. Vállalati óvoda is működik, és lányotthon is van.

Az országos nőtanács plenáris üléséről is tudósítanak, igencsak rövidke címet adva a cikknek: Magas fokú forradalmi felelősség és önfeláldozás a nők fokozott hozzájárulásáért a haza gazdasági-társadalmi fejlődéséhez.

Férfimellény és karalábévágó

Ezúttal az ujjas férfimellény elkészítésének fortélyait osztották meg az olvasókkal, a kezdő háziasszonyoknak pedig a leghasznosabb és legújabb konyhai eszközöket, kisgépeket mutatják be. Az egyoldalas reklám automata mosógépet kínál.

Divat és politika

Fotó: Veres Nándor

Nők napja van

Az utolsó oldalon Bajor Andor nőnapi köszöntőjét olvashatjuk, mi is ezzel zárjuk visszatekintésünket: „Lányokat és asszonyokat köszöntünk, múlandóságunk tündéreit, megmaradásunk bábáit. Szőkéket, barnákat, őszülőket és fehér hajúakat, akik mind a pusztulás eleven tilalmai, halálos fenyegetések született megrontói. Nem azért szólunk most hozzájuk, mert mellettünk állnak munkában és tudásban, hanem mert a világ megtartásában és szépítésében a férfiaknál többek. (…) Nők napján nem azt ünnepeljük, hogy húgaink és nővéreink nem szűnnek meg tovább szelídíteni a világot, élesztik az életet, varázsló tudományukkal elpusztítják a pusztító eszközöket és fondorlatos terveket. Hogy a föld, amelyből vétettünk, szelídségben és szépségben az ő gyöngédségükre hasonlítson. És az Anyaföld az Anyák Földje legyen.”

Összeállításunk létrejöttéért köszönjük a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár segítségét.

Székelyhon retró

A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. január 25., szerda

A zsűri szerint ez a legjobb terv a mélygarázsra

Nem a gépkocsiforgalomra koncentrált, hanem a marosvásárhelyiek, a közösség érdekeit tartotta szem előtt az a helyi és budapesti építészekből álló csapat, amely megnyerte a városháza által kiírt ötletpályázatot.

A zsűri szerint ez a legjobb terv a mélygarázsra
2023. január 25., szerda

Minden idők legnagyobb beruházási eredményeire készülnek Székelyudvarhelyen

Összesen 220 millió lejes helyi költségvetést fogadhatnak el csütörtöki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők, amelynek 57 százaléka beruházások megvalósításában hasznosulna a polgármesteri hivatal előterjesztése szerint.

Minden idők legnagyobb beruházási eredményeire készülnek Székelyudvarhelyen
2023. január 25., szerda

Debrecenbe költöztek az udvarhelyi pszichológus sírversei

Legutóbb a csíkszeredaiak mosolyoghattak Birton László és Dósa Zoltán gyűjteményének közszemlére bocsátott „sírkövein”, majd január 24-én a Se kép, se hang – elheverő művészet című kiállítás Debrecenbe költözött.

Debrecenbe költöztek az udvarhelyi pszichológus sírversei
2023. január 25., szerda

Hét aláírás, közel ötvenmillió lej

Negyvennyolc millió lej összértékben írtak alá finanszírozási szerződéseket szerdán Bukarestben középületek és egy tömbházsor felújítására, valamint kerékpárutak korszerűsítésére és közel nulla kibocsátású ifjúsági lakások építésére.

Hét aláírás, közel ötvenmillió lej
Hét aláírás, közel ötvenmillió lej
2023. január 25., szerda

Hét aláírás, közel ötvenmillió lej

2023. január 25., szerda

Jelentősen csökkent a medvék miatti segélyhívások száma Hargita megyében

A 2021-ben regisztrált mintegy 500 híváshoz képest 2022-ben közel kétszázzal kevesebb jelentés érkezett lakott területen vagy azok közelében észlelt medvéről a Hargita megyei csendőrökhöz, de sérült szarvast és eltévedt emut is jelentettek a hatóságoknál.

Jelentősen csökkent a medvék miatti segélyhívások száma Hargita megyében
2023. január 25., szerda

Nem aprózta el: a megengedett sebesség több mint kétszeresével száguldott a kápolnási fiatal

Százhúsz napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét, illetve 2900 lejes pénzbírsággal sújtották azt a kápolnási fiatalt, aki kedd délután óránként 142 kilométeres sebességgel közlekedett Szentegyháza közelében, a 13A jelzésű országúton.

Nem aprózta el: a megengedett sebesség több mint kétszeresével száguldott a kápolnási fiatal
2023. január 25., szerda

Lángok csaptak fel egy nyári konyhában, életét vesztette egy idős nő

Tűz ütött ki egy lakóház nyári konyhájában Bélbor településen szerdán délelőtt. Egy idős nő súlyos égési sérülései miatt életét vesztette.

Lángok csaptak fel egy nyári konyhában, életét vesztette egy idős nő
2023. január 25., szerda

Harmincöt háromszéki fiatalt díjaztak

A zabolai Mikes-kastélyban tartották a The Duke of Edinburgh's (DOFE) International Award gálát, amelyen 35 sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi és kovásznai fiatalt díjazott a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda a program sikeres elvégzéséért.

Harmincöt háromszéki fiatalt díjaztak
Harmincöt háromszéki fiatalt díjaztak
2023. január 25., szerda

Harmincöt háromszéki fiatalt díjaztak

2023. január 25., szerda

Több utcában kell fizetni majd a parkolásért Kézdivásárhelyen

Több parkolóautomatát is leszereltek a múlt héten Kézdivásárhely központjában. Újak kerülnek-e ezek helyébe, illetve van- e fejlemény a kiterjesztett fizetős parkolás ügyében? – tettük fel kérdéseinket Szilvester Szabolcs alpolgármesternek.

Több utcában kell fizetni majd a parkolásért Kézdivásárhelyen
2023. január 25., szerda

Bő termést és sok gyereket ígér, ha Pál napján tiszta lesz az idő

A Biblia szerint a Jézus híveit addig tűzzel-vassal üldöző Saul e napon tért meg, és vette fel a Pál nevet. Háromszéken ezért Pál fordulójának is nevezik.

Bő termést és sok gyereket ígér, ha Pál napján tiszta lesz az idő
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM