Havilap az elvtársnőknek

Havilap az elvtársnőknek

Magyar nyelven megjelenő havilap a kommunizmusban. Na, kinek járt a Dolgozó Nő?

Fotó: Veres Nándor

A női egyenjogúsággal kapcsolatos írások, receptek, szabás- és kötésminták, riportok, novellák és versek, regényrészletek, divatirányzatok, humor és keresztrejtvény, üzemek, termelőszövetkezetek, gyárak és a nép egyszerű munkásasszonyainak a bemutatása, olvasói levelek megválaszolása, jogi és magánéleti tanácsadás. 1949 és 1990 között jelent meg a Románia Szocialista Köztársaság Országos Nőtanácsának magyar nyelvű havi képes lapja, a Dolgozó Nő. Három számot lapoztunk végig. Időutazásra hívjuk olvasóinkat.

Péter Beáta

2023. január 28., 18:082023. január 28., 18:08

Az 1969-es márciusi szám első cikkéből megtudjuk, hogy nagy nemzeti ünnep volt március 2-a, a nagy nemzetgyűlés és tanácsválasztások napja. „Nők és férfiak, öregek és fiatalok, románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek járultak az urnák elé, hogy hitet tegyenek a párt és a kormány bel- és külpolitikája mellett, hogy bebizonyítsák szeretetüket és ragaszkodásukat társadalmunk vezetőereje, sikereink kezdeményezője és megszervezője, jövőnk megtervezője, a Román Kommunista Párt iránt, hogy megválasszák a Szocialista Egységfront jelöltjeit...”

Nők a tudományos kutatásban címmel azt járják körül, hogy lépést tartanak-e a nők a kutatómunkában a tudomány fejlődésével, illetve vannak-e olyan jellegzetes női tulajdonságok, amelyek egyik, vagy másik tudományág művelésére különösen alkalmassá teszi őket. A nők egyenjogúságának egyik kézzelfogható példájaként azt hozzák fel, hogy „hazánk tudományos kutatóintézeteiben 3000 nő dolgozik, a tudomány művelésével szorosan összefüggő főiskolai oktatásban a tanügyi káderek 41 százaléka nő, s ha a kutatólaboratóriumok személyzetét, a tudomány haladásának közkatonáit vesszük figyelembe, 34 százalékban itt is nők szorgoskodnak.”

A „férfiatlan munka” kérdése

Különböző megyei nőkonferenciákról is olvashatunk beszámolót. „A Bihar megyei konferencián szóba került a »férfiatlan munka« is, az otthoni dolgokat alacsony színvonalról olyan magaslatra kellene már emelni, hogy a család férfitagja se érezze ezt így.” Megtudjuk,

a székelyudvarhelyi készruhagyár munkaversenyben álló 170 női alkalmazottja 140–150 százalékban teljesítette túl tervét

az utóbbi hónapokban. De a gyergyószentmiklósi Lenfonoda, a csíkszeredai Készruhagyár és a megye több iparegysége női dolgozóinak a munkája is méltán vetekedik az udvarhely munkásnőkével.

A Dolgozó Nő újságírói a Lengyel családhoz is ellátogattak, akik munkásnegyedben, két szoba összkomfortos lakásban élnek, itt nőtt fel a három lány. A munka mellett a művelődésre, tanulásra, háztartásra és kézimunkázásra is jut idejük. Vera húszéves, Anikó tizenkilenc (vőlegénye van), mindketten a Someșul köttöttárugyárban dolgoznak, esti líceumban tanulnak, egyformán szorgalmasak a munkában, segítőkészek otthon. Juditka nyolcadikos. Mindent megbeszélnek az édesanyjukkal, egyenlő módon pótolnak a háztartásba.

A divatoldalakon a kismamáknak ajánlanak ruhákat, és szabászati leckéket is közölnek. A gasztró rovatban a hét minden napjára kínálnak receptet, és a dietetikus is ad tanácsokat. Elek apó háza táján címmel Benedek Elekre emlékeznek, a sztárparádéban az akkor 33 éves Florin Piersicet mutatják be.

Galéria

Idilli címlapkép 1979-ből

Fotó: Veres Nándor

Fáradtan ülnek a gép mellé

Az olvasó írja rovatba ezúttal a margittai készruhagyár egyik dolgozója írt levelet. Rámutat, az üzem vezetősége nagy gondot fordít a munkakörülmények javítására, mégis elég nagy a betegszabadságos órák száma. Leginkább a többgyerekes anyák hiányoznak. „...a nők fáradtan ülnek a gép mellé, különösen a délutáni váltásban. A délelőtti váltásnak mindig nagyobb a teljesítő képessége, mint a délutáninak. Felénk az asszonyok maguk vezetik a háztartást, s ebben a férfiak keveset segítenek.” Ugyancsak ezzel kapcsolatosan küldött levelet Magyari Mária, a gyergyószentmiklósi fafeldolgozó üzem munkatársnője is. A faiparban dolgozó nők munkakörülményei nehezebbek – írja.

„A háztartási gondok, a gyermekek nevelése igénybe veszi minden gyáron kívüli idejüket.

Idézet
Nincsen üzemi bölcsőde, és nem mindig tudják megfelelő személyre bízni gyermeküket. Ha a férj nem segít, nehéz az asszony dolga.

Talán több megértést tanúsíthatnának a férfiak, hogy feleségüknek legyen ideje pihenni, művelődni. Bizony, olyan esetek is előfordulnak, hogy a férj ráun a mindig fáradt, ápolatlan feleségére, és máshol keresi a szórakozást.”

Galéria

1989. márciusi szám. A Kájoni János Megyei Könyvtárban találtuk

Fotó: Veres Nándor

Jogtanácsos válaszol T. Emma csíkszeredai olvasó kérdésére, miszerint ha ikreket szült, jogosult-e hosszabb szülési szabadságra? „A szülési segélyről rendelkező társadalom biztosítási törvény nem tesz különbséget, függetlenül attól, hogy az anya egy vagy több gyermeket szült, érvényes a szülés előtti 52 napos és szülés utáni 60 napos szabadság. A legújabb rendelkezések értelmében, a szoptató anyáknak gyermekük 9 hónapos koráig van joguk a csökkentett munkaidőre.”

Többen is panaszkodtak, hogy a főzőkályha visszacsapódó ajtaja gyakran megsérti a kezüket. „A szatmári Május 1. kombinát ígéretet tett, hogy gyengébb rugót fognak rátenni. Ez sajnos csak ígéret maradt, mert a forgalomba került Gutin 2 típusú kályha rugós szerkezetén semmit nem változtattak” – írják.

A kismama járjon gyalog

Az orvos a családban rovatban felhívják a figyelmet, hogy a szoptatós anyát meg kell kímélni a cipeléstől, az autóbuszon való gyúródástól, a nagymosástól. A terhes asszony életmódjára vonatkozóan is adnak tanácsokat. A reggeli rosszulléttel, émelygéssel kapcsolatban rámutat a pszichológus, hogy nem feltétlenül a hormonális változások okozzák ezt, hanem „lelki okai vannak”.

Galéria

Az 1969. márciusi szám címlapja

Fotó: Veres Nándor

„A kismama hetenként egyszer mosakodjék langyos vízben, a terhesség második felében viszont zuhanyozzon. Télen is szellőztessen, és a szoba hőmérséklete ne haladja meg a 18 Celsius-fokot.

Idézet
A dolgozó nő terhesség idején nem végezhet nehéz munkát, éjjeli szolgálatot és túlórát. A mindennapi könnyű házi munkát nyugodtan elvégezheti.

Arcának kikészítéséhez halvány színeket használjon, szemét a szokásosnál kevésbé fesse ki. Megakadályozhatja elnehezedését: járjon gyalog” – tanácsolják.

Jelenlét a népek egységes harcába

„Március 8., a világ nőinek szolidaritási napja ünnepélyes alkalom a nemzetközi nőmozgalom számára, hogy kinyilvánítsa jelenlétét a népek egységes harcában a béke megőrzéséért és megerősítéséért, a nemzetközi légkör javításáért, a demokrácia és a nemzeti függetlenség érvényesítéséért, az imperialista erőszak- és diktátumpolitika, a gyarmatosítás és újgyarmatosítás ellen, a fegyverek és háború nélküli világért” – írja egy szuszra tíz év múlva Maria Bobu, az Országos Nőtanács elnöke a Dolgozó Nő hasábjain.

Galéria

Lépést tartanak-e a nők a kutatómunkában a tudomány fejlődésével?

Fotó: Veres Nándor

Az 1979-es márciusi szám politikai körképpel indít, az ipari, építkezési, szállítási és mezőgazdasági vezető káderek tanácskozásáról Bukarestben. Ebből nem ollóztunk.

Marton Lili Berde Máriára, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjére emlékezik, aki 1979-ben lett volna 90 éves.

„Reggel négykor kelek”

Gyári- és mezőgazdasági szakmunkást, egészségügyi dolgozót, munkásnőt kérdeztek a Márciusi őrjárat c. cikkben március 8. alkalmából. „Reggel négykor kelek, enni adok az állatoknak, délben három óra tíz perckor lépek be az ajtón, főzök, rendbe teszem a házat, sokszor este 9-10-ig meg sem állok, nem könnyű ennyit elvégezni, pedig szeretek dolgozni, nem is tudnám elképelni, hogy otthon üljek, bár hamarabb eszembe jutott volna bejönni a gyárba” – meséli Csata Erzsébet, a gyergyószentmiklósi bútorszövetgyár munkásnője.

Dolgozó Nő (1949–1990)

Társadalmi-politikai és kulturális folyóirat, Románia Szocialista Köztársaság Országos Nőtanácsának magyar nyelvű havi képeslapja. Első száma 1949 márciusában jelent meg Kolozsváron; a Kolozs megyei szaktanács adta ki. A lap első névvel jelölt főszerkesztője Berde Mária volt, halála után Látó Anna, Orosz Irén, 1954-től Erős Blanka, 1973-tól Turósné Jakab Irma. Utódlapja az 1998-ban végleg megszűnt Családi Tükör volt (Forrás: Wikipédia).

Gyergyószentmiklóson maradva az ottani leányotthonról közölnek riportot. „A mai lányotthonokban százával laknak 16–18 éves, a szülői háztól, a falusi környezetből elkerült lányok, akik egyik napról a másikra felnőtté, ipari dolgozóvá lépnek elő.” Kiderül, százharminc lány lakik itt. Virágzik a kultúrmunka: irodalmi összeállításokkal, magyar és román nyelvű színdarabokkal, néptáncokkal szerepeltek az otthonban. Egy milicista tiszt pedig a lányok viselkedéséről, az alkoholfogyasztás káros hatásairól tartott előadást. A lányok kérésére Portik Irén vállalta egy kézimunkakör vezetését.

Galéria

Munkásasszonyok sokaságát mutatták be a lap hasábjain

Fotó: Veres Nándor

Takarékoskodás, bőrápolás

Hogyan takarékoskodjunk a tüzelőanyaggal? Erre vonatkozóan adnak tanácsokat a lap hasábjain. Például főzéshez olyan edényeket kell használni, amelyek nagy felületen veszik fel a meleget, és

a főzés befejezése előtt 5–10 perccel ki kell kapcsolni a fűtést.

Egyszerre több étel is főhet a tűzhelyen, és mellettük még a mosogatóvíz is megmelegedhetik. Ne nyitogassuk hiába a sütő ajtaját, nem kell a tésztát, húst állandóan nézegetni, szurkálni.

A tizenévesek bőrápolása is terítékre kerül. A normális arcbőrt naponta egyszer kell lemosni szappannal. A száraz arcbőrt tejbe mártott vattával kell lemosni, vagy Doina lemosó tejjel, hetenként egyszer pedig étolajas pakolást ajánlott feltenni rá. A zsíros bőrre gyógyszappan használata ajánlott, napközben Juvenal zsíroldó arcszeszbe mártott vattadarabkával vagy kétszázalékos, szaliciles szesszel kell lemosni.

Galéria

A csinos, modern nő a '70-es években

Fotó: Veres Nándor

Bosszúságot okozó jutaszőnyeg

Az olvasói levelek között szemezgetve: egy székelyudvarhelyi olvasó arról panaszkodik, hogy bosszúságot okozott a decemberben vásárolt jutaszőnyeg, mert egy hét használat után kibolyhosodott. Pankotán viszont az 50-es méreten felüli ruhákat igényelnek az asszonyok. Miért nem lehet gombát, gombakonzervet kapni? – kérdezi egy csíkszeredai olvasó.

1989 márciusa

Mit jelent napjainkban felelősen élni – dolgozni, társadalmi munkát végezni, családi életünket megszervezni? Erről készítettek körinterjút Társadalomépítő felelősségtudattal címmel az 1989 márciusi lapszámban. Egy néptanács női polgármesterét, egészségügyi dolgozót, kutatónőt, tanárnőt is kérdeztek. Szabó Irén, a „Sfîntu Gheorghe-i Olt Textilipari Vállalat” pártbizottságának titkára úgy vélte, a felelősségtudat olyan természetes tartozéka az emberi létnek, mint a levegő, a víz, a napfény.

A munkahelyi közérzetről

„Nem mindegy, milyen hangulatban lépjük át munkahelyünk küszöbét.

Idézet
Jó hangulatban ég a munka a kezünk alatt, s repül az idő.

Munkahelyi közérzetünk elsősorban a körülöttünk kialakult légkörtől függ, attól a gyári környezettől, amelynek számos összetevője van.”

Az „Odorheiu Secuiesc-i” készruhagyárban jártak a lap munkatársai, ahol 1800 nőt foglalkoztattak akkoriban. Orbán Magdolna, a szakszervezeti bizottság elnöke tájékoztatja a lapot, hogy milyen anyagi segítséget nyújtottak a rászoruló dolgozóknak, hány fürdőjegyet osztottak szét.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

„A nők igazán lelkiismeretesen dolgoznak, tudják, mit jelent a gyár hírneve, tekintélye. Igaz, megkövetelem a rendet, fegyelmet, ha kell, veszekszem is velük, de amúgy rendes brigád a miénk” – mondja Mezei Júlia mesternő. A gyárnak büféje van, tízórait és meleg ebédet lehet kapni benne. Vállalati óvoda is működik, és lányotthon is van.

Az országos nőtanács plenáris üléséről is tudósítanak, igencsak rövidke címet adva a cikknek: Magas fokú forradalmi felelősség és önfeláldozás a nők fokozott hozzájárulásáért a haza gazdasági-társadalmi fejlődéséhez.

Férfimellény és karalábévágó

Ezúttal az ujjas férfimellény elkészítésének fortélyait osztották meg az olvasókkal, a kezdő háziasszonyoknak pedig a leghasznosabb és legújabb konyhai eszközöket, kisgépeket mutatják be. Az egyoldalas reklám automata mosógépet kínál.

Galéria

Divat és politika

Fotó: Veres Nándor

Nők napja van

Az utolsó oldalon Bajor Andor nőnapi köszöntőjét olvashatjuk, mi is ezzel zárjuk visszatekintésünket: „Lányokat és asszonyokat köszöntünk, múlandóságunk tündéreit, megmaradásunk bábáit. Szőkéket, barnákat, őszülőket és fehér hajúakat, akik mind a pusztulás eleven tilalmai, halálos fenyegetések született megrontói. Nem azért szólunk most hozzájuk, mert mellettünk állnak munkában és tudásban, hanem mert a világ megtartásában és szépítésében a férfiaknál többek. (…) Nők napján nem azt ünnepeljük, hogy húgaink és nővéreink nem szűnnek meg tovább szelídíteni a világot, élesztik az életet, varázsló tudományukkal elpusztítják a pusztító eszközöket és fondorlatos terveket. Hogy a föld, amelyből vétettünk, szelídségben és szépségben az ő gyöngédségükre hasonlítson. És az Anyaföld az Anyák Földje legyen.”

Összeállításunk létrejöttéért köszönjük a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár segítségét.

Székelyhon retró

A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 25., csütörtök

Iktatta támogatói aláírásait az újabb mandátumért induló Soós Zoltán

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere csütörtök délelőtt iktatta a választókerületi irodában a második polgármesteri jelöléséhez szükséges támogatói aláírásokat.

Iktatta támogatói aláírásait az újabb mandátumért induló Soós Zoltán
2024. április 25., csütörtök

A jelölési dokumentációk iktatásának napja

A jelölési dossziék iktatásának napja volt a csütörtöki. A Kovászna Megyei Tanács RMDSZ-es tanácsosjelöltjei Tamás Sándor tanácselnökkel az élen iktatták a jelölési dossziéikat. Csíkszeredában is hasonló esemény zajlott.

A jelölési dokumentációk iktatásának napja
A jelölési dokumentációk iktatásának napja
2024. április 25., csütörtök

A jelölési dokumentációk iktatásának napja

2024. április 25., csütörtök

Árvízvédelmi készültség Székelyföldön is

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) tizenegy megye folyóvizeire, részben Székelyföld is érintett.

Árvízvédelmi készültség Székelyföldön is
Árvízvédelmi készültség Székelyföldön is
2024. április 25., csütörtök

Árvízvédelmi készültség Székelyföldön is

2024. április 25., csütörtök

Székelyföldről is mentek segíteni a víztározóba fúlt fiatal felkutatására

A Hargita és Maros megyei hegyimentő-szolgálatok búvárai is részt vettek a Hunyad megyei, őraljaboldogfalvi víztározóban eltűnt fiatal férfi felkutatásában. Végül egy szabadidejében lévő hivatásos tűzoltó találta meg a holttestet.

Székelyföldről is mentek segíteni a víztározóba fúlt fiatal felkutatására
2024. április 25., csütörtök

Egész pontosan meghatározták, hogy meddig tart az esős idő

Az egész országra kiterjedő, jelentős csapadékra és a szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Egész pontosan meghatározták, hogy meddig tart az esős idő
2024. április 25., csütörtök

Kezdődik a felvételi a rendőrakadémiákra

Meghirdették a felvételit a câmpina-i és kolozsvári rendőrakadémiákra. Előbbi intézményben 1340, utóbbiban 300 hely van, a jelentkezési űrlapokat május 14-ig kell elküldeniük az érdekelteknek – olvasható a Hargita megyei rendőrség közleményében.

Kezdődik a felvételi a rendőrakadémiákra
Kezdődik a felvételi a rendőrakadémiákra
2024. április 25., csütörtök

Kezdődik a felvételi a rendőrakadémiákra

2024. április 25., csütörtök

A bejárati ajtón „kopogtatott” a medve Nyikómalomfalván

Rövid időn belül, egymáshoz közel eső helyszíneken két medve is „látogatást tett” Nyikómalomfalván szerda este. Egyik egy családi ház udvarán át érkezhetett, és a bejárati ajtón próbált bejutni a házba, a másik pedig egy közeli juhtanyán ólálkodott.

A bejárati ajtón „kopogtatott” a medve Nyikómalomfalván
2024. április 25., csütörtök

Közösségi sportélményben lehet részük az udvarhelyieknek

Közös zumbaedzést tartanak a székelyudvarhelyieknek szombaton.

Közösségi sportélményben lehet részük az udvarhelyieknek
2024. április 25., csütörtök

Péter Ferenc: Modern egészségügyi rendszert építünk Maros megyében

Az elmúlt 4 év fejlesztéseinek köszönhetően a Maros Megyei Tanácshoz tartozó megyei kórház osztályain új, korszerű berendezések könnyítik meg az orvosok munkáját, és teszik lehetővé, hogy a betegek kíméletesebb és hatékonyabb kezeléseket kaphassanak.

Péter Ferenc: Modern egészségügyi rendszert építünk Maros megyében
2024. április 25., csütörtök

Családi háznál járt a medve Nyikómalomfalván

Ismét lakott területre merészkedett egy medve, ezúttal a Farkaslaka községi Nyikómalomfalván, szerdán este 11 óra körül – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

Családi háznál járt a medve Nyikómalomfalván
Családi háznál járt a medve Nyikómalomfalván
2024. április 25., csütörtök

Családi háznál járt a medve Nyikómalomfalván

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!