HIRDETÉS

Évet értékel és előre tekint Gyergyószentmiklós polgármestere

Gergely Imre 2017. január 05., 16:01

Nagy Zoltánnal, Gyergyószentmiklós polgármesterével másodszor készült évértékelő-évnyitó interjú. Választott polgármesterként azonban most először beszélhet terveiről, egy éve még csak megbízott városvezető volt Mezei János felfüggesztése miatt. Mindez rá is nyomta a bélyegét tevékenységére és a városra is. Elképzeléseinek megvalósítása még csak ezután következhet.

– Milyen volt az ön számára 2016?

– Zsúfolt. Az év igazából arról szólt, hogy csillapítani kellett a Mezei Jánossal történtek miatt kialakult zűrzavart. Lényegében itt, a városházán, de a városban is rengeteg feszültség volt és bizalmatlanság, visszafogottak lettek az emberek. Mindez csillapodott ugyan, de még mindig érződik. Emellett kellett szinten tartani azt a számos folyamatot, ami el volt már indítva. És ehhez társultak még a fűtés és más közszolgáltatások terén kialakult bonyodalmak, amelyeket kezelni kellett. Ezeknek a folyamatoknak a stabilizálására kellett rengeteg energia. Ezek eredménye reményeim szerint az lesz, hogy tiszta mederbe terelődnek a hivatalban és a városban létező dolgok. Ezek az eredmények hamarosan már látszani fognak.

– 2016 két különböző fél évet jelent, hiszen választási év volt. Ön hogy látta ezt?

– Két választás is zajlott ebben az évben, és mindkettő pozitív volt. A helyhatósági választáson egységet mutatott a közösség, és decemberben pedig 1500-zal több gyergyószentmiklósi szavazott, mint négy évvel korábban. Ezzel az emberektől azt a felhatalmazást kaptuk, hogy együtt, közösen dolgozzunk a városért. Nagy felelősség ez a felhatalmazás, ami elsősorban az enyém, de mindazoké a politikai szereplőké is, akik a testületet alkotják. Esélyt és lehetőséget adtak arra, hogy bizonyítsunk. Ennek meg kell felelni.

A konkrét munkát illetően, a kampányt nem számítva is, különböző volt a két félév. 2016 első hónapjaiban nem éreztem jogosultságát annak, hogy bármilyen nagyobb beavatkozást indítsak el azzal szemben, amit Mezei Jánostól örököltem. Csak helyettes voltam, és hathetente arra számítottunk, azt vártuk, hogy Mezei visszatér a hivatalba. Ezért minden úgy zajlott, ahogyan ő tervezte, ahogy ő elképzelte. Szerintem ez így volt korrekt. Júniusban aztán megkaptam a felhatalmazást, hogy a saját elképzeléseim szerint folytathassam a munkát. Elkezdhettem az átszervezéseket, a szabályzatok módosítását, amire nagy szükség volt. Komoly feszültségeket, bizalmatlanságokat kellett kezelni, amelyek újabb feszültségeket okoztak. Recsegett, ropogott a rendszer. Még mindig nem tökéletes, de már alakul.

– Kívülről is látható volt ez, létezik egy olyan vélemény, miszerint Nagy Zoltán mondhat, amit akar, nincs kinek parancsot adjon, a városházán nem úgy folyik a munka, ahogy kéne...

– Igyekeztünk azon, hogy a lakosság ne érezze, hogy itt bent, a városházán milyen gondok vannak. Gazdasági igazgató, műszaki igazgató és városmenedzser nélkül kellett megoldani a feladatokat. A fejlesztési osztályon nyolc személy munkáját három munkatárs végezte. Ilyen körülmények között csak megfeszített munkával, hatalmas energiákat bele fektetve lehet a feladatokat végezni. És ekkor még nem is jut idő azzal foglalkozni, amivel igazán kellene...

Most készülnek az alkalmazások, és márciusra ezek be is fejeződnek, elkezdhet dolgozni az új csapat. A hangulat már mostanra is jelentősen javult, a tavalyi bizalmatlan, feszült légkörrel szemben a mostani évkezdeti tervezgetés lényegesen jobb hangulatban történik.

Még egy nagyon fontos tényt meg kell említeni: nem voltunk felkészülve arra a változásra, amely a kormány döntése jóvoltából jelentősen megnövelte a költségvetésünket. Korábban az apparátus évi 100–200 méter járda építésével, kisebb útszakaszok aszfaltozásával járó munkához volt hozzászokva. Ehhez képest 7 kilométer járda épült az elmúlt két évben. Hatványozottan több munka hárult lényegesen kevesebb munkatársra. És még ezekhez jöttek hozzá a fűtéssel vagy a Vitalissimával kapcsolatos gondok, amelyek önmagukban is elég feladatot jelentettek volna. Hála Istennek, nem akadtunk el, ami nagy bajokat jelenthetett volna.

– Szembetűnő volt még, hogy alig volt olyan tanácsülés, amelyen ne kellett volna módosítani, visszavonni tanácshatározatokat jogi problémák miatt. Többször elhangzott, hogy ugyanazon kérdésben különbözően vélekedtek a jogászok és emiatt volt tanácstalanság.

– Igen, a prefektúra számos határozatunkat visszautasította, volt, mikor jogosan, volt, amikor nem. Mi, választott önkormányzati vezetők, nem vagyunk a különböző szakterületek tudorai. El kell fogadjuk a szakemberek álláspontját. Sokszor nagyon gyorsan kell előkészíteni dokumentációkat, és emiatt történnek a hibák. Ennél nagyobb gond, hogy gyakori, hogy egyazon kérdésben több ellentétes jogi szakvéleményt kapunk. De ez nem csak gyergyószentmiklósi probléma. Az egész országban ezzel a gonddal küszködik minden önkormányzat. Nemrégiben zajlott egy találkozó, amelyen a municípiumok küldöttei vettek részt, ott a számvevőszék által problémásnak talált kérdésekről volt szó. Ott is felvetődött az a tapasztalat, hogy egy kérdésben például Temes megyében mindent rendben talál a hatóság, Hargita megyében ugyanez tilos, és fordítva. Például van, ahol a kóbor kutyák elaltatása törvényes, máshol nem.

Nincs egy olyan szerv az országban, amely döntene abban, hogy egy törvényt miként kell értelmezni. A törvények ugyanis úgy vannak megfogalmazva, hogy többféleképpen értelmezhetők. Sokat segítene, ha megvalósulna az a javaslat, hogy az ellenőrző hatóságoknak ne csak büntetési joga legyen, hanem tanácsadási kötelezettsége is. Még nehezebb a helyzet, mert léteznek „jóakarók” is, akik feljelentései nyomán kapjuk az ellenőrzéseket.

Emiatt van az, hogy már a szakemberek sem mernek határozottan nyilatkozni egy-egy kérdésben, hiszen 900–1100 lejes fizetésért kell olyan felelősséget vállaljanak, ami tévedés esetén nagyon súlyos büntetéseket eredményez. A fűtésügyben ezért is kértük egy ügyvédi iroda segítségét.

– Nyilván fontos, hogy miként dolgozik a városháza, de a polgármester munkáját mégis az alapján minősítik, hogy mennyit aszfaltozott, mennyit fejlesztett.

– Ez igaz. Persze megvannak az elképzeléseink erre az évre is, egyelőre konkrétumokról nem sokat mondanék, mert a kormány az országos költségvetést január végére, februárra ígéri, a helyi költségvetés pedig meg azt követően kell elkészüljön. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mire számíthatunk. De tervben vannak útépítések, lesznek újabb járdák is. Elindul a tömbházak felújítása, a térfigyelő kamerarendszer felszerelése, a Gyilkostó sugárúton a járda mentén fedett sánc építését tervezzük, és a Virág negyedben is rendezés kezdődik parkolók kialakításával például. De ismétlem, amíg nem látjuk a költségvetésünket, addig korai lenne konkrét ígéreteket tenni.

Amit biztosan kijelenthetek azonban: 2017 a pályázatok éve lesz, amelyek mértéke olyan volumenű, hogy az önrészek is milliós tételeket jelentenek, és ezek előteremtése sem lesz könnyű.

És ha már itt tartunk, akkor már látjuk azt is, hogy a fűtésszolgáltatás is komoly összegeket fog igényelni. Még nem született megállapodás az E-Starral, de az körvonalazódik, hogy át fogjuk venni a szolgáltatást. Ahhoz pedig, hogy saját cégünk biztosíthassa a fűtést, egy kezdeti támogatásra biztosan szükség lesz.

Ebben az évben prioritás lesz Gyilkostó. El kell kezdenünk a vízház felépítését, és a hálózat építését. A helyi rendezési terv elkészült, az ottani tevékenység adminisztrációjával megbízott cégnél, a Monturistnál vezetőségcsere és egyben szemléletváltás történt. A közeljövőben várjuk Budapest 5. kerülete polgármesterét és az önkormányzat küldöttségét, hogy az elmúlt évek feszültségei után a jövőbeli együttműködésről, fejlesztésekről beszéljünk.

– Az állami költségvetés még ismeretlen ugyan, de miként látszik, lehet-e annak gyakorlati eredménye, hogy Gyergyószentmiklóson összefogott az MPP az RMDSZ-szel, és így 1500-zal több szavazatot hozott a szövetségnek?

– A két magyar pártot felhatalmazta a közösség, hogy magasabb szinteken is képviselje a várost. Az RMDSZ nem került ugyan kormányra, de jelezte, hogy együttműködik a kormánnyal, amely négy évig vezetni fogja az országot. A PSD, ha tetszik, ha nem, olyan helyzetben lesz, hogy tőlük függ minden. Például rajtuk múlik, hogy a városon áthaladó országutak felújítására lesz-e pénz. Mi szeretnénk, ha a kormány venné át és újítaná fel a Gyilkostó utat és a Kossuth Lajos utcát. A kormány illetékeseihez az RMDSZ-nek vannak kapcsolatai. Már voltam is Bukarestben, és az egyik minisztériumban az illetékes személyhez RMDSZ-es segítséggel, konkrétan Barti Tihamér, megyei tanácsi alelnök kapcsolatai által jutottam el. Ennek a közbenjárásnak jóvoltából számíthatunk arra, hogy a gyilkostói vízhálózat építéséhez komoly támogatást kaphat a város.

Ugyancsak együttműködünk Tánczos Barnával a földtörvény kapcsán, amelynek módosítása nélkül nemcsak Gyergyószentmiklóson, de mindenhol veszélybe kerül a parcellázás és a területek visszaszolgáltatásának ügye.

Úgy gondolom, és ezt mindenki így gondolja, hogy a közösség arra utasított, hogy együtt dolgozzunk. Most mindenképpen bizonyítanunk kell.

– A polgármester biztosan szívesebben foglalkozik hosszú távú fejlesztési elképzelésekkel, de a hétköznapi gondok nem múlnak el. Előre tartani lehet attól, hogy milyen káosz lesz tavasszal, amikor az új víz- és csatornarendszert be kell üzemelni.

– Lesznek gondok, így igaz. Lezárul idén a sokéves procedúra, és mi is látjuk, ez nem fog könnyen menni. A régi rendszer azbeszt vezetékeinek van egy kiszámítható tulajdonságuk: nagy terhelés alatt szétrobbannak. Így, amikor az új műanyagcsövekkel összekötik, biztos, hogy lesznek meghibásodások, amelyek kiküszöbölése hónapokba telhet, és sok bosszúsággal fog járni. A kivitelező 2–3 hónapot mondott – és bár igazuk lenne –, de ez fél év is lehet. Kellemetlenségek lesznek, de az eredményt egy új modern rendszer érdekében el kell fogadnunk.

– Mit üzen a gyergyószentmiklósiaknak 2017-re?

– 2016-ban benne voltak a 2015-ös év nehézségei, majd a választási kampánnyal járó nyomasztó hangulat, és a választás után a nagy elvárás, hogy azonnal fognak változni a dolgok. Egy város működését, fejlődését csakis folyamatában kell nézni, nem lehet egyik napról a másikra gyors eredményeket elérni. Ráálltunk egy útra, amelynek lesznek ugyan kisebb, gyors eredményei, de a nagyobb eredmények évek múltán fognak látszani. Egy pályázat megnyerése után is 1–2 év kell legalább, míg megvalósul. Most az útnak az elején vagyunk.

Ami nagyon fontos, és az embereknek is üzenem: az első pár száz méter után, az első kanyarnál nem szabad elbizonytalanodni. Menni kell tovább.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
6 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS