Egy városnyi ember tűnt el Hargita megyéből az elmúlt tíz év alatt

Egy városnyi ember tűnt el Hargita megyéből az elmúlt tíz év alatt

Annyival csökkent Hargita megye népessége az elmúlt tíz évben, mintha kiürült volna egy Gyergyószentmiklós méretű város. A népszámlálási adatok megyékre lebontott első eredményei azt mutatják, hogy Hargita megye – amely amúgy is a kisebb populációjú megyék közé tartozik országos viszonylatban – népessége 16 százalékkal kisebb, mint a 2011-es népszámlálás idején volt.

Széchely István

2023. január 31., 16:312023. január 31., 16:31

2023. január 31., 17:572023. január 31., 17:57

Majdnem 19 ezerrel csökkent Hargita megye állandó lakossága a 2011-es népszámlálási adatokhoz képest – derül ki a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal által frissen közzétett, a megyére vonatkozó 2021-es népszámlálási adatok első eredményéből. Az adatok szerint

a lakosság 85,66 százaléka magyar nemzetiségű, ugyanakkor a legmagyarabb megyében is erősödött az elöregedés tendenciája, de az országos átlagnál visszafogottabban.

A lakosság nagyobbik része vidéken él, érdekes módon több a házasságban élő nő, mint férfi, ugyanakkor a nők körében a felsőfokú, illetve alacsony végzettséggel rendelkezők aránya is nagyobb.

Az elöregedés lassúbb az országos átlagnál

Hargita megye lakossága 291 950 főt tesz ki a cenzus legfrissebb adatai szerint, ez 18 916-tal, azaz mintegy 16 százalékkal kisebb, mint amennyi a 2011-es népszámlálás idején volt (310 867). A vidéken élők aránya lényegesen nagyobb – 59,3 százalékos, ez 173 196 főt jelent –, mint a városon élőké, a lakosság körében ugyanakkor a nők aránya kissé magasabb (50,8%, 148 322), mint a férfiaké (49,2%, 143 628).

A népesség nagyságát tekintve Hargita megye a 33. helyen áll a megyék sorában.

Akárcsak országszerte, Hargita megyében is fokozódott az elöregedés jelensége az elmúlt tíz évben, a lakosság átlagéletkora 39,8 évről 41,7-re nőtt, de ez 0,7 évvel kisebb ország teljes népességének a 42,4 éves átlagéletkoránál, azaz Hargita megyében valamivel fiatalabb a lakosság. A központi régióba tartozó megyék között e tekintetben a harmadik helyen áll a megye, Szeben és Kovászna előzi meg, Maros, Brassó és Fehér megye pedig utána következik a sorban.

Az öregedési index számai is tükrözik azt, hogy Hargita megyében az országos átlagnál lassúbb az elöregedés:

113,5 65 éves vagy annál idősebb személy jut 100 15 éves vagy annál fiatalabb lakosra (az országos átlag 121,2, azaz 7,7 százalékkal nagyobb), ugyanakkor 56,4 fiatal és idős személy jut 100 felnőttre (az országos átlag 55,5 – a különbség oka az, hogy Hargita megyében arányaiban több a fiatal).

Galéria

Fotó: Haáz Vince

A legnagyobb csökkenések és növekedések

Százalékos arányban a megye északi részében található Galócás község lakossága csökkent a legnagyobb mértékben az elmúlt tíz évben, a listavezető települések között abszolút számokban viszont Gyergyószentmiklósé. Utóbbinak 2011-ben még 18 377 lakosa volt, a 2021-es népszámláláskor viszont már csak 15 884, azaz 2493-al, százalékos arányban pedig 13,57%-al kevesebb. Galócás népessége 18,37 százalékkal csökkent ugyan, de a lakosságszámban ez 459 fős csökkenést jelent – a községet 2498-an lakták 2011-ben, a legutóbbi cenzuskor pedig 2039-en.

A százalékos arányban legnagyobb csökkenést elszenvedő települések közé tartozik még Székelyderzs (-17,86%, -185 fő), Tusnádfürdő (-16,39%, -269 fő), valamint Gyergyóholló (-15,66%, -238 fő) is. A megyeközpont, Csíkszereda népessége 4482 fővel csökkent az elmúlt tíz év során, a 2021-es cenzus első eredményei szerint 34 482 állandó lakosa van a municípiumnak. Jó hír ugyanakkor, hogy

több településnek jelentősen nőtt a népessége az elmúlt tíz évben, igaz, ezeknek a jelentős része a nagyobb városok közvetlen közelében fekszik, így a növekedés vélhetően részben a városról vidékre történő költözésekkel magyarázható.

Százalékos arányban és abszolút értékben is Csíkszentlélek népessége nőtt meg a leginkább az elmúlt tíz évben (+22,94%, +461 fő), a községet egy másik, Csíkszereda mellett található település, Csíkpálfalva követi a sorban (+12,34%, +226 fő), majd a Székelyudvarhely határában álló Fenyéd (+10,81%, +207 fő), továbbá Oroszhegy (+4,89%, +191 fő), illetve Felsőboldogfalva (+4,58%, +151 fő).

Hargita megye legkisebb községe Székelyderzs (851 lakos), a legnagyobb pedig továbbra is Parajd. A városok közt a legkisebb Tusnádfürdő (1372 lakos), a legnagyobb pedig Székelykeresztúr (8797 lakos), ugyanis Csíkszeredát, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklóst és Maroshévízt a municípiumok közt tartja számon a statisztikai hivatal.

Galéria

Nyers összehasonlítás: 2011-hez képest 25 ezerrel kevesebb magyar

A nemzetiségi megoszlást tekintve komoly csökkenés látható minden etnikum esetében Hargita megyében, noha a százalékos arányok nem változtak jelentős mértékben a 2011-es népszámlálás adataihoz képest. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a nemzetiségre, anyanyelvre és vallási hovatartozásra vonatkozóan csak azokról van adat, akik erről nyilatkoztak, ugyanis ez nem volt kötelező a népszámláláson. A 291 950 Hargita megyei lakosból 271 001-en tették meg ez, azaz

több mint 20 ezren nem válaszoltak a nemzetiségükre, anyanyelvükre és vallási hovatartozásukra vonatkozó kérdésekre.

2011-ben fele ennyien sem voltak (8432), így az adatokat is ennek fényében érdemes összevetni.

A 2021-es cenzus első adatai szerint az etnikumukról nyilatkozók (271 001) 85,66 százaléka (2011-ben 85,2%) magyar nemzetiségű, 11,41 százaléka (2011-ben 13%) román nemzetiségű, 1,81 százaléka (2011-ben 1,8) roma, 0,1 százalék (2011-ben 0,0% alatt) pedig más nemzetiségű. Abszolút értékben ez 232 157 magyar (2011-ben 257 707 fő), 33 637 román (20114-ben 39 196 fő), 4928 roma (2011-ben 5326 fő) és 232 (2011-ben 136 fő) más nemzetiségű Hargita megyei lakost jelent.

Az anyanyelvükről 270 828-an nyilatkoztak: 87,18 százalékuk esetében a magyar volt az a nyelv, amelyet a családban gyermekkorukban rendszeresen beszéltek, 12,33 százalékuk esetében a román, 0,42 százalékuk esetében pedig a roma nyelv.

A vallási hovatartozást tekintve (erről 269 064-en nyilatkozta) Hargita megye lakosságának a 66,2 százaléka római katolikus, 12,1 százaléka református, 11,6 százaléka ortodox, 10,1 százaléka pedig más vallású.

A lakosság családi állapotát tekintve Hargita megyében a lakosság 45,2 százaléka házasságban él, de több köztük a nő, mint a férfi (66 694 nő, 65 293 férfi). A lakosság 43,6 százaléka még sosem volt házas (67 957 férfi – 47,3%, 59 208 nő – 39,9%). Az elváltak aránya 5,49, míg az özvegyeké 5,74 százalékos a lakosságban.

Galéria

A többség középfokú végzettséggel rendelkezik

A végzettségre vonatkozó adatokat tekintve Hargita megye lényegesen rosszabbul áll az országos átlaghoz képest a felsőfokú végzettséggel rendelkező arányát tekintve, ugyanakkor lényegesen jobban a középfokú végzettséggel rendelkezők hányadát tekintve.

A megyében élők mindössze 11 százalékának van felsőfokú végzettsége (az országos átlag 16%), ezzel a 27 helyen áll a megye az országos listán.

A felsőfokú tanulmányokkal rendelkező Hargita megyeiek körében jóval több a nő, mint a férfi (17 963 nő, 13 822 férfi). A középiskolát a lakosság 47,84 százaléka végezte el (az országos átlag 43,5%), ebben a kategóriában viszont a férfiak vannak többen (73 367 férfi, 66 313 nő). Az alacsony végzettséggel rendelkezők – tehát akik legfeljebb csak az általános iskolát fejezték be, de ide tartoznak a kiskorúak is, akik még iskolába járnak – aránya 41,27 százalékos a Hargita megyei lakosság körében.

Galéria

Az aktív lakosság aránya, akárcsak országszerte, Hargita megyében is kisebb az inaktívak hányadánál: 123 265 főt tesz ki az aktív lakosság kategóriája, közülük 116 019-en dolgoznak, 7246-an pedig munkanélküliek. A lakosság inaktív csoportjában 168 685-en tartoznak, 40,8 százalékukat a nyugdíjasok, illetve szociális segélyben részesülők teszik ki, 32,8 százalékuk pedig iskolás vagy egyetemi hallgató.

A foglalkoztatottak arányát tekintve Hargita megye a 31. helyen áll az országos rangsorban, a munkanélküliek hányadát tekintve pedig a 33. helyen – derül ki a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal által közzétett népszámlálási adatokból.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. január 31., kedd

13 hulladékudvar épülhet Hargita-, 12 pedig Maros megyében

442 pályázatot bírált el a hulladékudvarok építésérét célzó kiíráson a környezetvédelmi minisztérium. Összesen 341 hulladékudvar építését hagyták jóvá. Ezekből 13 Hargita-, további 12 pedig Maros megyében épülhet ki.

13 hulladékudvar épülhet Hargita-, 12 pedig Maros megyében
2023. január 31., kedd

Pályázati tájékoztató gyergyószéki szervezeteknek, sportegyesületeknek

Online tájékoztatót tartanak Hargita Megye Tanácsának munkatársai, a megyei önkormányzat idei pályázati kiírásaival kapcsolatban.

Pályázati tájékoztató gyergyószéki szervezeteknek, sportegyesületeknek
2023. január 31., kedd

A pálos rend története Székelyudvarhelyen

Pálosok címmel nyílik rendhagyó tárlat csütörtökön a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen a magyar alapítású rend történetét mutatják be a kiállított műtárgyak, installációk által.

A pálos rend története Székelyudvarhelyen
2023. január 31., kedd

Csodával határos, hogy nem kapott lángra a műtrágya – gyűjtést szerveznek a tűzkárosultaknak

Egyre több felhívást fogalmaznak meg a Facebookon, ismerősök és barátok segítséget kérve azok számára, akiknek műhelyük, edzőtermük leégett a vasárnapi marosvásárhelyi tűzben.

Csodával határos, hogy nem kapott lángra a műtrágya – gyűjtést szerveznek a tűzkárosultaknak
2023. január 31., kedd

Online is ki lehet fizetni majd a számlákat az energiakártyákkal

Az elektronikus fizetés is lehetővé válik az energiakártyákkal, erről keddi ülésén fogad el sürgősségi rendeletet a kormány.

Online is ki lehet fizetni majd a számlákat az energiakártyákkal
2023. január 31., kedd

Több mint 26 ezerrel kevesebb magyar Hargita megyében

Több mint 26 ezerrel kevesebb magyart írtak össze tavaly Hargita megyében a 2011-es cenzushoz képest, mégis csaknem egy százalékponttal nőtt a magyarság aránya Románia „legmagyarabb” megyéjében.

Több mint 26 ezerrel kevesebb magyar Hargita megyében
2023. január 31., kedd

Le kell cserélni az ólomból készült vezetékeket, ha még vannak

Be kell azonosítani és ki kell cserélni a vízvezetékrendszerekben az ólomtartalmú elemeket, mert veszélyt jelentenek a lakosságra. Ez főként az 1990 előtt épült ingatlanokat érinti. De kinek a feladata a tömbházakban található régi vezetékek cseréje?

Le kell cserélni az ólomból készült vezetékeket, ha még vannak
2023. január 31., kedd

Modern Petőfi tantermi előadásban

Az emberre, nem a kultuszfigurára igyekeznek helyezni a hangsúlyt abban a színházi előadásban, amelynek próbafolyamatai nemrég kezdődtek el, és amelyet március 15. környékén mutatnak be Sepsiszentgyörgyön.

Modern Petőfi tantermi előadásban
Modern Petőfi tantermi előadásban
2023. január 31., kedd

Modern Petőfi tantermi előadásban

2023. január 31., kedd

A kerékpárosok is teret kérnek

Marosvásárhelyen az elmúlt 20 évben minden forgalmi átalakítást a gépkocsiknak rendeltek alá, holott bizonyított, hogy minél nagyobb teret adnak az autóknak, annál szennyezettebb a város – hangoztatja a Marosszéki Közösségi Alapítvány elnöke.

A kerékpárosok is teret kérnek
A kerékpárosok is teret kérnek
2023. január 31., kedd

A kerékpárosok is teret kérnek

2023. január 30., hétfő

Háromszéken a diszpécserszolgálathoz kellene mentőorvos

A Kovászna Megyei Mentőszolgálat tavaly július óta hat szakorvossal dolgozik, de még mindig nagy hasznát vennék egynek, aki a diszpécserszolgált munkáját segítené, ami szó szerint életeket mentene – osztotta meg lapunkkal Cimpoi Cristian Ciprian.

Háromszéken a diszpécserszolgálathoz kellene mentőorvos
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM